Peder Mattiassons presentation om doping

Report
Peder Mathiasson
Antidopinggruppen
Riksidrottsförbundet
08-699 61 55
[email protected]
[email protected]
Innehåll
Vilka bestämmer dopingregler och vad innebär reglerna
Vilka gör dopingkontroller och hur går det till
Vad är viktigt att känna till
- Eget ansvar
- Risker med kosttillskott
Dopingtester och fall inom ishockey
Kunskapsglappet
De flesta inom idrotten vet väldigt lite om dopingreglerna.
De flesta utanför idrotten vet knappt något.
Samtidigt är:
- Alla idrottsutövare och ledare är skyldiga att känna till
dopingreglerna
- De som gör misstag på grund av okunnighet straffas hårt
- Stödet för dopingreglerna är totalt
Medlemskapet kopplar individen till dopingreglerna
Förening
SIF
Medlemskap
RF
Vem bestämmer dopingreglerna?
• WADA World Anti-Doping Agency
50 % Idrotten - 50 % världens regeringar
Remissrundor World Anti-Doping Code och dess standarder.
Första WADC år
Reviderad
Ny WADC
2004
2009
2015
Dopingregler 2015
RF stadgar + Antidopingreglementet
World Anti-Doping Code
WADA Model Rules
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dopinglistan / Prohibited List
Översatt standard för:
International Standard for:
Dopingkontroll
Testing
Personlig integritet/datasäkerhet
Protection of Privacy and Personal
Dispens
Therapeutic Use Exemptions
Laboratories
Viktigaste regler att ha koll på
- Dopinglistan (Läkemedel, Kosttillskott)
- Dopingkontrollen
WADA:s dopinglista
Kriterier för att hamna på WADA:s dopinglista
• 2 av 3:
- prestationshöjande
- potentiell hälsorisk
- mot ”spirit of sports”
• Maskerande
WADA:s dopinglista 2014 - substanser och metoder
Förbjudna såväl vid tävling som
utanför tävling
Förbjudna vid tävling
S0.
S1.
S2.
S6a. Stimulantia
S6b. Stimulantia (Specified)
Icke godkända substanser
Substanser m anabol effekt
Peptidhormoner, tillväxtfaktorer och
besläktade substanser
S3. Beta-2-stimulerare
S4.4,5 Hormon- o metaboliska modulatorer
S5. Diuretika och andra maskerande
M1. Manipulation av blod o
blodkomponenter
M2. Kemisk och fysisk manipulation
M3. Gendoping
S7. Narkotiska smärtstillande
S8. Cannabinoider
S9. Kortison
Förbjudna inom vissa idrotter
P1. Alkohol
(6 ISF)
P2. Betablockerare (7 ISF)
Idrottsutövares ansvar
1 § Idrottens antidopingreglemente
• att känna till och följa RF:s regler mot doping
- idrottens antidopingreglemente
- föreskrifter utfärdade av RS (dopingkontroll, vistelserapportering, personuppgifter, dispens, handläggning)
• att informera medicinsk personal om sin skyldighet att inte
använda förbjudna substanser och metoder för att
säkerställa att medicinsk behandling som han eller hon
skall undergå eller har undergått inte bryter mot RF:s regler
mot doping.
Eget ansvar
2 § Idrottens dopingreglemente
• Idrottsutövaren är personligen ansvarig för att se till att
förbjudna substanser inte kommer in i utövarens kropp.
Utövaren är även ansvarig för sådana substanser (eller
dessas nedbrytningsprodukter eller markörer) som
påträffas i dopingprov.
• Det är därför inte nödvändigt att uppsåt eller vårdslöshet
kan styrkas för att fastställa en dopingförseelse.
Bestraffning kap 14
Vem kan bestraffas?
- Alla medlemmar på alla nivåer inom RF
- Idrottsutövare som representerar svensk idrottsorganisation
(oavsett medlemskap)
- Ledare, tränare, instruktör, funktionär eller stödperson
Idrottens antidopingreglemente - Förseelser
• Bruk av doping
Vägran/smitning
Vistelserapportering och ”bommar”
• Försvårande
Innehav
Smuggling och illegal hantering
Medhjälp
Idrottens antidopingreglemente - Straffmätning
• Specificerade
substanser:
1) Tillrättavisning – 2 år, 2) 1 år – 4 år
• Övrig doping: 1) 2 – 4 år,
3) 8 år – livstid
2) livstid
• Bristande vistelserapportering/bommar 3ggr/18 mån: 1 – 2 år
• Vägran och försvårande: 2 – 4 år
• Medhjälp, olovlig befattning: 4 år – livstid
• Upp till maxstraff vid försvårande omständigheter.
• Straffnedsättning ned till ½ tid: Utan betydande fel eller försummelse,
erkännande, medhjälp i utredning
Uppträdande vid dopingkontroll
Dåligt humör efter förlorad match.
Tränare och lag vill vara ifred och inte släppa in DKF i rum.
Laget ska resa med flyg, tåg eller väntande buss.
Skyldighet:
- Att följa dopingkontrollfunktionärs anvisningar
- Att hålla sig under funktionärs uppsikt från kallelse till avslut
Uppträdande vid dopingkontroll
Den som förolämpar funktionär eller visar
ohörsamhet mot funktionärs anvisningar kan
bestraffas enligt RF: s stadgar 14 kap 2 § 7.
Tillrättavisning, böter, avstängning upp till två år.
Uppträdande vid dopingkontroll
Den som försvårar, eller försöker försvåra
genomförandet av en dopingkontroll eller på något
sätt försöker förhindra dopingkontrollfunktionärernas
arbete kan bestraffas enligt Idrottens
antidopingreglemente 2 § 5.
24 månaders avstängning från all idrott.
Skyldighet att ställa upp dopingkontroll
• Vem?
ALLA idrottsutövare
• När?
ALLTID träning / tävling / annat tillfälle
• Var?
ÖVERALLT
Sverige / utomlands
Dopingkontroll
Film ”Dopingkontroll” www.rf.se/antidoping
Folder: Dopingkontroll – dina rättigheter och skyldigheter
Provtagningen
• Kallelse (under ständig uppsikt till kontrollen avslutad)
• Inställelse och registrering
• Provtagning:
- val av uppsamlingskärl
- toalettbesök under övervakning
- hälla urinet i A- och B-provflaskorna
- kontroll av specifik vikt
- proven förpackas och försluts
• Protokollet avslutas
Idrottsutövarens rättigheter vid dopingkontroll
Att:
• delta i prisutdelning och presskonferens.
• delta i eftersnack med tränaren.
• ta med sig en förtroendeman eller tolk.
• lämna synpunkter i protokollet.
Den svenska dopingkontrollpoolen
Individuella idrottare
Skyldighet att lämna kontaktrapport varje kvartal.
- En timme angiven tid. Varje dag.
Lagidrotter
Skyldighet att lämna föreningsrapport varje månad.
Tillgänglig för dopingkontroll minst 2 tillfällen per vecka.
Kontrollpool – Kontaktrapporter individer
År 2014
( 16 SF )
Internationell elit
A
49
Nationell elit
B
215
Summa
264
Lagrapporter 2014
Elitlag
Am Fotboll
Basket
Fotboll
Handboll
Ishockey
Rugby
Volleyboll
99 lag med 1 800 spelare
Superserie
Basketligan herr
Allsvenskan/Damallsvenskan
Elitserien herr/Elitserien dam
Svenska Hockeyligan
SM-serien
Elitserien
Kosttillskott och doping
• Filmtajm
• http://www.rf.se/Antidoping/
Kosttillskott och doping
Varnar för användande av kosttillskott
WADA World Anti-Doping Agency
IOC
International Olympic Committee
SOK
Sveriges Olympiska Kommitté
RF
Riksidrottsförbundet
Kosttillskott och doping
Det finns risk att de kosttillskott
du köper är
”spetsade” eller förorenade.
Dopingfall och kosttillskott
2014
2014
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2010
2009
2007
2007
2006
2006
Friidrott
Ishockey
Amerikansk Fotboll
Boxning
F&S Friidrott
Ishockey
F&S Friidrott
Ishockey
Styrkelyft
Amerikansk fotb
Budo & Kampsp
F&S Friidrott
Rugby
Boxning
Budo & Kampsp
Budo & Kampsp
Taekwondo
Akademiska
Tyngdlyftning
Motorcykel
Volleyboll
Simning
Beta-metylfenetylamin
Sibutramin
Metylhexanamin
Metylhexamanin
Androstatriendion
Oxilofrin
Androstatriendion
Oxilofrin
Metylhexanamin
Metylhexanamin
Metylhexanamin
Androstatriendion
Metylhexanamin
Metylhex, Oxilofr, Androstatriendion
Metylhexanamin
Oxilofrin
Metylhexanamin
Metyltestosteron
Androstriendion
Nandrolon
Nandrolon
Androstriendion
6 mån
6 mån
12 mån
24 mån
24 mån
24 mån
24 mån
24 mån
12 mån
12 mån
12 mån
24 mån
24 mån
24 mån
6 mån
6 mån
24 mån
24 mån
12 mån
24 mån
24 mån
24 mån
Produkter i dopingutredningar
• Fairing Rage Insanity
2014
beta-metylfenetylamin
• Jack3d
2013
metylhexanamin
• Anabolic Beast
2012
metylhexanamin
• Jack3d
2012
metylhexanamin
• Jacked XX
2012
metylhexanamin
• Neurocore
2012
metylhexanamin
• Oxy Elite Pro
2012
metylhexanamin
• Novedex XT
2011
androstatriendion
• Crack, Jack3d
2011
metylhexanamin
• Black Burn
2011
metylhexanamin
• Hyperdrive 3.0+
2011
oxilofrin
• Djungle Warfare
2009
metyltestosteron
• Vyo Tech Viraloid
2009
androstendion, androstadiendion
Kosttillskott och doping
• prohormoner
• aromatashämmare
• stimulantia (ex efedrin, metylhexanamin)
Förorenat eller ej redovisat innehåll
Redovisat innehåll
Riskbedömning doping i kosttillskott
Hög risk
Prestationshöjare
Liten risk
Kolhydrater Protein
Liten risk
Vitaminer Mineraler
Alltid på egen risk!
Kosttillskott och doping
Det finns inget vetenskapligt stöd för behovet av
kosttillskott hos friska idrottare.
Kosttillskott och doping
Flera av våra svenska världsstjärnor i olika idrotter
använder inte kosttillskott utan äter endast
näringsriktig mat.
(Källa RF: Idrottare som dopingtestas måste uppge vilka mediciner
och kosttillskott de använder.)
Kosttillskott i dopingkontroller 2009
0 kosttillskott
1 776
51,5%
1-2
1 264
36,5%
3-8
410
12,0%
3 450
Det säljs kosttillskott
som innehåller eller borde klassas som:
- läkemedel
- narkotika
- dopingmedel
- hälsovådliga substanser
Kosttillskott m saluförbud i Stockholm stad
WINLAB 7-KETO FUEL
Thermonex
WNT Ripped Caps
Omnicut, SELF Omninutrition
Tistel Silymarin 80%
Lose it! Workout
Rage Nitro (Fairing)
KetoZ
Hemorage
HydroxyStim
Power Pre-workout Valencia
Ultra Ripped
BMR Tartarus Extreme Fatburner
Neurocore
SCITEC NUTRITION
Rage Nitro Extreme Watermelon
Synerlin, SELF Omninutrition
Viamax Maximizer
SuperPump MAX
ThermoFX
Glut Immune
WNT Pumped Tabs
WNT Diet Caps
Ketotrim, SELF Omninutrition
AMP Red Stack
Ultimate Nutrition Testostro Maria
RAGE NITRO Fairing
LEAN Fairing
Lose it! Meltime
Rage (Animal)
AllFlex
N.O. xplode 2.0
BMR Animus
Tested BURNER
Spirodex
Anabolic BEAST
Jack3D
Heat Fettförbrännare
Ginkgo Biloba
Ripped Burn
Grenade Fatburner
Berzerk
Crack
Nutrex Research/ Lipo 6 Black
ANIMUS Extreme pre Workout
Tartarus extreme fat burner
MULTI-PRONGED FAT ATTACK Rage Nitrio Extreme Fresh Pear
Oxy ELITE Pro Super Thermogenic
SELF MARIA TISTEL SILYMARIN 80%
FLASH OVERVIAMAX Desire
Maughan´s rules for supplements
• If it works, it´s probably banned
• If it´s not banned, then it probably doesn´t work
• If it looks too good to be true, it probably is.
Dopingkontrollstatistik
Antal dopingprov i Sverige 1982-2013
5000
4500
4000
3500
3000
Internat
2500
Tävling
2000
Träning
1500
1000
500
0
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
Antal dopingprov år per SF – topp 20 år 2013
Antal dopingprov och bestraffade 2004-2013
4100
45
4000
40
40
3900
35
35
35
3800
3700
25
24
3600
3500
30
29
20
18
18
18
20
18
15
3400
3300
10
3200
5
3100
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Antal prov
Bestraffade
2011
2012
2013
Antal dopingfall 2004-2013 fördelat på dopingklass
[]
3%
[]
1%
[]
2
S1. AAS & andra anabola
30
10
9
135
44%
Vägran smitning försvårande
S6. Stimulantia
3%
S6. Stimulantia Kokain
S8. Cannabis
30
10%
S5. Diuretika
Övriga i dopinglistan
84
27%
Andra förseelser
Typ av dopingfall inom högnivå/tävling 2010-2013
3
5,5%
17
31%
11
20%
AAS
Vägran smitning försvårande
Cannabis
Kokain
2
3,5%
Kosttillskott
Läkemedel
8
14,5%
14
25,5%
Dopingfall fördelat på utövarkategori 2002-2013
Motionärer
Tävlingsidrottare
Totalt 273 personer
Elitidrottare
29%
18%
53%
Elit = Tävlande i individuell gren internationell eller i landslag.
Spelare i högsta serie inom lagidrotter.
Dopingprovfördelning per kategori av idrottare 2014
300
Kontrollpool
Övrig tävlingsidrott
800
Motion
2000
Bestraffningar av svenska idrottare 2014
SF
(än så länge)
Idrottsnivå
Förening
Förseelse
Ishockey
Basketboll
Styrkelyft
Friidrott
Bordtennis
Bilsport
Elit
Elit
Elit
Elit
Elit
Elit
MODO Hockey
Stockholm Eagles
Sundsvalls Atletklubb
Hässelby SK
BTK Rekord
VW Dealer Team
Sibutramin
Smitning
Furosemid
B-methylphenetylamine
Efedrin
Prednisolon
6
24
24
6
3
T
M 20
M 21
K 19
M 21
K 17
M 25
Rugby
Tävling
Pingvin RugbyClub
Vägran
24
M 28
24
24
30
24
24
30
24
30
24
24
36
M 18
M 18
M 20
M 23
M 23
M 27
K 36
M 19
M 34
M 23
M 34
Styrkelyft
Motion
Friidrott
Motion
Styrkelyft
Motion
Friidrott
Motion
Friidrott
Motion
Korpen
Motion
Friidrott
Motion
TyngdlyftningMotion
Friidrott
Motion
Akademiska Motion
Friidrott
Motion
Straff
Ängelholms Styrke o Motion Testosteron
Friskis & Svettis Borlänge
Metandienon
Ängelholms Styrke o Motion Metandienon, Testosteron
Friskis & Svettis Örebro
Vägran
Friskis & Svettis, Uppsala
Vägran
Korpen Gävle
Metandienon, Testosteron
Friskis & Svettis, Sthlm
Stanozolol
Skutskärs Kraftsportklubb
Drostanolon, Testosteron
Friskis & Svettis, Sthlm
Metandienon
F Studentidrott, Luleå
Dihydroklormetyltestosteron
Friskis & Svettis, Järfälla
Testosteron, Stanozolol, 19- Norandrosteron
Kön/Ålder
Kontrollstatistik internationellt - Prov per år (Källa IOK/WADA)
300000
250000
200000
150000
274500 278000
100000
50000
0
95000 110000
130000
151000
198000
169000 183000
224000
258000 243000 267000
Dopingprov per idrott. Globalt 2010 och 2012.
Idrott
Antal prov
Fotboll
Friidrott
Amerikansk Fotboll
Cykel
Baseboll
Simning
Basket
Tyngdlyftning
Rugby
Ishockey
Skidsport
Brottning
Volleyboll
Rodd
Handboll
Boxning
Kanot
Judo
Triathlon
30 398
25 013
24 225
21 427
18 402
13 138
9 575
8 316
5 618
5 370
5 332
5 111
4 750
4 424
4 141
28 008
27 836
20 624
13 069
5 826
8 659
7 930
3 284
5 114
4 451
5 172
4 863
3 964
4 267
4 210
4 251
4 040
Information om idrottens antidopingverksamhet
RF:s hemsida
www.rf.se
Nyhetsmail:
Antidopingnytt
Svenskantidoping
Internationellt:
www.wada-ama.org
1 200 prenumeranter
FRÅGOR ???

similar documents