Projekt systemu nawadniania i odwadniania dzia*ki

Report
dr inż. Dariusz Andraka
Katedra Systemów Inżynierii Środowiska
1. Równanie ciągłości – do ustalenia średnicy przewodu
dla przewodu
całkowicie
wypełnionego
cieczą
D 
4 Q
 V
V = 0,5 – 2,0 m/s
2. Równanie Darcy’ego-Weisbacha – do ustalenia strat ciśnienia
na prostym odcinku przewodu
3. Równanie Collebrooka-White’a (do wyznaczania
współczynnika oporu λ)
i  0 , 082655   
Q
2
D
5
 s0Q
hL  i  L  s0  L  Q

2
2
najczęściej spotykane przypadki obliczeniowe:
◦ szukamy wartości spadku ciśnienia na końcu przewodu o
danej średnicy przy określonym przepływie (Q, D  i)
◦ określenie ilości wody jaka może przepłynąć przewodem o
danej średnicy przy spadku ciśnienia nie większym niż
dopuszczalny (D, idop  Q)
◦ dobór średnicy przewodu, która zapewni przepływ
określonej ilości wody przy spadku ciśnienia nie większym
niż dopuszczalny (Q, idop  D)
hm   
V
2
2g

Obliczyć sekcję nawadniającą o parametrach
pokazanych na schemacie:
sekcja I
1
2
40 m
źródło
zasilania
sekcja II
skrzynka
rozdz.
1,2 m3/h
sekcja III
3
20 m
5
10 m
1,2 m3/h
Wymagana wydajność źródła
= wydajność największej sekcji
= 3,6 m3/h
Wymagana wysokość ciśnienia
wody w źródle, p0 = ?
4
10 m
1,2 m3/h
Wymagana wysokość
ciśnienia na ostatnim
zraszaczu pk =
2,0 atm = 20 mH2O

similar documents