Alexander de Grote

Report
Op het einde van de 6de eeuw v. C. is het Perzische
Rijk gigantisch.
Toch proberen de Perzen nog uit te breiden...
… naar Griekenland !
De Griekse steden verzetten zich en samen
verdrijven ze de Perzen.
Athene
Perzen
Sparta
Na de Perzische oorlogen raakt Griekenland verdeeld...
De verschillende stadstaten (poleis) bestrijden elkaar.
De rol van Athene verzwakt...
Philippus van Macedonië onderwerpt heel Griekenland !
Slag bij Chaeronea, 338 v.C.: Athene en Thebe worden
verslagen: Macedonië heerst !
Wanneer koning Philippus in 336 v.C. vermoord wordt,
volgt zijn zoon hem op. De geschiedenis zal hem niet
onthouden als Alexander III, maar als...
Hoe verdiende hij die eretitel ?
Kijk mee!
Olympias
Alexander
Philippus II
Angelina Jolie als Olympias…
Alexander krijgt een degelijke opvoeding.
Aristoteles, een groot geleerde, is zijn leraar.
Aristoteles
Alexander temt zijn geliefde paard
BUCEPHALUS
Slag bij Chaeronea, weet je nog ?
De jonge Alexander toont reeds zijn moed en
tactisch doorzicht.
Hoe oud is hij nu ?
Inderdaad, 18 !
Philippus wordt vermoord en Alexander wordt
koning
Macedonië.
De stadvan
Thebe
komt in opstand.
Alexander maakt de stad met de grond gelijk.
De andere Griekse stadstaten buigen voor zijn
macht.
In Korinthe laat Alexander zich uitroepen tot algemeen
bevelhebber van de Grieks-Macedonische troepen voor een
veldtocht tegen de Perzen.
Alexander steekt met een leger van 50.000 man de
Hellespont over naar Klein-Azië.
Weet jij waar de Hellespont ligt?
bij de Granicus: een eerste overwinning op de Perzen
In Tarsus wordt Alexander ziek na een bad in de Cydnus.
De Gordiaanse knoop
Alexander verslaat de Perzische koning Darius III bij
Issos. Darius vlucht, zijn familie valt in handen van
Alexander.
Alexander trekt door Syrië en Fenicië naar Egypte.
Alexander wordt in Egypte
ontvangen als opvolger van
de farao’s. In de oase van
Siwa, in de Egyptische
woestijn, wordt hij begroet
als zoon van Zeus/Ammon.
InWeet
Egypte
jij waar
stichtAlexandrië
hij de stadligt
Alexandrië.
?
Later zal hij
nog andere steden met dezelfde naam stichten.
Alexander was here…
Alexander verslaat het
leger van Darius
in de slag bij ...
Na de slag bij Gaugamela verovert hij Babylon en Soesa.
Soesa
Babylon
Ook Persepolis, de oude hoofdstad van het Perzische rijk,
wordt in de as gelegd. Alexander wordt basileus (koning)
van de Perzen.
Persepolis
Een Iraans landschap
Alexander koning van de Perzen? En Darius dan?
Darius wordt door samenzweerders uit zijn eigen
hofhouding vermoord.
Alexander bereikt de Kaspische Zee, daarna trekt hij nog
verder naar het oosten.
Na een uitputtende tocht door de woestijn bereikt hij de
Oxus-rivier (mondt uit in Aralmeer).
Er volgt een verbeten strijd tegen Spitamenes in Bactrië.
Tijdens een dronkemansruzie vermoordt Alexander
Clitus. Dit was een oudgediende van zijn vader
Philippus.
Clitus had kritiek geleverd op Alexander.
De macht steeg hem waarschijnlijk naar het hoofd!
Alexander trouwt met de oosterse prinses Rhoxane.
Heel wat Grieken zijn het rondtrekken beu en
keren naar huis terug. De rangen worden meer en
meer aangevuld door soldaten uit verslagen
oosterse volkeren
Alexander trekt naar Indië met zo’n 120.000 man.
Het leger steekt de Indus over.
Bij de Hydaspes staat Alexander voor het leger van de
Indische vorst Porus.
Het inzetten van olifanten brengt het leger van
Alexander eerst in verwarring, maar uiteindelijk behalen
ze de overwinning.
Alexander verliest zijn geliefde paard Bucephalus.
Alexander wil doorstoten naar de rivier
Ganges, maar zijn soldaten willen niet meer
verder.
De terugtocht naar Perzië wordt aangevat.
Zuidwaarts langs de Indus, door de woestijn,…
De vloot vaart de Indus af en volgt de kust naar de
Perzische golf.
Alexander bereikt Soesa.
In Soesa:




In het kader van Alexanders
vermengingspolitiek trouwen 10.000
Macedoniërs met inheemse vrouwen. Het
wordt een massale huwelijksplechtigheid !
Alexander zelf trouwt met een tweede
vrouw, Stateira, een dochter van Darius.
Hij maakt plannen voor de verovering van
Arabië, Carthago en Italië.
Zijn onafscheidelijke vriend en trouwste
generaal, Hephaestio, sterft.
In Babylon bezwijkt de uitgeputte Alexander aan koorts.
Dood van een groot man…
Met een groot rijk…
Zijn rijk wordt verdeeld onder zijn vroegere
generaals(=de diadochenrijken).
Koning Antiochus met Hercules
Hij wordt in Alexandrië begraven.
Tijdens het Hellenisme werd Alexandrië het centrum
van handel en cultuur !
Nu volgen enkele attracties uit het oude Alexandrië !
De andere wereldwonderen:
Geraadpleegde bronnen













Atlas der Algemene geschiedenis, F. Hayt
Sesam, Atlas bij de wereldgeschiedenis, H. Kinder en W. Hilgemann
Phoenix, Handboek Latijn voor het tweede jaar
Griekenland, dageraad van onze beschaving, T. Groffi en J. Engels
Van Alexandros tot Zenobia, E. M. Moormann en W. Uitterhoeve
www.pharos.alexandria.ucsb.edu
www.pothos.org
www.uk.sis.gov.eg./eginfnew/history/html/album.htm
www.unmuseum.org/pharos.htm
wso.williams.edu
www.zevenwonderen.nl
www.archiatros.com/am/images/pompejialexander.jpg
perso.club-internet.fr/peternad/peintre/apelle06.htm

similar documents