PowerPoint-presentasjon

Report
Visionary solutions, provided with care.
• Ca 130 anställda
• Kontor i Kalix, Falun, Malmö, Stockholm, Visby, England, Holland och Tyskland.
• Larmcentral i Malmö med drygt 15 års erfarenhet av larmmottagning.
• Svenskt företag med över 30 års erfarenhet av utveckling av trygghetskoncept för omsorgen.
• ISO 9001 and ISO 14001 certifierade
Varför digitalisera?
• Infrastrukturen har ändrats
• Telefonnätet är digitaliserat
• Teknikerna skall inte blandas
• Bättre och säkrare övervakning av trygghetslarmen
Digital larmkedja
Digital
Larmmottagni
ng
Kommunikatio
n
Digitala
trygghetslarm
Digitala Trygghetslarm
Vad är skillnaden?
• Analoga larm skickar analoga toner
Har övervakning en gång per dygn
• Digitala larm skickar digitala signaler
Har övervakning ner på minutnivå
i-care online
• Hantering och överblick av trygghetslarmen
• Tjänsten är åtkomlig dygnet runt
• Lätthanterligt
• Statistik
• Arbetet blir effektivt och övergripbart
Caretech Trygghetsjour - Larmmottagning
• Digital larmcentral
• Larmmottagning dygnet runt, året om specialiserad
på trygghetslarm
• Personal med undersköterskeutbildning
• Hanterar alla på markanden förekommande
trygghetslarm även digitala och mobila larm
• 50 000 anslutna trygghetslarm fördelat på
ca 85 kommuner
• Alla samtal spelas in och kan följas upp och
redovisas i detalj vid behov
CareTech Web Admin
Enklare, effektivare och säkrare hantering av hemtjänstens kunduppgifter.
Utan mellanhänder kan kommunens egen personal registrera, ändra eller ta bort
uppgifter om sina kunder.
SSL krypterad anslutning för högsta säkerhet
Ingen programvara krävs endast en webbläsare
Informationen syns direkt hos Trygghetsjourens operatörer.
Kommunen får full kontroll på att uppgifterna är rätt registrerade vilket kvalitetssäkrar.
Lösningen ger möjlighet till olika behörighetsnivåer.
Ni får tillgång till statistik och möjlighet att följa upp händelseförlopp.
Fjärrtillsyn
Fjärrtillsyn möjliggör övervakning via kamera eller sensorer. På fasta tider,
eller vid inaktivitet, skickas ett larm med video till larmcentralen.
Använd fjärrtillsyn för att:
•
Öka omsorgskvaliteten och tryggheten
•
Bespara
•
Miljöanpassa omsorgen
Utbruten larmmottagning
• Larmmottagning i egen regi, hela eller delar av dygnet
• Professionell utrustning med modern teknik
• Alltid uppdaterad med de senaste larmprotokollen
• Backup på alla data
• Dygnet-runt-bemannad sekundär central
• SSL krypterad anslutning för högsta säkerhet
• Ingen programvara krävs
• Tillgång till statistik
• Alla samtal spelas in
• Support dygnet runt
Ni kan erbjuda era kunder samma tjänster som CareTechs
larmcentral kan.
CareTech Trygghetspaket Midi
CareTech Trygghetspaket
En totallösning för kommuner som väljer att säkerställa teknikskiftet för
trygghetslarm.
Erbjudandet möjliggör en digital trygghetskedja med fullständig kostnadskontroll
och enkel hantering för kommunen vid val av CareTech Mobil Trygghet.
MIDI
CareIPMobile + CareTech mobil abonnemang + larmmottagning +
webtjänst + sms:
•
Trygghet med total kostnadskontroll
•
Frekvent övervakning (i-care online)
•
Fullserviceavtal
•
Programmering ingår
•
•
Fast månadskostnad
Obegränsat GPRS/LARM
Tack för mig!
Välkommen till CareTech, välkommen till tryggheten
Annica Hübner
Kontakt: 010-482 90 63
[email protected]

similar documents