ERA-NET projekti

Report
Sodelovanje Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport v
ERA-NET projektih
31. 3. 2014
Doroteja Zlobec
Kaj je ERA-NET?
• ERA-NET je ena izmed shem financiranja oz. orodje
programov Evropske komisije (FP6, FP7, H2020) za
podporo koordinacije in sodelovanja med
regijskimi/nacionalnimi raziskovalnimi programi.
CILJ: povezava organizacij financerk, preprečiti
razdrobljenost, podvajanje raziskovalnih projektov
• Koordinacijske aktivnosti
• Skupni transnacionalni razpisi
Evropska Komisija
RAZPIS za projekt ERA-NET
ERA-NET iniciativa (npr. M-ERA.NET, MATERA PLUS, Transcan,…)
Partnerji v konzorciju so financerske organizacije (ministrstva, agencije): MIZŠ, FFG, MIUR, …
€
Skupni
mednarodni
RAZPIS za
sofinanciranje
raziskovalnih
projektov
VLOGA
MIZŠ
ARRS
FFG
€
Nacionalni
RAZPIS/POZIV za
sofinanciranje
raziskovalnih
projektov
Nacionalni
RAZPIS/POZIV za
sofinanciranje
raziskovalnih
projektov
Nacionalni
RAZPIS/POZIV za
sofinanciranje
raziskovalnih
projektov
MIUR
€
VLOGA
Mednarodni raziskovalni projekt
SLO
SLO
AUT
ITA
FP6: ERA-NET
EK prispeva denar za koordinacijo iniciative, stroške za raziskovalne projekte
prispevajo organizacije financerke same
FP7: ERA-NET in ERA-NET Plus
ERA-NET: enako kot v FP6
ERA-NET PLUS: EK sofinancira izbrane projekte na (1) mednarodnem razpisu, ki ga
pripravi iniciativa (33%)
H2020: ERA-NET Cofund
EK sofinancira izbrane projekte na (1) mednarodnem razpisu, ki ga pripravi iniciativa,
lahko pa tudi druge aktivnosti, ki jih pripravi iniciativa.
Trenutno financirani raziskovalni projekti
•
•
•
•
•
•
TRANSCAN (do 2016)
WOODWISDOM (do 2015)
WOODWISDOM PLUS (2015-2017)
MATERA (do 2014)
MNT II (do 2014)
HERA
Materiali, nanotehnologija
• M-ERA.NET
Razpis M-ERA 2013 v teku (rezultati jun 2014)
Predvideni novi razpisi: jun 2014 in maj 2015
Kontaktna oseba:
Doroteja Zlobec
[email protected]
01/478-4624
Biologija
• ERASynBio
Razpis ERASynBio 2013 zaključen
Predvideni novi razpisi: 2014
• SUSFOOD
Rok za oddajo prijave: 1. 4. 2014/1. 8. 2014
Kontaktna oseba:
Kim Turk-Križanec
[email protected]
01/478-4705
Medicina
• TRANSCAN
3. razpis: rok prijave 3.2.2014/10.6.2014
Kontaktni osebi:
Kim Turk-Križanec
[email protected]
01/478-4705
Luka Živić
[email protected]
01/478-4756
Humanistika
• HERA
Predvideni razpisi: 2014, 2015, 2016
Kontaktna oseba:
dr. Davor Kozmus
[email protected]
01/478-4693
Pregled in načrti
FP7
H2020
•
•
•
•
•
•
•
•
• Materiali
(M-ERA.NET II)
M-ERA.NET
ERASynBio
TRANSCAN
SUSFOOD
HERA
SUMFOREST
ERA-Mbt
ARIMNET
• Medicina
(TRANCAN II, JPND, SYSMED,
CDV)
Razpisi EK za ERA-NET projekte 2014
• Consolidating the European Research Area on biodiversity
and ecosystem services
• Stepping up EU research and innovation cooperation in the
water area
• Establishing synergies between the Joint Programming on
Neurodegenerative Diseases Research and Horizon 2020
• Aligning national/regional translational cancer research
programmes and activities
• Systems medicine to address clinical needs
Razpisi EK za ERA-NET projekte 2014
• Photonics KET
• Supporting Joint Actions on demonstration and validation
of innovative energy solutions
• ERA-NET on Uses of the past
• Sustainable and resilient agriculture for food and non-food
systems
Razpisi EK za ERA-NET projekte 2015
• ERA-NET on Smart Urban Futures
• Supporting Joint Actions on demonstration and validation
of innovative energy solutions
• Strengthening the European Research Area in the domain
of Earth Observation
• Stepping up EU research and innovation cooperation in the
water area
• ERA for Climate Services
• ERA-NET on Materials (including Materials for Energy)
Razpisi EK za ERA-NET projekte 2015
• Collaboration and alignment of national programmes and
activities in the area of brain-related diseases and
disorders of the nervous system
• Antimicrobial resistance
• Cardiovascular disease
• Rural development
• Monitoring and mitigation of agricultural and forestry
greenhouse gases (GHG)
• Sustainable crop production
• Biomarkers for nutrition and health
Pomembnejše povezave
• MIZŠ Razpisi
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_i
n_javna_narocila/javni_razpisi/
• NETWATCH
http://netwatch.jrc.ec.europa.eu/home;jsessionid=1Sy5T5ZF6Vpf1JhvW1lHlpyBmCp7rNCBmdd0j
HTDv3HLjfdj25Gm!1811053401!1396251013379
Hvala za pozornost
Doroteja Zlobec
[email protected]
01/478-4624

similar documents