Rad bi delal: GLEDALI*KI IGRALEC

Report
II. gimnazija Maribor
Rad bi delal:
GLEDALIŠKI IGRALEC
AVTORICA: Sanja Premović, 1.f
MENTOR VSEBINE: Prof. Mirko Pešec
MENTOR OBLIKE: Prof. Mirko Pešec
Maribor, april 2011
“Gledališče smatram kot najboljšo obliko
umetnosti; najbolj neposreden način,
kako lahko človek človeku pokaže,
kako je biti človek.”
(Oscar Wilde)
2/13
OPIS POKLICA
DELO
• Umetniško oblikuje dramske like;
• Je interpret in izvajalec besedila ali dogajanja;
• Opazuje, posnema in psihološko presoja;
ZAHTEVANE SPOSOBNOSTI
• Sposobnost transformacije;
• Zmožnost učenja na pamet;
• Improvizacija;
• Domišljija;
• Dobra telesna govorica in mimika.
3/13
POMEN V DRUŽBI
“Gledalec se vživi v čustva junakov in
ob tem doživi katarzo (očiščenje)”
(ARISTOTEL)
•
•
•
Pri ljudeh vzbuditi čustva;
GLEDALIŠČE – beg v drugi svet;
IGRALEC – oseba, preko katere v ta svet
čustveno vstopijo.
4/13
GLEDALIŠČE NA DRUGI
• GNOSIS
• EST
• Francosko gledališče
Vsako leto se veliko Drugogimnazijcev odloča
za študij v igralskih vodah.
5/13
ŠTUDIJ
• - AGRFT (Akademija za gledališče, radio, film in
televizijo)
- A.V.A. (Akademija za vizualno umetnost)
• V letu 2009/2010 se je v program »dramska igra«
prijavilo 113 dijakov:
• Dodiplomski študij: 4 leta  GLEDALIŠKI (dramski)
IGRALEC
• Podiplomski študij: 1 leto  MAGISTER DRAMSKE IGRE
6/13
MOŽNOST ZAPOSLITVE
• V gledaliških, televizijskih, radijskih ali filmskih
institucijah;
• Kot samostojni ustvarjalci;
• V vseh zasebnih in javnih podjetjih in inštitucijah, ki se
ukvarjajo s kulturo;
• V vseh evropskih in državnih kulturnih inštitucijah;
• Kot mentorji dramskih krožkov ipd.
7/13
DOBRE, SLABE PLATI
DOBRE
• Povsem relativno in odvisno od poklica.
(Če imaš delo rad in v njem uživaš, je že to samo
po sebi najboljša in najbolj pomembna stvar.)
SLABE
•
•
•
•
•
Neenakomerno razporejeno delo;
Delo je lahko nočno;
Lahko se raztegne na več kot 12 ur dnevno;
Ni zakonsko zagotovljenega počitka;
Plače (ni nujno slabo – mnogi dobri gledališki igralci imajo
zelo dobre plače);
• Stres;
• Medijska izpostavljenost.
8/13
ZAKLJUČEK
• Gledališki igralec:
- karizma, domišljija, interpretacija, zmožnost
učenja na pamet, dobra telesna govorica in
mimika, …
• Gledalcem je posrednik med resničnostjo in
“igranim svetom”
• Trnova pot do poklica je in zahteven študij :
- Velika konkurenca ob vpisu (AGRFT)
• Delovno področje v gledališču in medijih:
- Radio, televizija.
9/13
MISEL ZA KONEC …
Kdo ve, morda si bomo tudi mi čez tri leta rekli:
“Biti ali ne biti GLEDALIŠKI
IGRALEC; to je tu vprašanje.”
10/13
VIRI IN LITERATURA
• Neznani avtor: Gledališki igralec. Dostopno na URL naslovu:
• http://sl.wikipedia.org/wiki/Gledali%C5%A1ki_igralec
• Zavod za zaposlovanje RS: Poklic: Gledališki igralec. Dostopno na URL
naslovu:
• http://www.filternet.si/vs/clanki-videi/poklic-gledaliski-igralec/c.564
• Neznani avtor: Actor. Dostopno na URL naslovu:
• http://ww2.prospects.ac.uk/p/types_of_job/actor_job_description.jsp
• Neznani avtor: Actor. Dostopno na URL naslovu:
• http://www.bls.gov/k12/music01.htm
• http://www.agrft.uni-lj.si/
• Neznani avtor: A.V.A. Dostopno na URL naslovu:
• http://sl.wikipedia.org/wiki/A.V.A._-_Akademija_za_vizualne_umetnosti
• CIPS: Opis poklica: Gledališki igralec. Dostopno na URL naslovu:
• http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=3f9c0
086-98c8-44a7-afde-ee16ca4ff378&Filter=K
11/13
SLIKE
• neznani avtor. Dostopno na URL naslovu:
http://www.emofaces.com/emoticons/bye-waving-emoticon-animated
• neznani avtor. Dostopno na URL naslovu:
http://www.radioaktual.si/?mod=aktualno&action=viewOne&ID=8925
• neznani avtor. Dostopno na URL naslovu:
http://lyricsdog.eu/s/cartoon%20money%20bag
• neznani avtor. Dostopno na URL naslovu:
Http://www.duluth.lib.mn.us/EmailRefForm.cfm
• neznani avtor. Dostopno na URL naslovu:
http://www.papir-servis.si/
• neznani avtor. Dostopno na URL naslovu:
http://www.dartmoorcam.co.uk/copf/plymouth-festival-speechanddrama.htm
• neznani avtor. Dostopno na URL naslovu:
http://www.theater-thale.de/
• neznani avtor. Dostopno na URL naslovu:
http://people.ucsc.edu/~nferro/Digital_Media/
• neznani avtor. Dostopno na URL naslovu:
http://frenchtasticpeople.com/classroom/lessons/chapter-two/school-subjects/
• neznani avtor. Dostopno na URL naslovu:
http://www.imageafter.com/image.php?image=b6fabrics009.jpg&size=full&download=no
12/13

similar documents