Fallförebyggande arbete

Report
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Fallförebyggande arbete
Sjukgymnaster/Fysioterapeuter i
Primärvården
Jessica Edvinsdotter, Hemrehabsjukgymnast Karla VC
Ann Vappelin, Hemrehabsjukgymnast Skebäcks VC
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Rekommendation för äldre:
Styrketräning + balansträning
Om balansträningen syfte är att minska fallrisk bör det ske 3 ggr/v.
Flera studier rekommenderar styrketräning och balansträning för äldre!
www.yfa.se
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Exempel på fallförebyggande träning i
samverkan med sjukgymnaster/
fysioterapeuter i Primärvården:
• Individuell träning på sjukgymnastiken
• Balansgrupper och andra träningsgrupper
• Individuell träning i hemmet / FaR (Fysisk aktivitet
på recept)
• Dagrehab/Kommunala boenden
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Balansgrupp Karla VC
•
•
•
•
2 ggr/v, 5 v
Ca 8 deltagare/omgång
2 sjukgymnaster/fysioterapeuter
Utvärderas med Timed Up and Go
(TUG) samt Upplevd Balans (FES-S)
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Balansgrupp Karla VC
• Gemensam uppvärmning
• Stationsträning balans/benstyrka
• Gemensam avslutning, boll/ballong
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Hemrehabilitering
• 15 tjänster i länet
• Äldre (65+)
• Hemmaboende med/utan
hemvårdsinsatser
• Individuellt anpassad träning
• FaR
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Fallprevention i hemmet
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Stillasittande
• Egen riskfaktor för sjukdom och för tidig död
• Sitt aldrig längre än 1 timme (!!!)
• Ta aktiva micropauser
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Tack för visat intresse!
> 3p på fallrisk?! Diskutera gärna med sjukgymnasten.

similar documents