20_18_Fa_DUM_výuka

Report
Označení DUM
20 - 18 - Fa - DUM
Autor
Příjmení a jméno: Fichna Josef, Mgr.
Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace
Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, 747 28
Předmět a očekávaný výstup
Ročník: 8.
Datum: 5. 3. 2013
Předmět: Zeměpis
Tematický celek: Evropa – Německo, Polsko
Očekávaný výstup: Charakterizuje jednotlivé státy Evropy. Porovnává a hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a
podobnosti Evropy.
Anotace: Prezentace pro žáky, ve které se dozví základní informace o státech Evropy.
Součástí výuky budou i vlastní prezentace žáků na jednotlivé státy Evropy.
Klíčová slova: Evropa, Německo, Polsko
NĚMECKO, POLSKO
Obr. 1
1. Německo
2. Polsko
KRAJINA NĚMECKA, POLSKA
•
•
•
•
•
STÁTY: Německo, Polsko
MOŘE: Severní, Baltské
OSTROVY: Fríské, Rujana
ZÁTOKA: Gdaňská, Pomořanská, Lűbecký záliv
POVRCH: POHOŘÍ: Alpy, Schwarzwald, Švábský Jura,
Středoněmecká vysočina, Durynský les, Bavorský les,
Smrčiny, Karpaty, Krkonoše
NÍŽINY: Severoněmecká, Pobaltská, Velkopolská,
Slezská
• ŘEKY: Dunaj, Rýn, Mohan, Mosela, Labe, Inn, Odra, Visla,
Varta, Bug
• JEZERA: Bodamské, Wűrmské, Chiemské, Mazurská
jezerní plošina
KRAJINA NĚMECKA, POLSKA
Obr. 2
NĚMECKO
VLAJKA
Obr. 3
ÚZEMÍ
Obr. 4
NĚMECKO
FAKTA A ČÍSLA:
• Rozloha: 357 000 km2
• Počet obyvatel: 82 700 000
• Hlavní město: Berlín (3 440 000)
• Státní zřízení: republika
• Úřední jazyk: němčina
• Měna: euro
• Hlavní náboženství: křesťanství
• HDP: 22 700 US dolarů
HOSPODÁŘSTVÍ
• PRŮMYSL: STROJÍRENSKÝ – auta (1. v Evropě a 3. na světě) – OPEL, AUDI, BMW,
MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN, PORSCHE, MANN
- BOSCH – nářadí, elektrotechnika
- KRUPP – zbraně, výtahy, eskalátory, ocel
- ELEKTROTECHNICKÝ- SIEMENS, GRUNDIG
- OPTIKA – CARL ZEISS
- CHEMICKÝ - BASF
- TĚŽEBNÍ – hnědé a černé uhlí, draselná sůl, ropa, zemní plyn
- HUTNICKÝ – železo a ocel
- ENERGETICKÝ – tepelné a jaderné elektrárny
- PAPÍRENSKÝ
- CESTOVNÍ RUCH – Alpy, historická města
Německo je největším evropským výrobcem ocelových trubek, aut, lodí, televizorů
a papíru.
• ZEMĚDĚLSTVÍ: obilí, brambory, cukrová řepa, vinná réva (kolem Rýna a
Mosely), chmel (1. na světě, v Podunají), zelenina
– chov skotu a vepřů
OBYVATELSTVO
• VZNIK: Německo vzniklo v roce 1990 sjednocením
Spolkové republiky Německo (SRN) a Německé
demokratické republiky (NDR)
• VELKÁ MĚSTA: přístav Hamburg a Brémy,
Frankfurt nad Mohanem, Kolín nad Rýnem (Köln),
Bonn (dříve hlavní město SRN), Dortmund, Essen,
Dűsseldorf, Mnichov (Műnchen), Drážďany
(Dresden), Norimberk, Stuttgart
• PAMÁTKY: Berlínská zeď
Německo je spolkovou zemí – 16 spolkových zemí.
SPOLKOVÉ ZEMĚ NĚMECKA
Obr. 5
NĚMECKÁ MĚSTA
Obr. 6
POLSKO
VLAJKA
Obr. 7
ÚZEMÍ
Obr. 8
POLSKO
FAKTA A ČÍSLA:
• Rozloha: 312 680 km2
• Počet obyvatel: 38 400 000
• Hlavní město: Varšava (1 650 000)
• Státní zřízení: republika
• Úřední jazyk: polština
• Měna: zlotý
• Hlavní náboženství: křesťanství
• HDP: 1 960 US dolarů
HOSPODÁŘSTVÍ
• PRŮMYSL: TĚŽEBNÍ – černé uhlí, sůl, síra
- HUTNICKÝ – železo a ocel
- STROJÍRENSKÝ – auta (FIAT, DAEWOO, VW)
- lodě (Štětín Gdaňsk)
- POTRAVINÁŘSKÝ, CHEMICKÝ, TEXTILNÍ a
ELEKTROTECHNICKÝ
- CESTOVNÍ RUCH – Varšava, Krakov, Vratislav
• ZEMĚDĚLSTVÍ: 50% území = orná půda – největší
evropský producent BRAMBOR, žita a ovsa, dále se
pěstuje len, cukrovka, pšenice, ovoce a zelenina
- chov vepřů, skotu, koní
OBYVATELSTVO
• VELKÁ MĚSTA: historická města Vratislav,
KRAKOV – královský hrad Wawel (památka
UNESCO), přístav Štětín a Gdaňsk, Lodž
Polsko má strategickou polohu při Baltském
moři, tvoří tranzit mezi Německem a Ruskem.
POLSKÁ MĚSTA
Obr. 9
OPAKOVÁNÍ
Doplňte text:
Hlavním městem Německa, které je ………., je ………. .
Německo vzniklo v roce ………. sjednocením ………. ……….
………. (SRN) a ………. ………. ………. (NDR). Německo je také
………. zemí, kterou tvoří ………. spolkových zemí. Mezi
nejznámější německé firmy patří ………. a ………., které
vyrábějí elektrotechniku, firma Carl Zeiss vyrábí ………., firma
Basf pak reprezentuje ………. průmysl. Německo je také
největším evropským výrobcem ………., například značka
………., ………., ………., ………., ………. . Hlavním městem Polska,
které je ………., je ………. . 50% jeho území tvoří ………. půda,
proto je Polsko největší evropským producentem ………. . V
Polsku se také chová nejvíce ………. v Evropě. Z polských
měst je nejnavštěvovanější historický ………. s královským
hradem ………. . Jsou zde také známé přístavy ………. a ………. .
OPAKOVÁNÍ – správné řešení
Hlavním městem Německa, které je republikou, je Berlín.
Německo vzniklo v roce 1990 sjednocením Spolkové
republiky Německo (SRN) a Německé demokratické
republiky (NDR). Německo je také spolkovou zemí, kterou
tvoří 16 spolkových zemí. Mezi nejznámější německé firmy
patří Siemens a Grundig, které vyrábějí elektrotechniku,
firma Carl Zeiss vyrábí optiku, firma Basf pak reprezentuje
chemický průmysl. Německo je také největším evropským
výrobcem aut, například značka Audi, Opel, VW, Mercedes,
BMW. Hlavním městem Polska, které je republikou, je
Varšava. 50% jeho území tvoří orná půda, proto je Polsko
největší evropským producentem brambor. V Polsku se také
chová nejvíce koní v Evropě. Z polských měst je
nejnavštěvovanější historický Krakov s královským hradem
Wawel. Jsou zde také známé přístavy Štětín a Gdaňsk.
Autorizace
Autorizace z použité literatury
JEŘÁBEK,M., ANDĚL,J., PEŠTOVÁ,J., KASTNER,J. Zeměpis 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Plzeň,
Fraus 2006
LORENC,P. Největší světadíl na Zemi, Praha, Moby Dick 1998
BROŽKOVÁ,H., JIRASEK,J., LIBOVICKÁ,L., PONOCNÁ,M., ŘAPKOVÁ, M., ROČKOVÁ, I., Velká encyklopedie zeměpisu, Praha,
Svojtka 2003
Evropa sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia , Praha, Kartografie 2006
Autorizace z CMIS
Obr. 1 Použitý zdroj: <http://img.ihned.cz/attachment.php/450/39394450/aiosu58BDEFGHKLjkl6PQdpxyz0SUwAV/mapa-ceny-elektriny.png
>[cit. 2013-2-28]
Obr. 2 Použitý zdroj: < http://www.profimedia.cz/fotografie/satelitni-mapy-evropa-nemecko-rakousko-polsko-belorusko/profimedia0010881706.jpg > [cit. 2013-2-28]
Obr. 3 Použitý zdroj: < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Flag_of_Germany.svg > [cit. 2013-2-28]
Obr. 4 Použitý zdroj: < http://www.hotels-europe.com/info-countries/germany/germany.jpg > [cit. 2013-2-28]
Obr. 5 Použitý zdroj:<http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/11/18/11/country-29222_640.png > [cit. 2013-2-28]
Obr. 6 Použitý zdroj:< http://www.lonelyplanet.com/maps/europe/germany/map_of_germany.jpg > [cit. 2013-2-28]
Obr. 7 Použitý zdroj:< http://www.online-poker-zdarma.cz/obrazek/4e0af59431109/polska-vlajka_540x338.gif > [cit. 2013-2-28]
Obr. 8 Použitý zdroj:< http://www.hotels-europe.com/info-countries/poland/Poland.jpg > [cit. 2013-2-28]
Obr. 9 Použitý zdroj:< http://www.lonelyplanet.com/maps/europe/poland/map_of_poland.jpg > [cit. 2013-2-28]

similar documents