Rozwijanie inteligencji logiczno

Report
Przedszkole Publiczne w Kiczycach
opracowała mgr Aleksandra Trąbała


amerykański psycholog, neurolog
twórca teorii Wielorakich Inteligencji

zrewolucjonizował myślenie
o inteligencji i samym uczeniu



każde
dziecko
posiada
w różnym stopniu rozwinięte
każdą
inteligencję
w działaniu poprzez
środowiska dziecka
typy
inteligencji
można
właściwą
rozwinąć
organizację
dziecko ma prawo do błędów, uczy się
doświadczając w naturalny sposób w sytuacjach
dydaktycznych, które organizuje mu nauczyciel



inteligencje są potencjałami, które można
aktywować (zmieniają się w trakcie działania)
wszystkie inteligencje wzajemnie ze sobą
współpracują
wszystkie inteligencje są równoprawne








matematyczno-logiczna
ruchowa
językowa
wizualno - przestrzenna
muzyczna
interpersonalna (refleksyjna)
interpersonalna
przyrodnicza
•
•
•
dostosowanie form, metod pracy, zabaw i propozycji
zajęć do zainteresowań i zdolności dzieci
stymulowanie wszystkich dziedzin aktywności dzieci,
a szczególnie: językowej, matematyczno – przyrodniczej,
artystycznej, ruchowej, komunikacyjno – informacyjnej
i społecznej
rozwijanie potencjału intelektualnego dzieci i budowanie
w nich motywacji do nauki
DZIECKO
RODZICE
NAUCZYCIELE
wykorzystanie
„mocnych”
stron dziecka
wspieranie
„słabych” stron
zorganizowanie
środowiska
rozwojowego
Dziecko obdarzone inteligencją językową
lepiej rozumie świat dzięki
słowu mówionemu i pisanemu
Dziecko lubi:
słuchać i opowiadać bajki, rymowanki,
gry słowne, zadawać pytania,
wymyślać swoje historie
Dziecko jest wrażliwe na:
dźwięki, budowę i znaczenie słów
Dziecko posiada umiejętność:
używania języka do zabawiania innych i negocjacji
(posiada bogate słownictwo)









zgadywanki, gry słowne
czytanie bajek dziecku
śpiewanie, recytacja wierszy
sensowna rozmowa z dzieckiem
opowiadanie bajek przez dziecko
kończenie rozpoczętych bajek, historyjek
wymyślanie opowiadań
wyrażanie zdania na dany temat
zadawanie dziecku różnych pytań
Dziecko obdarzone inteligencją
wizualno – przestrzenną lepiej
rozumie świat dzięki
wizualizacji i orientacji przestrzennej
Dziecko lubi:
układać puzzle, klocki Lego, zabawki
„konstrukcyjne”, poznawać otoczenie
przez dotyk
Dziecko jest:
twórcze i pomysłowe
Dziecko posiada umiejętność:
orientacji w terenie, rysowania, konstruowania
różnych budowli z klocków








wykonywanie prac plastycznych
poznanie różnych technik plastycznych
sklejanie modeli
układnie puzzli, kloców
pozwalanie
dzieciom
na
czytanie
mapy
i pilotowanie w czasie jazdy samochodem
lepienie z plasteliny
oglądnie ilustracji
wypowiadanie się na temat wycieczek, wypraw
Dziecko obdarzone inteligencją muzyczną
najlepiej rozumieją świat przez
rytm i melodię
Dziecko potrafi:
ładnie śpiewać, tańczyć, grać na instrumentach
muzycznych, odtworzyć melodię
(słyszana raz lub dwa razy)
Dziecko spontanicznie:
wystukuje rytm, śpiewa lub nuci
Dziecko ma umiejętność:
rozpoznawania niewłaściwie zagranych lub zaśpiewanych
dźwięków, wybijania rytmu do muzyki






łączenie z muzyką wszystko, co tylko się da
wyróżnianie i nazywanie dźwięków z
otoczenia (podczas spaceru)
prezentowanie swoich umiejętności przed
szerszą publicznością
zamienianie w piosenki wiadomości do
zapamiętywania
wymyślanie rymowanek i piosenek
słuchanie różnorodnej muzyki
Dziecko obdarzone inteligencją ruchową
najlepiej rozumieją świat przez
ruch i fizyczny kontakt
Dziecko ma problemy z:
usiedzeniem na jednym miejscu
Dziecko lubi:
poznawać nowe rzeczy za pomocą dotyku,
tańczyć, obcować z zwierzętami i naturalnym
środowiskiem
Dziecko ma umiejętność:
zapamiętywania wiadomości z zakresu przyrody,
liczenia i wymyślania nowych gier, posługiwania
się z łatwością różnymi przedmiotami








uprawianie sportu
uczestnictwo w zajęciach artystycznych
łączenie ruchu z nowymi wiadomościami
zagadki ruchowe (kalambury)
zabawy z przyborem do ćwiczeń
nauka tańców
wyrażanie swoich emocji za pomocą ruchu
udział w przedstawieniach teatralnych
Dziecko obdarzone inteligencją
logiczno – matematyczną
najlepiej rozumieją świat przez
ciągi zdarzeń
Dziecko lubi:
porządek, zbierać informacje na dany temat, aby
rozwiązać konkretny problem, gry i zagadki
Dziecko wykonuje:
precyzyjnie instrukcje
Dziecko potrafi:
dokonywać kalkulacji w pamięci, dostrzec
przyczyny i skutki, logicznie myśleć, dostrzegać
regularność (powtarzalność)










zagadki pobudzające myślenie
zadania matematyczne, gry liczbowe
samodzielne rozwiązywanie problemów
liczenie
układnie historyjek obrazkowych
wymyślanie, co by było gdyby …
wspólne gotowanie, przygotowanie posiłków
majsterkowanie
wymyślanie zalet i wad, np. oglądania tv
wyciąganie wniosków z bajek, programów
telewizyjnych
Dziecko obdarzone inteligencją
interpersonalną (emocjonalną)
najlepiej rozumie świat,
obserwując go oczyma innych ludzi
Dziecko uczy się:
przez kontakt z innymi osobami
Dziecko potrafi:
wprowadzać kompromis, negocjuje, odczuwać emocje
oraz intencje innych osób, dowodzić
w grupie (przywódca), organizować pracę w grupie
Dziecko ma umiejętność:
przedstawia jasno swoich potrzeb




zabawy w większym gronie
uczenie się dzieci od siebie nawzajem
oglądnie ilustracji, książek połączone
z rozmową na temat uczuć i myśli
przedstawionych osób
powierzenie obowiązków i zadań do
wykonania
Dziecko obdarzone inteligencją
interpersonalną najlepiej rozumie świat,
patrząc na niego ze swojego punktu
widzenia
Dziecko ma:
jasno sprecyzowany punkt widzenia,
odczucia i motywy działania
Dziecko wie:
jakie sytuacje są dla niego odpowiednie,
a jakich powinno unikać, jakie są jego możliwości
Dziecko lubi:
zabawę w samotności, podejmować wyzwania






samodzielne wybieranie nowych zadań
samodzielne planowanie swojej pracy
gry i zabawy powinny być specjalnie dla niego
zindywidualizowane
wyznaczenie własnego miejsca pracy
wypowiadanie swoich opinii
uwrażliwienie na potrzeby innych poprzez
dobór tekstów literackich
Dziecko obdarzone inteligencją przyrodniczą
najlepiej rozumie świat przez
swoje otoczenie
Dziecko lubi:
przebywać na świeżym powietrzu, dbać o
przyrodę, zwierzęta, pracę porządkowe w
ogrodzie, obserwować środowisko naturalne
Dziecko posiada umiejętność:
rozumienia świata roślin i zwierząt, poznania
ich różnorodności i potrzeb






prowadzenie hodowli roślin (obserwacja)
wykonywanie doświadczeń
spacery i wycieczki
oglądanie programów przyrodniczych
posiadanie własnego zwierzątka
odwiedzania ogrodów zoologicznych
„Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat.”
Janusz Korczak

similar documents