Harmonisch samenwerken met personeel en vrijwilligers

Report
Harmonisch samenwerken
met personeel en
vrijwilligers
Studiedag Werken met vrijwilligers
Liliane Krokaert
Brussel 22 mei 2014
Harmonisch samenwerken met vrijwilligers
Samenwerking personeel – vrijwilligers in
de voorziening
Spanningsvelden
Basisvoorwaarden voor goede
samenwerking
Opvolging – praktische tools
Samenwerking personeel – vrijwilligers
De organisatie
Algemeen
Visie op vrijwilligerswerk
Taken voor de vrijwilligers
Omkadering van de vrijwilligerswerking
Beleidsnota
Samenwerking personeel – vrijwilligers
Specifiek
Verduidelijking per dienst of afdeling
In overleg met vrijwilligersverantwoordelijke
Opnieuw afbakenen van taken VW
Keuze van de vrijwilliger
Samenwerking personeel – vrijwilligers
De vrijwilliger
Eigen invalshoek
Eigen motivatie – geen ‘professionele’
vorming
Gelijkwaardige relatie VW – cliënt
Inzet zonder bezoldiging
Spanningsvelden
Verschil in waarden en belangen
Waardering
Praktische moeilijkheden
Problemen van persoonsgebonden aard
Spanningsvelden
Verschil in waarden en belangen
Vrijwilligers doen de leuke dingen
Terreinoverschrijding
Verschil in aanpak
Grenzen en respect
Spanningsvelden
Waardering
Opleiding versus levenservaring
Eigen model is geen universeel model
VW maakt shortcuts
Spanningsvelden
Praktische moeilijkheden
Vaktaal
Overbevraging
Vergaderingen?
…
Spanningsvelden
Problemen van persoonsgebonden aard
VW voelt zich niet thuis
Incasseringsvermogen van de VW
VW voelt zich niet aanvaard
…
Basisvoorwaarden voor een goede samenwerking
Wederzijds respect
Wederzijdse erkenning van positie en
verantwoordelijkheden
Waardering van iedere vorm van
deskundigheid
Organisatie
Opvolging
Komst van nieuw personeel
Begeleiding en evaluatie van vrijwilligers
Praktische tools
www.presentweb.be
doorklikken naar Publicaties
www.zorgbetermetvrijwilligers.nl
www.succesvolvrijwilligen.be

similar documents