Financijski instrumenti kao alat poticanja inovativnog poduzetništva

Report
Financijski instrumenti kao alat
poticanja inovativnog
poduzetništva
mr. sc. Darko Liović
Zagreb, 02.12.2014
Što su financijski instrumenti?
• Vlasnički / rizični kapital: kapital za MSP-ove sa
visokim potencijalom rasta
• Jamstva
• Mikrokrediti
• Drugi oblici podjele rizika
• Financijski instrumenti ≠ bespovratna sredstva
>> Financijski instrumenti i bespovratna sredstva
su komplementari! <<
Obuhvat financijskih instrumenata
Financijska
održivost
EU Financijski
instrumenti
0
Bespovratna sredstva
Razina rizika
Pregled EU financijskih instrumenata
Istraživanje,
ravoj i
inovacije
• Obzor 2020 - vlasnički udjel
i podjela rizika
Rast, radna
mjesta i
socijalna
kohezija
•
•
•
•
Infrastruktura,
energetika,
digitalne teme
COSME - vlasnički i jamstva
Kreativna Europa - jamstva
EASI – mikrokrediti
ERASMUS – jamstva
• CEF – podjela rizika i
vlasnički udjel
• Life + - podjela rizika,
vlasnički udjel i jamstva
Instrumneti
Europskih
strukturnih i
investcijskih
fondova (ESIF)
Obzor 2020: Pristup rizičnom
financiranju
 SME Venture Capital
 SME Guarantee – jamstva i
kontragarancije (do 50%) za zajmove od
25.000 do 7,5 mil. EUR
 MidCap Guarantee – garancije (do 50%)
za zajmove
 MidCap Finance i Large Projects (Large
Caps) – direktni zajmovi od 7,5-(25)300
mil. EUR (mjera namijenjena i
korisnicima koji nisu poduzeća)
 Savjetodavni dio
EIF i
financijski
posrednici
EIB i
financijski
posrednici
HAMAG-BICRO financijski instrumenti
za poticanje inovativnog poduzetništva
• Program RAZUM – uvjetni zajam
• Jamstveni programi
• Regionalni fond rizičnog kapitala “Enterprise
Innovation Fund (ENIF)”
• U pripremi:
– Nacionalni fond rizičnog kapitala
– Nacionalni fond sjemenskog kapitala
– Financijski instrumenti iz ESI fondova
Program RAZUM
• osigurava početno financiranje novoosnovanih
poduzeća ili početno financiranje razvoja novog
proizvoda ili usluge u postojećim MSP-ovima
• namjenjen pretkomercijalnim projektima – najviši
iznos sufinanciranja do 70% ukupne vrijednosti
projekta
• uvjetni zajam  obveza povrata sredstava ovisi o
uspjehu projekta
Program RAZUM (2)
Ostvareni rezultati:
• odobrena 24 projekta
• ukupno uloženo 15 mil €
• 16 komercijaliziranih projekata, 4 projekata u fazi
komercijalizacije, 4 projekta u fazi razvoja
• otvoreno 82 novih radnih mjesta, od kojih 66 za
visokoobrazovne kadrove, a 55 radnih mjesta u I&R
• 11 projekata prijavilo zaštitu intelektualnog
vlasništva: 9 patentnih prijava (jedan ili više patenata),
2 zaštite žiga
Pet minuta d.o.o. ShoutEm – primjer
brzog rasta
• ShoutEm - softver za osobni
razvoj koji vam omogućuje
pokretanje vlastite društvne
mreže za poslovne korisnike s
korištenjem visoko kvalitetnih
rješenja
• Programom RAZUM razvijena je
nova ideja
• Rezultat ovog start-up poduzeća
je preko 50 zaposlenih (Pet
minuta je započeo s 2
zaposlenika), 25.000 korisnika,
95% prihoda s američkog tržišta
i dalje nastavljaju rasti.
U 2011.g.
slovenski VC
fond uložio u
ShoutEm 1.2
M$
Pet minuta je
korisnik programa
RAZUM
BANKO – primjer sinergije
BANKO je 30 mjeseci bio
korisnik HAMAG BICRO
programa RAZUM
Ugovoreni iznos:
1.513.513€
BANKO je također
korisnik jamstva
HAMAG-BICRA te kredita
HBOR -a
BANKO pneumatska
brusilica- 60-100% brže
brušenje
Jamstveni programi
• EU početnik – mjera C: Inovacije
– Visina jamstva do 80% glavnice kredita
– Najviši iznos jamstva: 5 milijuna kuna
• Rastimo zajedno
– Visina jamstva do 70% glavnice kredita
– Najviši iznos jamstva: 7 milijuna kuna
Enterprise Innovation Fund (ENIF)
• Regionalni fond rizičnog kapitala koji ulaže u
inovativne MSP-ove u različitim fazama razvoja, od
start-up faze, do faze razvoja/ekspanzije
• ENIF je dio Western Balkans Enterprise Development
& Innovation Facility
• Investitori: Europska komisija, Europski investicijski
fond, Europska banka za obnovu i
razvoj, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), uz
predviđenu financijsku participaciju zemalja korisnica
• Korisnici: zemlje Zapadnog Balkana
ENIF (2)
 Model upravljanja: neovisno tijelo na čelu s
profesionalnim timom odabranim putem javnog
natječaja (RSG Capital)
 Vrsta ulaganja: u vlasnički udjel (equity financing) i kvazivlasnička ulaganja (quasi-equity financing)
 Visina predviđenih ulaganja u prosječnom iznosu između
100.000 i 1,7 mil. EUR
 Minimalna veličina fonda: 40 mil. EUR
 Očekivana veličina investicijskog portfelja: između 40 i 60
inovativnih MSP-ova iz regije Zapadnog Balkana
Nacionalni fond rizičnog kapitala
 Trenutno u fazi razvoja, u suradnji sa Svjetskom
bankom – zamišljen kao nastavak aktivnosti
Projekta tehnologijskog razvoja
 Svrha: pospješiti aktivno korištenje ESI fondova
 zatvaranjem postojeće praznine eko-sustava
potpore inovacijama
 Visina predviđenih ulaganja u prosječnom iznosu
između 100.000 i 1,5 mil. EUR
 Minimalna veličina fonda: 25 mil. EUR
Nacionalni fond sjemenskog kapitala
• Pilot faza
Financijski instrumenti iz ESI fondova
• Operativni program “Konkurentnost i kohezija”
• Prioritetna os 3. Poslovna konkurentnost
– Olakšavanje pristupa izvorima financiranja za MSP
• Ex-ante procjena – temeljni dokument za utvrđivanje
potrebe za intervencijom iz ESI fondova i vrstama
financijskih instrumenata
• Indikativan datum početka korištenja: kraj 2016.
godine
Hvala na pažnji!
HAMAG-BICRO
Prilaz Gjure Deželića 7, Zagreb
Tel: 01/488 1003, fax: 01/488 1009
[email protected]

similar documents