PowerPoint-presentatie

Report
Rebound Rivierenland
Agenda:
•
•
•
•
•
Voorstellen
Dag op de Rebound
Enquête algemene gegevens
Enquête resultaten per onderwerp
Vragen/opmerkingen
Voorstellen
• Anita Voerman
• Extern coördinator
• Docent
• Lydia van de Giessen
• Intern coördinator
• Docent
• Nina Lengkeek
• Psycholoog NIP
• Nicole van Burk
• TOPs trainer/coach
• Judith Greuters
• Stagiaire orthopedagogiek
Een dag op de Rebound…
Dezelfde dag op de Rebound…
• Nina Lengkeek
• Nieuwe psychologische ondersteuning
• Nicole van de Burk
• TOP’s
Resultaten enquête
Totaal cijfer voor de Rebound is een 7,8
Resultaten enquête
Onderwerpen:
•
•
•
•
•
Voorzieningen
Aanmeldingsprocedure
Plaatsing Rebound
Contacten
Ontwikkeling leerling
• Algemene beoordeling
Voorzieningen
• 4 voorzieningen:
• Onderzoeksfunctie
• Preventiefunctie
• Adviesfunctie
• Consultaties GGZ/Pro persona
Resultaten per voorziening (schaal van 1 tot 5):
Gemiddelde beoordeling
5
4.2
4.5
4
4
2.8
3
2
1
0
Onderzoeksfunctie
Preventiefunctie
Adviesfunctie
(TOPs)
Consultaties
GGZ/Pro Persona
Voorzieningen
Toelichtingen
• Adviesfunctie
• TOPs is populair binnen de scholen
• Consultaties GGZ/Pro Persona
• Is weinig ervaring mee/wordt weinig gebruik van gemaakt
• Voorzieningen totaal
• Gemiddeld cijfer is een 7,8
Aanmeldingsprocedure
• 4 aspecten:
• Nieuw aanmeldformulier
• Tijdspad van aanmelding tot besluit
• Onderbouwing van het besluit
• Kwaliteit van adviezen nadat de aanmelding in het Reboundteam
besproken is
Resultaten (schaal van 1 tot 5):
Gemiddelde beoordeling
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
4.3
4.5
4.2
3.8
Nieuw
aanmeldformulier
Tijdspad
Onderbouwing
besluit
Kwaliteit adviezen
Aanmeldingsprocedure
Toelichtingen
• Nieuw aanmeldformulier
• “Verademing”
• “Duidelijke verbetering dan Onderwijstransparant”
• Onderbouwing besluit
• Nog niet veel ervaring mee
• “Procedure naar wens verlopen tot nu toe”
• “Tip: goed om de onderbouwing ook schriftelijk mede te delen”
• Aanmeldingsprocedure totaal
• Gemiddeld cijfer is een 7,7
Plaatsing Rebound
Procedure:
• Intake
• Beginperiode
• Tussenperiode
• Eindperiode
• Nazorg
• Evaluaties
Resultaten (schaal van 1 tot 5):
Gemiddelde beoordeling
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
4
4.2
4
4
4
3.8
Plaatsing Rebound
Toelichtingen
• Begin/Tussen/Eindperiode
• “Schriftelijk verslag is prettig”
• “Goed om tijd in te bouwen om de leerling te leren kennen”
• Nazorg
• “Gaat steeds beter, afhankelijk van de leerling”
• Niet op de hoogte
• Evaluaties
• “Te weinig ervaring mee”
• “Heel prettig”
• “Graag meer uitgebreid verslag over interventies Rebound”
Plaatsing Rebound
• Plaatsing Rebound totaal
• Gemiddeld cijfer is een 8,2
• Geen toelichting gegeven
Contacten
• 3 aspecten:
• Contact Rebound - school
• Contact Rebound – ouders
• Materiaaloverdracht
Resultaten (schaal van 1 tot 5):
Gemiddelde beoordeling
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
4.3
4.2
2.8
Rebound-school
Rebound-ouders
Materiaaloverdracht
Contacten
Toelichtingen
• Contact Rebound – ouders
• “Behoefte meer contact met ouders”
• Materiaaloverdracht
• “Kan beter”
• “Niet altijd even goed, ligt aan beide partijen. Behoefte aan overzicht
van Rebound met gemiste toetsen”
• “Nijpend probleem binnen onze organisatie. Lastig voor mentoren om
werk bij Rebound te krijgen. Voor de toekomst een vereiste om hier
commitment over te krijgen.”
• “We proberen hier zo goed mogelijk zorg voor te dragen.”
• “Gebeurt soms matig. Verbeterpunt.”
Ontwikkeling leerling
Hoe is de ontwikkeling van de leerling tijdens de Reboundperiode op het
gebied van:
• Didactisch
• “Geen achterstand”
• “Kan een probleem zijn bij praktijkvakken.”
• “School moet beter de toetsen aanleveren, niet achteraf maar van te
voren zodat de leerling de toets op het juiste moment kan maken.”
• “Niet te voorkomen, bijvoorbeeld techniek kan niet op de Rebound
gegeven worden.”
• “Scholen dienen er rekening mee te houden dat een leerling
gedragsmatig veel leert.”
Ontwikkeling leerling
Hoe is de ontwikkeling van de leerling tijdens de Reboundperiode op het
gebied van:
• Sociaal emotioneel
• “Geen zicht op.”
• “Goed”
• “In de meeste gevallen positieve resultaten”
• Daar is middels onder andere TOPs, psychologische gesprekken veel
aandacht voor. We merken dat de leerlingen er veel van opsteken en
dat ook graag uit willen dragen bij terugkomst.
• “Wordt zeer veel betrokken aandacht aan geschonken.”
Beoordeling totaal
Algemene feedback:
• “Goed werk. Betrokken mensen!”
• “Voor sommige vragen te weinig inzicht, lastig te beantwoorden.”
• “Zeer betrokken en gedreven team!”
• Behoefte aan wekelijks contact op de scholen.
• Wegens tijdelijke uitval van een medewerker van de Rebound waren
de communicatielijnen niet altijd even helder.
• Een nieuwe structuur brengt veranderingen met zich mee.
Terug naar het totale cijfer voor de Rebound.
Gemiddelde = 7,8.
Vragen/opmerkingen?
Hartelijk dank voor uw aandacht,
feedback en vooral vertrouwen!

similar documents