MODELIRANJE ELEKTROENERGETSKOG

Report
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U
OSIJEKU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
Sveučilišni studij
ELEKTROENERGETSKA INTERKONEKCIJA
VELIKIH ELEKTROENERGETSKIH SUSTAVA
Diplomski rad
Ivica Konjarević
Osijek, 2013.
UVOD
• Interkonekcija
• UCTE - eng. The Union for the Coordination
Transmission of Electricty
• EESRH
• Regulacijsko područje (Španjolska)
MODELIRANJE ELEKTROENERGETSKOG
SUSTAVA
MODELIRANJE ELEKTROENERGETSKOG
SUSTAVA
MODELIRANJE ELEKTROENERGETSKOG
SUSTAVA
- Vrste interkonekcije:
MODELIRANJE ELEKTROENERGETSKOG
SUSTAVA
MODELIRANJE ELEKTROENERGETSKOG
SUSTAVA
DINAMIČKE ZNAČAJKE
ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA
DINAMIČKE ZNAČAJKE
ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA
• Primjer:
P1  150000MW
P2  15000MW
rs  0, 075
P12 M  500MW
 F1  F2   ?
P1  P2
150000  15000
 P12 M  50  0.075 
 500  0.125Hz
 F1  F2   Fn  rs
P1  P2
150000 15000
VELIKI INTERKONEKCIJSKI SUSTAVI
VELIKI INTERKONEKCIJSKI SUSTAVI
VELIKI INTERKONEKCIJSKI SUSTAVI
• Koeficijent doprinosa regulacijskog područja:
CRP 
ERP
Eint erkonekcija

ERP
N
E
RPi
i
ERH  11TWh
EUCTE  2606,6TWh
CRH
ERH
11,1


 0, 00426
EUCTE 2606, 6
VELIKI INTERKONEKCIJSKI SUSTAVI
VELIKI INTERKONEKCIJSKI SUSTAVI
VELIKI INTERKONEKCIJSKI SUSTAVI
VELIKI INTERKONEKCIJSKI SUSTAVI
STATIČKA KARAKTERISTIKA
ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA
Hvala na pozornosti !

similar documents