Case 1: Epäonnistunut kehitysprojekti voi olla sankaritarinakin

Report
Epäonnistunut kehitysprojekti
voi olla sankaritarina
Veli Erkki Lumme, TkT
Neurovision Oy
PSK Kevätseminaari 18.04.2013
Aiheet
 Liikeidea
 Kehitysprojekti on panos, josta rahoittajat
odottavat tuottoa.
 Miten kehitysprojekti poikkeaa
toimitusprojektista?
 Miten sen onnistumista mitattiin?
 Sankaritarina?
PSK Kevätseminaari 18.04.2013
Kansainvälistä
epäonnistumisen päivää
vietetään 13.10.
http://epaonnistumisen
paiva.fi/
Nero Research Oy:n liikeidea
 Teollisuuden koneiden kunnonvalvonta
 Vikaantumisesta voi oppia
 Opittu tieto voidaan jakaa usean asiakkaan välillä
 Condition Monitoring as a Service
 ”Pilvipalvelimella” asiakkaalle reaaliaikainen tieto koneiden
kunnosta
 Useita patenttihakemuksia vireillä v. 2001
PSK Kevätseminaari 18.04.2013
”Epäonnistumisesta saa
Suomessa ikävän leiman”
Jorma Terentjeff
IS 2.2.2013
PSK Kevätseminaari 18.04.2013
Ansaintalogiikka
 Asiakas maksaa kiinteän kuukausimaksun (5 € /kk) per
valvottava koneikko
 1000 valvottavaa kohdetta =>
 1000 x 12 x 5 = 60.000 €/v
 Asiakkaan ei tarvitse tehdä muita investointeja
 Palvelu 7/24
PSK Kevätseminaari 18.04.2013
”Epäonnistujat ovat usein
aikaansa edellä”
Pekka Wahlstedt
TE 40/2012
Rahoittajien odotukset
 Omistajayrittäjät
 Idean kaupallistaminen
 Venture Capital Company
 Exit
 Tekes
 Kansainvälistyminen
 Keksintösäätiö
 Tuen takaisinmaksu
PSK Kevätseminaari 18.04.2013
”Liike-elämässä epäonnistuneita
kartetaan kuin spitaalisia
tartunnan pelossa.”
Kari Latvanen
Mandatum Life ST12
Miten kehitysprojekti poikkeaa
toimitusprojektista?
 Takaisinmaksuaika pitempi
 Tavoitteet elävät
 Maailma muuttuu projektin kuluessa
 Tuottoja odotetaan jo kehitysprojektin aikana
 Kompromisseja
 Ajankäyttö tuotekehitys/markkinointi
 Keskeneräisen tuotteen/palvelun markkinointi
PSK Kevätseminaari 18.04.2013
”Mokaa kunnolla – mokien
kautta menestykseen”
Stephen Brown (199 sivua)
Talentum 2012
Miten onnistumista mitattiin?
 Omistajayrittäjät
 Tekninen onnistuminen
 Toteutuksen onnistuminen
 Patenttihakemusten menestyminen
 Muut rahoittajat
 Ovatko asiakkaat halukkaita maksamaan palvelusta?
PSK Kevätseminaari 18.04.2013
”Pallotuoli ei kelvannut
ostajille”
Eero Aarnio 2012
Mandatum Life ST12
Epäonnistumisen syitä
 Ratkaisu edellä aikaansa
 Onko nyt oikea aika?
 Palvelu olisi pitänyt markkinoida keskeneräisenä
 Liiallinen luottamus VC rahoittajiin
 ”Rahoitusta löytyy”
 Yrittäjän omistuksen laimeneminen
 VC rahoittajan kärsivällisyys loppui
 Rahoitus riitti tuotekehitykseen, mutta ei
tuotteen/palvelun markkinointiin
Menestyksen koittaessa moni
luopuu kokeilusta ja uuden
etsimisestä.
PSK Kevätseminaari 18.04.2013
Sankaritarina
 Automaattinen diagnosointi osoittautui mahdolliseksi
toteuttaa
 Patenttihakemukset menestyivät yrityksen toiminnan
päättymisen jälkeen
 Kaikki työntekijät työllistyivät heti toisaalla
 Lisenssisopimus Moventas Gears Oy:n kanssa
 Väitöskirja: ”Intelligent Interpretation of Machine
Condition Data”
PSK Kevätseminaari 18.04.2013
”Pään hakkaaminen seinään
kehittää sinnikkyyttä ja
tahdonvoimaa, jolla
epäonnistuja myöhemmin
murtautuu tuon seinän läpi”
Luokittelun luotettavuus – Vian
tunnistaminen
No
Datasarja
Vikamuoto
Luokittelijan
ennustamana
Analysoijan
raportoimana
Erotus päivinä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
GB40
GB41
GB42
GB43
GB44
GB45
GB46
GB47
GB48
GB49
GB50
GB51
GB52
GB53
GB54
GB55
GB56
GB57
GB58
GB59
GB60
GB61
IR (laakerin sisäkehän vaurio)
OR (laakerin ulkokehän vaurio)
IR
IR
IR
OR
Planet wheel bearing
IR
OR
Undetected
IR
OR
IR
IR
OR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
30.12.2010
20.9.2010
20.11.2009
8.5.2010
25.11.2010
25.10.2009
a)
21.8.2010
b)
28.11.2009
2.5.2010
25.6.2010
d)
4.9.2009
10.5.2010
18.12.2009
29.1.2009
b)
18.9.2010
1.2.2010
b)
16.7.2010
8.1.2010
6.10.2010
23.11.2009
10.5.2010
26.11.2010
18.12.2009
14.12.2010
23.8.2010
27.9.2010
c)
7.5.2010
29.6.2010
3.6.2010
18.11.2009
17.5.2010
5.1.2010
14.1.2010
27.7.2010
21.9.2010
8.2.2010
25.2.2011
20.9.2010
9
16
3
2
1
54
havaittu, mutta ei tunnistettu
2
ei havaittu
analysoija ei havainnut
5
4
ei havaittu, ei tunnistettu
75
7
18
14
ei havaittu, ei tunnistettu
3
7
ei havaittu, ei tunnistettu
66
PSK Kevätseminaari 18.04.2013
Luokittelija palveluna (ProCla)
Classifier as a Service
PSK Kevätseminaari 18.04.2013
Kehityskohteita
• Käyttöliittymä
• Luokittelu mikropiirissä
• Luokittelija palveluna
PSK Kevätseminaari 18.04.2013
Kiitos
Kannattaa epäonnistua
nopeasti ja halvalla.
Konsultti Juha Lipponen
T&T 8.3.2013
PSK Kevätseminaari 18.04.2013

similar documents