Instrukcja protoko*owania zawodów pi*ki siatkowej

Report
Instrukcja protokołowania zawodów
piłki siatkowej
Protokół jest jedynym oficjalnym
dokumentem z meczu!
Jest wynikiem:
• dobrej pracy i umiejętności sekretarza
• współpracy sekretarza i pozostałych sędziów
• przy jego wypełnianiu muszą być wyeliminowane
jakiekolwiek lokalne i prywatne interpretacje
• muszą być w nim zamieszczone wszystkie losowe
sytuacje
• protokół wypełniamy długopisem koloru
niebieskiego lub czarnego, ewentualnie czerwonego
– przekroczenie limitu obcokrajowców w zespole
(patrz punkt 1.2)
• zapisu dokonujemy drukowanymi literami
• zakaz używania korektora. Wszelkie pomyłki
skreślamy jedną kreską, obok stawiając parafkę
1. Przed meczem
Nazwa zawodów
City
Miasto
Hail
Sala
Rodzaj:
Mężczyźni
Faza
Kobiety
Kategoria: Seniorzy
Mecz nr
Juniorzy
Kadeci
1. Przed meczem
Nazwa zawodów
City
Miasto
Hail
Sala
Rodzaj:
Mężczyźni
PLUSLIGA
Faza
Kobiety
Kategoria: Seniorzy
Mecz nr
Juniorzy
Kadeci
1.1 Górna część formularza
- nazwa zawodów (np: PLUSLIGA, PLUSLIGA KOBIET,
I LIGA, II LIGA GR. III, PUCHAR POLSKI, itp.)
1. Przed meczem
PLUSLIGA
Nazwa zawodów
City
RZESZÓW
Miasto
Hail
Sala
Rodzaj:
Mężczyźni
UL. PODPROMIE 10
Faza
Kobiety
Kategoria: Seniorzy
Mecz nr
Juniorzy
Kadeci
1.1 Górna część formularza
- nazwa zawodów (np: PLUSLIGA, PLUSLIGA KOBIET,
I LIGA, II LIGA GR. III, PUCHAR POLSKI, itp.)
- miejscowość i ulica
1. Przed meczem
PLUSLIGA
Nazwa zawodów
City
RZESZÓW
Miasto
Hail
RCWIS IM.
Sala
Rodzaj:
Mężczyźni
UL. PODPROMIE 10
JANA STRZELCZYKA
Kobiety
Kategoria: Seniorzy
Faza
Mecz nr
Juniorzy
Kadeci
1.1 Górna część formularza
- nazwa zawodów (np: PLUSLIGA, PLUSLIGA KOBIET,
I LIGA, II LIGA GR. III, PUCHAR POLSKI, itp.)
- miejscowość i ulica
- nazwa hali
1. Przed meczem
PLUSLIGA
Nazwa zawodów
City
RZESZÓW
Miasto
Hail
RCWIS IM.
Sala
Rodzaj:
Mężczyźni
UL. PODPROMIE 10
JANA STRZELCZYKA
Kobiety
Kategoria: Seniorzy
Faza
ZAS
Juniorzy
Mecz nr
Kadeci
1.1 Górna część formularza
- nazwa zawodów (np: PLUSLIGA, PLUSLIGA KOBIET,
I LIGA, II LIGA GR. III, PUCHAR POLSKI, itp.)
- miejscowość i ulica
- nazwa hali
-faza zawodów (np.: ZAS, ELIM, ½ FIN, FIN)
Nazwa zawodów
City
Miasto
RZESZÓW
Hail
Sala
RCWIS IM.
Rodzaj:
Mężczyźni
PLUSLIGA
UL. PODPROMIE 10
JANA STRZELCZYKA
Kobiety
- numer meczu
Kategoria: Seniorzy
Faza
ZAS
Juniorzy
Mecz nr
Kadeci
05
Nazwa zawodów
City
Miasto
RZESZÓW
Hail
Sala
RCWIS IM.
Rodzaj:
Mężczyźni
PLUSLIGA
UL. PODPROMIE 10
JANA STRZELCZYKA
Kobiety
Kategoria: Seniorzy
- numer meczu
- rodzaj: Mężczyźni, Kobiety
Faza
ZAS
Juniorzy
Mecz nr
Kadeci
05
Nazwa zawodów
City
Miasto
RZESZÓW
Hail
Sala
RCWIS IM.
Rodzaj:
Mężczyźni
PLUSLIGA
UL. PODPROMIE 10
JANA STRZELCZYKA
Kobiety
Faza
Kategoria: Seniorzy
ZAS
Juniorzy
Mecz nr
05
Kadeci
- numer meczu
- rodzaj: Mężczyźni, Kobiety
- kategoria- Seniorzy, Juniorzy, Kadeci
W przypadku rozgrywania zawodów w kategorii
wiekowej MŁODZIK należy zakreślić pole KADET, a w nazwie
zawodów uwzględnić kategorię MŁODZIK (np. LIGA
WOJEWÓDZKA MŁODZIKÓW)
Nazwa zawodów
City
Miasto
RZESZÓW
Hail
Sala
RCWIS IM.
Rodzaj:
Mężczyźni
PLUSLIGA
UL. PODPROMIE 10
JANA STRZELCZYKA
Kobiety
Faza
Kategoria: Seniorzy
ZAS
Juniorzy
Mecz nr
05
Kadeci
- numer meczu
- rodzaj: Mężczyźni, Kobiety
- kategoria- Seniorzy, Juniorzy, Kadeci
W przypadku rozgrywania zawodów w kategorii
wiekowej MŁODZIK należy zakreślić pole KADET, a w nazwie
zawodów uwzględnić kategorię MŁODZIK (np. LIGA
WOJEWÓDZKA MŁODZIKÓW)
Data
A
or
B
0 5 0 2 11
ASSECO RESOVIA
Czas
PGE SKRA
Zespoły
RZESZÓW SA
BEŁCHATÓW
- data rozgrywania zawodów
20 30
A
or
B
Data
A
or
B
0 5 0 2 11
ASSECO RESOVIA
Czas
PGE SKRA
Zespoły
RZESZÓW SA
BEŁCHATÓW
20 30
A
or
B
- data rozgrywania zawodów
- godzina rozpoczęcia (zgodna z oficjalnym programem
zawodów)
Data
A
or
B
0 5 0 2 11
ASSECO RESOVIA
Czas
PGE SKRA
Zespoły
RZESZÓW SA
BEŁCHATÓW
20 30
A
or
B
- data rozgrywania zawodów
- godzina rozpoczęcia (zgodna z oficjalnym programem
zawodów)
- PEŁNE nazwy zespołów
Data
A
or
B
0 5 0 2 11
ASSECO RESOVIA
Czas
PGE SKRA
Zespoły
RZESZÓW SA
BEŁCHATÓW
20 30
A
or
B
- data rozgrywania zawodów
- godzina rozpoczęcia (zgodna z oficjalnym programem
zawodów)
- PEŁNE nazwy zespołów
1.2 Zespoły
- pełna nazwa zespołów
ASSECO
TEAM PGE
RESOVIA
ZESPOŁY SKRA
BEŁCHATÓW
RZESZÓW SA
Nr
Nazw isko zaw odnika
Nr
Nazw isko zaw odnika
Zaw odnik LIBERO
POZOSTALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU
C
AC
T
M
1.2 Zespoły
- pełna nazwa zespołów
- numery, nazwiska
i pierwszą literę imion
wg kolejności rosnącej
ASSECO
TEAM PGE
RESOVIA
ZESPOŁY SKRA
BEŁCHATÓW
RZESZÓW SA
Nr
2
3
4
6
7
8
9
10
11
18
Nazw isko zaw odnika
MILAR
GRZYB
BUSZEK
CERNIC
GROZER
BARANOWICZ
AKHREM
KOSOK
JÓZEFACKI
ILIC
Nr
R.
W.
R.
M.
G.
M.
A.
G.
T.
I.
1
2
3
5
7
10
11
14
16
17
18
Nazw isko zaw odnika
WLAZŁY
PLIŃSKI
NOVOTNY
KŁOS
KUREK
FALASKA
ANTIGA
WOICKI
WINIARSKI
WNUK
BĄKIEWICZ
Zaw odnik LIBERO
POZOSTALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU
C
AC
T
M
M.
D.
J.
K.
B.
M.
S.
P.
M.
R.
M.
1.2 Zespoły
- pełna nazwa zespołów
- numery, nazwiska
i pierwszą literę imion
wg kolejności rosnącej
U zawodników o tym samym
nazwisku i pierwszej literze
imienia wpisujemy pełne imiona.
ASSECO
TEAM PGE
RESOVIA
ZESPOŁY SKRA
BEŁCHATÓW
RZESZÓW SA
Nr
2
3
4
6
7
8
9
10
11
18
Nazw isko zaw odnika
MILAR
GRZYB
BUSZEK
CERNIC
GROZER
BARANOWICZ
AKHREM
KOSOK
JÓZEFACKI
ILIC
Nr
R.
W.
R.
M.
G.
M.
A.
G.
T.
I.
1
2
3
5
7
10
11
14
16
17
18
Nazw isko zaw odnika
WLAZŁY
PLIŃSKI
NOVOTNY
KŁOS
KUREK
FALASKA
ANTIGA
WOICKI
WINIARSKI
WNUK
BĄKIEWICZ
Zaw odnik LIBERO
POZOSTALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU
C
AC
T
M
M.
D.
J.
K.
B.
M.
S.
P.
M.
R.
M.
1.2 Zespoły
- pełna nazwa zespołów
- numery, nazwiska
i pierwszą literę imion
wg kolejności rosnącej
U zawodników o tym samym
nazwisku i pierwszej literze
imienia wpisujemy pełne imiona.
ASSECO
TEAM PGE
RESOVIA
ZESPOŁY SKRA
BEŁCHATÓW
RZESZÓW SA
Nr
2
3
4
6
7
8
9
10
11
18
Nazw isko zaw odnika
MILAR
GRZYB
BUSZEK
CERNIC
GROZER
BARANOWICZ
AKHREM
KOSOK
JÓZEFACKI
ILIC
Nr
R.
W.
R.
M.
G.
M.
A.
G.
T.
I.
1
2
3
5
7
10
11
14
16
17
18
Nazw isko zaw odnika
WLAZŁY
PLIŃSKI
NOVOTNY
KŁOS
KUREK
FALASKA
ANTIGA
WOICKI
WINIARSKI
WNUK
BĄKIEWICZ
Zaw odnik LIBERO
POZOSTALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU
- numer kapitana zespołu otaczamy kółkiem
C
AC
T
M
M.
D.
J.
K.
B.
M.
S.
P.
M.
R.
M.
- Zawodników Libero
wpisujemy w kolejności
rosnącej w przeznaczonych
do tego rubrykach
ASSECO
TEAM PGE
RESOVIA
ZESPOŁY SKRA
BEŁCHATÓW
RZESZÓW SA
Nr
2
3
4
6
7
8
9
10
11
18
Nazw isko zaw odnika
MILAR
GRZYB
BUSZEK
CERNIC
GROZER
BARANOWICZ
AKHREM
KOSOK
JÓZEFACKI
ILIC
Nr
R.
W.
R.
M.
G.
M.
A.
G.
T.
I.
1
2
3
5
7
10
11
14
16
17
18
Nazw isko zaw odnika
WLAZŁY
PLIŃSKI
NOVOTNY
KŁOS
KUREK
FALASKA
ANTIGA
WOICKI
WINIARSKI
WNUK
BĄKIEWICZ
M.
D.
J.
K.
B.
M.
S.
P.
M.
R.
M.
Zaw odnik LIBERO
16 IGNACZAK
17 GŁÓD
K.
T.
15 ZATORSKI
POZOSTALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU
C
AC
T
M
P.
- Zawodników Libero
wpisujemy w kolejności
rosnącej w przeznaczonych
do tego rubrykach
ASSECO
TEAM PGE
RESOVIA
ZESPOŁY SKRA
BEŁCHATÓW
RZESZÓW SA
Nr
2
3
4
6
7
8
9
10
11
18
Nazw isko zaw odnika
MILAR
GRZYB
BUSZEK
CERNIC
GROZER
BARANOWICZ
AKHREM
KOSOK
JÓZEFACKI
ILIC
Nr
R.
W.
R.
M.
G.
M.
A.
G.
T.
I.
1
2
3
5
7
10
11
14
16
17
18
Nazw isko zaw odnika
WLAZŁY
PLIŃSKI
NOVOTNY
KŁOS
KUREK
FALASKA
ANTIGA
WOICKI
WINIARSKI
WNUK
BĄKIEWICZ
M.
D.
J.
K.
B.
M.
S.
P.
M.
R.
M.
Zaw odnik LIBERO
16 IGNACZAK
17 GŁÓD
K.
T.
15 ZATORSKI
POZOSTALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU
C
AC
T
M
P.
- Zawodników Libero
wpisujemy w kolejności
rosnącej w przeznaczonych
do tego rubrykach
Jeśli w protokole jest tylko jedna
rubryka numer, nazwisko
i pierwszą literę imienia drugiego
zawodnika Libero wpisujemy
w ostatniej linijce rubryki Składu
zespołu i obok dopisujemy „ L ”
ASSECO
TEAM
RESOVIA
ZESPOŁY
RZESZÓW SA
Nr
2
3
6
7
8
9
11
12
14
18
Nr
Nazw isko zaw odnika
R.
MILLAR
W.
GRZYB
M.
CERNIC
G.
GROZER
BARANOWICZ M.
A.
AKHREM
T.
JÓZEFACKI
Ł.
PERŁOWSKI
K.
DŁUGOSZ
I.
ILIC
16 IGNACZAK K. "L"
Zaw odnik LIBERO
4 BUSZEK
R.
Obcokrajowcy w składzie
zespołu, jeśli ich liczba może
przekroczyć limit na boisku :
ASSECO
TEAM PGE
RESOVIA
ZESPOŁY SKRA
BEŁCHATÓW
RZESZÓW SA
Nr
2
3
4
6
7
8
9
10
11
18
Nazw isko zaw odnika
MILAR
GRZYB
BUSZEK
CERNIC
GROZER
BARANOWICZ
AKHREM
KOSOK
JÓZEFACKI
ILIC
Nr
R.
W.
R.
M.
G.
M.
A.
G.
T.
I.
1
2
3
5
7
10
11
14
16
17
18
Nazw isko zaw odnika
WLAZŁY
PLIŃSKI
NOVOTNY
KŁOS
KUREK
FALASKA
ANTIGA
WOICKI
WINIARSKI
WNUK
BĄKIEWICZ
M.
D.
J.
K.
B.
M.
S.
P.
M.
R.
M.
Zaw odnik LIBERO
16 IGNACZAK
17 GŁÓD
K.
T.
15 ZATORSKI
POZOSTALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU
C
AC
T
M
P.
Obcokrajowcy w składzie
zespołu, jeśli ich liczba może
przekroczyć limit na boisku :
• Przed meczem - numery i nazwiska
zawodników zagranicznych należy
wpisać czerwonym długopisem
ASSECO
TEAM PGE
RESOVIA
ZESPOŁY SKRA
BEŁCHATÓW
RZESZÓW SA
Nr
2
3
4
6
7
8
9
10
11
18
Nazw isko zaw odnika
MILAR
GRZYB
BUSZEK
CERNIC
GROZER
BARANOWICZ
AKHREM
KOSOK
JÓZEFACKI
ILIC
Nr
R.
W.
R.
M.
G.
M.
A.
G.
T.
I.
1
2
3
5
7
10
11
14
16
17
18
Nazw isko zaw odnika
WLAZŁY
PLIŃSKI
NOVOTNY
KŁOS
KUREK
FALASKA
ANTIGA
WOICKI
WINIARSKI
WNUK
BĄKIEWICZ
M.
D.
J.
K.
B.
M.
S.
P.
M.
R.
M.
Zaw odnik LIBERO
16 IGNACZAK
17 GŁÓD
K.
T.
15 ZATORSKI
POZOSTALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU
C
AC
T
M
P.
Obcokrajowcy w składzie
zespołu, jeśli ich liczba może
przekroczyć limit na boisku :
• W czasie meczu - w polach kontroli rotacji
każdorazowy wpis numeru zawodnika zagranicznego
należy wpisać czerwonym długopisem
S
E
T
TEAM
ASSECO
ZESPÓŁ
START
A
S
POINTS
R
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
PUNKTY
:
:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Obcokrajowcy w składzie
zespołu, jeśli ich liczba może
przekroczyć limit na boisku :
• W czasie meczu - w polach kontroli rotacji
każdorazowy wpis numeru zawodnika zagranicznego
należy wpisać czerwonym długopisem
S
E
T
TEAM
ASSECO
ZESPÓŁ
START
A
S
POINTS
R
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
PUNKTY
:
:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1.2 Zespoły
- nazwiska i pierwszą literę
imienia Trenera, Asystenta
trenera, Masażysty, Lekarza
ASSECO
TEAM PGE
RESOVIA
ZESPOŁY SKRA
BEŁCHATÓW
RZESZÓW SA
Nr
2
3
4
6
7
8
9
10
11
18
Nazw isko zaw odnika
MILAR
GRZYB
BUSZEK
CERNIC
GROZER
BARANOWICZ
AKHREM
KOSOK
JÓZEFACKI
ILIC
Nr
R.
W.
R.
M.
G.
M.
A.
G.
T.
I.
1
2
3
5
7
10
11
14
16
17
18
Nazw isko zaw odnika
WLAZŁY
PLIŃSKI
NOVOTNY
KŁOS
KUREK
FALASKA
ANTIGA
WOICKI
WINIARSKI
WNUK
BĄKIEWICZ
M.
D.
J.
K.
B.
M.
S.
P.
M.
R.
M.
Zaw odnik LIBERO
16 IGNACZAK
17 GŁÓD
K.
T.
15 ZATORSKI
POZOSTALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU
C
AC
T
M
P.
1.2 Zespoły
- nazwiska i pierwszą literę
imienia Trenera, Asystenta
trenera, Masażysty, Lekarza
ASSECO
TEAM PGE
RESOVIA
ZESPOŁY SKRA
BEŁCHATÓW
RZESZÓW SA
Nr
2
3
4
6
7
8
9
10
11
18
Nazw isko zaw odnika
MILAR
GRZYB
BUSZEK
CERNIC
GROZER
BARANOWICZ
AKHREM
KOSOK
JÓZEFACKI
ILIC
Nr
R.
W.
R.
M.
G.
M.
A.
G.
T.
I.
1
2
3
5
7
10
11
14
16
17
18
Nazw isko zaw odnika
WLAZŁY
PLIŃSKI
NOVOTNY
KŁOS
KUREK
FALASKA
ANTIGA
WOICKI
WINIARSKI
WNUK
BĄKIEWICZ
M.
D.
J.
K.
B.
M.
S.
P.
M.
R.
M.
Zaw odnik LIBERO
16 IGNACZAK
17 GŁÓD
K.
T.
15 ZATORSKI
P.
POZOSTALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU
TRAVICA
KOWAL
RUSIN
L.
A.
J.
C NAWROCKI
J.
AC BARTODZIEJSKI M.
T KUCIAPIŃSKI
T.
M
1.2 Zespoły
- nazwiska i pierwszą literę
imienia Trenera, Asystenta
trenera, Masażysty, Lekarza
ASSECO
TEAM PGE
RESOVIA
ZESPOŁY SKRA
BEŁCHATÓW
RZESZÓW SA
Nr
2
3
4
6
7
8
9
10
11
18
Nazw isko zaw odnika
MILAR
GRZYB
BUSZEK
CERNIC
GROZER
BARANOWICZ
AKHREM
KOSOK
JÓZEFACKI
ILIC
Nr
R.
W.
R.
M.
G.
M.
A.
G.
T.
I.
1
2
3
5
7
10
11
14
16
17
18
Nazw isko zaw odnika
WLAZŁY
PLIŃSKI
NOVOTNY
KŁOS
KUREK
FALASKA
ANTIGA
WOICKI
WINIARSKI
WNUK
BĄKIEWICZ
M.
D.
J.
K.
B.
M.
S.
P.
M.
R.
M.
Zaw odnik LIBERO
16 IGNACZAK
17 GŁÓD
K.
T.
15 ZATORSKI
P.
POZOSTALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU
TRAVICA
KOWAL
RUSIN
L.
A.
J.
C NAWROCKI
J.
AC BARTODZIEJSKI M.
T KUCIAPIŃSKI
T.
M
1.3 Potwierdzenie
SĘDZIA GŁÓWNY: ZDZISŁAW ŚPIEWLA
Sędziow ie
1
2
Sekretarz
LEMIECH
Nazw isko
Klasa
HERBIK MARCIN
TWARDOWSKI MACIEJ
DWORAK ROBERT
Liniowi
KIELAR
M
M
P
MOŹDZIOCH
CHARZEWSKI
Kapitanowie
Podpis
Sędziow ie
1
2
Sekretarz
Nazw isko
Klasa
HERBIK MARCIN
TWARDOWSKI MACIEJ
DWORAK ROBERT
M
M
P
Liniowi
Kapitanowie
- nazwisko, imię oraz klasę sędziowską
Podpis
Sędziow ie
1
2
Sekretarz
LEMIECH
Nazw isko
Klasa
HERBIK MARCIN
TWARDOWSKI MACIEJ
DWORAK ROBERT
Liniowi
KIELAR
M
M
P
MOŹDZIOCH
CHARZEWSKI
Kapitanowie
- nazwisko, imię oraz klasę sędziowską
- dla sędziów liniowych tylko nazwisko
Podpis
SĘDZIA GŁÓWNY: ZDZISŁAW ŚPIEWLA
Sędziow ie
1
2
Sekretarz
LEMIECH
Nazw isko
Klasa
HERBIK MARCIN
TWARDOWSKI MACIEJ
DWORAK ROBERT
Liniowi
KIELAR
Podpis
M
M
P
MOŹDZIOCH
CHARZEWSKI
Kapitanowie
- nazwisko, imię oraz klasę sędziowską
- dla sędziów liniowych tylko nazwisko
- w rubryce Uwagi wpisujemy imię i nazwisko
sędziego głównego
SĘDZIA KWALIFIKATOR: ZDZISŁAW ŚPIEWLA
Sędziow ie
1
2
Sekretarz
LEMIECH
Nazw isko
Klasa
HERBIK MARCIN
TWARDOWSKI MACIEJ
DWORAK ROBERT
Liniowi
KIELAR
Podpis
M
M
P
MOŹDZIOCH
CHARZEWSKI
Kapitanowie
- w zawodach PlusLigi i PlusLigi Kobiet w rubryce
Uwagi wpisujemy imię i nazwisko sędziego
kwalifikatora
Jeśli dysponujemy starą wersją protokołu, należy pamiętać
o dorysowaniu pól do zaznaczenia próśb nieuzasadnionych
SANCTIONS / KARY
W
Upomn.
P
Ostrze.
E
Wykl.
D
A
Dyskw. B
SET
SET
WYNIK
Jeśli dysponujemy starą wersją protokołu, należy pamiętać
o dorysowaniu pól do zaznaczenia próśb nieuzasadnionych
SANCTIONS / KARY
W
Upomn.
P
Ostrze.
E
Wykl.
A B
D
A
Dyskw. B
SET
SET
WYNIK
Jeśli dysponujemy starą wersją protokołu, należy pamiętać
o dorysowaniu pól do zaznaczenia próśb nieuzasadnionych
SANCTIONS / KARY
W
Upomn.
P
Ostrze.
E
Wykl.
A B
D
A
Dyskw. B
SET
SET
WYNIK
2. Po losowaniu
TEAM
ZESPÓŁ
START
S
E
T
I
II
III
IV
V
R
PUNKTY
VI
:
:
1
TEAM
ZESPÓŁ
POINTS
S
A
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
I
B
II
S
END
R
KONIEC
III
IV
V
POINTS
PUNKTY
VI
:
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
"T"
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
7
:
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
:
8
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
2. Po losowaniu
- sekretarz uzupełnia nazwę drużyny (A i B) zgodnie
z ustawieniem po losowaniu
TEAM
ZESPÓŁ
START
S
E
T
I
II
III
IV
A
V
R
PUNKTY
VI
:
:
1
TEAM
ZESPÓŁ
POINTS
S
ASSECO
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
I
S
B
R
II
END
SKRA
III
POINTS
KONIEC
IV
V
PUNKTY
VI
:
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
"T"
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
7
:
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
:
8
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
2. Po losowaniu
- sekretarz uzupełnia nazwę drużyny (A i B) zgodnie
z ustawieniem po losowaniu oraz zaznacza drużynę
zagrywającą
TEAM
ZESPÓŁ
START
S
E
T
I
II
ASSECO
III
IV
V
R
PUNKTY
VI
:
:
1
TEAM
ZESPÓŁ
POINTS
A
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
I
S
II
END
SKRA
B
III
POINTS
KONIEC
IV
V
PUNKTY
VI
:
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
"T"
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
7
:
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
:
8
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
2. Po losowaniu
ASSECO
TEAM PGE
RESOVIA
ZESPOŁY SKRA
BEŁCHATÓW
RZESZÓW SA
Nr
2
3
4
6
7
8
9
10
11
18
Nazw isko zaw odnika
MILAR
GRZYB
BUSZEK
CERNIC
GROZER
BARANOWICZ
AKHREM
KOSOK
JÓZEFACKI
ILIC
Nr
R.
W.
R.
M.
G.
M.
A.
G.
T.
I.
1
2
3
5
7
10
11
14
16
17
18
Nazw isko zaw odnika
WLAZŁY
PLIŃSKI
NOVOTNY
KŁOS
KUREK
FALASKA
ANTIGA
WOICKI
WINIARSKI
WNUK
BĄKIEWICZ
M.
D.
J.
K.
B.
M.
S.
P.
M.
R.
M.
Zaw odnik LIBERO
16 IGNACZAK
17 GŁÓD
K.
T.
15 ZATORSKI
P.
POZOSTALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU
TRAVICA
KOWAL
RUSIN
Kapitan
Trener
L.
A.
J.
C NAWROCKI
J.
AC BARTODZIEJSKI M.
T KUCIAPIŃSKI
T.
M
PODPISY
Kapitan
Trener
- kapitanowie i trenerzy podpisują
protokół
2. Po losowaniu
ASSECO
TEAM PGE
RESOVIA
ZESPOŁY SKRA
BEŁCHATÓW
RZESZÓW SA
Nr
2
3
4
6
7
8
9
10
11
18
Nazw isko zaw odnika
MILAR
GRZYB
BUSZEK
CERNIC
GROZER
BARANOWICZ
AKHREM
KOSOK
JÓZEFACKI
ILIC
Nr
R.
W.
R.
M.
G.
M.
A.
G.
T.
I.
1
2
3
5
7
10
11
14
16
17
18
Nazw isko zaw odnika
WLAZŁY
PLIŃSKI
NOVOTNY
KŁOS
KUREK
FALASKA
ANTIGA
WOICKI
WINIARSKI
WNUK
BĄKIEWICZ
M.
D.
J.
K.
B.
M.
S.
P.
M.
R.
M.
Zaw odnik LIBERO
16 IGNACZAK
17 GŁÓD
K.
T.
15 ZATORSKI
P.
POZOSTALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU
TRAVICA
KOWAL
RUSIN
Kapitan
Trener
Józefacki
Travica L.
L.
A.
J.
C NAWROCKI
J.
AC BARTODZIEJSKI M.
T KUCIAPIŃSKI
T.
M
PODPISY
Kapitan
Wlazły
Trener
Nawrocki
- kapitanowie i trenerzy podpisują
protokół
2. Po losowaniu
A
Nr
2
3
4
6
7
8
9
10
11
18
ASSECO
TEAM PGE
RESOVIA
ZESPOŁY SKRA
BEŁCHATÓW
RZESZÓW SA
Nazw isko zaw odnika
MILAR
GRZYB
BUSZEK
CERNIC
GROZER
BARANOWICZ
AKHREM
KOSOK
JÓZEFACKI
ILIC
Nr
R.
W.
R.
M.
G.
M.
A.
G.
T.
I.
1
2
3
5
7
10
11
14
16
17
18
B
Nazw isko zaw odnika
WLAZŁY
PLIŃSKI
NOVOTNY
KŁOS
KUREK
FALASKA
ANTIGA
WOICKI
WINIARSKI
WNUK
BĄKIEWICZ
M.
D.
J.
K.
B.
M.
S.
P.
M.
R.
M.
Zaw odnik LIBERO
16 IGNACZAK
17 GŁÓD
K.
T.
15 ZATORSKI
P.
POZOSTALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU
TRAVICA
KOWAL
RUSIN
Kapitan
Trener
Józefacki
Travica L.
L.
A.
J.
C NAWROCKI
J.
AC BARTODZIEJSKI M.
T KUCIAPIŃSKI
T.
M
PODPISY
Kapitan
Wlazły
Trener
Nawrocki
- sekretarz uzupełnia oznaczenia
boisk w tabeli Zespoły
2. Po losowaniu
WYNIK
A
ASSECO
T
S
W
P
W
S
T
punkty w ygrany zmiany czas
SET
SET 1 (
)
SET 2 (
)
SET 3 (
)
SET 4 (
)
SET 5 (
)
SUMA (
)
Koniec spotkania
…………h……………….min
…………h……………….min
ZWYCIĘZCA
- sekretarz uzupełnia oznaczenia
boisk w tabeli Zespoły
SKRA
P
czas zmiany w ygrany punkty
Początek spotkania
B
- sekretarz wpisuje nazwy zespołów
w tabeli Wynik
Całkowity czas
…………h………….min
3:
- po otrzymaniu kartki z ustawieniem początkowym
sekretarz sprawdza prawidłowość jej wypełnienia:
- po otrzymaniu kartki z ustawieniem początkowym
sekretarz sprawdza prawidłowość jej wypełnienia:
- numer seta
- po otrzymaniu kartki z ustawieniem początkowym
sekretarz sprawdza prawidłowość jej wypełnienia:
- numer seta
- nazwa drużyny
- po otrzymaniu kartki z ustawieniem początkowym
sekretarz sprawdza prawidłowość jej wypełnienia:
- numer seta
- nazwa drużyny
- zgodność numeracji
zawodników z rubryką zespoły
- po otrzymaniu kartki z ustawieniem początkowym
sekretarz sprawdza prawidłowość jej wypełnienia:
- numer seta
- nazwa drużyny
- zgodność numeracji
zawodników z rubryką zespoły
- podpis trenera
2.1 Wpisywanie ustawień
W linii Zawodnicy podstawowi sekretarz wpisuje
na środku numery zawodników zgodnie z kolejnością
podaną na kartce z ustawieniem początkowym zespołu
TEAM
ZESPÓŁ
START
S
E
T
I
II
A
ASSECO
III
IV
V
XS
POINTS
R
PUNKTY
VI
:
:
1
√1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TEAM
ZESPÓŁ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
I
S
B
XR
II
END
SKRA
III
POINTS
KONIEC
IV
V
PUNKTY
VI
:
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
X1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
"T"
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
7
:
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
:
8
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
2.1 Wpisywanie ustawień
W linii Zawodnicy podstawowi sekretarz wpisuje
jak najbliżej lewej strony numery zawodników zgodnie
z kolejnością podaną na kartce z ustawieniem
początkowym zespołu
TEAM
ZESPÓŁ
START
S
E
T
S
A XR
ASSECO
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
:
:
1
√1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
TEAM
B
ZESPÓŁ
POINTS
PUNKTY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
S
END
SKRA
XR
POINTS
KONIEC
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
:
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
X1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
"T"
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
7
:
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
:
8
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
3. Podczas meczu
- w momencie gwizdka S I na zagrywkę sekretarz
wpisuje godzinę rozpoczęcia seta/meczu
TEAM
ZESPÓŁ
START
S
E
T
A
ASSECO
XS
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
:
:
1
√1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TEAM
ZESPÓŁ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
S
B
END
SKRA
XR
POINTS
KONIEC
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
:
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
X1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
"T"
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
7
:
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
:
8
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
3. Podczas meczu
- w momencie gwizdka S I na zagrywkę sekretarz
wpisuje godzinę rozpoczęcia seta/meczu
START
S
E
T
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
A
ASSECO
XS
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
:
:
1
√1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TEAM
ZESPÓŁ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
S
B
END
SKRA
XR
POINTS
KONIEC
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
:
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
X1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
"T"
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
7
:
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
:
8
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
3. Podczas meczu
- w momencie gwizdka S I na zagrywkę sekretarz
wpisuje godzinę rozpoczęcia seta/meczu
Jeśli godzina rozpoczęcia meczu różni się od podanej
w komunikacie musi być dokonany wpis w rubryce Uwagi.
UWAGI
Po przegranej akcji przez zespół zagrywający:
START
S
E
T
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
A
ASSECO
XS
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
:
:
1
√1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TEAM
ZESPÓŁ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
S
B
END
SKRA
XR
POINTS
KONIEC
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
:
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
X1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
"T"
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
7
:
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
:
8
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Po przegranej akcji przez zespół zagrywający:
- wpisujemy sumę zdobytych punktów przez zespół
START
S
E
T
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
A
ASSECO
XS
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
:
:
1
21
√
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TEAM
ZESPÓŁ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
S
B
END
SKRA
XR
POINTS
KONIEC
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
:
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
X1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
"T"
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
7
:
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
:
8
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Po przegranej akcji przez zespół zagrywający:
- wpisujemy sumę zdobytych punktów przez zespół
- skreślamy punkt drużynie, która wygrała wymianę
START
S
E
T
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
A
ASSECO
XS
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
:
:
1
21
√
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TEAM
ZESPÓŁ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
S
B
END
SKRA
XR
POINTS
KONIEC
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
:
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
X1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
"T"
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
7
:
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
:
8
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Po przegranej akcji przez zespół zagrywający:
- wpisujemy sumę zdobytych punktów przez zespół
- skreślamy punkt drużynie, która wygrała wymianę
- zaznaczamy „ptaszkiem” nr kolejności zagrywek
pod zawodnikiem, który będzie zagrywać
START
S
E
T
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
A
ASSECO
XS
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
:
:
1
21
√
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TEAM
ZESPÓŁ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
S
B
END
SKRA
XR
POINTS
KONIEC
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
:
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
X1
5
√1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
"T"
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
7
:
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
:
8
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
3.1 Zmiany zawodników
Zmiana zawodników wymaga ścisłej współpracy
między sędzią drugim a sekretarzem!
- Sekretarz włącza brzęczek/gwiżdże w momencie
pojawienia się zawodnika/ zawodników w strefie zmian
- Sekretarz, gdy stwierdzi, jest to zmiana dozwolona
musi natychmiast podnieść do góry jedną rękę.
Po złapaniu kontaktu wzrokowego z sędzią drugim,
opuszcza rękę dokonuje wpisu do protokołu zawodów.
Następnie podnosi obie ręce do góry pokazując, że
zakończył czynności
3.1 Zmiany zawodników
- numer zawodnika wchodzącego zapisujemy pod
numerem zawodnika schodzącego z boiska
START
S
E
T
1
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
A
ASSECO
XS
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
2√
5
5√1
5
√1
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TEAM
ZESPÓŁ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
S
B
END
SKRA
XR
POINTS
KONIEC
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
X1
5
√
31
5
4√1
"T"
2
6
2
6
7
:
3
7
3
8
:
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
7
3
7
3
7
3
7
3
7
:
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
3.1 Zmiany zawodników
- numer zawodnika wchodzącego zapisujemy pod
numerem zawodnika schodzącego z boiska
START
S
E
T
1
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
A
ASSECO
XS
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
2√
5
5√1
5
√1
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TEAM
ZESPÓŁ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
S
B
END
SKRA
XR
POINTS
KONIEC
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
X1
5
√
31
5
4√1
"T"
2
6
2
6
7
:
3
7
3
8
:
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
7
3
7
3
7
3
7
3
7
:
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
3.1 Zmiany zawodników
- w wierszu poniżej wpisujemy stan seta w momencie
dokonywania zmiany (punkty zespołu dokonującego
zmiany po lewej stronie)
START
S
E
T
1
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
A
ASSECO
XS
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
2√
5
1
5√
5
√1
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TEAM
ZESPÓŁ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
S
B
END
SKRA
XR
POINTS
KONIEC
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
:
:
4:8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
X1
5
√
31
5
4√1
"T"
2
6
2
6
7
:
3
7
3
8
:
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
7
3
7
3
7
3
7
3
7
:
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
3.1 Zmiany zawodników
- w przypadku zmian wielokrotnych, musimy powtarzać
te czynności przy każdej zmianie
START
S
E
T
1
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
A
ASSECO
XS
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
2√
5
5√1
5
1
8√
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TEAM
ZESPÓŁ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
S
B
END
SKRA
XR
POINTS
KONIEC
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
:
:
4:8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
X1
5
√
31
5
4√1
"T"
2
6
7
:
3
8
:
4
5
√1
2
6
2
6
7
3
7
3
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
"T"
7
3
7
3
7
3
7
:
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
3.1 Zmiany zawodników
- w przypadku zmian wielokrotnych, musimy powtarzać
te czynności przy każdej zmianie
START
S
E
T
1
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
A
ASSECO
XS
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
2√
5
5√1
5
8√1
2
6
2
6
3
7
3
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TEAM
ZESPÓŁ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
:
4:8
:
5:8
:
:
:
:
:
:
:
6
7
:
3
8
:
4
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
7
3
7
3
7
3
7
3
8
4
8
4
8
4
8
4
2
:
2
5
PUNKTY
IV
"T"
1
KONIEC
III
√
31
5
XR
POINTS
II
5
1
END
SKRA
I
X1
5
S
B
5
4√1
5
√1
2
6
2
6
7
3
7
3
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
"T"
7
3
7
3
7
3
7
:
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
3.1 Zmiany zawodników
- w przypadku zmian wielokrotnych, musimy powtarzać
te czynności przy każdej zmianie
START
S
E
T
1
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
A
ASSECO
XS
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
2√
5
5√1
5
1
8√
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TEAM
ZESPÓŁ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
S
B
END
SKRA
XR
POINTS
KONIEC
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
3
17
:
5:8
4:8
:
5:8
:
:
:
:
:
:
:
X1
5
√
31
5
4√1
"T"
2
6
2
6
7
:
3
7
3
8
:
4
8
4
2
5
√1
2
6
7
3
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
"T"
7
3
7
3
7
3
7
:
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
3.1 Zmiany zawodników
- w przypadku zmian wielokrotnych, musimy powtarzać
te czynności przy każdej zmianie
START
S
E
T
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
A
ASSECO
XS
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
14
1
:
:
8:5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
2√
5
5√1
5
1
8√
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TEAM
ZESPÓŁ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
S
B
END
SKRA
XR
POINTS
KONIEC
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
3
17
:
5:8
4:8
:
5:8
:
:
:
:
:
:
:
X1
5
√
31
5
4√1
"T"
2
6
2
6
7
:
3
7
3
8
:
4
8
4
2
5
√1
2
6
7
3
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
"T"
7
3
7
3
7
3
7
:
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
3.1 Zmiany zawodników
- podczas zmiany powrotnej numer zawodnika
schodzącego z boiska otaczamy kółkiem
START
S
E
T
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
A
ASSECO
XS
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
14
1
:
:
8:5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
2√
5
5√1
5
1
8√
5
√1
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TEAM
ZESPÓŁ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
V
VI
7
14
16
1
18
5
3
17
:
5:8
4:8
:
5:8
:
:
:
:
:
:
:
2
6
7
:
3
8
:
4
5
2
6
2
6
2
6
7
3
7
3
7
3
8
4
8
4
8
4
PUNKTY
IV
"T"
1
KONIEC
III
√
31
5
XR
POINTS
II
5
1
END
SKRA
I
X1
5
S
B
5
4√1
2
6
7
3
8
4
2
5
6√1
2
6
7
3
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
"T"
7
3
7
3
7
3
7
:
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
3.1 Zmiany zawodników
- podczas zmiany powrotnej numer zawodnika
schodzącego z boiska otaczamy kółkiem
START
S
E
T
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
A
ASSECO
XS
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
14
1
:
:
8:5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
2√
5
5√1
5
1
8√
5
√1
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TEAM
ZESPÓŁ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
V
VI
7
14
16
1
18
5
3
17
:
5:8
4:8
:
5:8
:
:
:
:
:
:
:
2
6
7
:
3
8
:
4
5
2
6
2
6
2
6
7
3
7
3
7
3
8
4
8
4
8
4
PUNKTY
IV
"T"
1
KONIEC
III
√
31
5
XR
POINTS
II
5
1
END
SKRA
I
X1
5
S
B
5
4√1
2
6
7
3
8
4
2
5
6√1
2
6
7
3
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
"T"
7
3
7
3
7
3
7
:
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
3.1 Zmiany zawodników
- poniżej wpisujemy stan seta w momencie dokonywania
zmiany jak wyżej
START
S
E
T
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
A
ASSECO
XS
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
14
1
:
:
8:5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
2√
5
1
5√
5
1
8√
5
√1
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TEAM
ZESPÓŁ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
V
VI
7
14
16
1
18
5
3
17
:
5:8
4:8
:
5:8
:
:
:
6:9
:
:
:
2
6
7
:
3
8
:
4
5
2
6
2
6
2
6
7
3
7
3
7
3
8
4
8
4
8
4
PUNKTY
IV
"T"
1
KONIEC
III
√
31
5
XR
POINTS
II
5
1
END
SKRA
I
X1
5
S
B
2
5
4√1
5
6√1
2
6
2
6
7
3
7
3
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
"T"
7
3
7
3
7
3
7
:
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
3.1 Zmiany zawodników
- poniżej wpisujemy stan seta w momencie dokonywania
zmiany jak wyżej
START
S
E
T
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
A
ASSECO
XS
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
14
1
:
:
8:5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
2√
5
1
5√
5
1
8√
5
√1
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TEAM
ZESPÓŁ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
V
VI
7
14
16
1
18
5
3
17
:
5:8
4:8
:
5:8
:
:
:
6:9
:
:
:
2
6
7
:
3
8
:
4
5
2
6
2
6
2
6
7
3
7
3
7
3
8
4
8
4
8
4
PUNKTY
IV
"T"
1
KONIEC
III
√
31
5
XR
POINTS
II
5
1
END
SKRA
I
X1
5
S
B
2
5
4√1
5
6√1
2
6
2
6
7
3
7
3
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
"T"
7
3
7
3
7
3
7
:
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
3.2 Zmiana narzucona
Zmiana narzucona jest opisywana w rubryce UWAGI,
nie wlicza się do zmian regulaminowych, ale jest
ujmowana w sumie zmian w danym secie w tabelce
Wynik. Zapis musi zawierać: numer seta, nazwę
zespołu, numer i nazwisko kontuzjowanego zawodnika
oraz zmieniającego go zawodnika, jak również wynik
seta w momencie przeprowadzania zmiany
3.2 Zmiana narzucona
UWAGI
W SECIE 4 PRZY STANIE 7 : 5 ULEGŁ KONTUZJI
ZAWODNIK ZESPOŁU PGE SKRA BEŁCHATÓW
NR 3 NOVOTNY J. DOKONANO ZMIANY NARZUCONEJ NA ZAWODNIKA
NR 18 BĄKIEWICZ M.
3.3 Przerwy na odpoczynek
- pierwszą przerwę na odpoczynek
sekretarz zapisuje pod kolumna Punkty
po stronie zespołu, który z niej korzysta,
w górnej części rubryki „T” wynik seta
w chwili przyznania przerwy. Punkty
zespołu wykorzystującego przerwę należy
wpisać po lewej stronie, a przeciwnego
po prawej stronie.
POINTS
PUNKTY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
"T"
:
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
3.3 Przerwy na odpoczynek
- pierwszą przerwę na odpoczynek
zapisujemy pod kolumna Punkty
po stronie zespołu, który z niej korzysta,
w górnej części rubryki „T” wynik seta
w chwili przyznania przerwy. Punkty
zespołu wykorzystującego przerwę należy
wpisać po lewej stronie, a przeciwnego
po prawej stronie.
POINTS
PUNKTY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
"T"
10:11
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
3.3 Przerwy na odpoczynek
- drugą przerwę, zapisujemy po stronie
tego zespołu w dolnej części rubryki „T”
wynik seta w chwili przyznania przerwy.
POINTS
PUNKTY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
"T"
10:11
12:17
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
3.4 Prośba nieuzasadniona
- prośbę nieuzasadnioną
zaznaczamy w protokole
za pomocą skreślenia X litery
odpowiadającej zespołowi
wykorzystującemu ją
w tabeli Kary
3.4 Prośba nieuzasadniona
- prośbę nieuzasadnioną
zaznaczamy w protokole
za pomocą skreślenia X litery
odpowiadającej zespołowi
wykorzystującemu ją
w tabeli Kary
3.5 Upomnienie za opóźnianie
Wpisujemy w tabeli Kary:
- Rodzaj sankcji „D”
A
SANCTIONS / KARY
W
Upomn.
D
P
Ostrze.
E
Wykl.
D
A
Dyskw. B
B
SET
SET
WYNIK
3.5 Upomnienie za opóźnianie
Wpisujemy w tabeli Kary:
- jaki zespół został sankcjonowany
A
SANCTIONS / KARY
W
Upomn.
D
P
Ostrze.
E
Wykl.
D
A
Dyskw. B
B
SET
SET
A
WYNIK
3.5 Upomnienie za opóźnianie
Wpisujemy w tabeli Kary:
- w którym secie
A
SANCTIONS / KARY
W
Upomn.
D
P
Ostrze.
E
Wykl.
D
A
Dyskw. B
B
SET
SET
A
WYNIK
1
3.5 Upomnienie za opóźnianie
Wpisujemy w tabeli Kary:
- przy jakim stanie (dla zespołu sankcjonowanego)
A
SANCTIONS / KARY
W
Upomn.
D
P
Ostrze.
E
Wykl.
D
A
Dyskw. B
B
SET
SET
A
1
WYNIK
0:0
3.6 Kara za opóźnianie
Wpisujemy w drugiej rubryce tabeli Kary
i kontynuować zapis jak przy upomnieniu za opóźnianie
A
SANCTIONS / KARY
W
Upomn.
D
P
Ostrze.
E
Wykl.
D
A
Dyskw. B
B
SET
SET
A
1
WYNIK
0:0
3.6 Kara za opóźnianie
Wpisujemy w drugiej rubryce tabeli Kary
i kontynuować zapis jak przy upomnieniu za opóźnianie.
A
SANCTIONS / KARY
W
Upomn.
D
P
Ostrze.
D
E
Wykl.
B
SET
SET
A
D
Dyskw. B
A
A
1
1
WYNIK
0:0
9 :6
3.6 Kara za opóźnianie
Kara powoduje przyznanie punktu i zagrywki zespołowi
przeciwnemu.
START
S
E
T
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
A
ASSECO
XS
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
14
1
:
:
8:5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
2√
5
5√1
5
8√1
2
6
3
4
5
√1
2
6
2
6
7
3
7
3
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TEAM
ZESPÓŁ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
:
4:8
:
5:8
:
:
:
:
:
:
:
6
7
:
3
8
:
4
2
6
2
6
2
6
7
3
7
3
7
3
8
4
8
4
8
4
2
:
2
5
PUNKTY
IV
"T"
1
KONIEC
III
√
31
5
XR
POINTS
II
5
1
END
SKRA
I
X1
5
S
B
5
4√1
5
6√1
2
6
2
6
7
3
7
3
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
"T"
7
3
7
3
7
3
7
:
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
3.6 Kara za opóźnianie
Kara powoduje przyznanie punktu i zagrywki zespołowi
przeciwnemu.
START
S
E
T
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
A
ASSECO
XS
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
14
1
:
:
8:5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
2√
5
1
5√
5
8√1
5
√1
9
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TEAM
ZESPÓŁ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
:
4:8
:
5:8
:
:
:
:
:
:
:
6
7
:
3
8
:
4
2
6
2
6
2
6
7
3
7
3
7
3
8
4
8
4
8
4
2
:
2
5
PUNKTY
IV
"T"
1
KONIEC
III
√
31
5
XR
POINTS
II
5
1
END
SKRA
I
X1
5
S
B
5
4√1
5
6√1
2
6
7
3
8
4
5
√1
2
6
2
6
7
3
7
3
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
5
1
5
2
6
2
6
"T"
7
3
7
3
7
:
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
3.7 Sankcje za niewłaściwe zachowanie
Kara - wpisujemy numer zawodnika lub skrót członków
zespołu, oznaczenie zespołu, numer seta i wynik.
A
SANCTIONS / KARY
W
Upomn.
D
P
Ostrze.
D
E
Wykl.
D
A
Dyskw. B
B
SET
SET
A
A
1
1
WYNIK
0:0
9:6
3.7 Sankcje za niewłaściwe zachowanie
Kara - wpisujemy numer zawodnika lub skrót członków
zespołu, oznaczenie zespołu, numer seta i wynik.
A
SANCTIONS / KARY
W
Upomn.
D
P
Ostrze.
D
2
E
Wykl.
D
A
Dyskw. B
B
SET
SET
A
A
B
1
1
2
WYNIK
0:0
9:6
2:4
3.7 Sankcje za niewłaściwe zachowanie
Kara powoduje przyznanie punktu i zagrywki zespołowi
przeciwnemu.
TEAM
ZESPÓŁ
A
END
R
KONIEC
POINTS
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
:
:
:
:
:
:
:
√1
:
:
:
:
:
5
√1
2
6
√1
2
ASSECO
X
5
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
2
6
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
3.7 Sankcje za niewłaściwe zachowanie
Wykluczenie - wpisujemy numer zawodnika lub skrót
członków zespołu, oznaczenie zespołu, numer seta
i wynik.
A
SANCTIONS / KARY
W
Upomn.
D
P
Ostrze.
E
Wykl.
D
2
2
D
A
Dyskw. B
B
SET
SET
A
A
B
B
1
1
2
3
WYNIK
0:0
9:6
2:4
7:7
3.7 Sankcje za niewłaściwe zachowanie
Dyskwalifikacja - wpisujemy numer zawodnika lub skrót
członków zespołu, oznaczenie zespołu, numer seta
i wynik.
A
SANCTIONS / KARY
W
Upomn.
D
P
Ostrze.
E
Wykl.
SET
SET
A
D
Dyskw. B
D
2
2
2
B
A
A
B
B
B
1
1
2
3
5
WYNIK
0:0
9:6
2:4
7:7
1:1
3.8 Anulowanie punktów
- poziomą kreską podkreślana jest liczba prawidłowo
zdobytych punktów
TEAM
ZESPÓŁ
ASSECO
A
X END
R
POINTS
KONIEC
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
21
√
5
41
√
5
√1
2
6
2
6
3
7
3
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
7
3
7
3
7
3
7
3
7
:
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
3.8 Anulowanie punktów
- poziomą kreską podkreślana jest liczba prawidłowo
zdobytych punktów
TEAM
ZESPÓŁ
ASSECO
A
X END
R
POINTS
KONIEC
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
√
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
21
√
5
41
5
51
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
√
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
3.8 Anulowanie punktów
- kolejne punkty skreśla się w przeciwnym kierunku
TEAM
ZESPÓŁ
ASSECO
A
X END
R
POINTS
KONIEC
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
√
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
21
√
5
41
5
51
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
√
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
3.8 Anulowanie punktów
- kolejne punkty skreśla się w przeciwnym kierunku
TEAM
ZESPÓŁ
ASSECO
A
X END
R
POINTS
KONIEC
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
√
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
21
√
5
41
5
51
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
√
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
4. Wygranie seta
- ostateczną ilość punktów zdobytych przez zespoły
otacza się kółkiem
START
S
E
T
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
S
A XR
ASSECO
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
14
:
:
8:5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
√
21
√
182
1
√
5 √
1 5 √
5 1 5 8√
101 5131
6 √
2 6 √
2 6 √
2 6 √2
20
22 23
24
5
6
PUNKTY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
√1
15
5
2
6
"T"
25
TEAM
B
ZESPÓŁ
POINTS
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
S
END
SKRA
XR
POINTS
KONIEC
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
2
:
:
4:8
:
5:8
:
:
:
6:9
:
:
:
1
3√
4√1
X1
5
122
√
6
142
√
6
√2
6
5
16
5
6√1
√1
10
5
5
1
11√
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
√2
6
√2
6
2
6
"T"
18
20
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
10 : 8
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
10:11
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
12:17
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
4. Wygranie seta
- ostateczną ilość punktów zdobytych przez zespoły
otacza się kółkiem
START
S
E
T
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
S
A XR
ASSECO
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
14
1
:
:
8:5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
2√
5
182
√
6
3
4
1
5√
5
√2
6
7
3
8
4
20
8√1
1
10√
5
√2
6
7
3
8
4
22
1
13√
5
√2
6
7
3
8
4
23
5
TEAM
B
ZESPÓŁ
POINTS
PUNKTY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
√1
15
5
2
6
"T"
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
S
END
SKRA
XR
POINTS
KONIEC
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
2
:
:
4:8
:
5:8
:
:
:
6:9
:
:
:
√
X1 5 √
31 5 4√1 5 6√1 5101
√ √ √ √ √
122 6 142 6162 6 182 6202
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
5
√1
11
6
2
6
"T"
5
√2
6
7
3
7
3
7
10 : 8
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
10:11
8
4
8
4
8
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
12:17
24
25
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
4. Wygranie seta
- ostateczną ilość punktów zdobytych przez zespoły
otacza się kółkiem
START
S
E
T
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
S
A XR
ASSECO
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
14
1
:
:
8:5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
2√
5
182
√
6
3
4
1
5√
5
√2
6
7
3
8
4
20
8√1
1
10√
5
√2
6
7
3
8
4
22
1
13√
5
√2
6
7
3
8
4
23
5
TEAM
B
ZESPÓŁ
POINTS
PUNKTY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
√1
15
5
2
6
"T"
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
S
END
SKRA
XR
POINTS
KONIEC
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
2
:
:
4:8
:
5:8
:
:
:
6:9
:
:
:
√
X1 5 √
31 5 4√1 5 6√1 5101
√ √ √ √ √
122 6 142 6162 6 182 6202
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
5
√1
11
6
2
6
"T"
5
√2
6
7
3
7
3
7
10 : 8
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
10:11
8
4
8
4
8
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
12:17
24
25
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
4. Wygranie seta
- Jeśli set wygrywa zespół przy swojej zagrywce
wpisujemy ostateczną liczbę punktów wraz ze
skreśleniem cyfry oznaczającej nr kolejności zagrywek
START
S
E
T
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
S
A XR
ASSECO
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
14
1
:
:
8:5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
2√
5
182
√
6
3
4
1
5√
5
√2
6
7
3
8
4
20
8√1
1
10√
5
√2
6
7
3
8
4
21
1
13√
PUNKTY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
5
5
√2
√1
15
6
2
6
"T"
5
TEAM
B
ZESPÓŁ
POINTS
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
XR
POINTS
KONIEC
PUNKTY
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
:
4:8
:
5:8
:
:
:
6:9
:
:
:
√
31
√ √
122 6 142
X1
2
:
5
6
7
3
7
3
7
3
7
10 : 8
3
7
8
4
8
4
8
4
8
:
4
8
23
END
SKRA
I
√2
22
S
5
4√1
5
6
√2
6
3
7
3
4
8
4
16
6√1
√1
10
5
5
√1
11
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
√2
6
√2
6
2
6
"T"
7
3
7
3
7
3
7
10:11
8
4
8
4
8
4
8
12:17
18
20
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
4. Wygranie seta
- Jeśli set wygrywa zespół przy swojej zagrywce
wpisujemy ostateczną liczbę punktów wraz ze
skreśleniem cyfry oznaczającej nr kolejności zagrywek
START
S
E
T
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
S
A XR
ASSECO
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
14
:
:
8:5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1 5 √
51
2√
√ √
182 6 202
1
5
6
1
8√
1
10√
5
√2
6
21
1
13√
√2
6
22
PUNKTY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
5
5
√2
√1
15
6
2
6
"T"
5
23
TEAM
B
ZESPÓŁ
POINTS
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
S
END
SKRA
XR
POINTS
KONIEC
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
:
:
4:8
:
5:8
:
:
:
6:9
:
:
:
√
31
√ √
122 6 142
X1
2
5
5
4√1
5
6
√2
6
16
6√1
√1
10
5
5
√1
11
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
√2
6
√2
6
2
6
"T"
18
20
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
10 : 8
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
10:11
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
12:17
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
4. Wygranie seta
- Jeśli set wygrywa zespół przy swojej zagrywce
wpisujemy ostateczną liczbę punktów wraz ze
skreśleniem cyfry oznaczającej nr kolejności zagrywek
START
S
E
T
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
S
A XR
ASSECO
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
14
:
:
8:5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1 5 √
51
2√
√ √
182 6 202
1
5
6
1
8√
1
10√
5
√2
6
21
1
13√
5
√2
6
22
5
√2
6
23
PUNKTY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
√1
15
5
2
6
"T"
25
TEAM
B
ZESPÓŁ
POINTS
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
S
END
SKRA
XR
POINTS
KONIEC
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
:
:
4:8
:
5:8
:
:
:
6:9
:
:
:
√
31
√ √
122 6 142
X1
2
5
5
4√1
5
6
√2
6
16
6√1
√1
10
5
5
√1
11
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
√2
6
√2
6
2
6
"T"
18
20
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
10 : 8
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
10:11
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
12:17
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
4. Wygranie seta
- Jeśli set wygrywa zespół w wyniku odbioru zagrywki
wpisywana jest ostateczna liczba punktów bez
skreślania cyfry oznaczającej nr kolejności zagrywek
START
S
E
T
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
S
A XR
ASSECO
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
14
1
:
:
8:5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
2√
5
182
√
6
3
4
1
5√
5
√2
6
7
3
8
4
20
8√1
√1
10
5
√2
6
7
3
8
4
22
√1
13
PUNKTY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
5
5
√2
√1
15
6
2
6
"T"
5
TEAM
B
ZESPÓŁ
POINTS
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
XR
POINTS
KONIEC
PUNKTY
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
:
4:8
:
5:8
:
:
:
6:9
:
:
:
√
31
√ √
122 6 142
X1
2
:
5
6
7
3
7
3
7
3
7
10 : 8
3
7
8
4
8
4
8
4
8
:
4
8
24
END
SKRA
I
√2
23
S
5
4√1
5
6
√2
6
3
7
3
4
8
4
16
6√1
√1
10
5
5
√1
11
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
√2
6
√2
6
2
6
"T"
7
3
7
3
7
3
7
10:11
8
4
8
4
8
4
8
12:17
18
20
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
4. Wygranie seta
- Jeśli set wygrywa zespół w wyniku odbioru zagrywki
wpisywana jest ostateczna liczba punktów bez
skreślania cyfry oznaczającej nr kolejności zagrywek
START
S
E
T
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
S
A XR
ASSECO
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
14
1
:
:
8:5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
2√
5
182
√
6
3
4
1
5√
5
√2
6
7
3
8
4
20
1
8√
1
10√
5
√2
6
7
3
8
4
22
√1
13
5
√2
6
7
3
8
4
23
5
√2
6
7
3
8
4
24
√1
15
5
TEAM
B
ZESPÓŁ
POINTS
PUNKTY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
END
SKRA
XR
POINTS
KONIEC
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
:
4:8
:
5:8
:
:
:
6:9
:
:
:
√
31
√ √
122 6 142
X1
2
:
5
2
6
"T"
7
3
7
10 : 8
3
7
8
4
8
:
4
8
25
S
5
4√1
5
6
√2
6
3
7
3
4
8
4
16
6√1
√1
10
5
5
√1
11
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
√2
6
√2
6
2
6
"T"
7
3
7
3
7
3
7
10:11
8
4
8
4
8
4
8
12:17
18
20
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
4. Wygranie seta
- nieskreślone punkty wykreślamy klepsydrami
START
S
E
T
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
S
A XR
ASSECO
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
14
1
:
:
8:5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
2√
5
182
√
6
3
4
1
5√
5
√2
6
7
3
8
4
20
8√1
1
10√
5
√2
6
7
3
8
4
22
√1
13
5
√2
6
7
3
8
4
23
5
√2
6
7
3
8
4
24
√1
15
5
TEAM
B
ZESPÓŁ
POINTS
PUNKTY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
END
SKRA
XR
POINTS
KONIEC
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
:
4:8
:
5:8
:
:
:
6:9
:
:
:
√
31
√ √
122 6 142
X1
2
:
5
2
6
"T"
7
3
7
10 : 8
3
7
8
4
8
:
4
8
25
S
5
4√1
5
6
√2
6
3
7
3
4
8
4
16
6√1
√1
10
5
5
√1
11
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
√2
6
√2
6
2
6
"T"
7
3
7
3
7
3
7
10:11
8
4
8
4
8
4
8
12:17
18
20
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
4. Wygranie seta
- nieskreślone punkty wykreślamy klepsydrami
START
S
E
T
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
S
A XR
ASSECO
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
14
1
:
:
8:5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
2√
5
182
√
6
3
4
1
5√
5
√2
6
7
3
8
4
20
1
8√
√1
10
5
√2
6
7
3
8
4
22
√1
13
5
√2
6
7
3
8
4
23
5
√2
6
7
3
8
4
24
√1
15
5
TEAM
B
ZESPÓŁ
POINTS
PUNKTY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
END
SKRA
XR
53
20
KONIEC
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
:
4:8
:
5:8
:
:
:
6:9
:
:
:
√
31
√ √
122 6 142
X1
2
:
5
2
6
"T"
7
3
7
10 : 8
3
7
8
4
8
:
4
8
25
S
5
4√1
5
6
√2
6
3
7
3
4
8
4
16
6√1
√1
10
5
5
√1
11
5
POINTS
PUNKTY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
√2
6
√2
6
2
6
"T"
7
3
7
3
7
3
7
10:11
8
4
8
4
8
4
8
12:17
18
20
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
4. Wygranie seta
- nieskreślone punkty wykreślamy klepsydrami
START
S
E
T
20
30
TEAM
ZESPÓŁ
S
A XR
ASSECO
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
14
1
:
:
8:5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
2√
5
182
√
6
3
4
5√1
5
√2
6
7
3
8
4
20
1
8√
√1
10
5
√2
6
7
3
8
4
22
1
13√
5
√2
6
7
3
8
4
23
5
√2
6
7
3
8
4
24
√1
15
5
TEAM
B
ZESPÓŁ
POINTS
PUNKTY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
END
SKRA
XR
53
20
KONIEC
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
:
4:8
:
5:8
:
:
:
6:9
:
:
:
√
31
√ √
122 6 142
X1
2
:
5
2
6
"T"
7
3
7
10 : 8
3
7
8
4
8
:
4
8
25
S
5
4√1
5
6
√2
6
3
7
3
4
8
4
16
6√1
√1
10
5
5
√1
11
5
POINTS
PUNKTY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
√2
6
√2
6
2
6
"T"
7
3
7
3
7
3
7
10:11
8
4
8
4
8
4
8
12:17
18
20
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5. Zapis 5 seta
- początek 5 seta zapisujemy podobnie jak w pozostałych
setach
S
E
T
TEAM
ZESPÓŁ
START
I
II
POINTS
PUNKTY
III
IV
V
VI
I
1
2
3
4
5
6
7
8
:
:
5
TEAM
ZESPÓŁ
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
END
KONIEC
II
III
IV
V
TEAM
ZESPÓŁ
POINTS
PUNKTY
VI
:
:
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
"T"
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
7
:
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
8
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
I
POINTS AT CHANGE
PUNKTY PRZY ZMIANIE
II
III
IV
POINTS
PUNKTY
V
VI
:
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
"T"
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
7
:
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
:
8
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5. Zapis 5 seta
- początek 5 seta zapisujemy podobnie jak w pozostałych
setach
S
E
T
5
TEAM
ZESPÓŁ
START
B
SKRA
X
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
2
3
4
5
6
7
8
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
TEAM
ZESPÓŁ
S
I
X
II
8
A
ASSECO
END
KONIEC
POINTS
PUNKTY
III
IV
V
VI
6
3
7
10
2
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
"T"
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
7
:
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
:
8
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5. Zapis 5 seta
- po zdobyciu 8 punktu następuje zmiana stron boiska
S
E
T
TEAM
ZESPÓŁ
START
B XR
SKRA
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
:
2:3
:
2:3
:
:
:
:
:
4:7
:
5
√
√
TEAM
ZESPÓŁ
1
2
3
4
5
6
7
8
S
I
X
II
8
6
A
ASSECO
VI
3
7
10
2
14
:
:
0:2
:
:
:
:
:
:
:
:
:
5
√1
"T"
2
6
2
6
2
6
7
4:6
3
7
3
7
3
8
:
4
8
4
8
4
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
PUNKTY
V
5 71
1
5
6 2
POINTS
IV
5 41
5
END
KONIEC
III
1
1
4
6 2
2
5
PUNKTY
2
:
√1
POINTS
X
√
√
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
"T"
7
3
7
3
7
3
7
:
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5.1 Zespół grający po prawej stronie boiska
zdobył pierwszy 8 punktów
- punkty zdobyte przez zespół grający po lewej stronie
wpisujemy w kółko w prawej sekcji oraz skreślamy je
pionową kreską
S
E
T
TEAM
SKRA
ZESPÓŁ
START
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
:
2:3
:
2:3
:
:
:
:
:
4:7
:
TEAM
ASSECO
ZESPÓŁ
1
2
3
4
5
6
7
8
2
:
√1 5 √1 5 5√1
2 4
5
B
X
5
1
5
1
5
1
5
A
S END
POINTS
TEAM
X KONIEC
PUNKTY
ZESPÓŁ
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
14
:
:
0:2
:
:
:
:
:
:
:
:
:
X
1
5
1
√
4
5
7√
1
5
√1
5
1
5
1
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
POINTS AT CHANGE
PUNKTY PRZY ZMIANIE
B
POINTS
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
4:6
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
:
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5.1 Zespół grający po prawej stronie boiska
zdobył pierwszy 8 punktów
- punkty zdobyte przez zespół grający po lewej stronie
wpisujemy w kółko w prawej sekcji oraz skreślamy je
pionową kreską
S
E
T
TEAM
SKRA
ZESPÓŁ
START
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
2
:
:
2:3
:
2:3
:
:
:
:
:
4:7
:
TEAM
ASSECO
ZESPÓŁ
1
2
3
4
5
6
7
8
√1
5
4√
1
5
√
5
1
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
2
5
B
X
A
S END
POINTS
TEAM
X KONIEC
PUNKTY
ZESPÓŁ
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
14
:
:
0:2
:
:
:
:
:
:
:
:
:
X
1
5
1
√
4
5
7√
1
5
√1
"T"
2
6
2
6
2
6
7
4:6
3
7
3
7
3
8
:
4
8
4
8
4
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
7
3
7
3
7
3
8
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
POINTS AT CHANGE
PUNKTY PRZY ZMIANIE
B
POINTS
5
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
PUNKTY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
"T"
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
7
:
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
:
8
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5.1 Zespół grający po prawej stronie boiska
zdobył pierwszy 8 punktów
- zmiany zawodników oraz przerwy na odpoczynek
przyznane przed zmianą stron zespołowi należy
przepisać do odpowiednich pól prawej sekcji protokołu
S
E
T
TEAM
SKRA
ZESPÓŁ
START
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
2
:
:
2:3
:
2:3
:
:
:
:
:
4:7
:
TEAM
ASSECO
ZESPÓŁ
1
2
3
4
5
6
7
8
√1
5
4√
1
5
√
5
1
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
2
5
B
X
A
S END
POINTS
TEAM
X KONIEC
PUNKTY
ZESPÓŁ
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
14
:
:
0:2
:
:
:
:
:
:
:
:
:
√1 5 √1
X
1
5
1
√
4
"T"
2
6
2
6
2
6
7
4:6
3
7
3
7
3
8
:
4
8
4
8
4
5
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
7
3
7
3
7
3
8
4
8
4
8
4
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
POINTS AT CHANGE
PUNKTY PRZY ZMIANIE
B
5
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
POINTS
PUNKTY
2
:
:
2:3
:
2:3
:
:
:
:
:
4:7
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
"T"
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
7
:
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
4:6
8
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5.1 Zespół grający po prawej stronie boiska
zdobył pierwszy 8 punktów
- zapis dalszego ciągu seta kontynuujemy jak w setach
poprzednich
S
E
T
TEAM
SKRA
ZESPÓŁ
START
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
2
:
:
2:3
:
2:3
:
:
:
:
:
4:7
:
TEAM
ASSECO
ZESPÓŁ
1
2
3
4
5
6
7
8
√1
5
4√
1
5
√
5
1
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
2
5
B
X
A
S END
POINTS
TEAM
X KONIEC
PUNKTY
ZESPÓŁ
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
14
:
:
0:2
:
:
:
:
:
:
:
:
:
X
1
5
1
√
4
5
7√
1
5
1
√
9
"T"
2
6
7
4:6
3
8
:
4
5
√1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
POINTS AT CHANGE
PUNKTY PRZY ZMIANIE
B
POINTS
5
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
2
:
:
2:3
:
2:3
:
:
:
:
:
4:7
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
5
1
5
1
5
7√
1
5
1
5
1
5
"T"
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
7
:
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
4:6
8
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5.2 Zespół grający po lewej stronie boiska zdobył
pierwszy 8 punktów
- skreślamy numeru pola oznaczającego kolejność zagrywek,
a samo pole pozostawić puste, gdyż zawodnik będzie
kontynuował zagrywkę po zmianie stron
S
E
T
TEAM
SKRA
ZESPÓŁ
START
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
5
B
X
:
5:2
:
4:1
:
:
:
:
:
5:2
:
√1
4
5
7√
1
5
√1
2
6
2
6
3
7
3
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
2
:
TEAM
ASSECO
ZESPÓŁ
8
6
3
7
10
2
14
:
:
0 :3
:
:
:
:
:
:
:
:
:
6
7
7:5
3
8
:
4
5
2
6
2
6
2
6
2
6
7
3
7
3
7
3
7
3
8
4
8
4
8
4
8
4
ZESPÓŁ
VI
2
1
PUNKTY
V
"T"
5
X KONIEC
IV
1
√
2
1
TEAM
III
5
5
POINTS
II
1
1
S END
I
X
5
A
5
5√
1
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
POINTS AT CHANGE
PUNKTY PRZY ZMIANIE
B
POINTS
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
"T"
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
7
:
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
:
8
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5.1 Zespół grający po lewej stronie boiska zdobył
pierwszy 8 punktów
- punkty, zmiany zawodników oraz przerwy na odpoczynek
przyznane przed zmianą stron zespołowi należy przepisać
do odpowiednich pól prawej sekcji protokołu
S
E
T
TEAM
SKRA
ZESPÓŁ
START
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
5
B
X
:
5:2
:
4:1
:
:
:
:
:
5:2
:
√1
4
5
7√
1
5
√1
2
6
2
6
3
7
3
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
2
:
TEAM
ASSECO
ZESPÓŁ
8
6
3
7
10
2
14
:
:
0 :3
:
:
:
:
:
:
:
:
:
6
7
7:5
3
8
:
4
5
2
6
2
6
2
6
2
6
7
3
7
3
7
3
7
3
8
4
8
4
8
4
8
4
ZESPÓŁ
VI
2
1
PUNKTY
V
"T"
5
X KONIEC
IV
1
√
2
1
TEAM
III
5
5
POINTS
II
1
1
S END
I
X
5
A
5
5√
1
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
POINTS AT CHANGE
PUNKTY PRZY ZMIANIE
B
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
POINTS
8
PUNKTY
2
:
:
5:2
:
4:1
:
:
:
:
:
5:2
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
"T"
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
7
:
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
7:5
8
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5.1 Zespół grający po lewej stronie boiska zdobył
pierwszy 8 punktów
- kontynuujemy zapis w sekcji po prawej stronie,
nie skreślając numeru pola oznaczającego kolejność
zagrywek ponieważ został on wykreślony w sekcji
po lewej stronie
S
E
T
TEAM
SKRA
ZESPÓŁ
START
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
5
B
X
1
2
3
4
5
6
7
8
2
:
:
5:2
:
4:1
:
:
:
:
:
5:2
:
TEAM
ASSECO
ZESPÓŁ
√1
4
5
7√
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
A
S END
POINTS
TEAM
X KONIEC
PUNKTY
ZESPÓŁ
I
II
III
IV
V
VI
8
6
3
7
10
2
14
:
:
0 :3
:
:
:
:
:
:
:
:
:
X
1
5
1
√
2
5
5√
1
5
1
5
1
5
1
5
"T"
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
7
7:5
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
8
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
POINTS AT CHANGE
PUNKTY PRZY ZMIANIE
B
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
POINTS
8
PUNKTY
2
:
:
5:2
:
4:1
:
:
:
:
:
5:2
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
"T"
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
7
:
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
7:5
8
:
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5.1 Zespół grający po lewej stronie boiska zdobył
pierwszy 8 punktów
- kontynuujemy zapis w sekcji po prawej stronie,
nie skreślając numeru pola oznaczającego kolejność
zagrywek ponieważ został on wykreślony w sekcji
po lewej stronie
S
E
T
TEAM
SKRA
ZESPÓŁ
START
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
5
B
X
:
5:2
:
4:1
:
:
:
:
:
5:2
:
√1
4
5
7√
1
5
√1
2
6
2
6
3
7
3
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
2
:
TEAM
ASSECO
ZESPÓŁ
8
6
3
7
10
2
14
:
:
0 :3
:
:
:
:
:
:
:
:
:
6
7
7:5
3
8
:
4
5
2
6
2
6
2
6
2
6
7
3
7
3
7
3
7
3
8
4
8
4
8
4
8
4
ZESPÓŁ
VI
2
1
PUNKTY
V
"T"
5
X KONIEC
IV
1
√
2
1
TEAM
III
5
5
POINTS
II
1
1
S END
I
X
5
A
5
5√
1
5
√1
2
6
2
6
7
3
7
3
8
4
8
4
5
1
5
1
5
2
6
2
6
2
6
7
3
7
3
7
3
8
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
POINTS AT CHANGE
PUNKTY PRZY ZMIANIE
B
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
:
5:2
:
4:1
:
:
:
:
:
5:2
:
5
1
5
"T"
2
6
2
7
:
3
7
8
:
4
8
PUNKTY
2
:
1
POINTS
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
5
1
5
1
5
1
5
6
2
6
2
6
2
6
2
6
"T"
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
7:5
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
:
9
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5.1 Zespół grający po lewej stronie boiska zdobył
pierwszy 8 punktów
- kontynuujemy zapis w sekcji po prawej stronie,
nie skreślając numeru pola oznaczającego kolejność
zagrywek ponieważ został on wykreślony w sekcji
po lewej stronie
S
E
T
TEAM
SKRA
ZESPÓŁ
START
POINTS
R
PUNKTY
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
5
B
X
:
5:2
:
4:1
:
:
:
:
:
5:2
:
√1
4
5
7√
1
5
√1
2
6
2
6
3
7
3
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
2
:
TEAM
ASSECO
ZESPÓŁ
8
6
3
7
10
2
14
:
:
0 :3
:
:
:
:
:
:
:
:
:
6
7
7:5
3
8
:
4
5
2
6
2
6
2
6
2
6
7
3
7
3
7
3
7
3
8
4
8
4
8
4
8
4
ZESPÓŁ
VI
2
1
PUNKTY
V
"T"
5
X KONIEC
IV
1
√
2
1
TEAM
III
5
5
POINTS
II
1
1
S END
I
X
5
A
5
5√
1
5
1
√
7
5
9√
1
5
√
13
1
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
POINTS AT CHANGE
PUNKTY PRZY ZMIANIE
B
I
II
III
IV
V
VI
7
14
16
1
18
5
17
:
5:2
:
4:1
:
:
:
:
:
5:2
:
5
1
5
"T"
2
6
2
7
:
3
7
8
:
4
8
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
5
√1
5
1
5
6
2
6
2
6
2
6
"T"
3
7
3
7
3
7
3
7
7:5
4
8
4
8
4
8
4
8
13 : 12
5
6
2
3
7
4
8
11
13
√
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
√1
1
9
PUNKTY
2
:
1
POINTS
8
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
6. Po spotkaniu
Uzupełniamy rubrykę ZWYCIĘZCA pełną nazwą drużyny
zwycięskiej oraz wpisuje końcowy wynik spotkania.
WYNIK
A
ASSECO
T
S
W
SKRA
P
czas zmiany w ygrany punkty
Początek spotkania
B
P
S
T
punkty w ygrany zmiany czas
SET
SET 1 (
)
SET 2 (
)
SET 3 (
)
SET 4 (
)
SET 5 (
)
SUMA (
)
Koniec spotkania
…………h……………….min
…………h……………….min
ZWYCIĘZCA
W
Całkowity czas
…………h………….min
3:
3:
6. Po spotkaniu
Uzupełniamy rubrykę ZWYCIĘZCA pełną nazwą drużyny
zwycięskiej oraz wpisuje końcowy wynik spotkania.
WYNIK
A
ASSECO
T
S
W
SKRA
P
czas zmiany w ygrany punkty
Początek spotkania
B
P
S
T
punkty w ygrany zmiany czas
SET
SET 1 (
)
SET 2 (
)
SET 3 (
)
SET 4 (
)
SET 5 (
)
SUMA (
)
Koniec spotkania
…………h……….min …………h…………….min
ZWYCIĘZCA
W
Całkowity czas
…………h……….min
PGE SKRA BEŁCHATÓW
3:2
3:
6. Po spotkaniu
W rubryce Potwierdzenie sekretarz podpisuje protokół
przed podaniem go kapitanom zespołów do podpisania.
SĘDZIA KWALIFIKATOR: ZDZISŁAW ŚPIEWLA
Sędziow ie
1
2
Sekretarz
LEMIECH
Nazw isko
Klasa
HERBIK MARCIN
TWARDOWSKI MACIEJ
DWORAK ROBERT
Liniowi
KIELAR
M
M
P
MOŹDZIOCH
CHARZEWSKI
Kapitanowie
Podpis
6. Po spotkaniu
W rubryce Potwierdzenie sekretarz podpisuje protokół
przed podaniem go kapitanom zespołów do podpisania.
SĘDZIA KWALIFIKATOR: ZDZISŁAW ŚPIEWLA
Sędziow ie
1
2
Sekretarz
LEMIECH
Nazw isko
HERBIK MARCIN
TWARDOWSKI MACIEJ
DWORAK ROBERT
Liniowi
KIELAR
Klasa
Podpis
M
M
P
R. Dworak
MOŹDZIOCH
CHARZEWSKI
Kapitanowie
6. Po spotkaniu
W rubryce Potwierdzenie sekretarz podpisuje protokół
przed podaniem go kapitanom zespołów do podpisania.
SĘDZIA KWALIFIKATOR: ZDZISŁAW ŚPIEWLA
Sędziow ie
1
2
Sekretarz
Nazw isko
HERBIK MARCIN
TWARDOWSKI MACIEJ
DWORAK ROBERT
LEMIECH
Liniowi
KIELAR
Józefacki
Klasa
Podpis
M
M
P
R. Dworak
MOŹDZIOCH
CHARZEWSKI
Kapitanowie
Wlazły
6. Po spotkaniu
W rubryce Potwierdzenie sekretarz podpisuje protokół
przed podaniem go kapitanom zespołów do podpisania.
SĘDZIA KWALIFIKATOR: ZDZISŁAW ŚPIEWLA
Sędziow ie
1
2
Sekretarz
Nazw isko
HERBIK MARCIN
TWARDOWSKI MACIEJ
DWORAK ROBERT
LEMIECH
Liniowi
KIELAR
Józefacki
Klasa
Podpis
M
M
P
R. Dworak
MOŹDZIOCH
CHARZEWSKI
Kapitanowie
Wlazły
6. Po spotkaniu
Uzupełniamy tabelę Wynik.
WYNIK
A
ASSECO
T
S
W
1
2
4
6
1
1
1
0
0
0
25
25
23
19
13
P
Początek spotkania
SET 1 (
23
)
SET 2 (
24
)
SET 3 (
26
)
SET 4 (
20
)
SET 5 (
18
)
Koniec spotkania
……….....h……….min
ZWYCIĘZCA PGE
W
S
T
punkty w ygrany zmiany czas
SET
SUMA (
…….…h…….….min
SKRA
P
czas zmiany w ygrany punkty
1
0
2
2
0
B
20
20
25
25
15
0
0
1
1
1
4
4
1
7
3
2
2
1
0
2
)
Całkowity czas
…......h…………...min
SKRA BEŁCHATÓW
3:2
3:
6. Po spotkaniu
W rubryce „Początek Spotkania” wpisujemy godzinę
rozpoczęcia 1 seta
WYNIK
A
ASSECO
T
S
W
1
2
4
6
1
14
1
1
0
0
0
2
Początek spotkania
…20…h...30….min
ZWYCIĘZCA
SKRA
P
czas zmiany w ygrany punkty
1
0
2
2
0
5
B
25
25
23
19
13
105
P
W
S
T
punkty w ygrany zmiany czas
SET
SET 1 (
23
)
SET 2 (
24
)
SET 3 (
26
)
SET 4 (
20
)
SET 5 (
18
)
SUMA (
111
Koniec spotkania
…...22..h……33….min
)
20
20
25
25
15
105
0
0
1
1
1
3
4
4
1
7
3
19
Całkowity czas
..2..h……..…..03..min
PGE SKRA BEŁCHATÓW
3:2
2
2
1
0
2
7
6. Po spotkaniu
Uzupełniamy tabelę Wynik.
WYNIK
A
ASSECO
T
S
W
1
2
4
6
1
14
1
1
0
0
0
2
Początek spotkania
…20…h...30….min
ZWYCIĘZCA
SKRA
P
czas zmiany w ygrany punkty
1
0
2
2
0
5
B
25
25
23
19
13
105
P
W
S
T
punkty w ygrany zmiany czas
SET
SET 1 (
23
)
SET 2 (
24
)
SET 3 (
26
)
SET 4 (
20
)
SET 5 (
18
)
SUMA (
111
Koniec spotkania
…...22..h……33….min
)
20
20
25
25
15
105
0
0
1
1
1
3
4
4
1
7
3
19
Całkowity czas
..2..h……..…..03..min
PGE SKRA BEŁCHATÓW
3:2
2
2
1
0
2
7
6. Po spotkaniu
Uzupełniamy rubrykę UWAGI
- odnotowujemy w rubryce „UWAGI” wydarzenia, takie
jak:
6. Po spotkaniu
Uzupełniamy rubrykę UWAGI
- odnotowujemy w rubryce „UWAGI” wydarzenia, takie
jak:
a) protest,
b) przedłużające się przerwy w grze,
c) zewnętrzne zdarzenia wpływające na grę,
d) informację o braku udziału w grze zgłoszonego
zawodnika Libero, jak również sytuację, w której
zespół zgłasza 2 zawodników Libero, a jeden z nich
w ogóle nie bierze udziału w grze,
e) opis sytuacji prowadzącej do ukarania członka
zespołu wykluczeniem bądź dyskwalifikacją,
f) itd.
6. Po spotkaniu
Uzupełniamy rubrykę UWAGI
Sędzia pierwszy podpisuje uwagi.
6. Po spotkaniu
Uzupełniamy rubrykę UWAGI
Należy dopilnować aby w rubryce „UWAGI” osoba
odpowiedzialna za sprawowanie opieki medycznej
na zawodach dokonała wpisu o ewentualnych
kontuzjach lub potwierdziła brak urazów.
6. Po spotkaniu
Pozostali sędziowie sprawdzają protokół i podpisują go
w odpowiedniej kolejności.
SĘDZIA KWALIFIKATOR: ZDZISŁAW ŚPIEWLA
Sędziow ie
1
2
Sekretarz
Nazw isko
HERBIK MARCIN
TWARDOWSKI MACIEJ
DWORAK ROBERT
LEMIECH
Liniowi
KIELAR
Józefacki
Klasa
Podpis
M
M
P
R. Dworak
MOŹDZIOCH
CHARZEWSKI
Kapitanowie
Wlazły
6. Po spotkaniu
Pozostali sędziowie sprawdzają protokół i podpisują go
w odpowiedniej kolejności.
- Przy 4 sędziach liniowych – nie podpisują protokołu
SĘDZIA KWALIFIKATOR: ZDZISŁAW ŚPIEWLA
Sędziow ie
1
2
Sekretarz
Nazw isko
HERBIK MARCIN
TWARDOWSKI MACIEJ
DWORAK ROBERT
LEMIECH
Liniowi
KIELAR
Józefacki
Klasa
Podpis
M
M
P
R. Dworak
MOŹDZIOCH
CHARZEWSKI
Kapitanowie
Wlazły
6. Po spotkaniu
Pozostali sędziowie sprawdzają protokół i podpisują go
w odpowiedniej kolejności.
- Przy 2 sędziach liniowych – podpisują protokół
SĘDZIA KWALIFIKATOR: ZDZISŁAW ŚPIEWLA
Sędziow ie
1
2
Sekretarz
Nazw isko
HERBIK MARCIN
TWARDOWSKI MACIEJ
DWORAK ROBERT
LEMIECH
Józefacki
Lemiech
Liniowi
Kapitanowie
Klasa
Podpis
M
M
P
R. Dworak
Moździoch M.
MOŹDZIOCH
Wlazły
6. Po spotkaniu
Pozostali sędziowie sprawdzają protokół i podpisują go
w odpowiedniej kolejności.
SĘDZIA KWALIFIKATOR: ZDZISŁAW ŚPIEWLA
Sędziow ie
1
2
Sekretarz
Nazw isko
Klasa
HERBIK MARCIN
TWARDOWSKI MACIEJ
DWORAK ROBERT
LEMIECH
Liniowi
KIELAR
Józefacki
M
M
P
Podpis
Twardowski M.
R. Dworak
MOŹDZIOCH
CHARZEWSKI
Kapitanowie
Wlazły
6. Po spotkaniu
Pozostali sędziowie sprawdzają protokół i podpisują go
w odpowiedniej kolejności.
SĘDZIA KWALIFIKATOR: ZDZISŁAW ŚPIEWLA
Sędziow ie
1
2
Sekretarz
Nazw isko
Klasa
HERBIK MARCIN
TWARDOWSKI MACIEJ
DWORAK ROBERT
LEMIECH
Liniowi
KIELAR
Józefacki
M
M
P
Podpis
M. Herbik
Twardowski M.
R. Dworak
MOŹDZIOCH
CHARZEWSKI
Kapitanowie
Wlazły
sedziowie.pzps.pl

similar documents