DYNAMIC WORDS POOL

Report
PROJE SAHİBİ : BAŞAK ÖZHAN
KURTKÖY DOĞA KOLEJİ
-İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ-
Projenin amacı, öğrencilerin Müzik, Beden Eğitimi, Sosyal Bilgiler, Fen
ve Teknoloji vb. derslerle bağlantılı olarak detay kelimeler ve hatta
terimler öğrenebilmeleridir
Proje bir pano şeklinde sınıflara asılır ve her hafta farklı derslerle
bağlantılı farklı konuları içerir.
Tarım(Sosyal Bilgiler), Uzay(Fen ve Teknoloji), Müzik Aletleri(Müzik
dersi), Takım Oyunları (Beden Eğitimi) vb. konular ceşitlendirilerek
her hafta panoya konular ilgili görseller eşliğinde asılır.
öğrencilerden konu ile ilgili detay kelimeleri sözlük yardımıyla bularak
panoya postit kağıt veya kartlar kullanarak yapıştırmaları istenir.
Hafta bitiminde panoya yazılan kelimelerle ilgili mini bir quiz uygulanır ve
öğrencilerin kelimeleri öğrenme yeterlilikleri ölçülür.
Geçen haftalara dönük kelimeler 2-3 haftada bir tekrar yapılarak
pekiştirilir.
Dil öğreniminde kelime bilgilsinin büyük bir önemi olduğuna
inanıyor ve dil eğitimi süresince detay kelime bilmenin ayrıcalık ve
fark yaratacağını savunuyorum.
Günümüzde uzmanlar tarafından disiplinerarası eğitim modeli
oldukca benimsenmekte ve biz öğretmenlere disiplinerarası eğitim
modelini uygulamamız konusunda önerilerde bulunulmaktadır.
DWP projesi İngilizce dersini hemen hemen her ders ile
ilişkilendirmeyi hedefleyen bir projedir.
Örneğin, öğrenciler bu hafta sosyal bilgiler dersinde Tarım konusunu
işleyecekler Dynamic Words Pool panosunun bu hafta ki konusu tarım
yani -AGRICULTURE- olacak ve öğrenciler bu konuyla ilgili akıllarına
gelen detay kelimeleri sözlük yardımıyla bulup panoya yapıştıracaklar.
Böylece panoya yeni kelime eklemek için veya yeni kelimeler öğrenmek
için gelen her öğrenci panoda ki görseller yardımıyla da kelime
dağarcığını genişletmiş olacak ve tarım konusuyla ilgili kelime bilgisini
zenginlestirme fırsatı bulacak.
CROPLAND
Bir sonra ki hafta başka bir ders belirlenip panoya ilgili ders
ile bağlantılı görseller asılır ve öğrencilerden detay
kelimeleri bulup panoya asmaları istenir.
Örneğin bir sonra ki pano konumuzun içeriği Fen ve
Teknoloji dersi ile bağlantılı olsun.
Müzik dersi ile ilgili bir konu belirleyip panomuzu o hafta
müzik temasi ile zenginleştirebiriz.
Sizce Türkçe dersi ile DWP panomuzu nasıl ilişkilendirebiliriz?
Biliyoruz ki noktalama işaretleri gözardı edilerek yazılmıs bir yazı,
farklı algılamalara yol acabilir.
DWP- PUNCTUATION- çalısması sonrasında, öğrencilerden seviyeleri göz
önünde bulundurularak ingilizce paragraf veya kompozisyon yazmaları ve
özellikle noktalama işaretlerine dikkat etmeleri istenebilir.
Beden eğitimi dersi için “Takım Oyunları” konusunu ele alalım.
Haftanın konusu Takım Oyunları olduğu için öğrencilerden konuyla
ilgili detay kelimeleri panoya asmaları istenir.
Görsel Sanatlar dersini de DWP
Görsel
Sanatlardahil
dersini
de DWP
Panomuza
Panomuza
etmek
mümkün.
dahil etmek mümkün.
WARM COLORS
COOL COLORS
Matematik derslerini ingilizce olarak işlemeyen öğrenciler için DWP
panosu faydalı olacaktır. Örneğin, panomuzun konusunu matematiksel
işlemler olarak belirleyip öğrencilerimizin bu ders için gerekli olan
kelimeleri öğrenmelerini sağlayabiliriz.
Günümüzün vazgecilmez bilgi ve iletişim
aracı olan internetin kullanımı ve
bilgisayar kullanma becerilerinin
geliştirildiği bilgisayar dersi ile ilgili
panomuzda bir konu belirleyip ilgili
kelimelerle zenginleştirilmesini
sağlayabiliriz.
WEBSITE
Drama derslerinde yer alan terimlerin de aynı şekilde
panomuzda yer almasını sağlayabiliriz.
IMPROVISATION
ROLE
PLAY
GESTURE
CREATIVITY
INTERACTION
COMMUNICATION
Dünya çapında turnuvaları düzenlenen ve bir spor olarak kabul edilen
satranç oyununun panomuzda yer almasını ve öğrencilerimizin
satranç takımının her bir taşının ve hatta hamlelerin ingilizce
anlamlarını öğrenebilmelerini sağlayabiliriz.
BISHOP
QUEEN
PAWN
CHECK
CHESS
PIECE
ROOK
CASTLING
KNIGHT
CHECKMATE
Projenin görsel, ekonomik, öğrenci merkezli, değerlendirilebilir olması
eğitim sürecinde farklılık yaratmasını sağlayacaktır . Aynı zamanda diğer
disiplinlerle ilişkili olması ve kelime öğrenimini spesifik bir boyuta
indirgemesi projenin yarattığı farklılıkların başında gelmektedir.
Öğrenciler çeşitli görsellerle zenginleştirilmiş DWP panosu sayesinde
birçok kelime öğrenebilecek ve belli kategorilerde belirli ölçüde bir kelime
dağarcığına sahip olacaklardır.
8-18 yaş aralığını kapsamaktadır. Yaş özelliklerine bağlı olarak farklı
derslerle ilgili belirlenen konular her hafta panoya asılır ve öğrencilerden
buldukları detay kelimeleri panoya asmaları istenir. Örneğin, Lise
öğrencileri için Vatandaşlık ve insan Hakları dersi ele alınarak bir konu
belirlenip panoya ilgili kelimelerin asılması sağlanabilir. Ya da İlkokul
düzeyinde ki öğrenciler için düzeylerine uygun konular belirlenip detay
ingilizce kelimeler öğrenmeleri sağlanabilir.
Her hafta bitiminde, haftanın konusu ile ilgili DWP QUIZ uygulanır
ve öğrencilerin kelimeleri öğrenme yeterlilikleri ölçülür. Quizler
belirli aralıklarla tekrar test yöntemi kullanılarak öğrencilere
uygulanabilir. Amaç, kelimeleri pekiştirmek ve unutmamalarını
sağlamaktır. Kelimeler diğer branş öğretmenleriyle de
paylaşılarak mümkün olduğunca derslerde bu kelimeleri
kullanmaları sağlanır.
FOTOBLOK
POST IT NOT KAĞIDI
KONULARLA İLİŞKİLENDİRİLMİŞ GÖRSELLER

similar documents