KAL*TE KONTROL VE STANDARD*ZASYON

Report
KALİTE KONTROL VE
STANDARDİZASYON

ŞİMDİYE KADAR, HEP KALİTENİN ÖNEMİNDEN,
GEREKLİLİĞİNDEN , SEVİYESİNDEN, KALİTE
SİSTEMLERİNİN DETAYLARINDAN BAHSETTİK.
PEKİ, İŞLETMELERDE BU KADAR FAZLA YER TUTAN
BU SİSTEM İLE İLGİLİ FAALİYETLERİ
GERÇEKLEŞTİRMENİN BİR BEDELİ YOK MUDUR ?
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
KALİTE MALİYETLERİ
KYS ÖNDERLERİ 2
KALİTENİN MALİYETİ KAVRAMINI İLK OLARAK
ORTAYA ATAN KİŞİDİR.
 GETİRDİĞİ BİR DİĞER YENİ KAVRAM İSE :
“SIFIR HATA PRENSİBİ” DİR.
 PHILIP CROSBY

KYS ÖNDERLERİ 2
KALİTE MALİYETİ :
 CROSBY’YE GÖRE UYGUNSUZLUK
MALİYETLERİNİN DÜZELTİLMESİ, SADECE
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNDE DEĞİL AMA
AYNI ZAMANDA ÜRETİM YERİNDE DE ÖNEMLİ
OLUMLU ETKİLERE SAHİPTİR.

KYS ÖNDERLERİ 2

BU ÇERÇEVEDE, EĞİTİME, HATALARI ORTADAN
KALDIRACAK FAALİYETLERE, ISKARTALARI
AZALTACAK FAALİYETLERE YATIRIM
YAPILMALIDIR.
“Cost
of quality is …
the expense of noncomformance –
the cost of doing things wrong.”

Crosby, P. 1979, Quality is Free, McGraw-Hill, Toronto
KYS ÖNDERLERİ 2

CROSBY, KALİTE MALİYETLERİNİN, BİR
FİRMANIN GELİRLERİNİN %20 İLA %40 INA
EŞİT OLDUĞUNU İFADE ETMEKTEDİR.
KYS ÖNDERLERİ 2
 KALİTE
MALİYETİNİN KAYNAKLARI :
-1. ÖNLEME MALİYETLERİ
-2. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MALİYETLERİ
-3. İÇ BAŞARISIZLIK MALİYETLERİ
-4. DIŞ BAŞARISIZLIK MALİYETLERİ
İLERLEYEN DERSLERDE KALİTE MALİYETLERİ
KONUSUNU AYRICA İŞLEYECEĞİZ.
Kalite maliyeti, mevcut kalitesizlikten ileri gelen ya da potansiyel
kalitesizliği önlemek amacıyla alınan önlemler dolayısıyla ortaya
çıkan maliyettir.(WIKIPEDIA)
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
WIJIPEDIA’YA GÖRE KALİTE MALİYET
SINIFLARI :
Önleme maliyetleri,
Değerlendirme maliyetleri,
İç başarısızlık maliyetleri,
Dış başarısızlık maliyetleri.

KALİTE MALİYETLERİNİN TÜRÜ KONUSUNDA
FİKİR BİRLİĞİ MEVCUT OLMAYIP FARKLI
SINIFLANDIRMALAR MEVCUTTUR.
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
1) Yatırım Maliyetleri
Muayene ve deney cihazları ile bina ve tesisata ait yatırımların faiz, taşınmaz
malların aşınmalarına karşılık olarak yıllık kârdan ayrılan pay ve fırsat
maliyetleridir.
2)Faaliyet Maliyetleri
İşletme faaliyetleri sonucu ortaya çıkan kalite maliyetleridir. 3 grupta incelenir
A.Önleme Maliyetleri
B.Ölçme ve değerlendirme maliyetleri
C.Başarısızlık (hata) maliyetleri
a.İç başarısızlık maliyetleri
b.Dış başarısızlık maliyetleri
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
1)
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
KALITESIZLIK MALIYETLERININ SONUÇLARI
 İşletme prestij kaybeder.
 Müşteri memnuniyeti azalır.
 Müşteri güveni azalır.
 Müşteri şikayetleri artar.
 İşletmenin pazar payı azalır.
 İşletme maddi ve manevi tazminatlar
ödemek zorunda kalabilir.
 İşletme artan maliyet ve azalan müşteriler
neticesinde yok olur.
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

ÖNLEME MALİYETLERİ










Sistem geliştirme
Kalite mühendisliği
Kalite eğitimi
Kalite çemberleri
İstatistik kalite kontrol faaliyetleri
Önleyici faaliyetlerin denetlenmesi ve kontrolü
Kalite verilerinin toplanması, analizi ve raporlanması
Kalite geliştirme projeleri
Tedarikçilere teknik destek sağlanması
Kalite sisteminin etkinliğinin denetlenmesi
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

ÖLÇME MALİYETLERİ









Gelen malzemelerin test edilmesi ve incelenmesi
Yarı mamüllerin test edilmesi ve incelenmesi
Mamüllerin test edilmesi ve incelenmesi
Test ve inceleme malzemesi
Test ve inceleme faaliyetlerinin kontrolü
Test ekipmanlarının amortismanı
Test ekipmanlarının bakımı
İnceleme alanındaki teçhizat ve donanım
Müşteri nezdinde alan testi ve ölçümü
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

İÇ BAŞARISIZLIK MALİYETLERİ










Hurdanın net maliyeti
Firenin net maliyeti
Düzeltme üretim işçiliği genel üretim maliyetleri
Düzeltilmiş ürünlerin yeniden incelenmesi
Düzeltilmiş ürünlerin yeniden test edilmesi
Kalite sorunları nedeniyle ortaya çıkan duraklamalar
Hasarlı ürünlerin elden çıkarılması
Üretimdeki hataların nedenlerinin analizi
Hatalı girişler nedeniyle verilerin yeniden girilmesi
Yazılım hatalarının saptanması
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

DIŞ BAŞARISIZLIK MALİYETLERİ
 Alan hizmet ve şikayet çözümleme maliyetleri
 Garanti onarımları ve değiştirme
 Garanti süresinden sonraki onarımlar ve
değiştirmeler
 Ürünlerin geri çağrılması
 Hasarlı ürünler nedeniyle ortaya çıkan
yükümlülükler
 Kalite sorunları nedeniyle ortaya çıkan iadeler ve
geri ödemeler (tazminler)
 Kalite düdşüklüğü nedeniyle kaybedilen satışlar
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Kalite, kesinlikle daha fazla maliyet demek
değildir.
 Daha kaliteli üretmek; daha az fire, daha az
hatalı ürün, daha az muayene ve daha az
müşteri şikayeti demektir.
 Çünkü, kalite arttıkça verimlilik artar ve
maliyetler azalır.

KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
ÖNLEME MALIYETLERI





Kusur ve uygunluk riskini azaltmak, önlemek veya
araştırmak için yapılan tüm faaliyetlerin maliyetleridir.
Eğer söz konusu maliyet, müşteri memnuniyetini
karşılayamama riskini ortadan kaldırıyorsa, bu bir önleme
maliyetidir.
Önemli olan, hatalar ortaya çıkmadan önce onları
engellemektir.
Kalite; ilk defasında, her defasında ve zamanında doğru
üretmektir.
Bu tür maliyetler daha çok kalite planlaması, yeni üretilen
mamullerin gözden geçirilmesi, kaliteye ilişkin bilgilerin
raporlanması ile birlikte kaliteye ilişkin eğitim, kontrol ve
raporlama faaliyetleri ile ilgili faaliyetler olarak karşımıza
çıkmaktadır.
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
ÖNLEME MALIYETLERI












Kalite planlama maliyeti
Kalite organizasyonu çalışmaları maliyeti
Kalite kontrol ekipmanlarının araştırma, geliştirme ve tasarımı
maliyeti
İmalat akışının tanımlanması ve değerlendirilmesi maliyeti
Kalite planlarının hazırlanması maliyeti
Alınacak ürünlerin numune testi maliyeti
Ürün için kalite kontrol standart ve spesifikasyonlarının
belirlenmesi maliyeti
Kalite denetim organizasyonu maliyeti
Yan sanayi ve diğer girdi sağlayan kuruluşların değerlendirilmesi
ve takibi maliyeti
Kalite eğitimi ve bilinçlendirilmesi maliyeti
Kalite raporlarının tasarımı maliyeti
Kalite bilgi sisteminin düzenli işleyişinin denetimi maliyeti
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
ÖNLEME MALIYETLERI ÖRNEKLERI
Tasarımı Gözden Geçirme (tasarım)
 Tedarikçi Değerlendirmesi (satın alma)
 İmalat Yeterlilik Çalışması (imalat planlama)
 Çalışanların Eğitimi (imalat)
 Müşteri İsteklerinin Tam Tespiti (satış)

KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
ÖLÇME VE DEĞERLEME MALIYETLERI
Giriş kontrolü maliyeti
 Süreçte kontrol maliyeti
 Nihai kalite kontrol maliyeti
 Denetim maliyeti
 Değerlendirme testleri maliyeti
 Test cihazlarının kontrol ve kalibrasyonu
maliyeti
 Kalite kontrol raporları maliyeti
 Kuruluş dışına yaptırılan muayene ve testlerin
maliyeti

KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
BAŞARISIZLIK MALIYETLERI

Eğer maliyet; uygun olmayan ürün veya
hizmetlerle ilgiliyse, bu maliyet bir
başarısızlık maliyetidir.
BAŞARISIZLIK MALİYETLERİ
 İÇ BAŞARISIZLIK MALİYETİ
 DIŞ BAŞARISIZLIK MALİYETİ

KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
İÇ BAŞARISIZLIK MALIYETI
Bu maliyet, ürün veya hizmetin müşteriye
sunulmasından önce gerçekleşmişse iç
başarısızlık maliyetidir.
 Artık,fire, kusurlu mamul, yeniden test etme,
yeniden muayene etme ve yeniden
tasarımlamadan doğan maliyetler ile kalite
halkasının herhangi bir aşamasında bulunan
hatalar veya uyumsuzluklardan dolayı bir
işletmede ortaya çıkan maliyetlerdir.

KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
İÇ BAŞARISIZLIK MALIYETLERI ÖRNEKLERI
 Hurda maliyetleri
 Yeniden işleme ve tamir maliyetleri
 Problemlerin giderilmesi veya kusur /
başarısızlık analizi
 Yeniden muayene ve yeniden test
 Taşeron hataları
 Düzeltme izinleri ve imtiyazlar
 Kazanç kayıpları
 Duruş süreleri
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
DIŞ BAŞARISIZLIK MALIYETI

Hatalı mamullerin yenisi ile değiştirilmesi,
garanti kapsamındaki hizmetler ve tahakkuk
eden cezaların değerlendirilmesi sonucu
mamullerin müşteriye tesliminde sonra
ortaya çıkan maliyetlerdir.
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
DIŞ BAŞARISIZLIK MALIYETLERI ÖRNEKLERI
Müşteri şikayetleri
 Garanti istekleri
 Reddedilerek geri dönen ürünler
 Uzlaşmalar
 Müşteri (satış) kayıp maliyetleri
 Geri çağırma maliyeti
 Ürün sorumluluğu

KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
KALITE MALIYETLERI ARASINDAKI İLIŞKI

Kalite maliyetleri arasındaki ilişkinin
incelenmesi, bunlardan biri değiştiğinde,
diğer kalemlerde ne gibi bir değişiklik
olacağının belirlenmesi için kullanılabilir.
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
KALITE MALIYETLERI ARASINDAKI İLIŞKI
Örneğin, başarısızlık maliyetlerindeki
düşüşün, ne kadarının önleme, ne kadarının
ise değerlendirme maliyetlerindeki artıştan
kaynaklandığı bilinmek istenebilir.
 Benzer bir şekilde, başarısızlık maliyetlerinde
belirli bir düşüşün sağlanması için, önleme
maliyetlerinin ne kadar arttırılması gerektiği
tespit edilebilir.

KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
KALITE MALIYETLERI ARASINDAKI İLIŞKI

Önleme faaliyetlerine yatırım yapılması diğer
maliyet kalemlerinde bir azalma
sağlayacaktır.
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
UYGUNLUK VE UYGUNSUZLUK MALIYETLERI
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
UYGUNLUK VE UYGUNSUZLUK MALIYETLERI
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
KALITE MALIYETLERININ ÖLÇÜLMESI

Kalite maliyetlerinin ölçümünde dört adet temel
adım bulunmaktadır:
Düşük kaliteden kaynaklanan faaliyetlerin
belirlenmesi
 Düşük kaliteyi yaratan faaliyetlere ait maliyetlerin
nasıl tahmin edileceğine karar verilmesi
 Verilerin toplanması ve maliyetlerin tahmin edilmesi
 Sonuçların analizi ve gelecekteki adımların
belirlenmesi

KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Cost of Poor Quality (COPQ)
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

similar documents