G3: Ki*isel Ö*renme *htiyac*n*n Belirlenmesi

Report
G3: Kişisel Öğrenme İhtiyacının
Belirlenmesi
(Personal needs assessment)
Amaç: Bu oturumun sonunda katılımcıların kendi
öğrenme ihtiyacını belirleme yöntemleri hakkında
bilgi sahibi olmaları ve bunları kullanabilmeleri
amaçlanmaktadır
Hedef: Bu sunumun sonunda katılımcılar;
 Kendini değerlendirme araçlarını ve kullanım
yerlerini açıklayabilmeli.
 Uygun değerlendirme araçlarını kullanarak kendi
öğrenme ihtiyacını belirleyebilmeli
 Yöntem:
 Bilmek istediklerinizi belirlemeniz kolaydır ama
bilmeniz gerekenleri belirlemeniz o kadar kolay
değildir.
Grant J. Learning needs assessment: assessing the need. BMJ 2002;324:156-9
 PUN (Patient Unmet Needs; hastaların





karşılanmamış ihtiyaçları) ve DEN (Doctors
Educational Needs; doktorun öğrenme ihtiyacı)
Önemli olay incelemesi
Kendini değerlendirme
Akran değerlendirmesi
Gözlem
Ofis değerlendirmesi
PUN (Patient Unmet Needs; hastaların
karşılanmamış ihtiyaçları) ve DEN
(Doctors Educational Needs; doktorun
öğrenme ihtiyacı)
 Adım 1: Bir PUN belirleyin.
 Örnek: Peptik ülseri olan bir hastanızı görüyorsunuz.
Hasta üçlü tedavi diye bir şey duyduğunu ve bu
tedaviyi yazmanızı istiyor. Reçeteyi yazıyorsunuz.
Hastanız mutlu olarak ayrılıyor. Aslında hastanın
istediği sizin zaten bildiğiniz kombinasyon tedavisiydi.
 Aklınızda sorular var: Bu hastalık için en iyi
kombinasyon tedavisi nedir? H pylori baktırmalı
mıyım? Endoskopi gerekir mi?
 Klinik bilginiz daha iyi olsaydı hastanın ihtiyacını daha
iyi karşılayabileceğinizi fark ediyorsunuz. Böylece bir
PUN’u ve DEN’i saptamış olursunuz.
 Adım 2: PUN’u kaydedin.
 Adım 3: DEN’i belirleyin ve kaydedin.
 Adım 4: DEN’i karşılayın.
 Belirlediğiniz eğitim ihtiyacınızı karşılamak için neler
yapabileceğinizi ve bu konuda neler yaptığınızı
kaydedin. Peptik ülser örneğinde olduğu gibi
ihtiyacınız klinik bilgi ise bunu kütüphanenizden veya
internetten karşılayabilirsiniz.
Öğrenme ihtiyacının belirlenmesi – PUN ve DEN kullanımı1
Ardışık hasta görüşmeleri için aşağıdaki sütunları doldurun ve yeterli sayıya ulaştıktan sonra (yaklaşık 100 kişi) gözden geçirin
Tarih
Hasta bilgileri
No
11.10.2011
Yaş
20890 42
PUN
Geliştirmeniz gereken yönleriniz
Cins
Peptik Ülseri olan hastaya yaklaşım, tetkik,teşhis, tedavi KB
yaklaşımı
Be
T
E
Peptik Ülseri
olan hastaya
endoskopi
yapılmaması
* KB: Klinik bilgi; Bi: Klinik olmayan bilgi; Be: Beceri; T=Tutum
1
Alan (KB, Bi, Be, T)*
Grant J. Learning needs assessment: assessing the need. BMJ 2002;324:156-9.
Önemli Olay İncelemesi
 Önemli olaylar, günlük uygulamalarınızı
etkileyen komplikasyonların ortaya
çıkmasıdır. Bunlar bir tanıyı atlama, yanlış
ilaç verme, öğrencinizin sorusunu
cevaplayamama, sınıfta çıkan bir çatışmayı
kontrol edememe, öğrencinizle
anlaşmazlığa düşme gibi durumlar olabilir.
 Önemli olay incelemesi 3 aşamada yapılır:
 Önemli olayın saptanması: ne olduğunu
ve sizi nasıl etkilediğini tarif edin.
 İncelemenin hazırlanması: olayı
tartışabileceğiniz bir arkadaş grubu
oluşturmalı, eleştiriden uzak, güvenli bir
ortam sağlanmalı ve herkesin katkısı
alınmalıdır.
 İncelemenin yapılması: Aşağıdaki sorulara cevap
aranmalıdır?
 Ne oldu? Neyi yanlış yaptım? Neler iyiydi?
 Bu olay sizi, hastanızı, öğrencinizi ve kurumunuzu nasıl
etkiledi?
 Bu olay önlenebilir miydi?
 Olayın tekrar olmaması için ne yapılmalı? Kim ne
yapmalı?
 Bu olay hangi öğrenme ihtiyaçlarınızı ortaya koydu?
 Bu olay başkaları için hangi öğrenme veya kendini
geliştirme ihtiyaçlarını ortaya koydu?
İşlem sayfası1
Eğitim planınız
Kişisel öğrenme, ofis geliştirme vs ihtiyaçlarınız
1
Grant J. Learning needs assessment: assessing the need. BMJ 2002;324:156-9.
Bu konuda ne yaptınız?
Ne zaman tamamladınız?
 Kendini Değerlendirme
 Bir günlük kullanarak kendi öğrenme ihtiyacınızı
kaydedebilirsiniz. İhtiyaçlarınızı ortaya çıktıkları
anda, bir toplantıdayken, ders anlatırken, hasta
bakarken vs yazabilirsiniz. Zaman zaman not
ettiğiniz konuları gözden geçirip öğrenme planı
yapabilirsiniz.
 Daha sonra notlarınızı gözden geçirerek bir
öğrenme planı oluşturun.
Reflektif uygulamalar için günlük1
İhtiyaç olduğunda her sütunu doldurun ve yaklaşık 50 kayıttan sonra gözden geçirin.
Tarih
Ders/toplantı/hasta
Konu
Öğrenme fikirleriniz
te
1
Grant J. Learning needs assessment: assessing the need. BMJ 2002;324:156-9.
Akran Değerlendirmesi
 Akranlarınıza dağıtınız ve anonim bir şekilde geri
toplayınız. 5-11 kişiden geribildirim almayı
hedefleyiniz. Formu dağıtırken taraf tutmamaya ve
kişileri rastgele seçmeye özen gösteriniz. Aynı formu
modifiye ederek hastalarınıza/öğrencilerinize de
verebilirsiniz.
King J. 360 degree appraisal. BMJ 2002;324:S195-6
Akran Değerlendirme Formu
Adı
: ………………………………
Tarih
: ………………………………
Sayın Meslektaşım, kişisel gelişimim için sizden destek istiyorum. Çeşitli eksik yönlerimi saptamak ve geliştirmek için 360 derecelik bir
değerlendirme uygulaması yapıyorum.
Hakkımdaki gözlemlerinizi ve düşüncelerinizi bu formu doldurarak benimle paylaşmanız beni memnun edecektir. Şimdiden teşekkürler.
Görev yeri
Görevleri
Dr……………………’
ü bu görevinde ne
zamandır
tanıyorsunuz
Dr…………….. ile iş ilişkiniz hangisidir?
 Ondan daha kıdemli bir iş
arkadaşıyım
* Ondan daha kıdemsiz veya emrinde
çalışan iş arkadaşıyım
 Akranıyım
Dr…………………..’ün işe katkısıyla ilgili özellikle değer verdiğiniz konular nelerdir? Mümkünse
kendisiyle olumlu tecrübeleriniz hakkında örnek veriniz.
a) Bir doktor olarak
b) Bir eğitici olarak
c) Bir yönetici olarak
d) Bir iş arkadaşı olarak
Dr. ………………….’un çalışmasında nelerin değişmesini isterdiniz. Mümkünse kendisiyle ilgili
olumsuz tecrübelerinize örnek veriniz.
a) Bir doktor olarak
b) Bir eğitici olarak
c) Bir yönetici olarak
O
d) Bir iş arkadaşı olara
 Formlar elinize ulaştıktan sonra aşağıdaki noktaları






dikkate alarak değerlendiriniz:
Hangi ana noktalar ortaya çıktı?
Belli bir patern var mı?
Geribildirimler hakkında neler hissediyorsunuz?
Bu geribildirimler sizin kendinizi hissettiğinizle ne
kadar örtüşüyor?
Geribildirimlerin adil olduğunu düşünüyor musunuz?
Öğrenme planınıza neleri eklemeyi düşünürsünüz?
Gözlem
 Uygulamalarınızı videoya kaydederek kendinizi
gözlemlemeniz güçlü bir kendini değerlendirme aracıdır.
 Eğitim / sağlık hizmeti sunumu uygulamalarınızı videoya
kaydettikten sonra kendinizi eleştirebilir veya bir
arkadaşınızdan bu amaçla destek alabilirsiniz. Hasta
görüşmelerinizi videoya kaydetmeden önce hastanızdan
yazılı izin almanız gerektiğini unutmayınız.
 Eleştiri formunuzu inceleyerek eksik ve geliştirilmesi
gereken yönlerinizi saptayınız ve öğrenme planınıza
ekleyiniz.
Campion P, Foulkes J, Neighbour R, Tate P. Patient centredness is rare in the MRCGP
video examination: analysis of a large cohort of studies. BMJ 2002;325:691-2.
Video kaydı eleştiri formu
Değerlendirme ölçütü
Hastanın başvuru
nedeninin saptanması
 Katılımı teşvik
 İpuçlarına dikkat
 Sosyal bilgi toplama
 Bilgi düzeyini ölçme
Klinik problemin
saptanması
 Hastalıkları atlamama
 İyi muayene
 Uygun tanı
Hastayı bilgilendirme
 Tedaviyi açıklama
 Uygun dil kullanma
 Hastanın bilgisini
kullanma
 Anladığını kontrol etme
Hastanın problemini çözme
 Tedavi planının uygun
olduğundan emin olma
 Tedavi seçeneklerini
paylaşma
Etkinlik
 Zamanı uygun kullanma
 Uygun reçeteleme
 İletişimi kullanma ve
geliştirme
 Koruyucu bakım sunma
Sunum
 Güvenli ortam
 İstekli olma
 Açık olma
 Zamana uyma
 Amaç ve hedefler
 Katılımı teşvik
 Katılımcılara saygı
 Sunum materyali
kullanımı
 Özetleme
Eğitim materyali
 Konuya uygun
 Güncellik
Neler iyi yapıldı ve neden?
Nasıl daha iyi olabilirdi?
Katılımı teşvik ediyor
Bilgi düzeyini ölçme daha iyi
olabilir, objektif
değerlendirme yapılmalı
Tanı doğru konuldu
Hastaya muayene için daha
fazla zaman ayrılmalı

similar documents