Gatekeeper - Portal wideokonferencyjny sieci PIONIER

Report
Szkolenie
System rezerwacji
wideokonferencji
Poznań, 07.10.2010
Agenda
•
•
•
•
•
11:00 – 12:30 Wprowadzenie do wideokonferencji
12:30 – 13:00 Przerwa kawowa
13:00 – 14:30 Portal wideokonferencyjny
14:30 – 15:30 Przerwa obiadowa
15:30 – 17:00 Warsztaty
Wideokonferencje
Systemy umożliwiające zdalną komunikację audiowizualną
użytkowników z wykorzystaniem dedykowanego sprzętu i
połączeń sieciowych.
Przykłady systemów wideokonferencyjnych:
• H.323
• SIP
• Skype i inne aplikacje komercyjne
• Rozwiązania webowe (np. Adobe Connect)
Rozwiązania typu webconferencing
Integracja audio – wideo,
czatu, prezentacji, ankiet i
innych dodatków
Konferencja Unicast
Unicast (point-to-point):
• podstawowa funkcjonalność
• najprostszy tryb komunikacji
• dwukierunkowa wymiana danych multimedialnych w czasie
rzeczywistym
• dwa terminale komunikujące się między sobą
Konferencja Multicast
Multicast (multipoint-to-multipoint)
• charakterystyczny dla wideokonferencji
• konieczne wykorzystanie MCU
• rozsyłanie danych multimedialnych odbywa się do więcej niż
jednego odbiorcy
Terminal H.323
Niezależne urządzenie wyposażone w odpowiednie
oprogramowanie, które pracuje zgodnie ze standardem
ITU-T H.323 oraz jest w stanie obsługiwać tego typu
połączenia multimedialne w czasie rzeczywistym.
Obecnym standardem są
urządzenia pracujące w
rozdzielczości HD
MCU
Węzeł sieci H.323, umożliwiający jednoczesną komunikację wielu użytkowników.
Zapewnia:
• miksowanie obrazu, dźwięku i danych (np. prezentacje)
• odsyłanie odpowiedniego obrazu do poszczególnych terminali z różną
jakością i rozdzielczością (transkodowanie)
• negocjacje odpowiednich kodeków audio i wideo
• zarządzanie wideokonferencją i uczestnikami wideokonferencji
• możliwość łączenia MCU
– Kaskadowe
– Stackowanie
• wykorzystywane w trybie multicast
Gateway H.323
Element łączący sieć zgodną ze specyfikacją H.323 z sieciami
działającymi w innych standardach (PSTN, GSM itp.).
Odpowiedzialny jest za:
• translację protokołów obsługujących połączenia
• zmianę formatów danych przesyłanych we współpracujących ze
sobą sieciach
Integracja z siecią PSTN
Przykład rozwiązania wdrożonego w PCSS
• Dostęp do MCU z sieci telefonicznej
• Linia ISDN PRI E1 (30B+D)
• Serwer Asterisk z kartą Sangoma A101
(przekierowanie na MCU z wykorzystaniem SIP)
• Numer dostępowy: +48 61 850 18 26
• ID konferencji: nadany numer GDS
Gatekeeper
• Gatekeeper - urządzenie lub oprogramowanie zainstalowane w
węźle sieciowym, które głównie odpowiedzialne jest za
translację numerów GDS na adresy protokołu IP.
– Komunikacja terminal-gatekeeper - protokół H.225 / RAS (Registration,
Admission and Status) – kontrola i zarządzanie połączeniami
– Hierarchia gatekeeperów – zapewnienie komunikacji międzynarodowej z
wykorzystaniem numeracji GDS
– Możliwa taryfikacja połączeń
– Urządzenia H.323 mogą być
rejestrowane przez gatekeeper
– Możliwe również wykorzystanie bezpłatnego oprogramowania GNU Gk
Gatekeeper - hierarchia
Hierarchia gatekeeper-ów
•
•
•
•
3 główne strefy administracyjne
globalna wymiana informacji na temat
zarejestrowanych urządzeń końcowych H.323
4 gatekeepery światowe przechowujące informacje na
temat wszystkich gatekeeper-ów narodowych oraz
obsługiwanych przez nie prefiksów zarządzane przez
Numerical Addressing Space Management Team
(NASM)
gatekeeper-y narodowe
–
zarządzanie strefami numeracyjnymi dla
poszczególnych krajów
–
przechowywanie informacji na temat
zarejestrowanych gatekeeper-ów regionalnych
–
PCSS operatorem polskiego narodowego
gatekeepera dla strefy 0048 od 2005 r.
Gatekeeper - hierarchia
Poziom globalny - światowy
Irlandia
(HEANET)
Wielka Brytania
(JANET)
Australia
(AARNET)
0048
Poziom narodowy
Polska
(PCSS)
Poziom regionalny
PCSS Poznań
TASK Gdańsk
Stany Zjednoczone
(ARIN/Internet2)
Gatekeeper
komunikacja z terminalem
Gatekeeper
5. ACF (Admission Confirmation)
+ adres IP Terminala 1
1. ARQ (Admission Request)
4. ARQ (Admission Request)
2. ACF (Admission Confirmation)
+ adres IP Terminala 2
3. Q.931 call setup
6. Q.931 call setup
Terminal 1
Terminal 2
GDS
• GDS (Global Dialing Scheme) - jest ogólnoświatowym
schematem numeracji dla urządzeń wideokonferencyjnych
działających w oparciu o protokół H.323.
– opracowany w roku 2000 przez: SURFnet, UKERNA, HEAnet oraz UNC
– ogólne założenia odpowiadają planom numeracyjnym tradycyjnej telefonii ustalonym przez
standard ITU E.164
– umożliwia nadanie unikalnych numerów wszystkim elementom infrastruktury
wideokonferencyjnej
– konieczne jest wykorzystanie urządzeń zwanych gatekeeperami
GDS - schemat numeracyjny
Numer GDS = <IAC><CC><OP><EP>
(IAC jest zawsze ustawiony na 00)
1.
2.
3.
4.
International Access Code (IAC) – dwie pierwsze cyfry numeru nazywane również prefiksem
światowego gatekeepera. Zostały one zdefiniowane na stałe – 00 i używane są do komunikacji
międzynarodowej;
Country Code (CC) – od 1do 3 cyfr, kod kraju zgodnie ze standardem zdefiniowanym przez ITU dla
numerów kierunkowych dla poszczególnych krajów dla tradycyjnej telefonii (np. CC dla Polski wynosi
48);
Organizational Prefix (OP) – dowolna, zmienna ilość cyfr, jest to część numeru przydzielana przez
narodowego operatora prefiksu krajowego. Numer ten musi być unikalny w obrębie danego kraju
(Country Code) i często jako OP wykorzystywane są numery kierunkowe samodzielnie lub z
dodatkowym rozszerzeniem identyfikującym konkretną organizację (np. OP dla Poznania wynosi 61);
Endpoint Number (EN) – dowolna, zmienna ilość cyfr. Unikalny numer przypisany do konkretnego
urządzenia. Jest on nadawany dowolnie w ramach danego OP (np. zgodnie ze standardem E.164).
GDS - numeracja w systemie PLATON
Numer składa się z 15 cyfr:
–
–
cztery pierwsze cyfry są stałe dla wszystkich urządzeń (0048)
pozostałych 11 jest zależnych od lokalizacji oraz typu danej organizacji
Stała część numeru
Zmienna część numeru
<IAC>
<CC>
<OP>
<EP>
2 cyfry
2 cyfry
2 cyfry
1 cyfra
4 cyfry
4 cyfry
00
48
numer
kierunkowy
kategoria
organizacji
identyfikator
organizacji
identyfikator
terminala
GDS - numeracja w systemie PLATON
<IAC> – dwie pierwsze cyfry numeru są stałe – prefiks światowego gatekeepera
– 00
<CC> – kolejne dwie cyfry numeru również są stałe – numer polskiej strefy GDS
– 48
<OP> – siedem cyfr, ta część numeru została podzielona na 3 części:
• numer kierunkowy - 2 cyfry
• kategoria organizacji – 1 cyfra
• identyfikator organizacji – 4 cyfry
<EP> – cztery cyfry, do dowolnego użycia przez poszczególne organizacje
przykładowy podział wykorzystywany w PCSS:
– identyfikator lokalizacji – 1 cyfra
– lokalizacja terminala w danej lokalizacji – 3 cyfry
GDS – numery kierunkowe
•
Numer kierunkowy (2 cyfry) - w celu
uwzględnienia przyporządkowania
terytorialnego oraz zachowania czytelności
schematu numeracji GDS numery kierunkowe
są zgodne z obowiązującym planem numeracji
krajowej dla publicznych sieci telefonicznych
(PNK-TF).
Spis numerów kierunkowych dla poszczególnych stref
numeracyjnych zgodny z „ROZPORZĄDZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych
sieci telefonicznych” (Dziennik Ustaw Nr 52 Poz. 307)
GDS – kategorie organizacji w Polsce
•
Kategoria organizacji (1 cyfra) - wyznacznik typu organizacji. W schemacie zdefiniowano sześć typów
organizacji, trzy wartości zostały zarezerwowane na ewentualne dalsze rozszerzenia a jedna wartość
została wyznaczona dla wszystkich innych organizacji, które nie zaliczają się do żadnej ze zdefiniowanych
kategorii.
Kategoria organizacji
Wartość
[-zarezerwowane-]
0
Jednostki wiodące PIONIER, MAN-y
1
Jednostki administracji publicznej
2
Jednostki edukacyjne (szkoły i uczelnie wyższe)
oraz instytuty naukowe i badawcze
3
Użytkownicy komercyjni
4
Użytkownicy prywatni
5
Organizacje niekomercyjne
(stowarzyszenia, fundacje, itd.)
6
[-zarezerwowane-]
7
[-zarezerwowane-]
8
Inni użytkownicy
9
GDS – identyfikatory organizacji
Nazwa jednostki wiodącej
Identyfikator organizacji (4 cyfry):
•
czterocyfrowy identyfikator instytucji
•
unikalny w ramach danej kategorii.
•
Każda jednostka organizacyjna chcąca
zarejestrować pierwsze urządzenie
wideokonferencyjne otrzyma od administratora
systemu GDS swój unikalny identyfikator.
•
W ramach tego identyfikatora, samodzielnie,
będzie mogła rejestrować kolejne urządzenia.
•
Początkowe 11 cyfr numeru będzie jednoznacznie
określać konkretną organizację, a kolejne 4 cyfry
(<EP>) urządzenia przez nią zarejestrowane.
Identyfikator
ACK Cyfronet AGH
0100
IChB PAN – PCSS
0200
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB
0300
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK
0400
Politechnika Białostocka
0500
Politechnika Częstochowska
0600
Politechnika Gdańska
0700
Politechnika Koszalińska
0800
Politechnika Łódzka
0900
Politechnika Radomska
1000
Politechnika Rzeszowska
1100
Politechnika Szczecińska
1200
Politechnika Śląska Centrum Komputerowe
1300
Politechnika Świętokrzyska
1400
Politechnika Wrocławska
1500
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
1600
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
1700
Uniwersytet Opolski
1800
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
1900
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
2000
Uniwersytet Warszawski ICM
2100
Uniwersytet Zielonogórski
2200
GDS – przykład pełnego numeru
< IAC > < CC > <
00
48
OP
> < EN >
61 1 0200 2014
numer międzynarodowy – Polska
numer kierunkowy – Poznań
kategoria organizacji – MAN
identyfikator organizacji – PCSS
numer terminala VC
GDS - numeracja terminali w PCSS
Przykład zastosowania numeracji terminali w PCSS
•
pole <EP> jest podzielone na 2 części
–
1 cyfra – identyfikator lokalizacji terminala (4 lokalizacje)
•
•
•
•
–
1 - ul. Dąbrowskiego
2 - ul. Noskowskiego
3 - ul. Wichrowa
4 - ul. Zwierzyniecka
3 cyfry – numer pokoju w danej lokalizacji
Przykład: terminal w pokoju nr 14 na ulicy Noskowskiego
< EP >
00
48
61 1 0200 2 014
identyfikator lokalizacji
numer pokoju
Protokoły H.323
Wybrane protokoły standardu H.323:
•
RAS (H.225) - Call control signaling
–
–
•
H.245 - Media Control and Transport
–
•
•
•
Ustalanie kanału transmisyjnego dla transmisji
RTP/RTCP
Szyfrowanie transmisji (H.235)
RTP/RTCP – transmisja strumieniowa
Stos protokołów wymiany danych
przy połączeniu konferencyjnym, np.
–
–
–
•
kontakt z Gatekeeperem
nawiązywanie połączenia (Q.931)
T.122/T.125 - Multipoint communication service
T.126 - Multipoint still image and annotation protocol
T.127 - Multipoint binary file transfer protocol
T.38 - transport danych typu fax, V. 150 transportu danych z sieci analogowej
Podstawowe kodeki wideo H.323
• Kodeki wideo
– H.261
• Kodowanie obrazu CIF, QCIF
• Standard wywodzący się z ISDN
– H.263, H.263+ i H.263++
• Kodek hybrydowy, predykcja i kompensacja ruchu, transformata kosinusowa DCT
• Obsługa wyższych rozdzielczości (4CIF 702x576, 16CIF - 1408x1152)
• Wykorzystany w wielu aplikacjach bazujących na Flash Video (np..YouTube)
– H.264
• ISO MPEG-4 AVC
• Obecny podstawowy standard dla wideokonferencji
• Obsługuje nawet do 4K przy strumieniu ok. 1 Gb/s
Podstawowe kodeki audio H.323
• Kodeki audio
– G.711
• PCM 8kHz, 8 bitów na próbkę
• Podstawowa norma dla modulacji PCM w telefonii cyfrowej
– G.723
• ADPCM (Adaptive Pulse code modulation)
• Zastąpiony przez G.726
– G.726
• umożliwia kodowanie o jakości prawie identycznej do G.711 w o połowę
mniejszym paśmie
– G.729
• Kodowanie CS-ACELP, pasmo 8kbit/s
– Rozwiązania producentów np. Siren 7/14/22 (Polycom)
Połączenie H.323 (I)
Terminal 1
Gatekeeper
Terminal 2
Żądanie dostępu – Admission Request (GDS number)
Dostęp przyznany – Admission Confirm (IP)
Inicjacja połączenia - Setup
Powiadomienie o gotowości zestawienia połączenia - Call Proceeding
Żądanie dostępu – Admission Request (GDS number)
Dostęp przyznany – Admission Confirm (IP)
Potwierdzenie sygnału dzwonienia i połączenie – Alerting / Connecting
H.225 (RAS)
(protokół GK-EP)
Q.931
(Kontrola
połączenia)
H.245
(Kontrola
Transmisji)
Połączenie H.323 (II)
Terminal 1
Terminal 2
Sprawdzenie możliwości przeprowadzenia transmisji – Terminal Capability Set,
Ustalenie terminala nadrzędnego i podrzędnego – Master/Slave Determination
Przesłanie komunikatów wraz z potwierdzeniami
Termilan Capability Set + Ack
Master/Slave Determination + Ack
Przesłanie potwierdzeń
Termilan Capability Set Ack
Master/Slave Determination Ack
Otwarcie kanału transmisyjnego – Open Logical Channel
Przesłanie komunikatu wraz z potwierdzeniami
Open Logical Channel + Ack
Przesłanie potwierdzenia
Open Logical Channel Ack
Transmisja RTP (wideo + audio)
H.225 (RAS)
(protokół GK-EP)
Q.931
(Kontrola
połączenia)
H.245
(Kontrola
Transmisji)
Połączenie H.323 (III)
Terminal 1
Gatekeeper
Terminal 2
Transmisja RTP (wideo + audio)
Zamknięcie kanału transmisyjnego, koniec sesji
Close Logical Channel, End Session Command
Zamknięcie kanału transmisyjnego + potwierdzenie, koniec sesji
Close Logical Channel + Ack, End Session Command
Zerwanie połączenia – Release complete
Powiadomienie o rozłączeniu – Disengage Request
Powiadomienie o rozłączeniu – Disengage Request
Potwierdzenie – Disengage Confirm
Potwierdzenie – Disengage Confirm
H.225 (RAS)
(protokół GK-EP)
Q.931
(Kontrola
połączenia)
H.245
(Kontrola
Transmisji)
Firewall
H.323 H.323
Client MCU
H.323
Gatekeeper
Port
Typ
Opis
80
Static TCP
HTTP Interface (opcja)
1503
Static TCP
T.120
x
1718
Static TCP
Gatekeeper Discovery
x
x
x
1719
Static TCP
Gatekeeper RAS
x
x
x
1720
Static TCP
H.323 Call Setup
x
x
1731
Static TCP
Audio Call Control
x
x
2253 - 2263
TCP
Sony endpoints
x
3230 - 3253
TCP & UDP
Polycom endpoints
x
5001
TCP & UDP
Polycom PPCIP client
x
5004 - 6004
TCP & UDP
Emblaze-VCON endpoints
x
49152-49239
UDP
Sony endpoints
x
1024 - 65535
Dynamic TCP
H.245 (Call Parameters)
x
x
1024 - 65535
Dynamic UDP
RTP (Video Stream Data)
x
x
1024 - 65535
Dynamic UDP
RTP (Audio Stream Data)
x
x
1024 - 65535
Dynamic UDP
RTCP (Control Information)
x
x
x
W zależności od
modelu terminala
Firewall
Przykładowa konfiguracja programu PVX
Poziom jakości usług
Podstawowe wymaganie VC: czas rzeczywisty transmisji!
• Opóźnienie (w jednym kierunku)
– poniżej 150 ms – bez wpływu na jakość rozmowy
– 150 – 250 ms – nie przeszkadza w rozmowie
– powyżej 250 ms – utrudnia normalną rozmowę
• Jitter (zmienność opóźnienia)
– poniżej 40 ms – bez wpływu na jakość rozmowy
– 40 – 75 ms – nie przeszkadza w rozmowie
– powyżej 75 ms – zła jakość połączenia, przerwy w rozmowie
Poziom jakości usług
• Wymagania sieciowe przy transmisji HD
– minimalnie 1Mb/s
– wskazane 2Mb/s
– najnowsze terminale wspierają nawet 6Mb/s
• wzrost przepustowości poprawia jakość obrazu
• QoS – dodatkowo w celu wykluczenia zakłóceń przesyłu
– Aby zagwarantować wymagane parametry usługi mogą zostać użyte
odpowiednie algorytmy QoS
Przegląd terminali H.323
Urządzenia i oprogramowanie VC
• Rozwiązania sprzętowe
– Urządzenia HD
• Wysoka jakość (do HD 1080p)
• Obsługa drugiego strumienia w
wysokiej rozdzielczości
• Wysoka cena
– Terminale personalne
•
•
•
•
•
Zintegrowany kodek, monitor i kamera
Niższa jakość
Większa mobilność
Obsługa drugiego strumienia
Niższa cena
Podane ceny ze stron:
www.h323.tv
www.skccom.com
• Rozwiązania programowe
– Odpłatne
• Niższa jakość (do HD 720p)
• Większa mobilność
• Niska cena
– Darmowe
• Ograniczony wybór
• Wersje o ograniczonej
funkcjonalności
Wybrane urządzenia HD
Polycom HDX 8000
•
Rozdzielczość:
1080p, 30 fps (720p, 60 fps)
•
Drugi strumień (H.239):
Input – 1680 x 1050, 30 fps
Output – 1920 x 1080, 30 fps
•
Sieć:
H.323 i/lub SIP do 6 Mbps
Wejście telefoniczne
•
Wejścia/wyjścia:
2 kamery, laptop, rzutnik, 2 telewizory
•
Opcje:
MCU (do 4 stron wideo)
•
Cena: ~ 15 000 $ (12 000 $ - 22 000 $ )
Link: http://www.323.tv/products/video-conferencing/large-room-integration/polycom-hdx-8000-1080/polycom-hdx-80001080/datasheet
Wybrane urządzenia HD
Link: http://www.skccom.com/Polycom.5A6/HDX8000
Wybrane urządzenia HD
Tandberg C60
•
Rozdzielczość:
1080p, 30fps (720p, 60fps)
•
Drugi strumień (H.239):
Wspiera rozdzielczości do 1080p, 30 fps w obu strumieniach równocześnie.
•
Sieć:
H.323 i/lub SIP do 6 Mbps (point-to-point)
•
Wejścia/wyjścia:
3 kamery, laptop, rzutnik, 2 telewizory
•
Opcje:
MCU (do 4 stron wideo, 720p, do 10Mbps)
•
Cena: ~ 21 000 $ (C20: 8 000 $, C40: 14 000 $)
Link: http://www.323.tv/products/video-conferencing/large-room-integration/tandberg-c60/tandberg-c60/datasheet
Wybrane urządzenia HD
LifeSize Room 220
•
Rozdzielczość:
1080p, 30fps (720p, 60fps)
•
Drugi strumień (H.239):
Wspiera wiele trybów transmisji dwóch strumieni:
1080p30 i 720p5
720p60 i 720p5
720p30 i 720p30
•
Sieć:
H.323 i/lub SIP do 8 Mbps (point-to-point)
Wbudowany MCU (do 4 stron wideo): 128Kbps – 2Mbps
Wejście telefoniczne
•
Wejścia/wyjścia:
2 kamery, laptop, rzutnik, 2 telewizory
•
Cena: ~ 17 000 $
Link: http://www.323.tv/products/video-conferencing/conference-room/lifesize-room220/lifesize-room220/datasheet
Urządzenia niższej rozdzielczości
Tandberg 990/880/770 MXP
•
•
•
•
•
•
Rozdzielczość:
Drugi strumień (H.239):
Sieć:
Wejścia/wyjścia:
Opcje:
Cena:
do 720p
obsługuje
H.323 i/lub SIP do 2 Mbps (880: 1,1 Mbps, 770: 768 Kbps)
1 kamera, laptop, rzutnik, 2 telewizory
Programowe MCU (do 4 stron video, 768 Kbps)
~ 8 000 $ (990)
Polycom Viewstation SP128
•
•
•
•
•
Rozdzielczość:
Drugi strumień (H.239):
Sieć:
Wejścia/wyjścia:
Cena:
FCIF, QCIF, 30fps
nie obsługuje
H.323 do 768 Kbps
1 kamera, 1 telewizor
~ 900 $
Linki:
Tandberg http://www.323.tv/products/video-conferencing/conference-room/tandberg-990-mxp/tandberg-990-mxp/datasheet
Polycom http://www.323.tv/products/video-conferencing/conference-room/polycom-viewstation-sp-128/polycom-viewstation-sp-128/datasheet
Terminale personalne
• Tandberg E20
•
•
•
•
•
Rozdzielczość:
Wyświetlacz:
Kamera:
Sieć:
Cena:
768 x 448, 30fps
1280 x 768 (WXGA), 10,6 cala
1280 x 720, 30 fps
SIP do 1152 Kbps
~ 1 500 $
• Polycom VVX 1500
•
•
•
•
•
Rozdzielczość:
Wyświetlacz:
Kamera:
Sieć:
Cena:
352 x 288 (CIF)
dotykowy, 7 cali
2 MP
H.323 / SIP do 768 Kbps
~ 1 000 $
Linki:
Tandberg http://www.323.tv/products/video-conferencing/desktop/tandberg-e20/tandberg-e20/datasheet
Polycom http://www.323.tv/products/video-conferencing/desktop/polycom-vvx-1500/polycom-vvx-1500/datasheet
Terminale personalne
• Polycom HDX 4002
•
•
•
•
•
•
•
Rozdzielczość:
720p, 30fps
Drugi strumień (H.239): 1680 x 1050
Wyświetlacz:
1680 x 1050, 20,1 cala
Kamera:
5 MP (1280x720)
Sieć:
H.323/SIP do 4 Mbps (point-to-point)
Opcje:
Programowe MCU (do 4 stron wideo)
Cena:
~ 8 000 $
Link: http://www.323.tv/products/video-conferencing/desktop/polycom-hdx-4002/polycom-hdx-4002/datasheet
Odpłatne aplikacje VC
•
VGA (SD)
–
Polycom PVXv8.0
•
•
•
•
•
–
640x480
1024x768
H.323/SIP
~ 450 PLN licencja
EmblazeVCON vPoint HD wersja Basic
•
•
•
•
Rozdzielczość:
Drugi strumień (H.239):
Sieć:
Cena:
Brak wersji dla Windows 7
Rozdzielczość:
Drugi strumień (H.239):
Cena:
720p(Rx), VGA (Tx)
obsługuje, brak drugiego okna
~ 700 PLN licencja
HD720p
–
EmblazeVCON vPoint HD wersja Executive
•
•
•
•
•
Rozdzielczość:
Drugi strumień (H.239):
Sieć:
Opcje:
Cena:
1080p(Rx), 720p(Tx)
obsługuje, drugie okno
H.323/SIP
nagrywanie i strumieniowanie
~ 1200 PLN licencja
Darmowe aplikacje VC
•
•
Ekiga
–
–
Rozdzielczość:
System operacyjny:
352 x 288 (CIF), 25 fps, do 1,5 Mbps
Linux / Windows (do Windows 7)
–
Sieć:
SIP / H.323
XMeeting
–
–
•
System operacyjny:
Sieć:
Windows (do Windows Vista)
H.323
Microsoft NetMeeting
–
–
•
•
Mac OS
SIP / H.323
PacPhone
–
–
•
System operacyjny:
Sieć:
System operacyjny:
Sieć:
Windows (do Windows XP, jako dodatek do Windows Vista)
H.323
Próbne wersje demonstracyjne programów komercyjnych
Skype
Linki:
Ekiga
http://ekiga.org/
Xmeeting http://xmeeting.sourceforge.net/pages/index.php
PacPhone http://www.pacphone.com/
Przerwa kawowa
30 min.
•
•
•
•
•
11:00 – 12:30 Wprowadzenie do wideokonferencji
12:30 – 13:00 Przerwa kawowa
13:00 – 14:30 Portal wideokonferencyjny
14:30 – 15:30 Przerwa obiadowa
15:30 – 17:00 Warsztaty
•
•
•
•
•
11:00 – 12:30 Wprowadzenie do wideokonferencji
12:30 – 13:00 Przerwa kawowa
13:00 – 14:30 Portal wideokonferencyjny
14:30 – 15:30 Przerwa obiadowa
15:30 – 17:00 Warsztaty
Usługa wideokonferencyjna w sieci
PIONIER
•
•
•
2 węzły serwerowe
• MCU
• Gatekeeper
(Video Communication System)
• Serwer archiwizacji
(Video Recording System)
22 węzły terminalowe
Portal rezerwacji zasobów
wideokonferencyjnych
System wideokonferencyjny
Rezerwacja zasobów MCU
Mostek
wideokonferencyjny
(MCU)
Terminal
H.323
Rezerwacja
Zasobów
MCU
Serwer
portalu
rezerwacji
Rezerwacja
wideokonferencji
Przeglądarka
WWW
System wideokonferencyjny (I)
Gatekeeper
(VCS)
Gatekeeper
(VCS)
H323, SIP
Mostek
wideokonferencyjny
(MCU)
Serwer rejestracji
(VCR)
PIONIER
H323, SIP
Mostek
wideokonferencyjny
(MCU)
Węzeł serwerowy
Gdańsk
Serwer rejestracji
(VCR)
Węzeł serwerowy
Poznań
System wideokonferencyjny (II)
Światowy
Gatekeeper
Gatekeeper
(VCS)
Gatekeeper
(VCS)
H323, SIP
Mostek
wideokonferencyjny
(MCU)
Serwer rejestracji
(VCR)
PIONIER
H323, SIP
Mostek
wideokonferencyjny
(MCU)
Węzeł serwerowy
Gdańsk
Serwer rejestracji
(VCR)
Węzeł serwerowy
Poznań
System wideokonferencyjny (III)
Terminal
SIP
Terminal
H.323
SIP
Światowy
Gatekeeper
H323
Gatekeeper
(VCS)
Gatekeeper
(VCS)
H323, SIP
Mostek
wideokonferencyjny
(MCU)
Serwer rejestracji
(VCR)
PIONIER
H323, SIP
Mostek
wideokonferencyjny
(MCU)
Węzeł serwerowy
Gdańsk
Serwer rejestracji
(VCR)
Węzeł serwerowy
Poznań
System wideokonferencyjny (IV)
Telefon
Terminal
SIP
Terminal
H.323
SIP
Światowy
Gatekeeper
H323
E1
Gatekeeper
(VCS)
Gatekeeper
(VCS)
H323, SIP
Mostek
wideokonferencyjny
(MCU)
Serwer rejestracji
(VCR)
PSTN
PIONIER
SIP
H323, SIP
Mostek
wideokonferencyjny
(MCU)
Węzeł serwerowy
Gdańsk
Serwer rejestracji
(VCR)
Gateway
PSTN
(Asterisk)
Węzeł serwerowy
Poznań
System wideokonferencyjny (V)
Telefon
Terminal
SIP
Terminal
H.323
SIP
Światowy
Gatekeeper
H323
E1
Gatekeeper
(VCS)
Gatekeeper
(VCS)
H323, SIP
PIONIER
Mostek
wideokonferencyjny
(MCU)
Serwer rejestracji
(VCR)
PSTN
SIP
H323, SIP
Mostek
wideokonferencyjny
(MCU)
Serwer
aplikacji
rezerwacji
Węzeł serwerowy
Gdańsk
Przeglądarka
WWW
Serwer rejestracji
(VCR)
Gateway
PSTN
(Asterisk)
Węzeł serwerowy
Poznań
Portal - wstęp
• Interaktywny serwis internetowy (aplikacja webowa)
• Łatwy dostęp do rezerwacji wideokonferencji
– Zróżnicowane poziomy dostępu dla użytkowników, administratorów lokalnych oraz
globalnych
– Rezerwacja wideokonferencji wraz z przydziałem MCU poprzez jeden formularz
• Zapewnienie bezpieczeństwa transmisji
– Wykorzystanie protokołu SSL (HTTPS)
– Zabezpieczenia antyspamowe (captcha)
• Rozbudowane funkcje administracyjne
– Szybkie i elastyczne zarządzanie systemem
– Możliwość rekonfiguracji systemu
Portal – cechy systemu
• Skalowalność
•
•
•
Możliwość obsługi wielu MCU
Obsługa wielu użytkowników z wielu instytucji
Delegowanie uprawnień do administratorów lokalnych
• Otwartość
•
•
Wykorzystanie bezpłatnych narzędzi programistycznych i bibliotek
Możliwość dołączania nowych modułów
• Optymalizacja
•
•
Zastosowanie mechanizmów optymalizacji połączenia z bazą danych
Większa szybkość działania dzięki technice cache’owania
Portal – biblioteki
• Aplikacja serwerowa działająca przez WWW
• Zastosowane technologie i biblioteki
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Język programowania: PHP
Biblioteka template’ów Smarty
Obsługa wielu języków dzięki bibliotece SmartyML
Biblioteka dostępu do bazy danych MDB2
Baza danych MySQL
Biblioteka captcha (zabezpieczenie antyspamowe)
Biblioteka Open Flash Chart do wykresów
Biblioteka PHP Mailer do wysyłania maili
Biblioteka XML RPC do komunikacji z urządzeniami Tandberg
vc.pionier.net.pl
Portal – architektura aplikacji
Moduły aplikacji
•
•
•
•
•
•
•
•
Moduł główny (core)
Logowanie
Rezerwacje
Zarządzanie i administracja
Monitoring i statystyki
Komunikacja z urządzeniami
Obsługa bazy danych
Konfiguracja
Portal - użytkownicy
• Przechowywanie danych o użytkownikach
– Dane personalne (imię, nazwisko, instytucja)
– Dane kontaktowe (mail, telefon, H.323, SIP)
• Przypisywanie użytkowników do instytucji i grup
• Tworzenie, aktywacja i usuwanie kont użytkowników przez administratorów
Tworzenie konta
Akceptacja przez administratora
Dostęp do portalu
Portal – hierarchia użytkowników
• Hierarchiczny system uprawnień
• Aplikacja internetowa dostępna dla zarejestrowanych użytkowników
– Nowe konta muszą zostać zaakceptowane przez administratorów lokalnych
Adiminstrator
globalny
Administracja portalem
Dodawanie instytucji
Administracja kontami
Adiminstrator
lokalny
Administracja kontami
Użytkowników własnej
instytucji
Użytkownik
aplikacji
Rezerwacja wideokonferencji
Statystyki i monitoring
Użytkownicy – podstawowa
funkcjonalność
Zakres funkcjonalności zgodny z zaakceptowanym projektem:
• Tworzenie konta użytkownika
– zgłoszenie użytkownika przez formularz
– akceptacja administratora
•
•
•
•
•
•
Autoryzacja i uwierzytelnianie (system logowania)
Rezerwacja wideokonferencji
Zmiana parametrów rezerwacji wideokonferencji
Edycja profilu
Statystyki użycia
Monitoring urządzeń (mostki)
Portal – uprawnienia użytkowników
Administrator lokalny
•
•
•
•
akceptacja zgłoszeń użytkowników z tej samej instytucji
zarządzanie kontami użytkowników z tej samej instytucji
administracja lokalnymi rezerwacjami
zarządzanie lokalnymi urządzeniami
Portal – uprawnienia użytkowników
Administrator globalny
• pełen zakres zarządzania rezerwacjami wideokonferencji
• zarządzanie wszystkimi kontami użytkowników
• zarządzanie portalem
–
–
–
–
baza danych
parametry logowania
automatyczne powiadamianie
ustawienia serwera (ścieżki, protokoły)
• administracja urządzeniami
Logowanie
Logowanie
Tworzenie konta
Tworzenie konta
Dane użytkownika
Edycja profilu
Rezerwacja wideokonferencji
• Planowanie, tworzenie i zarządzanie istniejącymi rezerwacjami
–
–
–
–
Automatyczny przydział MCU
Możliwość dodawania kolejnych MCU
Podgląd już istniejących rezerwacji
Powiadamianie e-mailami o dokonanych rezerwacjach
• Rezerwacja wideokonferencji
–
–
–
–
–
–
Data i godzina rozpoczęcia
Czas trwania
Liczba uczestników
Nazwa i hasło
Opis i wybór wyglądu
Archiwizacja i strumieniowanie
Rezerwacja wideokonferencji
Rezerwacja wideokonferencji
Zmiana parametrów rezerwacji
Portal – statystyki rezerwacji
• Statystyki rezerwacji wideokonferencji
– Tworzone na bieżąco na podstawie danych archiwalnych
– Obciążenie godzinowe
•
Wykres przedstawia obciążenie urządzenia rezerwacjami
widekonferencyjnymi w poszczególnych godzinach
– Obciążenie dzienne
•
Wykres przedstawia obciążenie urządzenia rezerwacjami
widekonferencyjnymi w poszczególnych dniach tygodnia.
Statystyki wykorzystania MCU
Portal – monitoring urządzeń
• Monitoring urządzeń
– Mostki wideokonferencyjne
– Gatekeepery
– Terminale wideokonferencyjne
• Wykorzystanie metryki Round Trip Time
• Statystyki
– Dostępność w ostatnich godzinach (doba)
– Średnia dzienna dostępność w ciągu ostatniego miesiąca
Monitoring urządzeń
Portal – możliwość rozbudowy
systemu
• Modularna budowa umożliwia dołączanie nowych funkcjonalności
• Możliwe kierunki rozwoju
–
–
–
–
Integracja z innymi usługami PIONIER
Wykorzystanie systemu LDAP do logowania i praw użytkowników
Zdefiniowanie API dla aplikacji zewnętrznych
Dołączanie nowych urządzeń
•
•
dopisanie nowego sterownika
wykorzystanie innego API urządzenia
– Integracja z innymi systemami rezerwacji
Przerwa obiadowa
1 godz.
•
•
•
•
•
11:00 – 12:30 Wprowadzenie do wideokonferencji
12:30 – 13:00 Przerwa kawowa
13:00 – 14:30 Portal wideokonferencyjny
14:30 – 15:30 Przerwa obiadowa
15:30 – 17:00 Warsztaty
•
•
•
•
•
11:00 – 12:30 Wprowadzenie do wideokonferencji
12:30 – 13:00 Przerwa kawowa
13:00 – 14:30 Portal wideokonferencyjny
14:30 – 15:30 Przerwa obiadowa
15:30 – 17:00 Warsztaty
Warsztaty
•
•
•
•
•
Możliwość zapoznania się z różnymi terminalami (SD, HD, audio)
Rejestracja administratorów lokalnych
Tworzenie rezerwacji w portalu
Połączenia z wykorzystaniem różnych terminali
Dyskusja
Dziękujemy za uwagę!
Maciej Głowiak, Jakub Gutkowski,
Bartłomiej Idzikowski,
Łukasz Łopatowski, Maciej Stróżyk
[email protected]
Tel.: +48 61 858 2024

similar documents