Jak se připravit na výběrové řízení

Report
Jak se připravit na první
výběrové řízení?
Mgr. Jana Kopecká
Ing. Pavla Bakalářová
JTEKT European operations
Představení firmy a lektorek
Společnost Koyo Bearings Česká republika, s.r.o. se
sídlem v Olomouci, je součástí japonské nadnárodní
společnosti JTEKT Corporation a patří do skupiny
společností částečně vlastněných automobilkou
Toyota.
Výrobní program je zaměřen na výrobu jehličkových,
válečkových a axiálních ložisek a kladek do dieselových
motorů určených nejen pro automobilový, ale i
strojírenský průmysl.
Mezi přední zákazníky olomouckého závodu patří
například VW, Audi, Renault, VOLVO, PSA PEUGEOT
CITROËN, SCANIA, ZF, BOSCH a další.
Výrobní závod je certifikován dle ISO TS 16949, ISO
14001 a ISO 18001. V současné době zaměstnává
téměř 400 pracovníků.
Aktuálně zaměstnává téměř 400 pracovníků.
JTEKT European operations
Cíl prezentace?
Kde hledat práci?
Jak napsat životopis?
K čemu je motivační dopis?
Co mě čeká u pohovoru?
Co mě čeká v agentuře práce?
Jak se mám připravit na pohovor?
Na co se mě budou ptát?
Proč mě nepřijali?
Co musím podepsat?
…….
…….
???
JTEKT European operations
Životopis = vstupenka k pohovoru
Životopis (CV) je vaším prvním kontaktem s budoucím zaměstnavatelem.
Víte, jak napsat CV, abyste měli tu nejlepší šanci na přijetí?
Základní pravidlo životopisu: Zaujme váš životopis příjemce? CV píšete právě pro
potenciálního zaměstnavatele, nikoli pro sebe. Proto by váš životopis měl být věcný,
stručný a především strukturovaný.
Co do životopisu napsat?
 Osobní a kontaktní údaje
 Vzdělání + případné vzdělávací kurzy a zahraniční studijní pobyty
 Pracovní zkušenosti – praxe při studiu od nejnovějších k nejstarším
 Jazykové znalosti, počítačové dovednosti
 Jakékoliv další dovednosti či znalosti, certifikáty a oprávnění
 Řidičský průkaz
A co nemusíte v životopisu uvádět?
Do životopisu nemusíte psát intimní a citlivé údaje: pohlaví, rodinný status, zdravotní
stav, informace o trestním rejstříku.
JTEKT European operations
Ukázka životopisu, který
můžete vytvořit pomocí volně
dostupných služeb na
internetu.
www.zivotopisy.cz
JTEKT European operations
3 tipy pro vaše CV
Buďte připraveni životopis vysvětlit
Při pohovoru můžete podrobněji rozebrat jednotlivé body vašeho životopisu. Měli
byste se v něm orientovat, ale neučte se odříkávat CV nazpaměť. K pohovoru si vždy
vezměte jeden životopis s sebou.
Napište si více životopisů
Každá firma je jiná a také hledá jiné uchazeče s jinými vlastnostmi. Přizpůsobte proto
svůj životopis pozici, o kterou se ucházíte. Ujistěte se, že váš životopis obsahuje vše, co
zaměstnavatel požaduje v inzerátu.
Udržujte svůj životopis aktuální
Nikdy nevíte, jakou pracovní příležitost vám život poskytne. Buďte připraveni a mějte
po ruce čerstvý životopis, aby vás připravenější uchazeči nepředběhli.
JTEKT European operations
Příprava na přijímací pohovor
Příprava na pracovní pohovor
 získání maximálního množství informací o společnosti
 získání informací o nabízeném zaměstnání
 pracovní pohovor vás nesmí zaskočit, proto je potřebná příprava odpovědí na
možné otázky, které budou s největší pravděpodobností kladeny – viz. dále
 zjistíte si přesně adresu, kam půjdete, a telefonní kontakt pro případ, že bude
potřeba cestou něco řešit (zpoždění, bloudění).
 součástí přípravy na pracovní pohovor je také včasný příchod – je vhodné dostavit
se včas, nejlépe 5 minut před začátkem, ale rozhodně ne o půl hodiny, to by mělo
spíše negativní dopad
 samozřejmostí by mělo být čisté oblečení a boty
 neopomeňte ani na svěží dech 
JTEKT European operations
Nejčastěji kladené otázky u pohovoru
Musíte si minimálně rozmyslet odpovědi na tři otázky, které jsem už zmínil výše:
 Proč chcete na této pozici pracovat?
 Jaká je vaše představa o platu?
 Kdy můžete nastoupit? Nebo kdy chcete nastoupit?






Jaké máte pracovní zkušenosti/ praxi při studiu?
Jaké jsou vaše dobré a špatné vlastnosti? Jaké máte slabiny?
Jakou máte představu o své práci u nás?
Co byste chtěli dělat za pět let?
Co byste na sobě změnil?
Co považujete za svůj dosavadní největší úspěch?
JTEKT European operations
Průběh pracovního pohovoru
Pracovní pohovor může obsahovat témata typu:
 Povězte mi něco o sobě (charakteru, vlastní motivaci, schopnostech a
dovednostech),
 Povězte mi o vaší ideální práci (náplni práce, o svěřených úkolech atd.),
 Popište stručně vaši praxi (obor činnosti, zařazení atd.)
Na všechny otázky je vhodné odpovídat srozumitelně a věcně.
Samozřejmě pracovní pohovor není pro uchazeče pouze „výslech“, uchazeč o danou
pozici by měl mít připraveny také své dotazy, které (pokud je vhodně během
pracovního pohovoru položí) by pro něj měly být přínosem.
Je slušné poděkovat za čas, který Vám byl věnován a za příležitost se pracovní pohovor
absolvovat.
Při odchodu byste se měli sami zamyslet nad vlastním výkonem. Zhodnotit vystupování
a prezentaci myšlenek, obsah a formu odpovědí a vzít si případné ponaučení pro
příště.
JTEKT European operations
Nejčastěji kladené otázky u pohovoru
Musíte si minimálně rozmyslet odpovědi na tři otázky:
 Proč chcete na této pozici pracovat?
 Jaká je vaše představa o platu?
 Kdy můžete nastoupit? Nebo kdy chcete nastoupit?










Jaké máte pracovní zkušenosti/ praxi při studiu?
Jaké jsou vaše dobré a špatné vlastnosti? Jaké máte slabiny?
Jakou máte představu o své práci u nás?
Co byste chtěli dělat za pět let?
Co byste na sobě změnil?
Co považujete za svůj dosavadní největší úspěch?
Proč jste se rozhodl/a ucházet se o toto místo?
Proč myslíte, že byste měl/a být zaměstnán/a právě u nás?
Co víte o naší firmě?
V čem vidíte svůj přínos pro naši firmu?
JTEKT European operations
Verbální a neverbální komunikace
Zaujměte během pohovoru vhodný postoj. Zůstaňte přirození.










Buďte pozitivní a usměvaví.
Již stisk ruky signalizuje mnoho o vaší osobnosti.
Dříve než se posadíte, počkejte, až k tomu budete vyzváni.
Kontrolujte své ruce – mnoho gest narušuje komunikaci.
Poslouchejte partnera bez přerušení.
Vyjadřujte se jasně, stručně a srozumitelně.
Věřte si. Buďte zdravě sebejistí.
Nemluvte ani příliš rychle, ani pomalu.
Volte pečlivě slova.
Dejte najevo svůj zájem.
JTEKT European operations
Chyby při pohovoru
Vyvarujte se chyb
 Nesnažte se udělat dojem tím, že budete přehnaně používat žargon a
technické podrobnosti.
 Nepřekrucujte svou povahu a nevymýšlejte si, pokud jde o vaše osobní kvality.
 Při samotném pohovoru nepřerušujte partnera uprostřed řeči; na otázky
odpovídejte věcně a výstižně.
 Nekritizujte své bývalé pedagogy, vedoucí na praxi apod.
 Nevyhýbejte se odpovědím na otázky.
 Nevymýšlejte si.
 Vedení diskuse nechte na osobě vedoucí pohovor
 Ztište mobilní telefon!
JTEKT European operations
Dostal/a jste pracovní nabídku?
Rady pro dobrý začátek:
 Budoucí zaměstnavatel Vás s největší pravděpodobností kontaktuje. Dohodnete si
čas a místo schůzky, na které dostanete konkrétní pracovní nabídku. Buďte
připraveni diskutovat o náplni práce a závazcích, stejně jako o odměnách.
 Během tohoto pohovoru od Vás zaměstnavatel očekává ujištění, že jste k práci
způsobilí a souhlasíte s dohodnutými podmínkami zaměstnání.
V této chvíli mohou obě strany prodiskutovat následující závazky:





termín nástupu a délku zkušebního období,
pracovní dobu,
druh smlouvy,
způsob, jakým bude společnost posuzovat odvedenou práci,
balíček zaměstnaneckých výhod
JTEKT European operations
Užitečné tipy a odkazy






www.jobs.cz
www.jobs.cz / sekce pro absolventy – tipy k pohovoru
www.prace.cz
www.mpsv.cz (kontaktní úřady práce)
www.hledampraci.cz
www.zivotopisy.cz
JTEKT European operations
Slovníček pojmů z oblasti personalistiky









assessment centrum
benefity
CV
doba neurčitá
doba určitá
DPČ
DPP
HPP
HR









KPI
mentoring
mzdový výměr
pracovní smlouva
recruitment
SAP
soft skills
teambuilding
vstupní prohlídka
JTEKT European operations
Děkujeme za pozornost!
JTEKT European operations

similar documents