MEĐUNARODNI SUSTAV POMORSKE SIGURNOSTI dr. sc. Josip Kasum, redoviti profesor

Report
MEĐUNARODNI SUSTAV POMORSKE
SIGURNOSTI
dr. sc. Josip Kasum, redoviti profesor
MEĐUNARODNI SUSTAV POMORSKE
SIGURNOSTI
Kod: - PFP 202
NASTAVA: - Predavanja i vježbe
RAZINA: - Izborni, 4 ECTS (30 sati predavanja + 15 sati
vježbi)
KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU: Razumijevanje i znanje u vezi načela uspostavljanja i
održavanja sustava sigurnosti plovidbe. Poznavanje
zaštite morskog okoliša u uzročno posljedičnoj
povezivosti sa sustavom sigurnosti plovidbe. Razvijene
analitičke i ine sposobnosti u prepoznavanju potreba,
određivanju mjera i odlučivanju.
MEĐUNARODNI SUSTAV POMORSKE
SIGURNOSTI
Međunarodno pravni okvir:
• sigurnost plovidbe,
• zaštita morskog okoliša,
• prava i obveze prema Konvenciji UN o pravu mora.
MEĐUNARODNI SUSTAV POMORSKE
SIGURNOSTI
•
•
•
•
Međunarodna pomorska organizacija (IMO) i Konvencija
o IMO-u:
ustroj,
načela,
rad,
zadaci i
• ograničenja.
MEĐUNARODNI SUSTAV POMORSKE
SIGURNOSTI
•
•
•
•
skupština IMO,
odbori IMO,
pododbori IMO-a i
načela odlučivanja.
MEĐUNARODNI SUSTAV POMORSKE
SIGURNOSTI
Neke konvencije o sigurnosti plovidbe:
• SOLAS,
• STCW
• SAR,
• COLREG,
• MARPOL,
• TONNAGE,
• LOADLINE,
• AFS,
• BW,
• preporuke IMO-a i
• pravilnici IMO-a.
MEĐUNARODNI SUSTAV POMORSKE
SIGURNOSTI
• primjena međunarodnih izvora u vezi sigurnosti plovidbe
• nacionalna razina,
• razina brodara i
• ISM.
MEĐUNARODNI SUSTAV POMORSKE
SIGURNOSTI
• ISPS.
MEĐUNARODNI SUSTAV POMORSKE
SIGURNOSTI
• prava i obveze pojedine države prema brodovima vlastite
•
nacionalne pripadnosti i
(Flag State Control - FSC).
MEĐUNARODNI SUSTAV POMORSKE
SIGURNOSTI
•
•
•
•
•
klasifikacijski zavod,
prava,
obveze,
uloga i
djelatnost IACS.
MEĐUNARODNI SUSTAV POMORSKE
SIGURNOSTI
• regionalna suradnja,
• Pariški memorandum,
• prava i
• obveze.
MEĐUNARODNI SUSTAV POMORSKE
SIGURNOSTI
• smjer razvoja sigurnosti plovidbe kao sustava,
• utjecaj i ograničenja suvremenih tehnoloških rješenja,
• utjecaj mjera sigurnosti plovidbe na gospodarsku
uspješnost pojedinih zemalja.
MEĐUNARODNI SUSTAV POMORSKE
SIGURNOSTI
•
•
•
•
obalna država i brodovi strane pripadnosti,
prava,
obveze,
Port State Control.
MEĐUNARODNI SUSTAV POMORSKE
SIGURNOSTI
LITERATURA
• Zec, D., Sigurnost na moru, Pomorski fakultet,
Rijeka, 2001.
• Zec, D. Hess, M., Časnik sigurnosne zaštite, Pomorski
fakulteta u Rijeci, 2004.
• Izvorni tekstovi osnovnih međunarodnih pomorskih
konvencija: IMO, SOLAS, MARPOL, COLREG,
LOADLINE, TONNAGE, SAR, STCW.
• Handbook of Maritime Conventions, Comite
Maritime International, 2001.

similar documents