Informace pro studenty pro rok 2014

Report
Praktické dovednosti absolventa
z praxe do praxe
CZ.1.07/2.2.00/15.0308
Bez praxe do praxe I. (OCH/BEP I)





Orientace uchazeče v pracovně právní problematice (26.2.)
Základy ekonomie absolventa (12.3.)
Praktická psychologie pro uchazeče o zaměstnání (26.3.)
Praktická příprava na přijímací pohovor (9.4.)
Komunikace se zaměstnavatelem (23.4.)
Bez praxe do praxe II. (OCH/BEP II)
 Efektivní komunikace u zaměstnavatele (5.3.)
 Základy marketingu zaměstnance (19.3.)
 Pracovní čas zaměstnance (2.4.)
 Základy obchodní činnosti pro neobchodníky ( 16.4.)
 Projektové řízení a práce v týmu (30.4.)
Personální zajištění výuky
•
Ing. Radka Navrátilová
Komunikace se zaměstnavatelem
•
Ing. Dagmar Zlámalová
Pracovní čas zaměstnance, Projektové řízení a práce v týmu
•
Ing. Daniela Richterová
Základy ekonomie absolventa
•
Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.
Základy marketingu zaměstnance, Základy obch. činnosti pro neobchodníky
•
Mgr. et Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, Ph.D.
Prakt. Psych. pro uchazeče o zaměstnání, Efektivní kom. u zaměstnavatele
•
Mgr. Dagmar Petrželová
Praktická příprava na přijímací pohovor,
Orientace uchazeče v pracovněprávní problematice
VÝUKA
 5 x 6 výukových hodin (blokově)
 Povinná účast, omluvení z výuky
jen ze závažných důvodů (e-mailem)
 Interaktivní výuka
PRAXE
 součástí obou předmětů BEPI i BEPII
 povinná a minimálně v rozsahu 14ti dní
(= 70 hodin bez přestávek na oběd)
 zprostředkování osobně nebo prostřednictvím
koordinátorek praxí (PřF)
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRAXE
 každý student si z připravené nabídky vybere
zaměstnavatele, u kterého by chtěl praxi realizovat
 konkrétní požadavky na místo praxe včetně
preferovaného období zašle spolu se strukturovaným
životopisem na [email protected]
do 6.3.2015
 student si může sjednat praxi sám, předem nutná
konzultace místa, náplně praxe a termín konání (stačí
elektronicky na [email protected])
Seznam zaměstnavatelů (Obory matematika a informatika)

Dopravní podnik města Olomouce, a. s. (matematika), www.dpmo.cz

Geocentrum spol. s.r.o, Olomouc (informatika), www.geocentrum.cz

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (matematika), www.koop.cz

SmartGIS s.r.o., Olomouc (informatika), www.smartgis.cz

Státní veterinární správa (informatika), www.

SwissCentrum software, s.r.o., Prostějov (informatika), www.swisscentrum.cz

Unistudies s.r.o., Olomouc (informatika), www.unistudies.cz

TESCO SW, a.s., Olomouc (informatika), www. tescosw.cz
Seznam zaměstnavatelů (Obor fyzika)
 VF, a. s., Černá Hora, www.vf.cz
 MEOPTA Optika, Přerov, www.meopta.com
Seznam zaměstnavatelů (Obor chemie)
 Synthon s.r.o., Blansko, www.synthon.com
 Teva Czech Industries, s.r.o., Opava, www.teva.cz
 CPN, s.r.o., Dolní Dobrouč, www.contipro.cz
 Synthesia, a.s., Pardubice, www.synthesia.cz
Seznam zaměstnavatelů (Obory biologie a ekologie)
 IMALAB s.r.o., Zlín, www.imalab.cz
 Nemocnice Valašské Meziříčí, a. s., www.nemvalmez.cz
 Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny FN a LF UP Olomouc,
http://ulgrs.upol.cz/portal
 Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o., Jeseník,
www.muzeum.jesenik.net
 Výzkumný ústav pícninářský, Troubsko, www.vupt.cz
Seznam zaměstnavatelů (obor Vědy o zemi)
 AISEC Czech Republic, pobočka Olomouc, www.aisec.cz
 Geocentrum spol. s r.o., Olomouc, www.geocentrum.cz
 SmartGIS s.r.o., Olomouc, www.smartgis.cz
Praxe pro studenty učitelských oborů
 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, www.agkm.cz
 Gymnázium Jevíčko, http://www.gymjev.cz/
 Gymnázium Šternberk, www.gymst.cz
 Mendlovo gymnázium Opava, www.mgo.opava.cz
 Střední škola logistiky a chemie, www.sosol.cz
 Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm, www.szesro.cz
NEZBYTNÉ FORMALITY K PRAXÍM
 DOCHÁZKOVÝ LIST
 HODNOCENÍ PRAXE STUDENTEM
 HODNOCENÍ PRAXE KONZULTANTEM
Formuláře jsou ke stažení na
http://www.pda.upol.cz/index.php?str=praxepodminky
Po skončení praxe je nutné všechny vyplněné
formuláře odevzdat koordinátorce praxí.
KOLOKVIUM
 5 kreditů
 Splnění
- účasti na výuce
- úspěšné absolvování testu 5 x 5 otázek,
max. 8 chyb
- praxe a doložení dokumentů k ní
Důležité kontakty
Koordinátorky
Ing. Dagmar Zlámalová
Mgr. Dagmar Petrželová
[email protected]
[email protected]
Po předchozí e-mailové dohodě termínu schůzky:
Kancelář 6.011, děkanát PřF.
www.pda.upol.cz: informace, kontakty na zaměstnavatele,
reference studentů na uskutečněné praxe

similar documents