Biolo*ki va*ni spojevi

Report
BIOLOŠKI VAŽNI
SPOJEVI
Biološki važni spojevi
Masti
Ulja
Ugljikohidrati Bjelančevine
Enzimi
Masti



Taljenje masnog
tkiva životinja
Čvrsto agregacijsko
stanje
Ne otapaju se u vodi



Otapaju se u
organskim
otapalima
Nužne u čovjekovoj
prehrani
Previše masti
uzrokuje debljinu
(pretilost)
Sastav masti


Esteri alkohola glicerola i triju molekula
zasićenih masnih kiselina
Najpoznatije zasićene više masne kiseline:
 Palmitinska,
C15H31COOH
 Stearinska, C17H35COOH
Ulja




Mljevenje sjemenki
plodova uljarica
Tekuće agregacijsko
stanje
Ne miješaju se s
vodom
Vrste:
 Masna
 Mineralna
 Eterična
Sastav ulja


Esteri alkohola glicerola i triju molekula
nezasićenih masnih kiselina
Najpoznatije nezasićene više masne kiseline:
 Oleinska,
C17H33COOH
 Linoleinska, C17H31COOH
 Linolenska, C17H29COOH
Emulzija


Smjesa dviju nemješivih tekućina
Emulgator
 Tvar

koja emulziju čini stabilnom
Neke emulzije
 Mlijeko
 Majoneza
 Kozmetički
proizvodi
Ugljikohidrati




Slatki i snažni
Skladištenje i
prijenos energije
Pohranjena energija
sunca
Spojevi ugljika s
vodom
Podjela ugljikohidrata
Ugljikohidrati
Jednostavni
Monosaharidi
Glukoza
Fruktoza
Složeni
Disaharidi
Saharoza
Polisaharidi
Laktoza
Škrob
Celuloza
Monosaharidi
Glukoza, C6H12O6





Grožđani šećer
Krv sisavaca, med,
grožđe
Sladak okus
Otapa se u vodi
Neophodna za
održavanje života
Fruktoza, C6H12O6





Voćni šećer
Najslađi šećer
Otapa se u vodi
Voće i med (u smjesi s
glukozom)
Konzumiraju ga
dijabetičari
Disaharidi
Saharoza, C12H22O11



Građena od dviju
molekula monosaharida
Hidroliza saharoze –
nastaju glukoza i
fruktoza
Prehrambena i
farmaceutska industrija
Laktoza, C12H22O11



Mlijeko sisavaca
Mliječni šećer
Bakterije mliječnokiselog vrenja
razgrađuju laktozu na
mliječnu kiselinu
Polisaharidi
Škrob, (C6H10O5)n



Pričuvna tvar u biljkama
Nastaje od glukoze
Pohranjuje se u



sjemenkama
korijenu
gomoljima
Celuloza, (C6H10O5)n





Najrašireniji organski
spoj
Gradi sav biljni svijet
Nastaje fotosintezom
Osigurava biljkama
krutost, jakost i žilavost
Nije topljiv u vodi
Bjelančevine (proteini)


Bjelančevine ili
proteini su uz vodu,
najvažnije tvari u
tijelu
Ne mogu se same
umnažati


Aminokiseline
Nalaze se u:
Mlijeku
 Jajima
 Mesu
 Ribi

Enzimi

Biokatalizatori - kataliziraju isključivo
kemijske reakcije u živim bićima
Enzim + supstrat
Enzim-supstrat
Enzim + produkt
Pokusi

Ispitivanje topljivosti ulja i masti :
Ulje se ne otapa u vodi
Napravili





Hrvoje Brkić
Marija Jakić
Ivona Kapša
Katarina Krešo
Nikolina Novaković
8.D

similar documents