Prezentacja_wypalenie_zawodowe

Report
WYPALENIE
ZAWODOWE
JAKO PROBLEM
SPOŁECZNY
Aleksandra Kozak
Małgorzata Lasak
Natalia Marcisz
Ilona Ślusarczyk
CZYM JEST?
„Wycofanie się” z działalności
zawodowej w odpowiedzi na zbyt duży stres lub
niezadowolenie z wykonywanej pracy. Połączony z utratą
entuzjazmu, zaangażowania oraz poczucia „misji”.
Jest to proces rozpoczynający się nadmiernym
i długotrwałym działaniem stresu, który wywołuje
uczucie napięcia, drażliwość i zmęczenie wśród pracowników.
Jego kontynuacją jest izolowanie się, dystansowanie
od innych, czemu towarzyszą zachowania apatyczne, cyniczne
lub szorstkie i grubiańskie. – Cary Cherniss
KOGO DOTYCZY?
Wypalenie zawodowe jest domeną zawodów „w
służbie” innemu człowiekowi. Nauczyciele,
personel medyczny, duchowni, pracownicy
socjalni, terapeuci są w grupie osób najbardziej
narażonych. Często i szybko „wypalają się”
również pracownicy korporacyjni.
GŁÓWNE PRZYCZYNY
 Zamartwianie się
Pracownicy, którzy mają poczucie, że mogą cały czas zrobić
więcej. Lub osoby, które tak naprawdę nie zrobiły wiele, a są
wyczerpane fizycznie przez wykonywane czynności, co
prowadzi do niezadowolenia z siebie
 Kompulsywne dążenie do osiągnięć
Cechuje osoby, których osiągnięcie szczęścia jest możliwe tylko
poprzez sukcesy zawodowe. Są one często postrzegane jako
uczestnicy tzw. „wyściugu szczurów”
GŁÓWNE PRZYCZYNY
 Nadmierny samokrytycyzm
Takie osoby są dla siebie bezlitosne w samoocenie, starają się
udowodnić, że mogą więcej przy tym nie potrafią się zatrzymać w swoich
działaniach.
 Postawa „Zosi- Samosi”
Charakterystyczne jest dla niej przekonanie, że tylko ona może zrobić to
dobrze. Nie może na nikogo liczyć ani na nikim polegać.
 Naprawiacz Świata
„Naprawiacze świata” nie mierzą sił na zamiary. Chcą zrobić więcej dla
innych niż mogą, co prowadzi to ich wyczerpania i niezadowlenia,
ponieważ naprawić świata w 100% się nie da.
INNE MOŻLIWE PRZYCZYNY
- Uwarunkowania środowiska
- Zachwiane poczucie własnej wartości
- Trudności w kontrolowaniu i opanowywaniu własnych emocji
- Tendencje do nadmiernej rywalizacji
- Przedmiotowe traktowanie innych
- Przepracowanie
- Brak sukcesów, utrata nadziei
- Wyczerpanie, niechęć do ludzi, apatia, złość
- Bezradność
- Niepewność w kontaktach z innymi
- Niska samoocena
- Brak satysfakcji z pracy
- Zbyt wiele obowiązków
- Niskie wynagrodzenie
OBJAWY
Depersonalizacja
Ujawnia się w postaci przedmiotowego
reagowania na innych ludzi, którzy są
odbiorcami usług danej osoby np. z klientami
czy podopiecznymi -> obojętność,
bezduszność, niechęć, nacechowana
drażliwość, słabe zainteresowanie odbiorcom.
OBJAWY
Obniżone poczucie dokonań osobistych
Oznacza spadek poczucia własnych
kompetencji oraz sukcesów w życiu
zawodowym -> wiąże się z przekonaniem o
własnej nieproduktywności, obniżonych
możliwościach realizacji zadań oraz
niezdolności do radzenia sobie w trudnych
sytuacjach zawodowych
OBJAWY
Wyczerpanie emocjonalne
Osoba nadmiernie obciążona
emocjonalnie -> stres, zmęczenie,
utrata energii, osłabienie czy
znużenie
SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE
 subiektywne poczucie przepracowania, brak chęci do pracy,
 niechęć wychodzenia do pracy,
 poczucie izolacji, osamotnienia,
 postrzeganie życia jako ponurego i ciężkiego,
 negatywne postawy wobec klientów,
 brak cierpliwości, drażliwość, poirytowanie na gruncie
rodzinnym,
 częste choroby,
 negatywne, ucieczkowe, a nawet samobójcze myśli.
SKUTKI
- Niekorzystny wpływ na stan zdrowia fizycznego
reakcja organizmu na przewlekły stres towarzyszący
wypaleniu zawodowym
- Niekorzystny wpływ na stan zdrowia psychicznego
Wypalenie zawodowe nie jest traktowane jako
forma psychopatologii, jednak prowadzi do
zaburzeń psychicznych: uzależnienia, zaburzenia
lękowe, depresyjne.
11
WPŁYW NA PRACĘ:
 Mniejsze zaangażowanie w pracę
 Obniżona skuteczność
 Skłonność do konfliktów
 Absencja
 Automatyzm
 bezrefleksyjność
 Niedbałość
 Wręcz unikanie pracy za wszelką cenę
12
WPŁYW NA ŻYCIE OSOBISTE:
Obniżona samoocena
Przenoszenie stresu z pracy do domu
Wyładowywanie negatywnych emocji
Niechęć do życia
Brak widoków na przyszłość
Zaburzenie relacji w życiu prywatnym
Nakładające się zmęczenie, kłopoty ze snem
13
LECZENIE
Solidny odpoczynek- jeden z podstawowych
sposób na leczenia wypalenia zawodowego
„Remanent życia”- polega na
podsumowaniu dotychczasowego życia,
dogłębnej analizie sytuacji w jakiej się dana
osoba znalazła oraz na wytyczeniu i
określeniu celów na przyszłość
LECZENIE
Zdrowy dystans- zwolnienie tempa,
odnalezienie wewnętrznej harmonii (m.in.
dzięki ćwiczeniom oddechowym, jodze). Zaleca
się również dłuższy sen, a co za tym idzie
zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń.
Ograniczenie stresu- nauka odpowiednich
technik radzenia sobie ze stresem
LECZENIE
Rozgraniczenie życia osobistego i zawodowego-
reorganizacja pracy, skoncentrowanie się na danej
pracy poprzez ograniczenie dostępu do rzeczy
powodujących roztargnienie.
Słuchać opinii najbliższych- osoby postronne są w
stanie przyuważyć złe oznaki zarówno fizyczne i
psychiczne. Warto ich zdanie mieć na uwadze , a
nawet wziąć sobie je do serca.
LECZENIE
Wizyta u specjalisty- szczególnie u
psychologa jeżeli powyższe rady nie dały
pozytywnych skutków bądź w przypadku
poczucia trwałego wypalenia. Taka wizyta
pozwoli na wyrzucenie z siebie negatywnych
emocji (w tym eliminację ciągłego poczucia
winy) jak również na zdobycie ciekawych
rozwiązań nieustających problemów.

similar documents