Single mission

Report
‘Ver-Binden’
"Single in de zending".
Wie ben ik?
Jordanië 1993 - 2013
Annieke
van Dijk
Member Care
Retraites voor
zendingswerkers
Member Care Coördinator
bij de
Stichting Interserve
 Debriefings
 Oriëntatie van nieuwe zendingswerkers
 Hulp bij terugkeer naar Nederland
 Retraites voor zendelingen
Bloeien als alleenstaande
in een crossculturele bediening.
Singles = een hele diverse groep mensen
 vrouwen zowel als mannen.
 hun hele leven single geweest.
 getrouwd geweest en nu gescheiden of weduwe of weduwnaar.
 alleenstaande moeder (vader???) door adoptie van een kind, of door het overlijden van hun
echtgeno(o)t(e).
 sommigen hebben de kans gehad om te trouwen, anderen niet.
 sommigen zouden heel graag getrouwd zijn en zoeken actief naar een partner.
 anderen voelen zich geroepen om single te zijn, vergelijkbaar met nonnen en monniken.
 sommigen genieten van het single-zijn en zijn niet zo heel veel bezig met de gedachten aan trouwen
 voor anderen is alleenstaand zijn een opgave en zij zouden het graag anders zien.
 voor velen van ons verloopt dit in fasen en is dit niet constant.
Wat denken jullie als TFC
dat de lastigste dingen zijn
voor
singles in de zending?
Eenzaamheid = nummer 1
•Alleen beslissingen nemen
• Alleen door overgangen heen gaan is vaak de lastigste tijd voor singles. Je hebt niet één persoon die blijft!
• Verlangen naar iemand die speciaal is en voor wie jij speciaal bent/iemand met wie je een "geschiedenis hebt.".
• Gemis van geborgenheid, hechting.
• Niemand om mee te sparren.
• Een vreemde vogel zijn in een cultuur waar de meeste mensen van je leeftijd getrouwd zijn en kinderen hebben.
• “Minder waard" beschouwd worden in je gastland.
• De voortdurende stroom van vragen: "Hoeveel kinderen heb je?" "Waarom ben je niet getrouwd?”
• Een voortdurende potentiële huwelijkskandidaat zijn en aanzoeken krijgen.
Kinderloosheid
 Hoe ouder, hoe meer dit gaat spelen.
 Kinderloosheid in een land waar je waarde als vrouw/man bepaald wordt door het hebben van kinderen/zoons.
 Kinderloosheid in een land waar je "naar je kind genoemd wordt", de vader/moeder van...
 Adopteren als een single???
Huwelijk:
 Druk om te trouwen.
 Aanvaarden dat de spoeling dun is, vooral voor vrouwen (10 vrouwen tegen 1 man).
 Gedachten dat er iets mis met me is, dat ik niet knap genoeg ben, niet aantrekkelijk genoeg.
 De verzoeking om in relaties te stappen met een niet-Christen, bijvoorbeeld een christenmeisje wat trouwt
met een Moslim.
 De verzoeking om over culturele grenzen te stappen om maar een relatie te hebben (je niet houden aan dating
rules). Dating in een andere cultuur = dating in a bubble.
 Hoe te daten? Internet-dating? Cross-culturele dating???
Gemis:
 festiviteiten.
 je niet vrij kunnen bewegen.
 Een object zijn als vrouw (mannen die je aanstaren, of zelfs aanraken).
 Vriendschappen met het andere geslacht.
 Aanraking.
Lastig:
• Vakanties en het vinden van vrienden om samen te gaan.
• Huisvesting - een huis (of zelfs een bed) moeten delen. Weinig privacy.
• Gemakkelijk verplaatsbaar zijn (tenminste zo gezien worden)
• Afscheid nemen - niet meer investeren in vriendschappen om de pijn van afscheid te voorkomen.
• Hoge druk om meer te werken.
• Oudere ouders en de verwachting dat je terugkomt om voor hen te zorgen.
• Oudere single zendelingen - angst "wie zorgt er voor me?”
• Kwetsbaar in tijden van crisis.
• Geen uitlaatklep voor seksuele gevoelens, met als gevolg sexuele verzoeking
Mannelijke singles:
• Wantrouwen - waarom is hij niet getrouwd? Hoe kan hij een goede professionele
persoon zijn als hij niet is getrouwd? Kan hij een bedreiging vormen voor vrouwen?
• Druk om te trouwen (ook binnen zendings-teams, als er zoveel meer alleenstaande
vrouwen zijn dan mannen).
• Minder respect voor single mannen dan voor getrouwde mannen of single vrouwen.
• Seksuele verzoeking - aanbieding van meisjes - prostitutie
Zijn er ook voordelen
van
Single-zijn
in de zending?
Voordelen? JA!!
 Vrijheid!!!
 Meer tijd om in de cultuur te duiken en de taal te leren. Je kunt naar hartenlust mensen bezoeken, blijven
eten of zelfs slapen, als je dat wilt.
 Werken op het zendingsveld is enorm voldoening gevend. Je roeping volgen, God en mensen dienen in een
ander land en cultuur is geweldig. Te leren werken met mensen uit verschillende landen en culturen en
achtergronden is een enorme verrijking voor je leven.
 Dingen doen die je niet voor mogelijk had gehouden.
 Gemakkelijker om lang te blijven op het veld.
 Redenen om terug te keren zijn anders/minder?
 Vrijheid om tijd met God door te brengen.
 Verdieping van de relatie met God …. intimiteit met God …. God's liefde leren kennen in zijn vele
schakeringen …. leren zien dat je compleet bent in God.
Suggesties van een single voor singles:
 Eigen wegen vinden om te genieten van het leven.
 Eenzaamheid is een deel van het leven en komt zeker ook voor onder getrouwden. Het belangrijkste is dat we het
onderkennen/accepteren en er iets mee gaan doen. Luisteren naar het gevoel en er dan iets mee doen.
 Intimiteit is meer dan seksualiteit! Het is mogelijk om een heel scala van intieme relaties te hebben EN celibatair
te blijven leven. Het is ook mogelijk (niet gemakkelijk) om vriendschappen met de andere sekse te onderhouden.
Daar heb je wel wat creativiteit voor nodig, maar het is in beperkte mate wel mogelijk.
 Blijf relaties aangaan! “It is better to have loved and lost than never to have loved at all.” (Alfred Tennyson)
 Developing a core group - iemand om mee te bidden, mensen om mee uit te gaan, iemand met wie je een
accountibility relatie aangaat (iemand die je bevraagt en je durft uit te dagen). Het zoeken van een
coach/mentor/geestelijk begeleider/vertrouwenspersoon.
 Ver weg blijven van situaties waarin verzoekingen dichtbij kunnen komen;
 Aandacht voor de relatie met God (intimiteit met God) - mijn identiteit in God zien - ik ben Zijn geliefde kind!
Gevoelens delen met Jezus (die ook eenzaamheid heeft gekend). Misschien is er niet die ene persoon voor wie je
speciaal bent, maar we mogen weten en ervaren dat we speciaal zijn voor God. Bevestiging van God ontvangen.
Suggesties van een single voor singles (2):
 "Nee" durven zeggen. Vraag God om leiding in waar ja en nee tegen te zeggen.
 Wees intentioneel om die dingen te doen die je helpen om het vol te houden (vrienden opzoeken, leuke
dingen doen met anderen, vrij nemen, sporten).
 Kinderen - gezinnen opzoeken en ervan genieten.
 De gelegenheid te baat nemen om te vieren.
 Dankbaarheid.
 Wees je eigen beste vriend.
 Hulp vragen.
Adviezen voor TFC's:
•Informeer jezelf over singles in de zending.
• Iedereen is anders - ga er niet van uit dat jouw werker al de bovengenoemde "issues" heeft. Vraag ernaar
("wat zijn jouw uitdagingen", "waar geniet jij van als single", etc.)
• Realiseer je dat we meer zijn dan "single". We hebben dromen, visies, ideeën, plannen, hobby's, ... vraag
ernaar. Luister en wees belangstellend.
• Je hoeft niet met oplossingen te komen! Singleness is geen probleem dat een oplossing nodig heeft! Veel
singles zijn happy en genieten van het leven en hun bediening!
• Zie ons als "hele" persoon, niet als een halve persoon waar de andere helft nog moet komen. Wij zijn niet
"minder dan", of “incompleet”, maar volledige personen, uniek en begaafd.
• Zeg geen dingen als "wij bidden voor je dat je iemand zult vinden“ (tenzij de persoon in kwestie je dat heeft
gevraagd).
• Heb respect.
• Nodig ons uit voor leuke dingen/festiviteiten/uitjes.
Het is mogelijk
om single te zijn
en te bloeien op het veld,
to "thrive"
and not just survive!

similar documents