Podstawy Frame Relay

Report
Frame Relay
mgr inż. Łukasz Dylewski
[email protected]
Agenda
•
•
•
•
•
•
•
Podstawy Frame Relay
Wirtualny kanał - VC
Proces enkapsulacji
Topologie Frame Relay
Adresacja Frame Relay
LMI
Konfiguracja
Podstawy Frame Relay
Podstawy Frame Relay
•
•
•
•
Wykorzystanie wirtualnych połączeń (PVCs)
Opłata za lokalną pętle
Określenie prędkości łącza co 4 kb/s
Łatwiejszy do wdrożenia i utrzymania niż
komunikacja łączem stałym
• Komunikacja poprzez unikalny numer Data
Link Connection Identifier (DLCI)
Podstawy Frame Relay
• Brak obsługi błędów
• Data Link – dostęp do medium, dostarczenie
pakietów w kolejności, obsługa błędów CRC
• Network – wielopunktowe logiczne połączenia
poprzez pojedynczy kanał
• Frame Relay access device (FRAD) – łączy z
siecią Frame Relay
Podstawy Frame Relay
Wirtualny kanał - VC
• VC – połączenie dwóch urządzeń
• Dwa rodzaje – SVC, PVC
• SVC (switched) – ustanawiane dynamicznie –
CALL SETUP, DATA TRANSFER, IDLE, CALL
TERMINATION
• PVC (permament/private) – prekonfigurowane
przez dostawcę – wykonujątylko DATA
TRANSFER, IDLE
Wirtualny kanał - VC
Wirtualny kanał - VC
•
•
•
•
VC są identyfikowane przez DLCI
DLCI przypisuje Frame Relay service provider
DLCI mają znaczenie lokalne (nie są unikalne)
Ten sam numer DLCI może być wykorzystany w
różnych lokacjach
• Ten sam VC może mieć różne DLCI
Wirtualny kanał - VC
Wirtualny kanał - VC
• Multipleksacja – wiele VC na tym samej linii
• Wykorzystana topologia siatki
• Mniejsze wydatki
Proces enkapsulacji
•
•
•
•
Enkapsulacja protokołów warstwy sieci IP/IPX
DLCI oraz suma kontrolna
Flag – wartość stała
Nagłówek i stopka – Link Access Procedure for
Frame Relay (LAPF) Bearer Services – ITU
Q.922-A
• Warstwa fizyczna EIA/TIA-232, 449 lub 530,
V.35 lub X.21
Proces enkapsulacji
Topologie Frame Relay
•
•
•
•
Gwiazda
Pełna siatka
Częściowa siatka - 1,000 VC/łączę
Topologia gwiazdy(Hub and Spoke)
Topologie Frame Relay
Adresacja Frame Relay
• Adresacja statyczna i dynamiczna
• Najpierw adresacja warstwy sieci IP, IPX,
AppleTalk
• Dynamiczne – wykorzystanie Inverse ARP
• Statyczne – brak bezpośredniego połączenia
• Enkapsulacja – IETF, Cisco
Adresacja Frame Relay
LMI
•
•
•
•
•
•
Wymiana informacji
Keepalive – DTE <-> DCE
Każde 10 s
Multicasting
XON/XOFF flow control
Typy: Cisco, ANSI, q933a
Konfiguracja Frame Relay
Frame Relay
Frame Relay
KONIEC

similar documents