powerpoint - Hermesplus

Report
Crisis:
De begeleiding v/d discontinuïteit
(La Clinique de la discontinuité)
J. Snacken
31 mei 2013
Crisis: etymologie
Grieks: krisis: oordeel
 v/h werkwoord “krinein”: scheiden, beslissen, discrimineren
 Kantelmoment in een ziekte (Hippocrates, Galenos)
 een plotse wijziging naar beterschap of verergering
 een emotioneel stresserend feit
 een traumatische wijziging in iemands leven
Een leven zonder crisis




“Trauma v/d 8 maanden”: individualisatie
“Laatste Schooldag / Eerste Werkdag”
“Eerste verliefdheid”
…
Ideaalbeeld: op 104 jaar, thuiskomen van zijn
hobby, in slaap vallen en niet meer wakker worden
“La vie comme un long fleuve tranquille”
Management voorspelbare crisis:
antropologisch antwoord
Overgangsritualen:
(A. van Gennep; Les Rites de Passage, 1909)
 Sociale begeleiding v/d discontinuïteiten
 Sociale standaardisatie v/d discontinuïteiten
 Begroeting
 Drempel
 Rouw
 Initiaties
 ….
=> Waardigheid, Menselijkheid, Beschaving door Beleefdheid
Van Gennep (2)
3 fasen:
 Preliminair
 Liminair
 Postliminair
Management voorspelbare crisis
katholiek antwoord: 7 Sacramenten







Geboorte
Nubiliteit/Volwassenheid
Seksualiteit
Zondigheid
(Nakende) Dood
Transsubstantialisatie
Sacralisatie
Doop
Vormsel
Huwelijk
Biecht
Sacrament der Zieken
Eucharistie
Priesterwijding
Crisis en
Geestelijke Gezondheid
4 extreme voorbeelden:
 Zweeds gezin met dodelijke crash op Brusselse Ring
 40 jarige man die 4 dagen gehuwd was
 Depressie omwille van een “ongenoemde foetus”
 Pensioenalcoholisme & depressie
Naar een operationeel model:
Rupturen zonder functioneel rituaal




Homeostase
Ruptuur
Aanpassingsfase
Nieuwe Homeostase
begin v/d crisis
(liminaire fase)
einde v/d crisis
3 opties
 Annulatie v/d ruptuur:
 (professioneel)
 Maturatie:
surrogaat:
ingreep op het systeem
+ secundaire preventie
sociaal antwoord
tijdelijk vs. definitief
psychotherapie
Strategische beslissing vergt psychotherapeutische
ervaring
Rouwarbeid
Genese van Rupturen
 “Zuiver” sociaal:
VW Vorst
Migratie
 “Psycho-sociaal”:
Fusioneel => Isolement
 “Psycho-pathologisch”: Manische fase
Persoonlijkheidsstoornis
 Iatrogeen:
Desintoxicatiekuur
Langdurige hospitalisatie
Destructieve, intense rupturen
 Pulsionele opwelling die niet verwerkbaar noch
verdringbaar is door de afwezigheid van angst op
het ogenblik van verschijnen => PTSD
 Double bind (Bateson)
 Verlies intern cultureel kader
Massale confrontatie met “on-zin”
Rouwarbeid
De rouw bevat een verlies aan interesse voor de buitenwereld,
behalve mbt de herinnering aan de overledene. Dit vervat
ook de onmogelijkheid een nieuw libidinaal Object te
investeren.
De rouwarbeid bestaat erin dat stap voor stap de libidinale
band wordt afgebouwd tot het libido het verloren Object
heeft losgelaten.
Op het einde v/d rouwarbeid hervindt het Ik zijn vrijheid om
een ander Object libidinaal te investeren
Vrij vertaald uit S. Freud, Trauer und Melancholie, 1915
Rouwritualen
 Massale aandacht voor het verloren Object
 Triangulatie “Vertegenwoordiger Sacrale”
Zingeving
 Multilateralisatie met de andere rouwenden
 Heropstarten v/h “leven” (kannibalistische fase)
“Mise en scène”
enkele uren
v/d
rouwarbeid
enkele maanden
Crisismanagement:
Tijd & Ruimte
 Behoud functies van slaap, arbeid, ontspanning
 Tijdelijke opvang van ontbrekende functies
 Zo weinig mogelijk supplementaire (iatrogene)
rupturen veroorzaken
 Mogelijkheden tot resiliantie vrijwaren
(multilateralisatie met mederouwenden)
Individuele begeleiding
Collectieve begeleiding
Conclusies
 Crisissen zijn essentieel deel v/h “Mens Zijn”
(Condition Humaine)
 Antropologisch is hun management ritueel
ondersteund
 “Post-modernisme” mist aangepaste rituelen
“Psychologisering” & “Sociale Hulp” van
antropologisch deficit
“Psychiatrisering” van het psychologisch deficit

similar documents