Miloš Lukačka - Cesta startupu svetom investícií

Report
Cesta startupu svetom investícií
MILOŠ LUKAČKA
Časť 1.
Startup
•
Čo to je?
•
Musí byť z IT sféry?
•
Čo je jeho cieľom?
Startup
•
Čo to je? -> Mladá firma/projekt s vysoko škálovateľným
biznisom (celosvetovým/celoeurópskym)
•
Musí byť z IT sféry?
•
Čo je jeho cieľom?
Startup
•
Čo to je? -> Mladá firma/projekt s vysoko škálovateľným
biznisom (celosvetovým/celoeurópskym)
•
Musí byť z IT sféry?
•
Čo je jeho cieľom?
-> NIE
Startup
•
Čo to je? -> Mladá firma/projekt s vysoko škálovateľným
biznisom (celosvetovým/celoeurópskym)
•
Musí byť z IT sféry?
-> NIE
•
Čo je jeho cieľom?
-> Vybudovať opakovateľný a
udržateľný biznis pomocou čo
najnižších prostriedkov
Čo je najdôležitejšie na startupe?
Čo je najdôležitejšie na startupe?
1.
Tým
Čo je najdôležitejšie na startupe?
1.
Tým
2.
Inovácia
Čo je najdôležitejšie na startupe?
1.
Tým
2.
Inovácia
3.
Zákazníci
Čo je najdôležitejšie na startupe?
1.
Tým
2.
Inovácia
3.
Zákazníci
4.
Biznis partner
Čo je najdôležitejšie na startupe?
1.
Tým
2.
Inovácia
3.
Zákazníci
4.
Biznis partner
•
Know-how
Čo je najdôležitejšie na startupe?
1.
Tým
2.
Inovácia
3.
Zákazníci
4.
Biznis partner
•
•
Know-how
Kontakty
Čo je najdôležitejšie na startupe?
1.
Tým
2.
Inovácia
3.
Zákazníci
4.
Biznis partner
•
•
•
Know-how
Kontakty
Peniaze
Druhy investícií
1.
Pre-seed
2.
Seed
3.
Venture Capital (VC)
•
•
•
•
Series A
Series B
Series C
.....
Začína na
Končí na
Pre-seed
€10 000
€15 000
Seed
€50 000
€150 000
VC
€200 000
neobmedzene
Typy investorov
Typy investorov
1.
FFF = friends, family, fools
Typy investorov
1.
FFF = friends, family, fools
2.
Angel Investors
Typy investorov
1.
FFF = friends, family, fools
2.
Angel Investors
3.
Akcelerátory
Typy investorov
1.
FFF = friends, family, fools
2.
Angel Investors
3.
Akcelerátory
4.
VC investors
Typy investorov
1.
FFF = friends, family, fools
2.
Angel Investors
3.
Akcelerátory
4.
VC investors
nemajú peniaze
Typy investorov
1.
FFF = friends, family, fools
nemajú peniaze
2.
Angel Investors
super, ale ťažko sa k nim dostať
3.
Akcelerátory
4.
VC investors
Typy investorov
1.
FFF = friends, family, fools
nemajú peniaze
2.
Angel Investors
super, ale ťažko sa k nim dostať
3.
Akcelerátory
4.
VC investors
neskoršie fázy, je ich dostatok
Typy investorov
1.
FFF = friends, family, fools
nemajú peniaze
2.
Angel Investors
super, ale ťažko sa k nim dostať
3.
Akcelerátory
super
4.
VC investors
neskoršie fázy, je ich dosť
Typy investorov
1.
FFF = friends, family, fools
nemajú peniaze
2.
Angel Investors
super, ale ťažko sa k nim dostať
3.
Akcelerátory
super
4.
VC investors
neskoršie fázy, je ich dosť
VYBERAJTE SMART MONEY!
Časť 2.
1. Presvedčte sa, že máte startup
1. Presvedčte sa, že máte startup
1.
Napíšte si:
1. Presvedčte sa, že máte startup
Napíšte si:
1.
•
Aký problém riešite
1. Presvedčte sa, že máte startup
Napíšte si:
1.
•
•
Aký problém riešite
Komu ten problém riešite
1. Presvedčte sa, že máte startup
Napíšte si:
1.
•
•
2.
Aký problém riešite
Komu ten problém riešite
Choďte za tými ľuďmi a pýtajte sa ich
1. Presvedčte sa, že máte startup
Napíšte si:
1.
•
•
2.
Aký problém riešite
Komu ten problém riešite
Choďte za tými ľuďmi a pýtajte sa ich
⁻ PREDAJTE IM TO
1. Presvedčte sa, že máte startup
Napíšte si:
1.
•
•
2.
Aký problém riešite
Komu ten problém riešite
Choďte za tými ľuďmi a pýtajte sa ich
⁻ PREDAJTE IM TO
⁻ Ak nie, tak získajte LOI – letter of intent
2. Vyberte si partnera
2. Vyberte si partnera
Angel Investor
2. Vyberte si partnera
Angel Investor
Akcelerátor
2. Vyberte si partnera
Angel Investor
•
Preštudujte si čo robí
Akcelerátor
2. Vyberte si partnera
Angel Investor
•
Preštudujte si čo robí
•
Aké má projekty
Akcelerátor
2. Vyberte si partnera
Angel Investor
•
Preštudujte si čo robí
•
•
Aké má projekty
Prečo by ho mal zaujímať
Váš startup
Akcelerátor
2. Vyberte si partnera
Angel Investor
•
Preštudujte si čo robí
•
•
•
Aké má projekty
Prečo by ho mal zaujímať
Váš startup
Dostaňte sa k nemu
Akcelerátor
2. Vyberte si partnera
Angel Investor
•
Preštudujte si čo robí
•
•
•
Aké má projekty
Prečo by ho mal zaujímať
Váš startup
Dostaňte sa k nemu
•
Volajte a píšte dokým
nebude súhlasiť
Akcelerátor
2. Vyberte si partnera
Angel Investor
•
Preštudujte si čo robí
•
•
•
Aké má projekty
Prečo by ho mal zaujímať
Váš startup
Dostaňte sa k nemu
•
Volajte a píšte dokým
nebude súhlasiť
Akcelerátor
•
Preštudujte si, ako funguje
2. Vyberte si partnera
Angel Investor
•
Preštudujte si čo robí
•
•
•
Aké má projekty
Prečo by ho mal zaujímať
Váš startup
Dostaňte sa k nemu
•
Volajte a píšte dokým
nebude súhlasiť
Akcelerátor
•
Preštudujte si, ako funguje
•
Na čo sa pýtajú projektov
2. Vyberte si partnera
Angel Investor
•
Preštudujte si čo robí
•
•
•
Aké má projekty
Prečo by ho mal zaujímať
Váš startup
Dostaňte sa k nemu
•
Volajte a píšte dokým
nebude súhlasiť
Akcelerátor
•
Preštudujte si, ako funguje
•
•
Na čo sa pýtajú projektov
Na akú sféru sa zameriavajú
2. Vyberte si partnera
Angel Investor
•
Preštudujte si čo robí
•
•
•
Aké má projekty
Prečo by ho mal zaujímať
Váš startup
Dostaňte sa k nemu
•
Volajte a píšte dokým
nebude súhlasiť
Akcelerátor
•
Preštudujte si, ako funguje
•
•
•
Na čo sa pýtajú projektov
Na akú sféru sa zameriavajú
Prihláste sa
3. Buďte pripravený
3. Buďte pripravený
Musíte mať:
3. Buďte pripravený
Musíte mať:
•
Preštudovanú konkurenciu -> definované, čím sa líšite
3. Buďte pripravený
Musíte mať:
•
Preštudovanú konkurenciu -> definované, čím sa líšite
•
Zákazníkov alebo LOI (feedback)
3. Buďte pripravený
Musíte mať:
•
Preštudovanú konkurenciu -> definované, čím sa líšite
•
Zákazníkov alebo LOI (feedback)
•
Rozmyslené čo chcete od partnera
3. Buďte pripravený
Musíte mať:
•
Preštudovanú konkurenciu -> definované, čím sa líšite
•
Zákazníkov alebo LOI (feedback)
•
Rozmyslené čo chcete od partnera
•
ak chcete peniaze tak na čo ich použijete
3. Buďte pripravený
Musíte mať:
•
Preštudovanú konkurenciu -> definované, čím sa líšite
•
Zákazníkov alebo LOI (feedback)
•
Rozmyslené čo chcete od partnera
•
•
ak chcete peniaze tak na čo ich použijete
Profesionálny prístup
3. Buďte pripravený
Musíte mať:
•
Preštudovanú konkurenciu -> definované, čím sa líšite
•
Zákazníkov alebo LOI (feedback)
•
Rozmyslené čo chcete od partnera
•
•
ak chcete peniaze tak na čo ich použijete
Profesionálny prístup
•
SWOT, Lean Canvas, (Short) Business Plan
4. NEBOJTE SA
Ďakujem za pozornosť
Miloš Lukačka
[email protected]
[email protected]

similar documents