Hans Liden ECMO HLR2014

Report
ECMO/hjärtlungmaskin vid
drunkning och hypotermi
Hans Lidén
Thoraxkirurgiska kliniken
Sahlgrenska
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Accidentell hypotermi
Ibland kombinerad med
drunkningstillbud
Möjlighet finns till långsam
uppvärmning med extrakorporeal
cirkulation
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Accidentell hypotermi
Kardiella effekter av hypotermi
Tilltagande bradykardi
Supraventrikula arytmier < 32 C
VT/VF < 25 C
Asystoli < 22 C
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Accidentell hypotermi
Patienter utan egen cirkulation
(HLR) är aktuella
Temperatur svår att fastställa
Vilka kan räddas?
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Accidentell hypotermi
Faktorer som INTE har påvisats
förutspå prognos
-Pupilldilatation
-Laktatnivåer
-pH
-Temperatur
-HLR längd
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Accidentell hypotermi
Faktor som har påvisats förutspå
prognos
-Kalium > 12
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Accidentell hypotermi
Barn (<16) skall till DSBUS
Vuxna till Sahlgrenska
Annonsera ankomsten så snart som
möjligt och specificera att det är läge
för ECMO/hjärtlungmaskin
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Accidentell hypotermi
Vi förbereder en operationssal och
kanylerar ljumskkärlen under
pågående HLR/Lucas
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Accidentell hypotermi
Värmning sker med 5-6 C per
timme
Det visar sig relativt snabbt om egen
cirkulation återkommer
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Accidentell hypotermi
Komplikationer
Neurologisk skada
ARDS (drunkning)
Övrig organischemi
Blödningar
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Accidentell hypotermi
Resultat
Överlevnad rapporteras mellan 2050% men alltid i små material med
extremt blandade grupper
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Accidentell hypotermi
Fallbeskrivning
Par i femtioårsåldern går genom isen.
De plockas upp av räddningstjänst.
Med LUCAS till thoraxop
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014

similar documents