Presentatie workshop P `Coachend leiding geven` - VO-raad

Report
Workshop
Coachend Leidinggeven
VO-congres
20 maart 2014
Wat gaan we doen?
 Korte introductie: Wat is VO-management
coach en wat kunt u ermee?
 Ervaringen van VO-management coach en
regio-coördinator Martin Hulsen
 Zelf aan de slag met coachend leidinggeven
Doel VO-academie
Een programma opgezet om schoolleiders, middenmanagers
en bestuurders in het voortgezet onderwijs te ondersteunen
bij hun (verdere) professionalisering.
Definiëren
van het
beroep
Een bijdrage
leveren aan
Organiseren
van
professionalise
voldoende
ring van
kwaliteits
opleidingen
schoolleiders
VO
Stimuleren
van
professio
nalisering
Een
kwaliteitsimpuls
bewerkstelligen
binnen de sector
Waarom VO-management coach?
 Veranderende context
 Focus op professionalisering: beleid en praktijk
 Verantwoordelijkheid belegd bij de sector (VO-
academie)
 4000 leidinggevenden in VO, per jaar 300 startend
 Ervaren leidinggevenden kunnen veel betekenen
Wat is VO-management coach?
 Ervaren leidinggevenden worden opgeleid tot
coach,
 en coachen als onderdeel van hun opleiding twee
beginnend leidinggevenden.
 de coaches vormen een netwerk van voorlopers
waar het professionalisering betreft.
Stand van zaken VO-management coach
 46 gecertificeerde coaches (te benaderen via




www.vo-academie.nl/managementcoach)
50 nieuwe coaches in opleiding
150 startende schoolleiders gecoacht
Ruimte voor 50 nieuwe coachees (mei 2014.)
Regionale netwerken opgezet
Deelnemers positief over traject:
 “Als startend leidinggevende heb ik veel geleerd
over mijzelf ”
 “De intervisie met collega-schoolleiders is
waardevol”
 “Het verrijkt mijn eigen functioneren”
 “Het traject is een waardevolle bijdrage aan de
professionalisering”
Tussentijdse positieve evaluatie (respons
74%)
 92% is tevreden tot zeer tevreden
 70% geeft een cijfer 8 of hoger
 De themabijeenkomsten worden zeer goed
beoordeeld (63%) of zelfs uitstekend (22%)
 85% vindt de groepssupervisie en individuele
intervisie zeer goed tot uitstekend
 Tussentijdse feedback is verwerkt in aanpak
Tussentijdse evaluatie effect.
 85% geeft 8 of hoger over bruikbaarheid in de
dagelijkse praktijk
 93% geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn over
de meerwaarde op het eigen werk
 Bijna tweederde is het er volledig mee eens dat het
informele karakter een laagdrempelige manier is om
de kwaliteit van onderwijs te verbeteren
 38% neemt de rol van ambassadeur op zich, 50%
verwacht dat te gaan doen
De ervaringen van een
VO-management coach
De redder
Plaatje
De leidinggevende versus de coach
De leidinggevende is ongeduldig
de coach heeft geduld
De leidinggevende gaat spanningen uit de weg
de coach gaat vragend de confrontatie aan
De leidinggevende versus de coach
De leidinggevende baalt van excuses
De coach juicht bij een “ja maar”
De leidinggevende is een betweter
De coach is juist onwetend
Een onmogelijke combinatie?!
“leidinggeven combineren met coachen is een
slecht idee. Ten eerste omdat leidinggeven al
moeilijk genoeg is. Ten tweede omdat er
belangenverstrengelingen op de loer liggen.
Waar de coach het tempo van de gecoachte
volgt en respecteert, heeft de
leidinggevende zijn targets te managen.
Persoonlijke ontwikkeling en leren
reflecteren is niet te managen”.
(Hibma)
Wat hebben we geleerd?
1. Wij zijn geen redders! Kom niet te snel met
tips
2. Stel goede vragen en vul
niet in voor de ander: NIVEA
3. coachen is contact maken: contact voor
contract
Wat hebben we geleerd?
4. Communicatie vraagt om goed luisteren,
goed kijken, bewust stiltes inbouwen en
spiegelen
5. De ander moet bewegen, dus ga op zoek
naar wat hem beweegt (op zoek naar
overtuigingen van de ander)
Wat hebben we nog meer geleerd?
 6. Coachen leer je door het te doen, m.b.v.
intervisie en supervisie, delen van kennis en
vaardigheden.
 7. En…. Wat valkuilen zijn!!
Wat is de opbrengst?
Coachend leiderschap is een verrijking van het
leiderschap, neem er de tijd voor!
Leiderschap gericht op de groei en
zelfstandigheid van de ander, geeft
ruimte om zelf de goede dingen goed te doen.
Een groot aantal VO-coaches kiest er voor
zichzelf verder te bekwamen
Hoe gaan we verder?
 We willen de expertise op peil houden en ons
enthousiasme met elkaar blijven delen.
De opgeleide coaches zullen elkaar
het komend jaar 2 keer ontmoeten op
inspirerende bijeenkomsten met
bovenstaand doel.
 De opgeleide coaches zijn beschikbaar om
jonge, minder ervaren schoolleiders te coachen.
Hoe gaan we verder?
 De coachees van afgelopen jaar worden het
komende jaar twee keer uitgenodigd voor
begeleide intervisie met de mogelijkheid een
eigen netwerk op te zetten en zich verder te
ontwikkelen.
 Er is een site waarmee minder ervaren SL
contact kunnen leggen met ervaren VOcoaches:
 www.vo-academie.nl/managementcoach)
Coachen ≠ Leidinggeven?
 Coaches geven aan het geleerde direct te
gebruiken in de dagelijkse schoolpraktijk
 Bevordert de professionele dialoog
 Vergroot de persoonlijke effectiviteit
 Ontwikkelen vermogen tot ‘coachend
leidinggeven’
Bedankt voor uw
aandacht

similar documents