ANATOMIA, FIZJOLOGIA I DZIEDZINY POKREWNE

Report
DO SPRAWDZIANU NR 1
Kierunek: ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
Przedmiot: ANATOMIA, FIZJOLOGIA I PATOLOGIA NARZĄDU ŻUCIA
Rok: 2012/2013
EAP
DZIEDZINY POKREWNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Morfologia
Cytologia
Fizjologia
Patologia
Fizjopatologia
Etiologia
Epidemiologia
Symptomatologia
Embriologia
Ontogeneza
dr Elżbieta Alicja Puch
ZDROWIE
„ zdolność i gotowość każdej części
organizmu człowieka do podjęcia w
normalnych warunkach środowiska
wszystkich typowych czynności z
wystarczającą wydolnością”
Zdrowie to stan pełnego,
dobrego samopoczucia
fizycznego, psychicznego i
społecznego, a nie tylko brak
choroby czy ułomności.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 1946
… oraz sprawność do prowadzenia produktywnego
życia społecznego i ekonomicznego.
dr Elżbieta Alicja Puch
CHOROBA
„stan lub zdolność organizmu ludzkiego do
wykonywania odpowiednich czynności w
określonych warunkach środowiskowych”
„ zdolność i gotowość każdej części
organizmu człowieka do podjęcia w
normalnych warunkach mikro- i
makrośrodowiska wszystkich typowych
czynności z wystarczającą wydolnością”
DEFINICJA CHOROBY WEDŁUG WHO (WORLD HEALTH ORGANISATION):
Choroba jest takim stanem organizmu, kiedy to czujemy się źle,
a owego złego samopoczucia nie można jednak powiązać
z krótkotrwałym, przejściowym uwarunkowaniem psychologicznym
lub bytowym, lecz z dolegliwościami wywołanymi przez zmiany
strukturalne lub zmienioną czynność organizmu.
Przez dolegliwości rozumiemy przy tym doznania, które są
przejawem nieprawidłowych zmian struktury organizmu lub
zaburzeń regulacji funkcji narządów.
dr Elżbieta Alicja Puch
ANATOMIA
dr Elżbieta Alicja Puch
ANATOMIA
CZĘŚCI CIAŁA:
•
•
•
•
•
•
•
•
dr Elżbieta Alicja Puch
Głowa
Szyja
Klatka piersiowa
Grzbiet
Brzuch
Miednica
Kończyna górna
Kończyna dolna
ANATOMIA
OKOLICE CIAŁA - GŁOWA
CZĘŚĆ MÓZGOWA
okolice nieparzyste:
czołowa
ciemieniowa
potyliczna
parzyste okolice:
skroniowe
uszne
CZĘŚĆ TWARZOWA
nieparzyste okolice:
nosowa
ustna
bródkowa
parzyste okolice:
oczodołowe
podoczodołowe
jarzmowe
policzkowe
przyuszniczo-żwaczowe
dr Elżbieta Alicja Puch
TYPY KONSTYTUCYJNE
C. Sigaud (1908
dr Elżbieta Alicja Puch
TYPY KONSTYTUCYJNE
endomorficzny
mezomorficzny
ektomorficzny
Somatotypy wg H.W. Sheldona (1940)
dr Elżbieta Alicja Puch
TYPY KONSTYTUCYJNE
wg E. Kretchmera (1921)
dr Elżbieta Alicja Puch
TYPY KONSTYTUCYJNE
wg E. Kretchmera (1921)
dr Elżbieta Alicja Puch
Układ stomatognatyczny
ZĘBY
Układ stomatognatyczny (US):
PRZYZĘBIE
morfologiczno-czynnościowy zespół wzajemnie
współdziałających tkanek i narządów jamy
ustnej i twarzowej części czaszki, które tworząc
funkcjonalną
całość,
sterowaną
przez
ośrodkowy układ nerwowy, biorą udział w
procesie żucia, wstępnego trawienia, połykania,
formowania, dźwięków i oddychania oraz
współuczestniczą w wyrażaniu
stanów
emocjonalnych. [za Majewski 2007]
NARZĄD ZĘBOWY
ŁUK ZĘBOWY GÓRNY
SZCZĘKA
w okluzji
UKŁAD
ZĘBOWY
ŁUK ZĘBOWY DOLNY
ŻUCHWA
STAW
SKRONIOWO-ŻUCHWOWY
UKŁAD RUCHOWY
NARZĄDU ŻUCIA
Naczynia tętnicze
Naczynia żylne
Naczynia limfatyczne
Nerwy obwodowe
NARZĄD ŻUCIA
EAP
MIĘŚNIE
ŻUCIA
MIĘŚNIE
NADGNYKOWE
JĘZYK WARGI
POLICZKI
GRUCZOŁY
ŚLINOWE
Elementy kostne budowy stawu skroniowożuchwowego.
A – Powierzchnia skroniowa części łuskowej
kości skroniowej: 1 – guzek stawowy 2 –
dołek stawowy, 3 – dół żuchwowy, 4 –
szczelina skalisto-bębenkowa;
B – Żuchwa widok z przodu: 5 – wyrostki
kłykciowe
C – Powierzchnia boczna gałęzi żuchwy: 6 –
głowa żuchwy
A
B
C
EAP
Przyczepy mięśni żucia: 1 – przyczep początkowy i końcowy mięśnia skroniowego, 2 – przyczep początkowy
i końcowy mięśnia żwacza, 3b – przyczep początkowy mięśnia skrzydłowego bocznego dolnego
EAP
Przyczepy mięśni żucia.:1 – przyczep początkowy mięśnia skroniowego, 2 – przyczep początkowy
mięśnia żwacza, 3a – przyczep początkowy mięśnia skrzydłowego bocznego górnego, 3b – przyczep
początkowy mięśnia skrzydłowego bocznego dolnego.
EAP
Przyczepy mięśni żucia w obrębie żuchwy. 1 – przyczepy końcowe mięśni
skroniowych prawego i lewego, 2 – przyczep końcowy mięśnia żwacza, 3 –
przyczep końcowy mięśnia skrzydłowego dolnego i górnego, 4 – przyczep końcowy
mięśnia skrzydłowego przyśrodkowego.
EAP
EAP
Numeracja wg. Zigmondiego
EAP
EAP
Numeracja wg. Haderupa
EAP
Numeracja wg. Światowej Organizacji Zdrowia (FDI)
55 54 53 52 51
85 84 83 82 81
61 62 63 64 65
71 72 73 74 75
kwadrant 4
kwadrant 3
EAP

similar documents