Proměnné servisní intervaly

Report
Autor prezentace:
Spuštění tl. F5
Sottl, I1.A
Odborný poradce: Ing. K. Vondrák (auto)
Mgr. M. Tunturovová (IT)
Testy byly prováděny na vozu Škoda Octavia, model 2001
1. Obecné informace
Přejít
2. Prodloužení servisních intervalů
Přejít
3. Značení vozidel s prodlouženým servisním intervalem
Přejít
4. Nálepka „Příští servisní prohlídka“
Přejít
5. Olověno-vápníkový akumulátor
Přejít
6. Nedostatek Oleje
Přejít
7. Doplňování motorového oleje
Přejít
8. Motorový olej
Přejít
9. Funkce v panelu přístrojů
Přejít
10. Příklady možných variant servisních intervalů
Přejít
Servisní intervaly mohou nyní být v závislosti na modelu a
motorizaci, až 2 roky nebo max. 30 000 km a u některých
vznětových motorů až 50 000 km.
Každá servisní prohlídka na vozidlech s prodlouženými
servisními intervaly v sobě vždy zahrnuje výměnu oleje.



Známá kontrolka (olejnička) signalizuje nyní
kromě tlaku motorového oleje i jeho hladinu.
Kontrolka svítí žlutě = nízká hladina oleje
Po zapnutí zapalování
kontrolka bliká žlutě asi 5 s = snímač hladiny
a teploty oleje G266 je vadný
Také pro doplňování oleje se musí používat olej, který je předepsán pro prodloužené servisní intervaly.
Doporučení zákazníkům
Na delší cesty
Doporučte zákazníkům,
aby si na delší
cesty motorový olej,
určený pro prodloužené
servisní intervaly, brali s
sebou.
Tak si zajistí, že budou
mít po ruce vždy
ten správný olej.
Pouze výjímečně
Doplnění předepsaným motorovým olejem
Někdy se může stát, že zákazník potřebuje
doplnit olej Není-li (např. u benzinové čerpací
stanice)
k dispozici olej, určený pro prodloužené
servisní intervaly, je možno doplnit maximálně
0,5 l oleje, který odpovídá normě
VW 502 00 - u zážehových motorů a
normě VW 505 00 u vznětových motorů.
Uvedené doplnění je však možno provést
jen zcela výjimečně v případě, že musí být
zachována provozuschopnost vozidla.


Vozidla s prodlouženým servisním intervalem
se poznají podle PR-čísla „QG1“ uvedeného
na datovém štítku vozidla.
Existují dvě provedení datového štítku. Datový štítek
označený jako je umístěn ve vozidle na podlaze
zavazadlového prostoru a štítek je nalepen v Servisní knížce.


Se zavedením prodloužených servisních intervalů se
objevuje i nová nálepka „Příští servisní prohlídka“.
Na ní se v příslušném poli „podle ukazatele“ vyznačí, že
se jedná o prodloužený servisní interval.
x

Přestože nebude akumulátor, díky prodlouženým
servisním intervalům, delší dobu servisem
kontrolován, je i po toto delší období jeho správná
funkce zajištěna.
Co je na novém akumulátoru nového?


I když je akumulátor neprůhledný, nekomplikuje to jeho
kontrolu, nebo: intervaly jeho doplňování jsou třikrát delší,
než u běžných akumulátorů.
Na vrchní straně akumulátoru je kruhové okénko, tzv.
„magické oko“. Toto „oko“ mění svoji barvu podle stavu nabití
akumulátoru a podle stavu elektrolytu.
I.
II.
Proměnné
servisní
intervaly
III.
Pevné servisní
intervaly
Zobrazení
servisních
intervalů



Řídicí jednotka panelu přístrojů J218 vypočítává na základě došlých
informací vzdálenost, kterou je možno do příští servisní prohlídky
ještě ujet.
Prodloužení servisních intervalů je možné jen tehdy, je-li k tomu
správně nakódován panel přístrojů a je-li použit předepsaný
speciální motorový olej.
Příští servisní interval bude proměnný jen tehdy, jestliže byl displej
vynulován pomocí diagnostického přístroje V.A.G 1552, V.A.G 1551
nebo VAS 5051.




Pokyny ke vzdálenosti, kterou je možno do příští servisní
prohlídky ještě ujet, obdrží řidič prostřednictvím displeje v
panelu přístrojů.
Obyčejně se hlášení objeví na místě počtu ujetých kilometrů.
U vozidel s palubním počítačem nebo navigací se hlášení
zobrazuje na centrálním displeji.
Údaj o počtu kilometrů, které zbývají do servisní prohlídky se
snižuje v krocích po 100 kilometrech.


Je možno nakódovat (nastavit) i pevný servisní interval 15 000 km nebo 1 rok
pro výměnu motorového oleje. Je to pro případ, kdy by nebyl k dispozici
předepsaný motorový olej.
Vynulování servisních intervalů lze provádět i přímo na panelu přístrojů.
V tomto případě je však možno nastavit jen pevný servisní interval 15 000
km nebo 1 rok.
Postup pro vynulování je uveden v příslušné dílenské příručce.
Upozornění:
Ukazetel servisních
intervalů je nutno
při každé servisní
prohlídce vynulovat
(přizpůsobit).
Při vynulovávání
postupujte vždy
podle dílenské příručky,
Rozdíly v zobrazení ukazatele
Upozornění
„Servis za
1500 km“
Výzva k servisní
prohlídce
„Service“
Výzva k servisní
prohlídce
„service
OIL“
Motorový olej podle normy VW
Děkuji za pozornost

similar documents