dr. M. Romanowska - Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Report
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,
Oddział Chirurgii Ogólnej
Ordynator: dr hab. n.med. J. Pawlak
Monika Romanowska
Nowe materiały stosowane w operacjach
przepuklin
Posiedzenie Warszawskiego Oddziału TChP
20 marzec 2014r, Warszawa
Kamienie milowe w leczeniu
przepuklin
• 1887r E. Bassini - metoda napięciowa
• 1958r F.C. Usher – wszycie polipropylenowej
łaty (siatka z Marlexu)
• 1989r zespół Lichtensteina – metoda
beznapięciowa
• 1991r K. LeBlanc i W. Booth – wszycie siatki
merodą laparoskopową
Idealny implant
„Gdybyśmy potrafili stworzyć sztuczne tkanki o zwartości
i wytrzymałości powięzi i ścięgna, odkrylibyśmy
tajemnicę radykalnego leczenia przepukliny”
[T. Billroth, 1878r.]
• wytrzymały i elastyczny
• obojętny chemicznie
• nie wywoływać odczynu zapalnego, reakcji uczuleniowych
czy karcynogennych
• dający się łatwo sterylizować
• nie ułatawić kolonizacji bakteryjnej
• mieć postać łatwą do użycia i rozsądna cenę
Rodzaje implantów
1. Syntetyczne niewchłanialne
- niepowlekane
- powlekane
2. Syntetyczne wchłanialne
3. Syntetyczne kompozytowe
4. Materiały biologiczne
Siatki syntetyczne niewchłanialne:
Niepowlekane
- polipropylen (PP) - Marlex, Prolene, Surgimesh,
Ultrapro
poliester (PES) - Mersilene
- politetrafluoroetylen(PTFE)
-
- DualMesh, Mycromesh
(ePTFE)
Omyra Mesh (cPTFE)
Siatki syntetyczne niewchłanialne:
Powlekane:
- Kolagen + PP – Parieten-Composite
+ PES - Parietex-Compisite
- Silikon + PP – Surgimesh XB
+ PES – Intramesh W3
- Oksydowana regenerowana celuloza + PP + PDS – Proceed
- Sole srebra lub dwuoctan chlorheksysyny + ePTFE –
Dualmesh Plus
Sitaki syntetyczne wchłanialne
Poliglaktyna lub
kwas poliglikolowy :
Safil Mesh, Safil Mesh Bag
Siatki syntetyczne kompozytowe
• PP + ePTFE: Composix, Intrmesh T1
Rodzaje implantów cd
Podział wg wielkości
oczek:
- mikroporowe < 100 μm
- małe 100 - 600μm
- duże 1000 – 2000 μm
- bardzo duże > 2000 μm
Podział wg gęstości:
- lekkie <35g/m2
- średnie od 35g/m2 do
80-90g/m2
- ciężkie > 80-90 g/m2
Rodzaje implantów cd
Podział wg ilości włókien:
- jednowłóknowe
- dwuwłóknowe
- wielowłóknowe
Przeciwskazania do wszczepienia
implantu
• Pole operacyjne potencjalnie zainfekowane
• Brak zgody pacjenta
Materiały biologiczne
1.
2.
3.
4.
Pobranie tkanki ludzkiej lub zwierzęcej
Pozbawienie jej składników komórkowych
Stabilizacja struktury białkowej
Stymulacja regeneracji tkankowej a nie
bliznowacenia
- wysokie ceny
- wprowadzenie na rynek bez oceny długofalowej
Materiały biologiczne
Surgisis tzw. SIS (small intestine submucose)
- błona podśluzowa jelita cienkiego świń
- dobre wczesne wyniki przy wszczepieniu w środowisku
zakażonym
- z czasem ulega calkowitemu wchłonięciu  nie powinno się
stosować jako wypełnienie wrót przepukliny, a jedynie
jako„nakładka” na tkankę chorego
Materiały biologiczne
AlloDerm – ze skóry ludzkiej pozyskanej ze zwłok
- rozciąganie się i utrata kształtu.
Permacol – bezkomórkowy skórny kolagen
wieprzowy z włóknami elastyny
Permacol w plastyce przepukliny
okołostomijnej
Peri – Guard - osierdzie
wołowe sieciowane
glutaraldehydem
Veritas – macierz
kolagenowa z nie –
łączonych krzyżowo
włókien bydlęcego
osierdzia
= neokolagen, neowaskularyzacja, remodelowanie,
wymiana produktu z tkankami gospodarza
Peri-Guard w plastyce nawrotowej
przepukliny pooperacyjnej
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

similar documents