Ásvány- és Földtani Tanszék

Report
A Földtudományi Intézet
kiemelkedő
személyiségei
Milleker Rezső (1887-1945)
A Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem
Földrajz Intézetének megalapítója és hosszú ideig
vezetője, több alkalommal a Bölcsészettudományi Kar
dékánja. Fontos szerepet játszott az egyetemen
1924/25-től szerveződő önálló természettudományi
tanszékek létrejöttében és a Debreceni Atlétikai Klub
megalapításában, emellett nevéhez fűződik a Debreceni
Nyári Egyetem, a máig létező Földgömb és a Debreceni
Szemle folyóiratok létesítése is.
Berényi Dénes (1900-1971)
A Debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem,
később a Kossuth Lajos Tudományegyetem egyetemi tanára,
a Meteorológiai Intézet megalapítója, a Meteorológiai Intézet
(1934-1951) és Tanszék (1951-1968) vezetője. Az 1920-as
évek közepe óta az egyetem oktatója, az egyetemi
meteorológiai állomás megalapítója. A magyarországi
agrometeorológiai vizsgálatok elindítója, a különböző
időjárási elemek (pl. hőmérséklet és csapadék) és a
terméseredmények közötti kapcsolat kutatója.
Mendöl Tibor (1905-1966)
Az 1930-as években a Földrajzi Intézet oktatója, a
magyar településföldrajz egyik megalapítója. A
Debrecenben eltöltött évek alatt szerezte meg azt az
elméleti tudást, amelyre támaszkodva a II. világháború
utáni időszakban a Magyar Tudományos Akadémia
tagjává választották (1946-49), és megírta a
napjainkban
településföldrajzot
művelők
kiindulópontjának számító Általános településföldrajz
című monográfiát.
Földvári Aladár (1906-1973)
A Kossuth Lajos Tudományegyetem egyetemi tanára, 1949 és
1964 között az Ásvány- és Földtani Tanszék vezetője. A
Kárpát-medence számos részén végzett földtani térképezést,
részt vett kiemelten fontos érckutatásokban és a hazai
uránérc felfedezésében, melyekért Kossuth-díjjal tüntették
ki. Tanszékvezetése idején munkatársai segítségével
alakította ki a korszerű és igen didaktikus gyűjteményes
anyagot, valamint megreformálta az oktatást.
Kádár László (1908-1989)
A
Debreceni
Egyetem
egyetemi
tanára,
a
Bölcsészettudományi
Kar
prodékánja,
a
Természettudományi Kar dékánja, az egyetem rektora,
1951 és 1973 között Általános Földrajzi (később
Természetföldrajzi) Tanszék vezetője. A második
világháború után a földrajz képzés újraindítója és
fejlesztője, a fluviális és eolikus felszínfejlődés
kutatásának kiemelkedő hazai és nemzetközi képviselője,
a Közép-Európában még jelenleg is egyedülálló
folyóvizes laboratórium és szélcsatorna kialakítója.
Kéz Andor (1891-1968)
A Debreceni Egyetem egyetemi tanára, 1952 és 1961 között a
Leíró Földrajzi Tanszék vezetője. A modern folyóteraszkutatások hazai úttörője, aki a magyar földrajzi
szakirodalomban elsőként foglalt állást a folyóteraszok
klimatikus eredete mellett. Oktatói és tudományos
munkásságával
egyenrangú
a
tudományszervező
tevékenysége. A Bibliotheca Világatlasz szerkesztője, 19231929 között a Magyar Földrajzi Társaság titkára.
Enyedi György (1930-2012)
1961 és 1969 között a Gazdaságföldrajzi Tanszék
vezetője, a II. világháború utáni debreceni társadalomés gazdaságföldrajzi kutatások megalapítója, a
magyarországi városföldrajzi kutatások legelismertebb
képviselője. A Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja, 1999 és 2002 között alelnöke. 1984 és 1992
között a Nemzetközi Földrajzi Unió alelnöke, 1999-ben
a londoni Európa Akadémia is a tagjai közé
választotta.
Székyné Fux Vilma (1916-2006)
A Kossuth Lajos Tudományegyetem egyetemi tanára, 1973 és
1981 között az Ásvány- és Földtan i tanszék vezetője. A
telkibányai aranyércesedés legjelentősebb kutatója,
a
Tiszántúl fedett miocén vulkanizmusának nemzetközileg
elismert szakértője. Az interdiszciplinaritás szellemében az
izotópos kormeghatározás területén igen gyümölcsöző
kapcsolatot alakított ki az MTA ATOMKI (Debrecen)
munkatársaival
Justyák János (1929-2012)
A Kossuth Lajos Tudományegyetem egyetemi tanára,
1968 és 1991 között a Meteorológiai Tanszék vezetője. A
magyarországi agrometeorológiai és mikroklimatológiai
kutatások egyik legjelentősebb képviselője. Fő vizsgálati
területei közé tartozott a kertészeti növények
mikroklímája, a Tokaj-hegyaljai szőlők esetében a
tőkeművelés módok mikroklímára gyakorolt hatása és a
szőlőállomány sugárzás- és hőháztartása, valamint a
Bükk erdőinek átalakulása (Sikfőkút-projekt)
Szöőr Gyula (1940-2007)
A Kossuth Lajos Tudományegyetem egyetemi tanára, 1981 és
1993, majd 1997 és 2005 között az Ásvány- és Földtani
Tanszék vezetője. Legfőbb kutatási területe a geokémiai és az
ásványtan volt, legfontosabb eredményeit a határterületi
kutatásokban érte el, maradandót alkotva a biogeokémia, a
kozmokémia és a paleoökológia területén. Nevéhez fűződik a
tanszék multifunkciós termoanalítikai laboratóriumának
megteremtése, amely műszerfejlesztései révén nemzetközi
viszonylatban is figyelemre méltó eredményeket ért el
Borsy Zoltán (1926-1997)
A Kossuth Lajos Tudományegyetem egyetemi tanára,
1973 és 1991 között a Természetföldrajzi tanszék
vezetője. A hazai futóhomok-vizsgálatok egyik
legjelentősebb képviselője, a szélcsatornában végzett
széleróziós kutatások magyarországi megteremtője,
számos új módszer kidolgozója. Az interdiszciplináris
kutatások
úttörője,
aki
a
löszfeltárások
és
pollenanalitikai
elemzések
során
gyümölcsöző
együttműködést alakított ki a geológus és fizikus
kollégákkal.
Pinczés Zoltán (1926-2011)
A Kossuth Lajos Tudoményegyetem egyetemi tanára, 1972 és
1990 között a Gazdaságföldrajzi (később a Gazdasági és
Regionális Földrajzi) Tanszék vezetője. Kiemelkedő
szakértője volt a hegylábfelszíneknek, a fagyaprózódás és a
löszpusztulás folyamatának. Kutatási eredményei alapján
elsőként vetette fel hazánkban a pedimentáció nagyobb
szerepét a hegyvidéki formakincs kialakulásában. A saját
tervei alapján felépített fagylaboratóriumban végezte azokat
az anyagvizsgálatokat, amelyek a periglaciális formák
kialakulásának megértését segítették.

similar documents