Prezentace

Report
Projekt: Učíme se podnikat - rozvoj kompetencí k podnikání u
žáků v počátečním vzdělávání, reg.č.: CZ.1.07/1.1.38/02.0042
Modul: Účetnictví a daně
Téma: Daňové odpisy - rovnoměrné
odpisování
Daňové odpisy
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ukládá účetním
jednotkám vypočítat odpisy podle tohoto zákona.
Takto vypočítaný odpis je daňově uznatelným nákladem
pro účely stanovení daňového základu a z toho vyplývající
daně z příjmů.
Daňové odpisy se dělí na:
• rovnoměrné,
• zrychlené.
Účetní jednotka se rozhoduje sama, který způsob použije.
Metodiku odpisování musí dodržovat po celou dobu
životnosti dlouhodobého majetku.
Daňové odpisy
Dlouhodobý hmotný majetek je v příloze zákona rozdělen
do šesti odpisových skupin. Každé skupině odpovídá
určitá doba životnosti (viz následující tabulka).
Daňové odpisy
Odpisová skupina
1.
Doba odpisování
3 roky
Majetek
počítače, zemědělské
stroje atd.
2.
5 let
osobní automobily,
nákladní auta, výrobní
linky, stroje atd.
3.
10 let
jeřáby, turbíny atd.
4.
20 let
budovy ze dřeva, plastů
5.
30 let
domy, dálnice, mosty
6.
50 let
administrativní budovy,
školy, hotely, muzea atd.
Rovnoměrné odpisování (lineární)
Odpisovým skupinám jsou přiřazeny maximální roční
odpisové sazby v %, zvlášť pro první rok, zvlášť pro další
léta odpisování a zvýšenou vstupní cenu (viz následující
tabulka).
Rovnoměrné odpisování (lineární)
Odpisová
skupina
Roční odpisová sazba
v prvním roce
odpisování
v dalších letech
odpisování
pro zvýšenou
vstupní cenu
1
20
40
33,3
2
11
22,25
20
3
5,5
10,5
10
4
2,15
5,15
5,0
5
1,4
3,4
3,4
6
1,02
2,02
2
Výpočet rovnoměrných odpisů
odpis v 1. roce: VC/100 * odpisová sazba v 1. roce
odpis v dalších letech:
VC/100 * odpisová sazba v dalších letech
VC = vstupní cena dlouhodobého majetku
Výpočet rovnoměrných odpisů
Výpočet rovnoměrných odpisů je o něco snadnější než u
zrychlených odpisů, protože v dalších letech jsou již odpisy
stejné.
Poslední sloupec sazeb je určený pro zvýšenou vstupní
cenu po provedeném technickém zhodnocení majetku.
Jedná se o údaje na dokončené nástavby, přístavby a
stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku,
pokud převýší u jednotlivého majetku částku 40 000 Kč.
Rovnoměrné odpisy
V praxi někdy nastává problém při určení, zda se ještě
jedná o opravu nebo již došlo k technickému zhodnocení.
Opravy se totiž účtují přímo do nákladů (např. výměna
staré plechové střechy za novou plechovou střechu),
kdežto technické zhodnocení (zhotovení nové střechy se
střešními okny, která tam dříve nebyla) se odepisuje.
Příklad na výpočet rovnoměrných odpisů
Podnik pořídil v roce 2013 kopírovací stroj za 90 000 Kč.
Je zařazen do 1. odpisové skupiny.
Doba odpisování stroje je 3 roky.
Podnik se rozhodl, že jej bude odepisovat rovnoměrně.
Odpis kopírovacího stroje v roce 2013 zaúčtujte.
Řešení příkladu
Odpis v 1. roce:
Rok 2013: VC/100 * odpisová sazba v 1. roce
(90 000/100) * 20 = 18 000 Kč
Odpis v dalších letech:
Rok 2014: VC/100 * odpisová sazba v dalších letech
(90 000/100) * 40 = 36 000 Kč
Rok 2015: (90 000/100) * 40 = 36 000 Kč
Celkem: 18 000 + 36 000 + 36 000 = 90 000 Kč
Účtování:
Odpis kopírovací stroje za rok 2013 18 000 Kč
551/082
Příklad na výpočet rovnoměrných odpisů
Účetní jednotka pořídila v roce 2013 osobní automobil v
hodnotě 520 000 Kč.
Automobil je zařazen do 2. odpisové skupiny.
Doba odpisování automobilu je 5 let.
Vypočítejte rovnoměrné odpisy automobilu.
Odpis automobilu v roce 2013 zaúčtujte.
Řešení příkladu
Odpis v roce 2013: (520 000/100) * 11 = 57 200 Kč
Odpis v roce 2014: (520 000/100) * 22,25 = 115 700 Kč
Odpis v roce 2015: (520 000/100) * 22,25 = 115 700 Kč
Odpis v roce 2016: (520 000/100) * 22,25 = 115 700 Kč
Odpis v roce 2017: (520 000/100) * 22,25 = 115 700 Kč
Celkem: 57 200 + 115 700 + 115 700 + 115 700 + 115 700
= 520 000 Kč.
Účtování:
Odpis automobilu za rok 2013
57 200 Kč
551/082
Zdroje použité v materiálu:
Citace:
Jitka Mrkosová. Účetnictví 2013. Brno: Edika, 2013. ISBN
978-80-266-0176-0.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
businesscenter.cz. [online]. 1998-2013 [cit. 2013-08-05].
Dostupné z:
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/
Vlastní zpracování příkladů.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

similar documents