Honfoglalás

Report
Honfoglalás
Tk, 194-199. oldal
Mi a honfoglalás?
• a magyar népnek Etelközből a Kárpát-medencébe
költözése
• kérdésfelvetések:
- Tervszerű volt, vagy csupán menekülés?
- Ki vezette?
- Mikor volt pontosan?
- Milyen népeket találtak itt a honfoglalók?
A Kárpát-medence népei
• Kr. e. 4. sz. – kelták
• Kr. e. 9. – Augustus meghódítja
• 400k – hunok
- 434-453 – Attila
- utána K: gepidák, Ny: longobardok
• 567-800 – avarok, Baján kagán vezetésével
- megmaradnak a K-i részen
- tőlük ismeri meg Európa a kengyelt
- szinte teljesen kipusztították a Balkán-félszigetet –
oda betelepednek a szlávok
A Kárpát-medence népei
- második hullámuk 680-ban érkezik
- 800k Nagy Károly kifosztja az avar kagán kincstárát,
megszállja Pannóniát
- az avarok a K-i részekre húzódnak
• székelyek
- monda szerint Attila fiának, Csaba királyfinak a
leszármazottai
- lehet, hogy a késő avaroktól származnak
- magyarul beszéltek már a kora Árpád-korban is
László Gyula – régészprofesszor
• a kettős honfoglalás elméletének kidolgozója
- az avarok második hullámát magyarok alkották
- még éltek utódaik a honfoglaláskor
• bizonyíték
- a második hullámban érkezők és a kora Árpád-kor
leletei kiegészítik egymást
Griffes-indás
- Levédia / Etelköz kérdése szíjvég
• hiányzik az írásos bizonyíték
• a tárgyi leletekből nem lehet kitalálni a beszélt
nyelvet
Kristó Gyula, Györffy György
• Kristó Gyula szegedi professzor
- szerinte a magyarok nem találtak itt jelentős avar
népességet
- szerinte nem volt kettős honfoglalás
• Györffy György szerint nyelvészetileg nem igazolható
a kettős honfoglalás
Kárpát-medence, 9. század
• Ny – frankok
• D – szlávok
- elismerték a frank fennhatóságot
- Zalavár – Pribina hercegsége (840k-861)
• É, É-Ny – morvák
- harcban álltak a szlávokkal
- Szvatopluk (870-894)
• 862-től mindkét fél a magyarokat hívta segítségül
- Szvatopluk halála után szétesett a morva állam
- lehetőség adódott a terület elfoglalására
Honfoglalás (896-901)
• 894-ben a magyarok VI. Leó kérésére megtámadták
Simeon cárt
• közben felderítették a Kárpát-medencét
- Szvatopluk halála után hatalmi űr keletkezett
- 896-ban a nép nagy része megkezdte a bevonulást
• Álmos és Kurszán töltötték be a két fejedelmi címet,
ők vezették a magyarokat
- Álmos meghalt, vagy csak egyszerűen átadta a
fejedelemséget fiának, Árpádnak
- végül Árpád vezette a honfoglalást
Honfoglalás
• a Vereckei-hágón érkezett a fősereg
• a magyarok hátul vonuló csapatait a besenyők
megtámadták
- közben a bolgárok is támadtak – közben kibékültek
a bizánciakkal
- ők az erdélyi hágókon keresztül vonultak be a
Kárpát-medencébe
• számottevő ellenállással nem találkoztak
• elfoglalták a K-i területeket
Honfoglalás
• 899-ben Arnulf keleti frank uralkodó segítségül hívta
a magyarokat Berengár észak-itáliai király ellen
- hazatérve kiűzték a morvákat
- a bajoroktól elfoglalták Pannóniát
• így vették birtokba az egész Kárpát-medencét
Támadások a magyarok ellen
• morvák
- a morva állam maradékának megszűntetése
• bajorok
- 904: tőrbe csalták Kurszánt – megszűnt a kettős
fejedelemség
- 907: pozsonyi csata – a németek támadásának
visszaverése
- a gyepű (határ) kitolása az
Enns folyóig (ober Enns –
Óperenciás-tenger)
Fehérló-monda
• 894-ben meghalt Szvatopluk – nem történhetett
meg az esemény
• a monda a letelepedett és a nomád népek eltérő
gondolkodásmódját és szokásait mutatja be

similar documents