H13 Indirecte kosten BBE

Report
Indirecte kosten
Kostprijs berekening bij meerdere
soorten producten:
1 soort product:
alle kosten zijn voor dit product (direct aanwijsbaar/toerekenbaar)
De kosten zijn dan direct.
meerdere soorten producten:
kosten waarvan je niet meteen kunt zeggen voor welk product ze
gemaakt worden. (indirect) (overhead)
Indeling vast, variabel, direct en indirect
• Directe kosten : kosten die ik meteen aan een product kan
toerekenen
• Indirecte kosten: (overhead) kosten die niet meteen aan een
product zijn toe te rekenen
Direct
Variabel: grondstof
onderdelen
indirect
energie
hulpstoffen
Vast:
loon chef
afschrijving gebouw
loon medewerker
afschrijving machine
Detailhandel:
Directe kosten: inkoopprijzen (evt met transportkosten)
Indirect: rest
Vaak dmv brutowinstopslag verrekend:
Inkoop:
+ Brutowinst
= Verkoopprijs
€200 100%
€100
50%
€ 300 150%
Delingscalculatie (direct)
Delingscalculatie :
Totale kosten/ totale productie
Maar ook: Kp: C/N + V/W
Equivalentiemethode:
Alle kosten bij elkaar en verdelen per omgerekende eenheid
Als ik buiten HIV-remmers ook nog anti-malariapillen wil maken heb
ik een probleem t.a.v. de kostprijs.
Als de anti-malariapillen in dezelfde fabriek en op dezelfde machine
gemaakt worden weet ik niet welk deel van de indirecte kosten ik aan
welk product moet toerekenen.
Voor de directe kosten is dat geen probleem. Ik kan daarvan nog
steeds zien hoeveel de kosten per product bedragen.
De directe kosten van een anti-malariapil bestaat uit:
grondstof:
loon
€ 1,- per stuk
€ 1,- per stuk
Er zijn verschillende manieren/ methoden om de indirecte kosten te
Verdelen indirecte kosten:
Opslagmethoden:
• primitieve/ enkelvoudige
• meervoudige/ verfijnde
Kostenplaatsmethode:
Activity Based Costing:
primitieve/ enkelvoudige opslagmethode:
De indirecte kosten worden d.m.v. 1 opslag/bedrag toegerekend aan
de producten.
Een opslag/bedrag t.o.v.:
- directe grondstofkosten
Of
- directe loonkosten
Of
- totale directe kosten
Indirecte kosten uit voorbeeld: € 16.000,-
Directe kosten:
HIV-remmers
anti-malariapil
- grondstof
2,- grondstof
1,- loon
1,- loon
1,- directe kosten
3,directe kosten 2,Er worden nu ook 15.000 anti-malariapillen gemaakt.
Directe kosten:
Totaal
Grondstof: 15.000 x 2 = 30.000
15.000
45.000
Loon:
15.000 x 1 = 15.000
15.000
30.000
Totale directe kosten = 45.000
30.000
75.000
Opslagen voor indirecte kosten:
t.o.v.
Grondstof:
16.000/45.000 = 35,6 %
Of Loon:
16.000/30.000 = 53,3%
Of Totale dir.kosten
16.000/75.000 = 21,3%
Kostprijzen enkelvoudige opslagmethode:
HIV-remmers
Directe kosten:
- grondstof
2,- loon
1,directe kosten 3,Opslag:
(35,6% van 2) 0,71
Of
Of
(53,3% van 1)
(21,3% van 3)
Kostprijs
anti-malariapil
- grondstof
1,- loon
1,directe kosten 2,(35,6% van 1) 0,36
0,53
0,64
3,71 of 3,53 of 3,64
Veelal gebruikt bij diensten, en in de bouw.
(53,3% van 1) 0,53
(21,3% van 2) 0,43
2,36 of 2,53 of 2,43
Meervoudige/ verfijnde opslagmethode
Als er samenhang is of verondersteld wordt tussen indirecte kosten
en bepaalde directe kosten kun je meerdere opslagen berekenen en
die aan een product toerekenen.
Stel dat de afschrijvingskosten samenhangen met de grondstof,
de huur met de loonkosten en de verzekering met de totale directe
kosten dan krijg je de volgende opslagpercentages:
€ 10.000 afschrijving hangt samen met grondstof
€ 5.000 huur hangt samen met loon
€ 1.000 hangt samen met de totale directe kosten.
HIV-remmers
anti-malariapil
Grondstof:
(10.000/45.000) = 22,2%
Loon:
(5.000/30.000) = 16,7%
Totale dir. Kosten
(1.000/75.000) = 1,3%
Kostprijzen meervoudige opslagmethode:
HIV-remmers
Grondstof:
Loon:
Totale dir. Kosten
HIV-remmers
- grondstof
- loon
directe kosten
anti-malariapil
(10.000/45.000) = 22,2%
(5.000/30.000) = 16,7%
(1.000/75.000) = 1,3%
`
2,1,3,-
Opslagen: (22,2% van 2) 0,44
En
(16,7% van 1) 0,17
En
(1,3% van 3) 0,04
Kostprijs
€ 3,65
anti-malariapil
- grondstof
1,- loon
1,directe kosten 2,(22,2% van 1)
(16,7% van 1)
(1,3% van 2)
0,22
0,17
0,03
€2,42
De kostenplaatsenmethode
(productiecentra methode )
(administratieve ) afdelingen die indirecte kosten aan andere
afdelingen doorrekenen.
Indirecte kosten dmv een bepaalde verdeelsleutel verdeeld worden over de
verschillende producten, dmv een kostenverdeelstaat.
Kostenplaats: (administratieve) afdeling waar de indirecte kosten “gemaakt”
worden:
Hulpkostenplaats: afdeling die kosten maakt voor andere afdelingen,
voorbeelden hiervan zijn Huisvesting, Personeelsvoorzieningen en
Administratie;
Hoofdkostenplaats: afdeling waar het product wordt gemaakt of verkocht,
voorbeelden hiervan zijn Productie, Verkoop;
Kostendrager: eindproduct waar uiteindelijk de kosten naar toe moeten
worden gerekend. (verbijzonderen). Voorbeelden van eindproducten zijn
bier , een folder (drukkerij) etc. Ook diensten werken vaak via
kostendragers.
Directe kosten: deze gaan direct naar de kostendragers, het eindproduct
Activity Based Costing (ABC methode)
De indirecte kosten (overheadkosten) worden verdeeld per activiteit
die de kosten veroorzaken (costpools).
De verdeling blijft arbitrair of is soms onmogelijk.
(te hoge kosten om de kostenveroorzakers te achterhalen)
Activiteiten:
Aantal omstellingen
Aantal inkooporders
Aantal verkooporders
Etc.
Het tarief krijg je door de indirecte kosten (costpool) te delen door de
kostenveroorzaker (costdriver).
Dan wordt het in de kostprijs doorgerekend door het tarief te
relateren aan de activiteiten per product.
ABC

similar documents