Doelen Vreedzame School - vrijwillige inzet voor en door jeugd en

Report
De Vreedzame Wijk
vrije
tijd
straat
kind
school
De Vreedzame Wijk
thuis
‘it takes a village to raise a child’
vrije
tijd
straat
kind
school
De Vreedzame Wijk
thuis
Doelstellingen van De Vreedzame Wijk
Op het niveau van de kinderen:
•
•
‘vreedzame vaardigheden’ toe laten passen in andere contexten
kinderen betrekken bij hun omgeving
De Vreedzame Wijk
Doelstellingen van De Vreedzame Wijk
Op het niveau van de kinderen:
•
•
vreedzame vaardigheden toe laten passen in andere contexten
kinderen betrekken bij hun omgeving
Op het niveau van de opvoeders:
•
•
•
allemaal opvoeders
verminderen handelingsverlegenheid van opvoeders
eenduidig pedagogisch beleid van wijkinstellingen
De Vreedzame Wijk
Doelstellingen van De Vreedzame Wijk
Op het niveau van de kinderen:
•
•
vreedzame vaardigheden toe laten passen in andere contexten
kinderen betrekken bij hun omgeving
Op het niveau van de opvoeders:
•
•
•
allemaal opvoeders
verminderen handelingsverlegenheid van opvoeders
eenduidig pedagogisch beleid van wijkinstellingen
Op wijkniveau:
•
•
een veilig, positief sociaal klimaat
pedagogisch ‘net’ rondom kinderen in basisschoolleeftijd
De Vreedzame Wijk
Aanleidingen voor het ontstaan van
De Vreedzame School (1999)
• toenemende gedragsproblematiek in scholen
• grensoverschrijdend gedrag kinderen
• afnemende omgangsvaardigheden
• grote ordeproblemen in klassen
• moeilijk leerkrachten vinden in grote steden
• maatschappelijke zorg om jeugdcriminaliteit en geweld
De Vreedzame School
Toename jeugdcriminaliteit
De Vreedzame
School
De Vreedzame
School
Wat is er aan de hand met onze jeugd?
De Vreedzame School
Uitgangspunten De Vreedzame School:
• kinderen hebben het nodig om nodig te zijn
• geef kinderen een stem en leer ze om die op een verantwoorde
manier te gebruiken
• school niet zozeer voorbereiding op deelname aan samenleving,
het is zelf een interessante samenleving
• hiermee twee vliegen in één klap:
 we nemen kinderen serieus, beschouwen ze als medeburger,
 én we laten ze leren door te doen
De VreedzameSchool
School
De Vreedzame
Doelen van De Vreedzame School
gezamenlijke
besluitvorming
intrapersoonlijk
conflicten
oplossen
verantwoordelijkheid
voor
gemeenschap
open staan
voor
verschillen
democratisch ABC
basale sociaal-emotionele competenties
interpersoonlijk
zelfvertrouwen
zelfcontrole
inzicht effect eigen handelen
empathie, inleven in ander
van perspectief kunnen wisselen
open staan voor anderen
De Vreedzame School: democratie moet je leren!
Doelen van De Vreedzame School
gezamenlijke
besluitvorming
conflicten
oplossen
verantwoordelijkheid
voor
gemeenschap
open staan
voor
verschillen
democratisch ABC
school en klas als oefenplaats voor democratisch burgerschap, met een
positief sociaal en moreel klimaat, waarin:
kinderen een stem krijgen
kinderen zich gehoord en gezien voelen
iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat
minder sprake is van handelingsverlegenheid bij leerkrachten
De Vreedzame School: democratie moet je leren!
Wat leren kinderen in De Vreedzame School ?
gezamenlijke
besluitvorming
mening hebben
argumenteren
verplaatsen in
mening ander
compromissen
sluiten
respect voor
minderheid
kritisch denken
conflicten
oplossen
win-win-oplossing
onderhandelen
mediatie
van perspectief
wisselen
omgaan met
boosheid
verantwoordelijkheid
voor
gemeenschap
verantwoordelijkheid voor
elkaar
zorgzaam
behulpzaamheid
initiatief nemen
participatie
samenwerken
open staan
voor
verschillen
tolerantie
vrijheid van
meningsuiting
respect voor
andere culturen,
levensbeschouwingen, religies
De Vreedzame School: democratie moet je leren!
democratisch ABC
principes van
democratie
verkiezingen
vertegenwoordiging
democratische
instituties
De lessenserie
Blok 1
We horen bij elkaar - groepsvorming
Blok 2 We lossen conflicten zelf op - conflicthantering
Blok 3 We hebben oor voor elkaar - communicatie
Blok 4 We hebben hart voor elkaar - gevoelens
Blok 5 We dragen een steentje bij – participatie (gr. 8: Democratisch ABC)
Blok 6 We zijn allemaal anders – diversiteit (gr. 8: Afscheid nemen)
De Vreedzame
School: democratie
De Vreedzame
School moet je leren!
De Vreedzame Wijk
‘it takes a village to raise a child’
VreedzameSchool
Wijk
De De
Vreedzame
Aanpak De Vreedzame Wijk:
• Benutten en versterken wat kinderen meekrijgen op school
• Fasering volgens ‘schillenmodel’
• Knopen leggen
De Vreedzame
Wijk
De Vreedzame
School
Schillenmodel
De Vreedzame
Wijk
De Vreedzame
School
Stappen:
• Verankering in deelnemende organisaties (management)
• Stuurgroepen in partnerorganisaties
• Dan pas training medewerkers (kinderopvang,
wijkwelzijnsinstelling, speeltuinen, kinderboerderijen,
maatschappelijk werkers, aanbieders verlengde schooldag,
sportclubs, etc.
• ‘Vreedzame’ omgeving zichtbaar maken
• Training wijkmediatoren;>>> moedermediatoren, >>>!
• Wijkmanifest en bijdrage aan de buurt van alle scholen
• Knopen leggen
• VW 2.0 , ouders en bewoners
De Vreedzame
Wijk
De Vreedzame
School
Vreedzame wijken nu:
 Utrecht (Overvecht, Kanaleneiland, Sterrenwijk, Zuilen, Ondiep,
Hoograven, Leidsche Rijn,…..)
 Amsterdam-Noord (Noordwest)
 Hoorn (Risdam-Zuid)
 Amersfoort (Kruiskamp/Koppel, Schuilenburg, De Laak)
 Groningen/Den Bosch/Leiden/Rotterd
De Vreedzame
Wijk
De Vreedzame
School
Filmfragmenten uit De Vreedzame Wijk
De Vreedzame Wijk
De Vreedzame Wijk
De Vreedzame Wijk
De Vreedzame Wijk
De Vreedzame Wijk
De Vreedzame Wijk
Discussie:
• Hoe haal je de vraag op? en zorg je dat je
niet zelf de oplossing bedenkt?
• Vrijwilligers trainer>>investering>>hoe
zorg je dat er iets blijft?
• Allemaal opvoeders?
De Vreedzame Wijk

similar documents