INYR_Intezmeny_konfig_leiras_kz

Report
Intézményi konfiguráció lépései
INYR Kibocsátás F1
Educatio NKft. T342B projekt
Tartalom
• 1.) Feladatok és előzmények
• 2.) Intézményi konfiguráció lépései
• 3.) Fogalmak áttekintése
1.) Feladatok és előzmények 2/1
• Az megyei intézmény főigazgatója illetve a
tagintézmény vezetője az INYR rendszerhez
hozzáférést kap(ott):
– Oktatási azonosítójával és az ahhoz tartozó jelszóval
be tud lépni a rendszerbe
– A közvetlen irányítása alá tartozó intézmény vagy
tagintézmény vonatkozásában jogosult a
következőkre:
• Valamennyi, az Intézményhez tartozó adatot eléri a
rendszerben
• Munkatársai számára jogosultságokat tud kiosztani
1.) Feladatok és előzmények 2/2
• A lépések végrehajtásához szükség lesz az
INYR rendszer belépéshez szükséges
felhasználónévre és jelszóra
• A munkatársak szervezethez rendelése és
jogosultságainak beállítása az Oktatási
azonosítóik segítségével történik, az
intézménynél dolgozók Oktatási azonosítóit a
jogosultságok kiosztása előtt célszerű
összegyűjteni
2.) Intézményi konfiguráció lépései
•
•
•
•
•
•
•
2.1.) Bejelentkezés
2.2.) Beállított szakterületek ellenőrzése
2.3.) Vezetői jogosultságok kiosztása
2.4.) Ellátó szakemberek felvitele
2.5.) Kliensfelelős jogosultságok kiosztása
2.6.) Csoportfelelős jogosultságok kiosztása
2.7.) Jogosultságkezelés delegálása
A rendszer elérése a következő címen történik az interneten
keresztül:
http://
2.1.) Bejelentkezés
KIR azonosítás, beállítás
KIR SZNY
KIR
2.2.) Beállított szakterületek ellenőrzése
Az intézményhez beállított szakterületek a szakszolgálati felületen legegyszerűbben
egy új tevékenység rögzítésének megkezdésével és a választható szakterületek
átnézésével ellenőrizhetőek.
2.3.) Vezetői jogosultságok kiosztása 4/1
• Két szinten adhatóak ki:
– Intézményi szinten
– Szakterületi szinten (pl. Nevelési tanácsadás,
logopédia, stb.)
• A kiadható jogosultság
– Intézményi szerkesztő
– Intézményi szakterületi szerkesztő
• Pontos részletek a fogalomtárban találhatóak
2.3.) Vezetői jogosultságok kiosztása 4/2
A jogosítandó kolléga oktatási azonosítója alapján választható ki.
2.3.) Vezetői jogosultságok kiosztása 4/3
Intézményi jogosultság esetén:
A jogosultság típusát ki kell választani: Ez „Intézmény irányítási szerepkör” lesz.
Az intézmény neve az első pár karakter begépelése után kiválasztható.
A szerepkör listában a lehetőségek közül a szerkesztőt kell választani.
2.3.) Vezetői jogosultságok kiosztása 4/4
Szakterületi jogosultság esetén:
A jogosultság típusát ki kell választani: Ez „Szakterület irányítási szerepkör” lesz.
Az intézmény neve az első pár karakter begépelése után kiválasztható.
A szakterület a legördülő listából választható.
A szerepkör listában a lehetőségek közül a szerkesztőt kell választani.
2.4.) Ellátó szakemberek felvitele
A jogosultság típusát ki kell választani: Ez „Szakszolgálati szerepkör” lesz.
Az intézmény neve az első pár karakter begépelése után kiválasztható.
A szakterület a legördülő listából választható, majd az adott szakterülethez tartozó
szakszolgálati szerepkörök közül a listából kiválasztható a megfelelő elem.
2.5.) Kliensfelelős jogosultságok kiosztása
A klienskezelő jogosultság intézményi szinten értelmezett.
A jogosultság típusát ki kell választani: Ez „Intézmény irányítási szerepkör” lesz.
Az intézmény neve az első pár karakter begépelése után kiválasztható.
A szerepkör listában a lehetőségek közül a kliensfelelőst kell választani.
2.6.) Csoportfelelős jogosultságok kiosztása 2/1
Csoportfelelős jogosultságok két szinten adhatóak ki:
• Intézményi szinten
• Szakterületi szinten
Intézményi jogosultság esetén:
A jogosultság típusát ki kell választani: Ez „Intézmény irányítási szerepkör” lesz.
Az intézmény neve az első pár karakter begépelése után kiválasztható.
A szerepkör listában a lehetőségek közül a csoportfelelőst kell választani.
2.6.) Csoportfelelős jogosultságok kiosztása 2/1
Szakterületi jogosultság esetén:
A jogosultság típusát ki kell választani: Ez „Szakterület irányítási szerepkör” lesz.
Az intézmény neve az első pár karakter begépelése után kiválasztható.
A szakterület a legördülő listából választható.
A szerepkör listában a lehetőségek közül a csoportfelelőst kell választani.
2.7.) Jogosultságkezelés delegálása
Intézményi adminisztrátor szerepkör kiosztása valamely felhasználó számára.
A jogosultság típusát ki kell választani: Ez „Intézmény amindisztrátor” lesz.
Az intézmény neve az első pár karakter begépelése után kiválasztható.
A szerepkör listában a lehetőségek közül a jogosultság karbantartót kell választani.
3.) Fogalmak
• 3.1.) Alapfogalmak
• 3.2.) Használatban lévő szerepkörök
• 3.3.) Nem használt szerepkörök
3.1.) Alapfogalmak
• Intézmény (teljes megnevezése: pedagógiai
szakszolgálati intézmény)
Az INYR rendszerben pedagógiai szakszolgálati intézményként jelenik meg
minden olyan Rendeletben meghatározott állami fenntartású
feladatellátási hely - székhelyintézmény, tagintézmény, telephely -, ahol
szakszolgálati tevékenységet végeznek.
• Szakterület
Minden Intézmény esetében meghatározott, hogy milyen Szakszolgálati
feladatokat lát el, ezek az Intézmény Szakszolgálati területei, a
továbbiakban: Szakterületei.
3.1.) Alapfogalmak
• Tevékenység
– Tervezési alapegység, egy önálló munkaegység (pl.
egy foglalkozás, megbeszélés)
– Egy intézmény, egy szakterületén, egy időpontban,
egy felelős által egy klienssel végrehajtandó
feladat
– Egy szakszolgálati tevékenység(típusra)
vonatkozhat (pl. szűrés, állapot megismerés,
beavatkozás, kontroll)
3.1.) Alapfogalmak
• Szolgáltatási folyamat
– a közös céllal, tervezett egymásutániságban
megvalósított Tevékenységek Szolgáltatási folyamatba
szervezhetőek. Ilyen lehet egy teljes terápiás folyamat,
vagy pl. egy több lépcsős szakértői bizottsági vizsgálat
– Egy intézmény, egy szakterületén, egy kliensre
vonatkozik, egy folyamat felelős által koordinált, de
egyébként önálló tevékenységek sorozata
– Egy szolgáltatási folyamattípusra vonatkozhat (pl.
szűrés, állapot megismerés, beavatkozás, kontroll)
3.1.) Alapfogalmak
• Klienstípusok 2/1
– gyermek/tanuló = természetes személy, egyedi TAJ és/vagy
oktatási azonosító
– nevesített csoport = intézményben szervezett csoport
– nem nevesített csoport = általunk szabadon nevezett
egyszeri csoport
– iskolai/óvodai csoport = kiválasztott intézmény szabadon
nevezett csoportja
– Szülő = (gondviselő), egy konkrét gyermek/tanuló-é
– gyermek/tanuló pedagógusa = egy konkrét
gyermek/tanuló nevezett tanára
– Pedagógus = általunk szabadon nevesített
– Család = egy konkrét gyermek/tanuló családja
3.1.) Alapfogalmak
• Klienstípusok 2/2
– szülők csoportja = általunk szabadon elnevezett
– pedagógusok csoportja = általunk szabadon elnevezett
– szakszolgálati szakalkalmazott = általunk szabadon
elnevezett
– szakszolgálati szakalkalmazottak csoportja = általunk
szabadon elnevezett
– szakszolgálaton kívüli szakember = általunk szabadon
elnevezett
– szakszolgálaton kívüli szakemberek csoportja =
általunk szabadon elnevezett
– szakember csoport = általunk szabadon elnevezett
3.1.) Alapfogalmak
• Gyermek/Tanuló
• Kliens = Gyermek/Tanuló
• Természetes személy, gyermek/tanuló, aki egyedi TAJ
számmal és/vagy oktatási azonosítóval rendelkezik
• Egy intézménybe új klienst csak a Kliensfelelős vehet fel a KIR
rendszerből vagy „átmeneti” adatokkal, ha a KIR
rendszerben még nem azonosított a TAJ szám szerinti alany
• Más intézménybeli adatai csak akkor láthatóak, ha adatai
összevezetésre (Megfeleltetésre) kerültek a rendszerben
• A kliensadatokat, a megfeleltetését minden intézménynél a
Kliensfelelős joga és kötelessége kezelni
3.1.) Alapfogalmak
• Csoport
– Kliens = Csoport (nevesített csoport)
• A gyermekek/tanulókból az Intézményben, egy
Szakterületen belül Csoportot lehet képezni
• A csoportnak van tulajdonosa, kezdési és befejezési
dátuma (becsülten)
• Tagsága (az itt kezelt tagokat lehet a tevékenységnél a
jelenléti ívre felvenni)
3.1.) Alapfogalmak
• Módszertani leírás
– Módszertani leírás a módszertani egységesesítés,
az alkalmazott módszerek rögzítése, és az
egységes protokollok kialakítása és bevezetése
miatt fontos
– Tevékenységnek és Szolgáltatási folyamatnak lehet
módszertani leírása
– A szakszolgálati tevékenység illetve a szolgáltatási
folyamattípus határozza meg a tartalmát
3.1.) Alapfogalmak
• Módszertani leírás elemei
– Terület - Leírja, hogy a Tevékenység/Szolgáltatási folyamat milyen
területre vonatkozott (pl.: Kognitív képességek, Finom-motorika)
– Módszer - Az alkalmazott diagnosztikai, fejlesztési módszer (pl.: Ayres
terápia)
– Eszköz - A használt fizikai eszköz, amely az Intézmény eszközei közül
kiválasztható (pl.: billenőtalp)
– Eszköztár - A használt eszköztár, pl.:tüskés labda. A eszköztárak nem
szerepelnek az Intézmény nyilvántartásaiban, értékkészletből
választhatóak
– Űrlap - Űrlap, amely a módszer vagy a Tevékenység/Szolgáltatási
folyamat részletes adatait tartalmazza.
– Csatolmány - Megadott típusú állomány, amely a módszer vagy a
Tevékenység/Szolgáltatási folyamat dokumentálását biztosítja.
3.2.) Használatban lévő szerepkörök
• Szerepkör (jogosultságokat meghatározó adat)
– Szakszolgálati (Ellátó szakember) = aki a tevékenység,
szolgáltatási folyamat felelőse, illetve csoport
tulajdonosa lehet
– Irányítási szerepkörök = intézményi, illetve szakterületi
szinten értelmezett irányítási, működtetési
funkciókhoz kapcsolódó jogok
– Intézményi adminisztrátori = rendszerbeli adatok,
jogosultságok kezelése
Ezeket a jogosultságokat intézményi szinten, az
intézményi adatkarbantartó felületen kezeli az erre
jogosult.
3.2.1.) Szakszolgálati szerepkörök
• Szakszolgálati szerepkörök
– Ellátó szakember = aki a tevékenység, szolgáltatási
folyamat felelőse, végrehajtója, illetve csoport
tulajdonosa lehet
– Egy ellátó szakember egyidőben több szerepkörrel
is rendelkezhet
– Egy ellátó szakemberi szerepkör egy intézmény,
egy szakterületén egy szakszolgálati szerepkört
jelent (Pl. ABC intézményben a Gyógytestnevelés
szakterületen gyógytestnevelő)
3.2.2.) Irányítási szerepkörök
• Irányítási szerepkörök (intézményi/szakterületi)
– Szerkesztő = aki az intézmény/szakterület szintjén
minden adathoz szerkesztési joggal hozzáfér (tipikusan
valamilyen vezető ), de ezen a jogon nem lehet
tevékenység, szolgáltatási folyamat felelőse
– Kliensfelelős = egy intézménynél új gyermek/tanuló
felvételére, adatai kezelésére jogosult
– Csoportfelelős = egy intézmény/szakterületnél új
csoportot tud létrehozni, adatait kezelni
A két utóbbi általában társul valamilyen más
szerepkörök mellé.
3.2.3.) Adminisztrátori szerepkörök
• Adminisztrátor szerepkörök (intézményi
szintű)
– Jogosultság karbantartó = aki az intézménynél a
felhasználókat, azok jogosultságait kezelheti.
Először az intézmény vezetője, majd akinek Ő
beállítja ezt a jogot.
3.2.) Nem használt szerepkörök 2/1
• Irányítási szerepkörök (intézményi/szakterületi) –
első fázisban nem használtak
– Elemző = aki az intézmény elemzéseket készíthet
– Delegáló = aki kiosztja a tevékenységeket
– Jóváhagyó = aki a tevékenység elkészültét szakmailag
jóváhagyja
– Jelentéskészítő = aki intézményi jelentéseket készíthet
Ezek mind általában társulnak valamilyen más
szerepkörök mellé.
3.2.) Nem használt szerepkörök 2/2
• Adminisztrátor szerepkörök (intézményi
szintű)
– Eszköz karbantartó = egy intézmény eszközeit
kezeli
– Módszertani javaslattevő = az intézmény nevében
kérelmezheti a rendszer protokoll adatkészleteinek
bővítését
– Kompetencia karbantartó = az intézmény
felhasználóinak kompetencia adatait kezelheti
KÉRDÉSEK ÉS TÁMOGATÁS
Educatio INYR Helpdesk szolgáltatás
Telefonszám: (06-1) 477-3166
E-mail: [email protected]
Kern Zoltán
[email protected]
www.slideshare.net/kernz

similar documents