İndirmek için tıklayınız

Report
2014 RAMAZAN UMRESİ
DİNİ SUNUM
UMRENİN FAZİLETİ
CİHADA DENKTİR
İbn Mâce’deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki:
“Ey Allah’ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır?”
Efendimiz (s.a.v):
“Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir”
(İbn Mâce)
Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor:
“Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:
“Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.”
(Nesâî)
GÜNAHLARI ÖRTER
Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor: Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurur:
“Bir umre, diğer umreyle arada işlenen günahlar için kefarettir.
(Buharî, Müslim)
İbn Abbâs (r.a.) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:
“Bunlar (hac-umre) tıpkı körüğün demirdeki pislikleri
temizlemediği gibi günahları temizler”
(Nesâî, İbn Mâce)
RAMAZAN’DA UMRE
Ramazan umresi yüce Allah’ın büyük ikramıdır. Efendimiz (s.a.v)
şöyle buyurmaktadır:
“Ramazan umresi, benimle beraber yapılan hac gibidir”
(Müslim)
ALLAH (c.c) ve RESULÜ’NE (s.a.v)
MİSAFİR OLMAK
Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
“Hacılar ve umre yapanlar, Allah'ın ziyaretçileridir. O'ndan istedikleri
zaman onlara verir, istiğfar ettiklerinde onları affeder, O'na dua
ettiklerinde dualarına karşılık verir. Birisi için şefaat ettiklerinde
şefaatleri kabul edilir.” (İbn Mâce, Beyhakî)
Kutsal beldelerin halkı değerli, misafiri şerefli, kendi hürmetlidir.
Mekke’ye gidenler yüce Allah’ın (c.c), Medine’ye gidenler Alemlerin
Efendisi’nin (s.a.v) misafiri olmakla şereflenmektedir.
UMRECİNİN DUASI
Hac veya umreye giden kişilerden dua almak ve dualarına
kendisini de ortak etmesi için ricada bulunmak sünnettir.
Resul-i Ekrem (s.a.v) umre yapmak için kendisinden izin isteyen
Hz. Ömer’e (r.a):
“Kardeşciğim! Bizi de duadan unutma!” buyurmuştur.
Hz. Ömer (r.a) der ki: “Bu öyle bir dua isteğiydi ki, karşılığında
bana dünyalar verilseydi hiç bu kadar sevinmezdim.”
(Ebu Davud, Tirmizi)
İFTAR VE SAHUR
İftarımızı mutlaka Kabe’de/Ravza’da açmalıyız. Özellikle
Medine’de Mescidin kapısına yaklaştığımızda sofra sahiplerinin
bizi kolumuzdan tutup sofrasında iftarımızı açmamız için
yalvardıklarını göreceğiz.
Kabe ve Ravza’daki iftar-sahurun tadını unutamayacaksınız.
İftara, sahura yetişme telaşı bizi Kabe’ye/Ravza’ya gitmekten
alıkoymamalıdır.
TERAVİH NAMAZLARI
Teravih namazları yatsı ile beraber 2,5 saat sürmektedir. Hatimle
kılındığı için teravihin her rekatında imam bir sayfa okumaktadır.
Ülkemizdeki gibi hızlı kılınmamaktadır. Buna gayret ederek
teravih namazlarını Kabe’de ve Ravza’da kılmalıyız.
Çok önemli bir mazeret olmadığı müddetçe namazları otel
mescidinde kılmayalım.
NEFİS MÜCADELESİ
Kutsal beldelere tatil için, dinlenmek için, rahat etmek için
gitmediğimizi, ibadet etmek, nefsi terbiye etmek için geldiğimizi
unutmayalım.
İstirahatin değil, ibadetin hesabını yapmalıdır. Vakti ibadetle
geçirmeli, cömert, sabırlı, güler yüzlü ve tahammüllü olmalıdır.
Nefis ve şeytanın büyük kazancı zayi etmesine fırsat vermemelidir.
MEKKE - MEDİNE
PROGRAMLARIMIZ
MEKKE PROGRAMIMIZ
1. Umre Tavafı – Umre Sa’yi
2. Mekke Tanıtım sunumu
3. Yakın Ziyaretler:
 Efendimiz’in (s.a.v) evinin yeri,
 Şecere Mescidi
 Cin Mescidi
 Cennet-ül Mualla
 Hz. Hatice (r.a) annemizi ziyaret
4. Umreler:
 Ten’im Umresi
 Hudeybiye Umresi
 Cirane Umresi
5. Genel ziyaretler:
 Sevr Dağı
 Arafat
 Rahmet Tepesi
 Müzdelife
 Mina
 Hira Dağı
6. İrşat Sohbetleri
7. Toplu tavaflar
8. Veda tavafı yaparak ayrılma
MEDİNE PROGRAMIMIZ
1. Efendimiz’i (s.a.v) ilk selamlama
2. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer (r.a)
selamlama
3. Medine Tanıtım Sunumu
4. Yakın Ziyaretler:
 Gamame Mescidi
 Hz. Ebubekir (r.a) Mescidi
 Hz. Ömer (r.a) Mescidi
 Hz. Ali (r.a) Mescidi
5. Cennet-ül Baki Ziyareti:
 Hz. Osman’ı (r.a) ziyaret
6. Genel ziyaretler:
 Uhud
 Ayneyn (okçular) tepesi
 İki Kıbleli Mescid
 Hendek
 Kuba Mescidi
7. İrşat Sohbetleri
8. Efendimiz’i (s.a.v)
selamlayarak ayrılma
MEKKE VE MEDİNE’NİN
FAZİLETİ
MEKKE-İ MÜKERREME
Peygamberimiz (s.a.v) Mekke'yi fethinin ikinci gününde okuduğu hutbesinde şöyle buyurmuştur:
"Ey insanlar! Şüphe yok ki, Allah, göklerle yeri, Güneş ile Ay'ı yarattığı gün, Mekke'yi de haram
(dokunulmaz) kılmıştır.” (Buhari)
“Burası, Allah'ın haram (dokunulmaz) kıldığı bir bölgedir. Kıyamet gününe kadar da, haram
(dokunulmaz) olarak kalacaktır. Mekke'yi haram kılan Allah'tır (c.c). Allah'a (c.c) ve ahiret
gününe inanan kimseye, Mekke hareminde kan dökmek, ağaç kesmek, helal olmaz” (Ahmed)
Efendimiz (s.a.v), Medine’ye hicret ederken hasretle Mekke’ye bakmış ve şöyle demişti:
"Sen ne hoş beldesin. Seni ne kadar çok seviyorum! Eğer kavmim beni buradan çıkmaya
mecbur etmeseydi, senden başka bir yerde ikamet etmez, yurt yuva kurmazdım."
(Tirmizi, Menakıb 3922)
MEDİNE-İ MÜNEVVERE
Efendimiz (s.a.v) hicretten önce şöyle buyurdu:
“Yüce Allah, onları (Medineli Ensarı) size kardeş yaptı ve Medine’yi size emniyet ve
huzur bulacağınız bir yurt kıldı!” (İbn Hişâm, Sire)
Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:
“O Medine, gerçekten temizdir. Ateşin gümüşteki kirleri temizlediği gibi Medine
kişiyi temizler.” (Müslim)
Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki:
“Medine’nin sıkıntı ve meşakkatlerine ümmetimden sabır gösteren herkese,
Kıyamet günü şefaatçi ve şahit olacağım.” (Müslim, Tirmizi)
UMRENİN YAPILIŞI
1. İhrama Girilir
2. Kabe’de Umre Tavafı Yapılır.
(Tavaftan sonra tavaf namazı kılınır ve zemzem içilir.)
3. Safa Merve Arasında Sa’y Yapılır.
4. İhramdan Çıkılır. (Saç tıraşı olarak)
İHRAMA GİRİŞ
1. Vücut temizliği yapıp gusül abdesti alınır (sünnet)
2. Erkekler tüm dikişli elbiselerini çıkarıp ihram örtülerine bürünürler.
3. İhram namazı kılınır. (Kerahet vakti değil ise)
4. Niyet ve Telbiye getirilir.
Niyet: «Allahım. Ben Umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve
benden kabul eyle»
Telbiye: «Lebbeyk. Allahümme Lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke
lebbeyk. İnnel hamde ven nimete leke velmülk la şerike lek»
Bundan sonra ihram yasaklarına dikkat ederler.
Not: İlk olarak Mekke’ye gidenler memleketinde havaalanında
ihramlarını giyerler. Direk Medine’ye gidenler ise Medine’den Mekke’ye
geçerken ihrama girerler.
İHRAM BAĞLANIŞI
İHRAMLI İKEN YAPILMAYACAK ŞEYLER
• Koku sürülmez ve kokulu sabun kullanılmaz
• Vücuttan kıl koparılmaz, tıraş olunmaz
• Tırnak kesilmez
• Elbise giyilmez (erkekler için)
• Baş ve yüz örtülmez
• Kötü ve incitici sözler söylenmez
UMRE’DE BAYANLARIN DURUMU
• Bayanlar özel günlerinde de olsa ihrama girerken niyet ve telbiyelerini
getirmelidir. Özel gün buna mani değildir.
• İhrama girerken bayanların kendi elbiseleri aynı zamanda ihram örtüleridir.
• Bayanların özel günlerinde ihram yasakları devam eder. Bu süre içinde Mescid-i
Haram’a girmezler. Özel günleri sona erince umre tavafı ve sa‘yini yaparak
ihramdan çıkarlar.
• Kutsal beldelerde tesettüre daha fazla dikkat ederler.
• Zikir, dua ve telbiyelerde seslerini yükseltmezler.
• İhramlı oldukları sürece peçe takmaz, yüzünü örtmez, ağzını kapatmazlar.
TAVAF
7
6
5
4
3
2
1
TAVAF NAMAZI VE ZEMZEM
Tavaftan sonra (kerahet vakti değilse) iki rekat Tavaf Namazı kılınır.
Ardından Zemzem içilir.
SA’Y
Safa
76
45
3
1
2
Merve
İHRAMDAN ÇIKIŞ
Umre sa’yinden sonra saçlar kesilerek veya kısaltılarak ihramdan çıkılır.
BİLİNÇLİ OLMAK
Mekke’de Hz. Peygamber (s.a.v) ve sahabelerinin (r.a) işkenceler
çektikleri, açlıktan karınlarına taş bağladıkları yerlerde, klimalı
odalarda, yaylı yataklarda, buz dolabı yanımızda, tv karşımızda,
yiyecek, içecek bol, 24 saat sıcak, soğuk su…
Tefekkür edip zamanı ibadetle değerlendirelim.
İBADETE SARILMAK
Anne babasını veya hocasını ziyarete gelen kişi onun ile meşgul olur,
gözü başka bir şey görmez. Evin halısı ile perdesi ile kendini meşgul
etmez, annesinin yanında olmanın keyfine bakar.
Umreci de kutsal beldelerde Allah’ın (c.c) konuğu,
O’nun ziyaretçisidir. O halde konuğu olduğu zattan başka şeylerle
meşgul olması yakışmaz. Umreci yüce Allah’ın evinde olmanın
gereğini yapmalı, ibadete sarılmalıdır.
BİLEREK GİTMEK
• Umrenin nasıl yapılacağını anlatan kitapları ve ilmihallerin
umre bölümünü okumalı, böylece ön bilgi elde ederek
gitmelidir.
• İhram bağlamayı öğrenmeli. Evde bunun provasını defalarca
yapmalıdır
• Telbiye’yi ezberleyip manası ile beraber öğrenmelidir.
OKUYABİLECEĞİNİZ
KUR’AN-I KERİM’İ YANINIZA ALIN
Mekke ve Medine’deki
Kur’an’ı Kerim’lerin yazım biçimi
farklı olduğundan
okuyamayabilirsiniz. Rahat
okuyabildiğiniz Kur’an-ı Kerim’inizi
yanınıza almayı unutmayınız.
NİYETİMİZ HİZMET
•
•
•
•
Şirket olarak düsturumuz:
Yaratılana hürmet ve hizmet ederek, yaratanımızın rahmet ve
bereketini umarız.
Ziyaretçilerin bir hayır duasını almayı, her türlü ticaretin ve
kârın üstünde biliriz.
Kutsal beldelere giden herkesi hürmete layık görür görürüz.
Farzlara, vaciplere, sünnetlere ve edeplere uygun hareket
etmeyi önemseriz.
Teşekkür Ederiz.

similar documents