IBC NAAR PRAAG?!

Report
IBC NAAR PRAAG?!
IBC NAAR PRAAG?!
Waarom IBC een eigen reis?
Waarom Praag?
Wat is de inhoud van de reis?
Waarom IBC een eigen reis?
•
Tijdens projectlessen op de IBC –dag wordt inhoudelijke verdieping
gegeven aan de onderwerpen die in de werkweek aan de orde komen
• Gastles van Tsjechische ambassadeur voorafgaand aan de werkweek
• geografie, de demografie en de economie van Tsjechië. Voertaal:
Engels
• Internationalisering: Leerlingen bezoeken een Tsjechische vo-school in
Praag. Voertaal: Engels
• lesonderwerp: ‘de Tsjechische economie in Europa’
• De IBC-klas is al een hechte klas, en kan de onderlinge banden
versterken.
Waarom Praag?
Praag is een prachtige stad, waar we met werkweken al veel
ervaring mee hebben.
School heeft goede contacten met een Gymnazium in Praag, zodat
een bezoek aan deze school een onderdeel wordt.
Ichthus heeft contacten met ambassade Tsjechië
Op de heen- en terugweg interessante bestemmingen om te
bezoeken: Wolfsburg, Wittenberg, Theresienstadt en Frankfurt
(later meer hierover)….
en de link hiervan met het IBC-Programma: internationalisering,
geschiedenis, cultuur, Economie en M&O
IBC-werkweek-programma
Maandag 13 mei:
• 06.00 uur Vertrek
• 13.00 uur Wolfsburg: bezoek
VW-fabriek met rondleiding en workshop
• Doorreizen naar Wittenberg
• Bekijken slotkapel en slapen in jeugdherberg.
dinsdag 14 mei:
•Bezoek concentratiekamp in Theresienstadt
•Doorreizen naar Praag
•Alleen op stap in Praag om te eten
•‘s avonds naar de romantische Karelsbrug
•Eerste overnachting in Praag
Woensdag 15 mei:
•Bezoek Gymnazium in Praag
•Engelstalige lessen bijwonen
•Informatieuitwisseling
• Bezoek aan Praag: Praagse Burcht &
Kathedraal
Donderdag 16 mei:
• Jidcin: bezoek Glasblazerij; Vergelijking Arbowetgeving hier en
daar.
• Klimmen en klauteren op de Prachover Felsen (geologisch
interessant gebied)
• Vrije tijd: stad bekijken, winkelen
• Eten
• ‘s avonds naar het theater: WOW show
https://ichthuscollege.itslearning.com/main.aspx?CourseID=1530
Vrijdag 17 mei:
•Naar Frankfurt:
•Rondleiding Flughafen Frankfurt
•Slapen en eten in de jeugdherberg
Zaterdag 18 mei:
Naar huis. Tussen 12.00 en 13.00 uur aankomst.
Einde van een nooit te vergeten reis!!!
KOSTEN
In verband met de relatief dure busreis zal de reis iets
duurder zijn dan een gemiddelde werkweek.
De maximale prijs zal € 425 p.p. bedragen.

similar documents