Controles schapen en geiten FAVV

Report
Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen
CONTROLE FAVV
SCHAPEN - GEITEN
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
ORGANOGRAM FAVV
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
2
ORGANIGRAM DG CONTROLE
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
3
TAKEN EN OPDRACHTEN PCE
• Controles verrichten, erover rapporteren en ze opvolgen:
• Controleplan monsternemingen  Alfa, Technische fiches;
• Inspectieplan  Checklists
• Operatoren kennen:
• Registratie in BOOD;
• Erkenningen/toelatingen afgeven.
• Dienstverlening aan operatoren / aan consumenten:
• Certificaten;
• Eerste gesprekspartners van de operatoren;
• Onderzoeken in verband met klachten.
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
4
PRINCIPE VAN INSPECTIES :
Businessplan 2012-2014
• Basisfrequentie / sector:
• Risicoprofiel / operator al naargelang van :
• Bezit van een gecertificeerd ACS / Hobbyhouder
• Resultaten van de inspecties in de 2 voorgaande jaren
• Intrekking van erkenning of toelating
• Verlaagde, verhoogde frequentie, vast aantal of opvolgingsinspecties
al naargelang van het profiel
•Hobbyisten: schapen-geiten: ≤10 vrouwelijke dieren ouder dan 6
maanden
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
5
PRINCIPE VAN INSPECTIES
• Inspectieplan :
• Basisfrequentie per type operator
• Scopes voor schapen- geiten, o.a.:
• Traceerbaarheid;
• Dierenwelzijn;
• Diergeneeskundige begeleiding en
geneesmiddelen;
• 1 Scope = 1 Checklist :
• http://www.favv-afsca.fgov.be/checklists-nl/dierlijkesector.asp
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
6
INSPECTIETOOLS : CL
• nummer, titel, versie
• hoofdstukken, vragen met
wegingscoëfficiënt (0,1,3,10,10*)
• C/NC/NA – cijfers - tekst
• rechtsgrondslagen
• «eindscore »
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
7
INTERPRETATIES INSPECTIES
 Onmisbaar voor standaardisering van de
maatregelen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
8
IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE
• Bedrijf = beslag => registratie in Sanitel en BOOD
=> Via DGZ
• Dier: 2 oormerken
– Paar identieke zalmkleurige OM
– EXPORT: 2 groene OM (één = elektronisch) of één
zalmkleurig plastieken en 1 groen elektronisch OM
– (1 OM en 1 bolus met elektronische transponder)
• Wanneer: verlaten geboortebeslag of voor 6
maanden ouderdom
• Slachtschapen <12 maanden: 1 blauw beslagOM
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
9
IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE
• Verlies 1 OM
 hermerkingsOM bestellen bij DGZ
• Verlies 2 OM
 dier opstallen
 DGZ + PCE verwittigen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
10
IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE
• REGISTER:
– Registratie binnen de drie dagen van:
•
•
•
•
•
Aanvoer- Afvoer
Geboorte - Sterfte
Merken en hermerken
Gegevens 12/12 –telling
Beslagfiche: vanaf 01/01/2014!
– 5 jaar bijhouden
• ook certificaten (import-export)
• ook verplaatsingsdocumenten
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
11
IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE
• Particulier Verkoop
–
–
–
–
1 persoon
Aankoop van max. 2 dieren
Eigen vervoer
Rechtstreeks vervoer naar slachthuis (of
offerfeest)
– Of thuisslachting
– Geen verplaatsingsdocument
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
12
TRANSPORT
SCHAPEN EN GEITEN
• Verplaatsingsdocument
– Drie kopijen (1 oorsprong, 1 vervoerder, 1
bestemming)
– Vervoerder registreert in Sanitel,
• ook indien veehouder = vervoerder is
– 5 jaar in register
• Identificatie moet in orde zijn
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
13
MEDICIJNEN –
BEDRIJFSBEGELEIDING
•
•
•
•
•
Bedrijfsbegeleiding op vrijwillige basis
Getekend contract aanwezig
Keuze van de dierenarts: vrije keuze
(Plaatsvervangende dierenarts: vrije keuze)
Tweemaandelijks bezoek: controle en handtekening
van register UIT
• Viermaandelijks: globale evaluatie van het beslag en
verslag => 5 jaar bewaren!
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
14
MEDICIJNEN –
BEDRIJFSBEGELEIDING
• Zonder bedrijfsbegeleiding: enkel medicijnen voor
een NAbehandeling van 5 dagen, na initiële diagnose
van dierenarts
• Met bedrijfsgeleiding:
– Depot voor 2 maanden
– Geen medicijnen met IV toediening
– Enkel medicijnen cfr. KB 23/05/2000 (gewijzigd 13/07/2013)
• Medicijnen bewaard in primaire verpakking met
gegevens van herkomst
• Register IN: T&V-document (genummerd!)
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
15
MEDICIJNEN –
BEDRIJFSBEGELEIDING
• T&V-document:
– Altijd bij toediening door dierenarts binnen de
risicoperiode (1 maand voor slachten)
– Altijd indien verschaffing van geneesmiddelen
• Register UIT:
– Alle behandelingen door de veehouder binnen de
risicoperiode
– Op vrijwillige basis buiten de risicoperiode
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
16
DIERENWELZIJN
• Couperen staarten : VERBODEN
– Uitz. ooien
•
•
•
•
vulva moet bedekt blijven
Sedatie vanaf 2 weken
Enkel chirurgisch
Door dierenarts: bewijs (bv. factuur)!
• Verwijderen hoorngroeipunt:
– enkel door thermische cauterisatie
– Sedatie vereist
• Aanbevolen: scheren voor de zomer
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
17
CAE/zwoegerziekte
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
CAE/zwoegerziekte
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
CAE/zwoegerziekte
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
INTRACOMMUNATAIRE HANDEL
• Identificatie: minstens één groen elektronisch
OM
• Gezondheidscertificaat
– Aanvragen bij PCE minstens 24 u voor vertrek!
– Kopie in register gedurende 5 jaar
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
INTRACOMMUNATAIRE
HANDELSVERKEER
• SCRAPIE
– Verplicht testen voor ICHV!
– Fokschapen of fokgeiten
• Fokschapen: Ofwel Genotype ARR/ARR of
koppel niveau I
• Fokschapen en –geiten: Ofwel onder
voorwaarden (zie volgende dia)
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
INTRACOMMUNATAIRE
HANDELSVERKEER
• Ofwel onder voorwaarden
– 3 jaar ononderbroken aanwezig op bedrijf
– Bedrijf: sinds 3 jaar
•
•
•
•
•
Onderworpen aan regelm. offic. dgk. Controles
Identificatie OK
Geen gevallen van scrapie
Alle gedode en gestorven schapen/geiten getest op scrapie
Enkel aankoop schapen/geiten
– Of ARR/ARR
– Of onder dezelfde vw
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Dank u voor uw aandacht
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
24

similar documents