Motywowanie pracowników

Report
CEL SZKOLENIA
PODNIESIENIE EFETYWNOŚCI STOSOWANIA DOSTĘPNYCH NAGRÓD
CZY KAŻDY „PREZENT”
JEST NAGRODĄ ?
KIEDY WYRÓŻNIENIE
JEST NAGRODĄ ?
WYMIEŃ 4 KRYTERIA JAKIE MUSI ONA SPEŁNIAĆ
BY UZNAĆ JĄ ZA FAKTYCZNY WYRAZ DOCENIENIA
WYRÓŻNIENIE
JEST NAGRODĄ
NAGRODA MUSI SPEŁNIĆ OCZEKIWANIA ADRESATA
ZASPOKOIĆ JEGO POTRZEBY
DIAGNOZA SYTUACJI
ZA CO NAGRADZAMY ?
CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ ?
KOGO NAGRADZAMY ?
ZA CO NAGRADZAMY ?
• MIĘDZY INNYMI:
•
- WYSOKI POZIOM WYKONANIA PRACY
•
- WSPÓŁPRACĘ I WSPÓŁDZIAŁANIE
•
- PROPAGOWANIE WIEDZY WŚRÓD WSPÓŁPRACOWNIKÓW
•
- OPIEKĘ NAD NOWYMI PRACOWNIKAMI - MENTORING
JAK NAGRADZAMY ?
PREMIA
POWIERZENIE NOWYCH OBOWIĄZKÓW
AWANS PIONOWY
DELEGOWANIE DO ZESPOŁÓW
SZKOLENIE
PROJEKTOWYCH
POCHWAŁA
ROZSZERZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
AWANS POZIOMY
UDZIAŁ W KONFERENCJACH
KOGO NAGRADZAMY ?
DIAGNOZA – KROK 1
OCENA POZIOMU ROZWOJU PRACOWNIKA WG TEORII K. BLANCHARD’A
Poziom I –
ENTUZJASTYCZNY DEBIUTANT
Poziom II –
ROZCZAROWANY ADEPT
Poziom III
–
OSTROŻNY PRAKTYK
Poziom IV
–
SAMODZIELNY EKSPERT
Wysokie
Kompetencje
•
Wysokie
Zaangażowanie
Średnie
Kompetencje
•
Zmienne
Zaangażowanie
Niewielkie
Kompetencje
•
Niskie
Zaangażowanie
Niskie
Kompetencje
•
Wysokie
Zaangażowanie
SAMODZIELNY
EKSPERT
OSTROŻNY
PRAKTYK
ROZCZAROWANY
ADEPT
ENTUZJASTYCZNY
DEBIUTANT
ROZWINIĘTY
ROZWIJAJĄCY SIĘ
KOGO NAGRADZAMY ?
DIAGNOZA – KROK 2
OCENA POZIOMU POTRZEB PRACOWNIKA WG TEORII A. MASLOW’A
Poziom I –
FIZJOLOGIA
Poziom II –
BEZPIECZEŃSTWO
Poziom III
–
PRZYNALEŻNOŚĆ I LUBIENIE
Poziom IV
–
SZACUNEK I UZNANIE
Poziom V –
SAMOREALIZACJA
SAMOREALIZACJA
SZACUNEK I UZNANIE
PRZYNALEŻNOŚĆ I LUBIENIE
BEZPIECZEŃSTWO
FIZJOLOGIA
KOGO NAGRADZAMY ?
DIAGNOZA – KROK 3
OCENA TEMPERAMENTU PRACOWNIKA WG TEORII HIPOKRATESA - GALENA
TYP ANALITYCZNY
TYP SPONTANICZNY
TYP EMPATYCZNY
TYP DOMINUJĄCY
ANALITYCZNY
(styl planujący)
DOMINUJĄCY
(styl dyrektywny)
EMPATYCZNY
(styl przyjacielski)
SPONTANICZNY
(styl ekspresyjny)
Ukierunkowany na relacje, emocjonalny
Ekstrawertyczny, impulsywny
Introwertyczny, spokojny
Ukierunkowany na zadania, konkretny
DOPASUJ NAGRODĘ
DO CHARAKTERYSTYKI PRACOWNIKA
DOPASUJ WYBRANE 3 NAGRODY
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Konrad Schroeder

similar documents