2013 - המשרד להגנת הסביבה

Report
Faculty of Mechanical Engineering
Center for research in energy engineering and environmental
conservation
Internal Combustion Engines Laboratory
,‫דר' לאוניד טרטקובסקי‬
‫ דר' מרצל גוטמן ופרופ' מיכאל שפירא‬,‫דורון פופסקו‬
‫** עבודה זו הוגשה למשרד להגנת הסביבה ותוצאותיה אינן מחייבת את המשרד‬
‫לוח זמנים – שנה ראשונה‬
‫משימה‬
‫חודש‬
‫‪01-02/2013‬‬
‫סקר ספרות‬
‫‪03/2013‬‬
‫איסוף ועיבוד נתונים סטטיסטיים על צי כלי רכב נוסעים בישראל‬
‫‪04-05/2013‬‬
‫הערכת מחזורי נסיעה עירונית ובינעירונית האופייניים לרכב נוסעים‬
‫בארץ בעזרת ניסויים‬
‫‪06/2013‬‬
‫הערכת התפלגות אורכי נסיעה בערים ובכבישים בינעירוניים‪ ,‬מספר‬
‫התנעות קרות וכו'‬
‫‪07/2013‬‬
‫הזנת הנתונים על צי רכב נוסעים בארץ ותנאי הנהיגה האופייניים‬
‫למודל ‪ARTEMIS‬‬
‫לוח זמנים – שנה ראשונה‬
‫משימה‬
‫חודש‬
‫‪08/2013‬‬
‫הרצת המודל לחישוב מקדמי פליטה עבור כלי רכב המופעלים בגז‬
‫טבעי דחוס‬
‫‪09/2013‬‬
‫ניתוח תוצאות חישוב עבור השימוש בגז טבעי דחוס‬
‫‪10/2013‬‬
‫הרצת המודל לחישוב מקדמי פליטה עבור כלי רכב המופעלים במימן‬
‫‪11/2013‬‬
‫ניתוח תוצאות חישוב עבור השימוש במימן‬
‫‪12/2013‬‬
‫הכנת דו"ח שנתי‬
‫צי כלי רכב נוסעים במדינת ישראל‬
‫‪ ‬בסוף שנת ‪ 2012‬היו במדינת ישראל ‪ 2,760,979‬כלי רכב מתוכם‬
‫‪ - 2,246,053‬כלי רכב נוסעים‪.‬‬
‫‪ ‬בשנת ‪ 2012‬נוספו כ‪ 82,000 -‬כלי רכב נוסעים חדשים לעומת יותר מ‪-‬‬
‫‪ 110,000‬בשנת ‪...2011‬‬
‫‪ ‬הערכת מקדמי הפליטה מבוצעת בהתבסס על מודל ‪ARTEMIS‬‬
‫שפותח במסגרת מחקר אירופי גדול בהשתתפות הטכניון‪.‬‬
‫‪ ‬המודל מתבסס על בסיס נתונים ניסויים גדול ומאפשר הערכת‬
‫מקדמי פליטה של כלי רכב שונים עד טכנולוגית ‪ Euro 5‬כולל‪,‬‬
‫בהתבסס על תנאי הנסיעה האופייניים לרכב ולאזור‪.‬‬
‫‪ ‬נתונים סטטיסטיים מעובדים לפי הדרישות של ‪:ARTEMIS‬‬
‫‪ ‬נפח מנוע‬
‫‪ ‬טכנולוגית הנעה‪ :‬מנוע הצתה חשמלית‪ ,‬מנוע דיזל‪.‬‬
‫‪ ‬דור טכנולוגי לפי תקני פליטה שונים ‪ Euro 0, Euro 1 :‬וכד"מ‪.‬‬
‫הרכב צי רכבים ישראלי – לפי ותק על הכביש‬
‫הרכב צי רכבים ישראלי – לפי ותק ותקני פליטה‬
‫הערכת מחזורי נסיעה ‪ -‬נסיעה עירונית‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫בוצעו ניסוים להערכת מחזור נסיעה עירונית‬
‫הניסויים בוצעו בחיפה‪ ,‬במסלולים מישוריים והרריים‬
‫במסלולים הרריים שיפוע הכביש היה ידוע בכל קטע המסלול‬
‫תוצאות המדידות אפשרו לאפיין את תנאי הנסיעה‪:‬‬
‫‪ ‬כביש חופשי‬
‫‪ ‬כביש עם תנועה מועטה‬
‫‪ ‬כביש עם עומס תנועה‬
‫‪ ‬כביש פקוק (‪)stop and go‬‬
‫הערכת מחזור נסיעה עירונית‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫הניסויים בוצעו עם רכב ‪Renault Kangoo‬‬
‫לרכב הוצמדה מערכת מדידה המבוססת‬
‫על לייזר של חברת ‪CORRSYS DATRON‬‬
‫המערכת אפשרה ביצוע מדידות‬
‫בתדירות של ‪ 10‬הרץ‬
‫נמדדו הערכים הרגעיים של מרחק‬
‫שעבר הרכב ומהירותו‬
‫ניסויים למדידת מחזורי נסיעה‬
‫• קריאות מכשיר‬
‫המדידה‪ :‬מהירות‪,‬‬
‫זמן ומרחק שעברו‬
‫מרגע תחילת‬
‫הניסוי‬
‫• על סמך תוצאות‬
‫המדידות חושבו‪:‬‬
‫מהירות ממוצעת‪,‬‬
‫מספר עצירות‬
‫וכדומה‬
‫רכב נוסעים – מחזורי נסיעה‬
‫‪ ‬לקבלת נתונים על‬
‫התפלגות הנסועה לנסיעה‬
‫עירונית ובינעירונית של‬
‫מכוניות ועל מספר התנעות‬
‫קרות ביום‪ ,‬בוצע סקר נהגים‬
‫בו נשאלו כ‪ 200 -‬נהגים של‬
‫כלי רכב נוסעים על הרגלי‬
‫הנסיעה שלהם‬
‫‪ ‬ממוצע ותק על הכביש‬
‫ופילוג הגלאים של‬
‫המכוניות שהשתתפו בסקר‬
‫נשמרו דומים לאלה של צי‬
‫הרכב הארצי‬
‫תופס תשאול נהגים‬
‫יצרן רכב‬
‫דגם הרכב‬
‫שאלה האם מרבית‬
‫נסיעותיך הן עירוניות?‬
‫כן לא‬
‫מהו מספר הק"מ שאתה‬
‫נוסעה בתוך העיר‬
‫יומי‪/‬שבועי?יומי ‪ /‬שבועימ‬
‫מספר הנסיעות היומיות‬
‫הממוצע שאתה מבצעה‬
‫בתוך העיר?‬
‫במידה ונסיעותיך בין‬
‫עירוניות‪ ,‬האם משולבת‬
‫בהם גם נסיעה במרכזי‬
‫ערים?‬
‫בהמשך לשאלה קודמת‪,‬‬
‫מהו המרחק של הנסיעה‬
‫בתוך העיר (ק"מ)?‬
‫כן ‪ /‬לא‬
‫נפח מנוע ‪ +‬שנת יצור‬
‫התפלגות התנעות קרות‬
‫‪35‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Number of cold starts per day‬‬
‫‪ ‬מספר ממוצע של ההתנעות הקרות ‪ 4.7 -‬ליום‬
‫‪ ‬כשליש מהנסועה השנתית הוא בתוך אזור עירוני‬
‫‪1‬‬
‫‪Percentage of cars‬‬
‫‪30‬‬
‫ניתוח התוצאות והשוואה עם נתונים זמינים עבור‬
‫ השפעת תנאי התנועה‬- ‫האוטובוסים‬
120
100
STEI equality BO, passengers
The growth of emissions per
passenger with an increasing
traffic load is lower for buses
than for passenger cars.
With respect to the increasing
traffic load buses are a more
environmentally beneficial
vehicle group than PC
Free flow, gradient 0%
Stop &Go, gradient 0%
Free flow, gradient 6%
Stop &Go, gradient 6%
80
60
40
20
0
0
1
2
3
4
PC occupancy, persons
5
6
STEI equality BO - the bus occupancy (BO) for any given passenger car (PC) occupancy, yielding
equality of the Bus and PC specific total emission indicator - STEI.
 =  ℎ 
 = 
( / )
where: EMi – the emission of pollutant i (g/km); TLVi – threshold limit value for pollutant i, (mg/m3);
ccor – dimension correction coefficient (ccor = 1 mg/ m3)
‫ניתוח התוצאות והשוואה עם נתונים זמינים עבור‬
‫ השפעת שיפוע הכביש‬- ‫האוטובוסים‬
20
STEI equality BO, passengers
18
16
Stop & Go
Free flow
14
12
10
8
Urban distributor road
Urban access road
6
4
0
1
2
3
4
Road gradient, %
5
6
7
The dependence of the STEI equality BO on the road gradient is quite weak
and almost unaffected by the road type
‫הערכת מחזור נסיעה בינעירונית‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫בחודש אוקטובר יתבצעו ניסויים למדידת מחזור נסיעה בינעירונית‬
‫הניסויים יבוצעו בעזרת מכשיר מדידה חדיש מדגם ‪Race Logic-‬‬
‫‪VBox‬‬
‫המכשיר מאפשר מדידת שיפוע הכביש בנוסף למדידות המרחק‬
‫והמהירות הרגעית‬
‫הדבר חשוב להערכה מדויקת של מחזורי נסיעה בכבישים הרריים‬
‫סקר רכבים המונעים בגז טבעי‬
‫‪ ‬להלן רשימה חלקית של היצרנים המייצרים כיום כלי רכב נוסעים המונעים בגז טבעי‬
‫‪ ‬דגמי רכב רלוונטיים (דוגמאות)‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪Audi G-Tron, FIAT Natural Power, Mercedes NGD, Opel Eco-Flex, SEAT Ecofuel, Skoda‬‬
‫‪Greentec & VW Ecofuel‬‬
‫מרבית המנועים הם בעלי נפח של ‪ 1.4‬או ‪ 1.6‬ליטר‬
‫מרבית הדגמים הם מסוג ה‪ bi-fuel-‬המאפשר תדלוק הן בגז והן בבנזין‬
‫קיימים גם דגמים שתוכננו לנסוע רק עם גז טבעי ‪ ,dedicated -‬למשל ‪Honda Civic Natural‬‬
‫‪Gas‬‬
‫נתונים של רכבים אלה ישמשו לביצוע החישובים של מקדמי פליטה‬
‫מקדמי פליטה של כלי רכב המונעים בבנזין וסולר‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫עבור הנתונים הקיימים של צי הרכב הישראלי בוצעו חישובים של‬
‫מקדמי פליטה לכלי רכב נוסעים עם מנועי בנזין ודיזל‬
‫תוצאות אלה ישמשו בניתוחים כמקרי הייחוס‬
‫חושבו מקדמי פליטה של‪ Nox ,HC ,CO :‬ו‪PM-‬‬
‫התוצאות המתוארות לעיל הן עבור מסלול מישורי ומסלול משולב‬
‫(‪ 70%‬מישורי ו‪ 30% -‬הררי)‬
CO ‫מקדמי פליטת‬
EF for CO Passenger Car (plain route)
25
EF (g/kmVeh)
20
SI Engine
15
CI Engine
10
5
0
Euro 0
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5
CO ‫מקדמי פליטת‬
EF for CO Passenger Car (combined route)
30
25
EF (g/kmVeh)
20
SI Engine
15
CI Engine
10
5
0
Euro 0
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5
HC ‫מקדמי פליטת‬
EF for HC Passenger Car (plain route)
3.0
EF (g/kmVeh)
2.5
2.0
SI Engine
CI Engine
1.5
1.0
0.5
0.0
Euro 0
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5
HC ‫מקדמי פליטת‬
EF for HC Passenger Car (combined route)
3.0
2.5
EF (g/kmVeh)
2.0
SI Engine
1.5
CI Engine
1.0
0.5
0.0
Euro 0
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5
NOx ‫מקדמי פליטת‬
EF for NOx Passenger Car (plain route)
3.0
EF (g/kmVeh)
2.5
2.0
SI Engine
CI Engine
1.5
1.0
0.5
0.0
Euro 0
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5
NOx ‫מקדמי פליטת‬
EF for NOx Passenger Car (combined route)
4.0
3.5
EF (g/kmVeh)
3.0
2.5
SI Engine
2.0
CI Engine
1.5
1.0
0.5
0.0
Euro 0
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5
PM ‫מקדמי פליטת‬
EF for PM Passenger Car (plain route)
0.09
0.08
EF (g/kmVeh)
0.07
0.06
SI Engine
0.05
CI Engine
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
Euro 0
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5
PM ‫מקדמי פליטת‬
EF for PM Passenger Car (combined route)
0.12
0.10
EF (g/kmVeh)
0.08
SI Engine
0.06
CI Engine
0.04
0.02
0.00
Euro 0
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5
‫יבוצע עד סוף ‪2013‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ניסויים למדידת מחזור נסיעה בינעירונית‬
‫ניתוח תוצאות המדידה והזנתן לתוכנת ‪ARTEMIS‬‬
‫חישוב מקדמי פליטה (נתוני הייחוס) לנסיעה בינעירונית‬
‫הזנה למודל של נתוני הרכב המונעים בגז טבעי ומימן‬
‫ביצועה חישובים של מקדמי הפליטה האופייניים למדינת ישראל‬
‫עבור גז טבעי ומימן‬
‫ניתוח התוצאות והשוואה עם מקרי הייחוס‬
‫תודה על ההקשבה !‬
‫מידע [email protected] :‬‬

similar documents