Webová služba pro zpracovatele geometrických

Report
Webová služba pro zpracovatele
geometrických plánů
Úpravy VF ISKN ve verzi 5.1
Petr Kokeš
Obsah
• Webová služba pro zhotovitele
geometrických plánů (WSGP)
• Úpravy VF ve verzi 5.1
WSGP – výdej dat
• Založení řízení PM
– Rezervace ZPMZ a parcel, možnost doplnění
rezervací, možnost označení řízení za mylné
– Export VF – externí odběratel
WSGP – příjem dat
• Založení řízení PGP
– Správní poplatek prostřednictvím inkasního
příkazu
– GP a ZPMZ elektronicky podepsané a
opatřené kvalifikovaným časovým razítkem
Další informace o WSGP
• Registrace prostřednictvím GP
– zvlášť pro OG a ZG
– na základě žádosti
• Popis služeb začátkem listopadu 2014
• Instalace v prosinci 2014
Změny ve VF 5.1
• V souvislosti s instalací APV ISKN 7.4
dojde ke změnám ve struktuře VF
• Předpokládaná instalace v polovině
listopadu 2014
Změny ve VF 5.1
• Doplnění datového bloku KATUZE
CISLO N3;CISELNA_RADA N1
• Doplnění sloupce PS_ID_K do datového
bloku &BJPV
• Odlišení exportu z řízení PM
&HPM;PM-428/2014-306
• Doplnění obce a definičních bodů do
exportu pro řízení PM
Změny ve VF 5.1
• Vyčlenění dat potvrzených GP do
samostatných datových bloků
• Sjednocení exportu SPI v řízení PM
• Export výměnného formátu
prostřednictvím definičních bodů parcel
Děkuji za pozornost.
Ing. Petr Kokeš
[email protected]

similar documents