21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug

Report
21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
1. Klik nederst til højre på ikonet
for visning i ”Fuld skærm”.
2. Klik med musen i dit eget tempo
for at se præsentationen.
3. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias?
Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.
21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Indholdsfortegnelse
Underkonti til konto 1100: Nettoomsætning
Registrering af dagens varesalg
Underkonti til konto 2100: Vareforbrug
Registrering af vareforbrug
Bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent
Afslutning
21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Fashion Shoe holder øje med den samlede nettoomsætning
på samlekontoen 1100: Nettoomsætning.
For at kunne beskrive omsætningens fordeling på de enkelte varegrupper har Camilla indrettet kontoplanen, så nettoomsætningen
fordeles på fire underkonti:
1101: Nettoomsætning, damesko
1102: Nettoomsætning, herresko
1103: Nettoomsætning, børnesko
1104: Nettoomsætning, tilbehør.
21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Værdien af den samlede nettoomsætning kan følges ved at
tjekke saldoen på samlekontoen 1100: Nettoomsætning.
1100: Nettoomsætning
Debet
Kredit
1101: NO, damesko
Debet
(1.390.000)
Kredit
Debet
(610.000)
1103: NO, børnesko
Debet
Den samlede værdi
af nettoomsætningen
fremgår her.
1102: NO, herresko
Kredit
Kredit
(430.000)
1104: NO, tilbehør
Debet
(290.000)
NO = Nettoomsætning (forkortelse).
Kredit
(60.000)
21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Dagens kontante varesalg (nettoomsætning):
Følgende konti skal bruges:
Kassestrimmel
Beløb
Damesko
5.600
Herresko
2.900
Børnesko
4.400
Tilbehør
Varebeløb
Moms
I alt
600
13.500
1101: NO, damesko
Debet
Kredit
1103: NO, børnesko
Debet
Kredit
1102: NO, herresko
Debet
Kredit
1104: NO, tilbehør
Debet
Kredit
3.375
16.875
Beløbet er lagt i kassen.
14262: Salgsmoms
Debet
Kredit
12310: Kasse
Debet
Kredit
21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Varesalget registreres således:
Kassestrimmel
Beløb
Damesko
5.600
Herresko
2.900
Børnesko
4.400
Tilbehør
Varebeløb
Moms
I alt
600
13.500
1101: NO, damesko
Debet
Beløbet er lagt i kassen.
Debet
5.600
1103: NO, børnesko
Debet
Kredit
14262: Salgsmoms
Debet
Kredit
2.900
1104: NO, tilbehør
Debet
4.400
3.375
16.875
Kredit
1102: NO, herresko
Kredit
600
Kredit
12310: Kasse
Debet
Kredit
3.375
16.875
21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Hver er der sket med de anvendte konti?
Konti
for nettoomsætKontoen
har i forvejen
ning
er indtægter med
en debetsaldo.
kreditsaldi.
krediVarelageretDer
bliver
nu
teres,
de forøges.
endnuda
større.
Kontoen er
passiv
hareti forvejen
med
en kreditsaldo.
en debetsaldo.
Gælden
til SKAT
Varelageret
bliverbliver
nu
nu
større.
endnu
større.
Konto
12310
et
Kontoen
har ier
forvejen
aktiv
med en debeten debetsaldo.
saldo.
Der debiteres,
Varelageret
bliver nu
da
denstørre.
forøges.
endnu
1101: NO, damesko
Debet
Kredit
1102: NO, herresko
Debet
5.600
1103: NO, børnesko
Debet
Kredit
2.900
1104: NO, tilbehør
Debet
4.400
14262: Salgsmoms
Debet
Kredit
Kredit
600
Kredit
12310: Kasse
Debet
Kredit
3.375
16.875
21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Værdien af det samlede salg (uden moms) vil
kunne aflæses af samlekontoen 1100: Nettoomsætning.
Kassestrimmel
Beløb
Damesko
5.600
Herresko
2.900
Børnesko
4.400
Tilbehør
Varebeløb
Moms
I alt
600
13.500
3.375
16.875
Beløbet er lagt i kassen.
1100: Nettoomsætning
Debet
Kredit
(13.500)
21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
I forbindelse med varesalget registreres vareforbruget
på samlekontoen 2100: Vareforbrug.
Vareforbruget viser kostprisen for de solgte varer.
Konto 2100: Vareforbrug er en omkostningssaldo med en
debetsaldo. Vareforbruget opdeles også på varegrupper:
2101: Vareforbrug, damesko
2102: Vareforbrug, herresko
2103: Vareforbrug, børnesko
2104: Vareforbrug, tilbehør.
21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Det samlede vareforbrug kan følges ved at
tjekke saldoen på samlekontoen 2100: Vareforbrug.
2100: Vareforbrug
2101: VF, damesko
2102: VF, herresko
Debet
Debet
(320.000)
Debet
(240.000)
Kredit
(740.000)
Kredit
2103: VF, børnesko
Debet
(155.000)
Den samlede
omkostning ved vareforbruget fremgår her.
Kredit
Kredit
2104: VF, tilbehør
Debet
(25.000)
VF = Vareforbrug (forkortelse).
Kredit
21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Opgørelse af dagens vareforbrug:
Følgende konti skal bruges:
Vareforbrug
Beløb
Damesko
2.350
Herresko
1.360
Børnesko
1.540
Tilbehør
I alt
150
5.400
2101: VF, damesko
Debet
Kredit
2103: VF, børnesko
Debet
Kredit
12111: VL, damesko
Debet
Kredit
12113: VL, børnesko
Debet
Kredit
2102: VF, herresko
Debet
Kredit
2104: VF, tilbehør
Debet
Kredit
12112: VL, herresko
Debet
Kredit
12114: VL, tilbehør
Debet
Kredit
21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Vareforbruget registreres således:
Vareforbrug
Beløb
Damesko
2.350
Herresko
1.360
Børnesko
1.540
Tilbehør
I alt
150
5.400
2101: VF, damesko
Debet
2.350
Kredit
2103: VF, børnesko
Debet
Kredit
1.540
Kredit
2.350
12113: VL, børnesko
Debet
Debet
1.360
Kredit
2104: VF, tilbehør
Debet
Kredit
150
12111: VL, damesko
Debet
2102: VF, herresko
Kredit
1.540
12112: VL, herresko
Debet
Kredit
1.360
12114: VL, tilbehør
Debet
Kredit
150
21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Hver er der sket med de anvendte konti?
2101: VF, damesko
Konti
for vareforbrug
Kontoen
har i forvejen
er
en omkostninger
debetsaldo. med
debetsaldi.
debiVarelageret Der
bliver
nu
teres,
de forøges.
endnuda
større.
Debet
2.350
Kredit
2103: VF, børnesko
Debet
Kredit
1.540
Konti
for varelagre
er
Kontoen
har i forvejen
aktiver
med debeten debetsaldo.
saldi.
Der krediteres,
Varelageret
bliver nu
da
de er
formindsket.
endnu
større.
Kredit
2.350
12113: VL, børnesko
Debet
Debet
1.360
Kredit
2104: VF, tilbehør
Debet
Kredit
150
12111: VL, damesko
Debet
2102: VF, herresko
Kredit
1.540
12112: VL, herresko
Debet
Kredit
1.360
12114: VL, tilbehør
Debet
Kredit
150
21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Omkostningen ved det samlede vareforbrug vil
kunne aflæses af samlekontoen 2100: Vareforbrug.
Vareforbrug
Beløb
Damesko
2.350
Herresko
1.360
Børnesko
1.540
Tilbehør
Varebeløb
150
5.400
2100: Vareforbrug
Debet
(5.400)
Kredit
21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Rikke beregner nu bruttofortjeneste og
bruttoavanceprocent for hver varegruppe og ’i alt’.
Varegruppe
Damesko
Herresko
Børnesko
Tilbehør
I alt
Nettoomsætning
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
5.600
2.900
4.400
600
13.500
– Vareforbrug
2.350
1.360
1.540
150
5.400
= Bruttofortjeneste
3.250
1.540
2.860
450
8.100
Bruttoavanceprocent
58,0 %
53,1 %
65,0 %
75,0 %
60,0 %
Klik på en varegruppe for at se beregningerne.
21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Rikke beregner nu bruttofortjeneste og
bruttoavanceprocent for hver varegruppe og ’i alt’.
Varegruppe
Damesko
Herresko
Børnesko
Tilbehør
I alt
Nettoomsætning
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
5.600
2.900
4.400
600
13.500
– Vareforbrug
2.350
1.360
1.540
150
5.400
= Bruttofortjeneste
3.250
1.540
2.860
450
8.100
Bruttoavanceprocent
58,0 %
53,1 %
65,0 %
75,0 %
60,0 %
21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent
for damesko.
1101: NO, damesko
Debet
2101: VF, damesko
Kredit
Debet
5.600
2.350
Damesko
Kredit
Kr.
Kr.
Nettoomsætning
5.600
– Vareforbrug
2.350
= Bruttofortjeneste
Bruttoavanceprocent
kr. 5.600 – kr. 2.350
3.250
kr. 3.250 x 100 / kr. 5.600
58,0 %
NO = Nettoomsætning, VF = Vareforbrug
21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent
for herresko.
1102: NO, herresko
Debet
2102: VF, herresko
Kredit
Debet
2.900
1.360
Herresko
Kredit
Kr.
Kr.
Nettoomsætning
2.900
– Vareforbrug
1.360
= Bruttofortjeneste
Bruttoavanceprocent
kr. 2.900 – kr. 1.360
1.540
kr. 1.540 x 100 / kr. 2.900
53,1 %
NO = Nettoomsætning, VF = Vareforbrug
21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent
for børnesko.
1103: NO, børnesko
Debet
2103: VF, børnesko
Kredit
Debet
4.400
1.540
Børnesko
Kredit
Kr.
Kr.
Nettoomsætning
4.400
– Vareforbrug
1.540
= Bruttofortjeneste
Bruttoavanceprocent
kr. 4.400 – kr. 1.540
2.860
kr. 2.860 x 100 / kr. 4.400
65,0 %
NO = Nettoomsætning, VF = Vareforbrug
21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent
for tilbehør.
1104: NO, tilbehør
Debet
2104: VF, tilbehør
Kredit
Debet
600
150
Tilbehør
Kr.
Kredit
Kr.
Nettoomsætning
600
– Vareforbrug
150
= Bruttofortjeneste
Bruttoavanceprocent
kr. 600 – kr. 150
kr. 450 x 100 / kr. 600
NO = Nettoomsætning, VF = Vareforbrug
450
75,0 %
21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent i alt.
1100: Nettoomsætning
Debet
2100: Vareforbrug
Kredit
Debet
13.500
5.400
I alt
Kredit
Kr.
Nettoomsætning
13.500
– Vareforbrug
= Bruttofortjeneste
Bruttoavanceprocent
Kr.
5.400
kr. 13.500 – kr. 5.400
8.100
kr. 8.100 x 100 / kr. 13.500
60,0 %
21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Rikkes kommentarer til dagens bruttofortjeneste
og bruttoavanceprocent.
Varegruppe
Damesko
Herresko
Børnesko
Tilbehør
I alt
Bruttofortj. (kr.)
3.250
1.540
2.860
450
8.100
Bruttoavance-%
58,0 %
53,1 %
65,0 %
75,0 %
60,0 %
Den gennemsnitlige bruttoavanceprocent ligger på 60,0 %. Dermed skaber
Fashion Shoe 60 øre i bruttofortjeneste pr. omsætningskrone. Bruttofortjenesten skal dække øvrige variable omkostninger, kapacitetsomkostninger
samt overskuddet.
Der er stor forskel på de enkelte varegruppers bruttoavance. Tilbehør
bidrager med den største bruttoavanceprocent, nemlig 75,0 %. Dog fylder
denne varegruppe ikke meget i butikkens totale omsætning.
21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Rikkes kommentarer til dagens bruttofortjeneste
og bruttoavanceprocent.
Varegruppe
Damesko
Herresko
Børnesko
Tilbehør
I alt
Bruttofortj. (kr.)
3.250
1.540
2.860
450
8.100
Bruttoavance-%
58,0 %
53,1 %
65,0 %
75,0 %
60,0 %
Fashion Shoe kan forøge den gennemsnitlige bruttoavanceprocent, hvis
salget forskydes i retning mod tilbehør. Derfor opfordrer Rikke sine sælgere
til at foretage et mersalg af skocreme og plejeprodukter.
Bruttoavanceprocenten på damesko ligger under gennemsnittet, men
varegruppen bidrager med det største beløb i bruttofortjeneste.
Det skyldes, at salg af damesko udgør en relativt stor andel af butikkens
samlede omsætning, faktisk over 40 %, (kr. 3.250 x 100 / kr. 8.100 = 40,1 %).
21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Rikkes kommentarer til dagens bruttofortjeneste
og bruttoavanceprocent.
Varegruppe
Damesko
Herresko
Børnesko
Tilbehør
I alt
Bruttofortj. (kr.)
3.250
1.540
2.860
450
8.100
Bruttoavance-%
58,0 %
53,1 %
65,0 %
75,0 %
60,0 %
En pæn del af virksomhedens samlede salg vedrører børnefodtøj.
Da bruttoavanceprocenten ligger over den gennemsnitlige, vil et større fokus
på salg af børnesko bevirke en forbedret bruttofortjeneste.
Fashion Shoe må konstatere, at varegruppen herresko har den laveste
bruttoavanceprocent.
21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Du har nu lært om:
 Registrering af nettoomsætning (varesalg) på
underkonti til hovedkonto
1100: Nettoomsætning
 Registrering af vareforbrug
på underkonti til hovedkonto
2100: Vareforbrug.
 Beregning af bruttofortjeneste
og bruttoavanceprocent for de
enkelte varegrupper.
Quiz:
Nettoomsætning og vareforbrug fordelt på varegrupper
Selvrettende opgave:
Nettoomsætning og vareforbrug fordelt på varegrupper
Repetitionsopgave:
Genopfrisk emner fra
dette og tidligere afsnit.

similar documents