Predstavitve prispevkov

Report
POVEZANOST MED PARTNERSKIM
ODNOSOM, ZNAČILNOSTMI
PSIHOSOCIALNEGA RAZVOJA TER
STILA STARŠEVSKE VZGOJE
RAZLOG RAZISKAVE
POTEK
RAZISKOVALNEGA DELA
MERILNA ORODJA
Prvi vprašalnik, ki smo ga uporabili, je bil vprašalnik starševske avtoritete za matere in
očete pri starševski vzgoji (angl. Parental Authority Questionnaire for the Mother's and
Father's Parenting Style-PAQ) avtorja J. R. Burija (1991).
Drugi vprašalnik, ki je bil uporabljen v raziskavi, je bil vprašalnik Lestvica diadične
prilagoditve (ang. Dyadic adjustment scale-DAS). Namen tega vprašalnika je oceniti
kvaliteto zakonskega ali partnerskega odnosa.
Tretji vprašalnik, ki je bil uporabljen, je bil vprašalnik stadija psihosocialnega razvoja
dveh avtorjev, Wessmana in Ricksa (1966; po Lamovec 1994). Vprašalnik meri
uspešnost razrešitve ali neuspešnost nerazrešenih vidikov, uspešno ali neuspešno
razrešenih stadijev psihsocialnega razvoja.
IZSLEDKI RAZISKAVE
Posameznika je smiselno vključevati v kontekst njegovega najbližjega okolja
ali ga dojemati znotraj le-tega, saj je prvo okolje najpomembnejše.
Družina je celica, ki izoblikuje človekov osebnostni razvoj. Otrok se v njej tudi
preko vzgoje, občutkov in vzgleda nauči osnovnih vedenj, pravil in norm, zato
je še kako pomembno, da starši ali skrbniki razumejo otroka, njegove potrebe
in razvoj.
Avtoritativna vzgoja pri očetu pomeni statistično pomembno večjo
naklonjenost, strinjanje in večjo kakovost partnerskega odnosa nasploh. Pri
materah se je avtoritativna vzgoja izkazala za statistično pomembno povezano z
večjo naklonjenostjo, ki predstavlja sočutnejše izražanje v partnerskem odnosu.
Permisivna in avtoritativna vzgoja pri očetu se
pozitivno povezuje z avtonomijo v muskolarnoanalnem stadiju. Otrok, katerega oče ustrezno
nadzoruje in ga ne obremenjujejo temveč ga
spodbuja pri njegovih poskusih samostojnosti v
obdobju med drugim in tretjim letom starosti,
razvije zmožnost nadzora svojega telesa in
obvladovanja pravil.
Zanimivi rezultati so se pokazali
pri obeh starših pri permisivni
vzgoji. Permisivna vzgoja se
pozitivno povezuje z zaupanjem
v oralno-senzorni fazi. Pozitivno
se
prav
tako
povezuje
avtoritativna vzgoja s strani očeta,
in sicer z zaupanjem v oralnosenzorni fazi ter z oralnosenzorno fazo nasploh. Po
pričakovanjih
se
avtoritarna
vzgoja matere
povezuje z
nezaupanjem
v
oralnosenzornem stadiju.
Avtoritarna vzgoja matere negativno korelira
z manjvrednostjo v latentni fazi. Pri
avtoritarni vzgoji starši otroka pogosto
zavračajo, z njim malo komunicirajo, staršem
več kot komunikacija pomeni, da otroci
brezpogojno ubogajo. Pri avtoritativni vzgoji
mati premalo dostopna. V latentni fazi in v
mlade odraslosti, je sočutje matere
pomembno za razvoj posameznika.
Pri razvoju identitete v puberteti nekoliko
prispeva materina permisivna vzgoja. Lahko bi
rekli, da je mogoče otrok, mladostnik v tem
obdobju zelo ranljiv in potrebuje mamo, ki mu
brezpogojno stoji ob strani in ga sprejema
takšnega, kot je.
Puberteta se pozitivno povezuje z vsemi
parametri partnerskega odnosa. To obdobje
imenujejo tudi izgradnja identitete, ki traja od
trinajstega do osemnajstega leta in je v tem
obdobju izjemno pomembna.
Intima v mladi odrasli dobi se pozitivno
povezuje s strinjanjem v partnerskem odnosu
in pozitivno deluje na partnerski odnos. Mlada
odrasla doba nasploh se pozitivno povezuje z
vsemi parametri kakovosti partnerskega
odnosa.
V obdobju samske mlade odraslosti ključnega
pomena, da posameznik začuti in spozna sebe
in svoje dosedanje odnose skozi vlogo, ki jo je
imel kot otrok v sistemu nuklearne družine in
se te vloge zave.
OMEJITVE RAZISKAVE
IN
MOŽNOSTI
NADGRADNJE

similar documents