Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię

Report
Powtórzenie wiadomości z
działu „Na początku Bóg
stworzył niebo i ziemię”
[Klasa II LŚ]
13 października 2013
1. Imię Boże objawione Mojżeszowi to:
A.
B.
C.
D.
Jehowa.
Jahwe.
Jeszua.
Jehwa.
1. Imię Boże objawione Mojżeszowi to:
A.
B.
C.
D.
Jehowa.
Jahwe.
Jeszua.
Jehwa.
2. Imię Boże - „Jahwe” objawione
Mojżeszowi oznacza to:
A.
B.
C.
D.
Jestem, Który Jestem.
Okażę się, Kim się Okażę.
Byłem, Jestem i Będę
Nie było Mnie, a Jestem.
2. Imię Boże - „Jahwe” objawione
Mojżeszowi oznacza to:
A.
B.
C.
D.
Jestem, Który Jestem.
Okażę się, Kim się Okażę.
Byłem, Jestem i Będę
Nie było Mnie, a Jestem.
3. Argumenty za istnieniem Boga wg św.
Tomasza z Akwinu to:
A.
B.
C.
D.
Z bezruchu, z konieczności pierwszej
przyczyny, z przemijalności, z doskonałości, z
celowości.
Z ruchu, z konieczności pierwszej przyczyny,
z przemijalności, z twórczości, z celowości.
Z ruchu, z konieczności pierwszej przyczyny,
z przemijalności, z doskonałości, z absurdu.
Z ruchu, z konieczności pierwszej przyczyny,
z przemijalności, z doskonałości, z celowości.
3. Argumenty za istnieniem Boga wg św.
Tomasza z Akwinu to:
A.
B.
C.
D.
Z bezruchu, z konieczności pierwszej
przyczyny, z przemijalności, z doskonałości, z
celowości.
Z ruchu, z konieczności pierwszej przyczyny,
z przemijalności, z twórczości, z celowości.
Z ruchu, z konieczności pierwszej przyczyny,
z przemijalności, z doskonałości, z absurdu.
Z ruchu, z konieczności pierwszej przyczyny,
z przemijalności, z doskonałości, z celowości.
4. Argument za istnieniem Boga wg św.
Tomasza z Akwinu z ruchu oznacza, że:
A.
B.
C.
D.
Jeśli wieje wiatr, to ktoś musi dmuchać.
Jeśli istnieje ruch (jakakolwiek przemiana), to
musi istnieć „Pierwszy Poruszyciel”.
Jeśli świat się zmienia, to Bóg też musi się
zmieniać.
Jeśli człowiek się starzeje, to znaczy, że się
porusza.
4. Argument za istnieniem Boga wg św.
Tomasza z Akwinu z ruchu oznacza, że:
A.
B.
C.
D.
Jeśli wieje wiatr, to ktoś musi dmuchać.
Jeśli istnieje ruch (jakakolwiek przemiana), to
musi istnieć „Pierwszy Poruszyciel”.
Jeśli świat się zmienia, to Bóg też musi się
zmieniać.
Jeśli człowiek się starzeje, to znaczy, że się
porusza.
5. Argument za istnieniem Boga wg św. Tomasza z Akwinu
z konieczności pierwszej przyczyny oznacza, że:
A.
B.
C.
D.
Wystarczy, że rzeczy materialne mają swoją
przyczynę, nie muszą jej mieć rzeczy
duchowe
Jeśli każda rzecz ma swą przyczynę, musi
istnieć pierwsza przyczyna sprawcza – Bóg.
Bóg jest przyczyną większości zjawisk,
nazywanych cudami.
Jeśli nie potrafimy wskazać przyczyny
jakiegoś zjawiska, przypisujemy je Bogu.
5. Argument za istnieniem Boga wg św. Tomasza z Akwinu
z konieczności pierwszej przyczyny oznacza, że:
A.
B.
C.
D.
Wystarczy, że rzeczy materialne mają swoją
przyczynę, nie muszą jej mieć rzeczy
duchowe
Jeśli każda rzecz ma swą przyczynę, musi
istnieć pierwsza przyczyna sprawcza – Bóg.
Bóg jest przyczyną większości zjawisk,
nazywanych cudami.
Jeśli nie potrafimy wskazać przyczyny
jakiegoś zjawiska, przypisujemy je Bogu.
6. Argument za istnieniem Boga wg św. Tomasza z Akwinu
z przemijalności oznacza, że:
A.
B.
C.
D.
Jeśli byty przygodne pojawiają się i
przemijają, musi istnieć byt konieczny – Bóg.
Jeśli istnieje byt konieczny Bóg, muszą istnieć
byty przygodne.
Jeśli Bóg by nie istniał, nie mielibyśmy pojęcia
o Nim.
Jeśli świat przemija, Bóg też kiedyś przeminie.
6. Argument za istnieniem Boga wg św. Tomasza z Akwinu
z przemijalności oznacza, że:
A.
B.
C.
D.
Jeśli byty przygodne pojawiają się i
przemijają, musi istnieć byt konieczny – Bóg.
Jeśli istnieje byt konieczny Bóg, muszą istnieć
byty przygodne.
Jeśli Bóg by nie istniał, nie mielibyśmy pojęcia
o Nim.
Jeśli świat przemija, Bóg też kiedyś przeminie.
7. Argument za istnieniem Boga wg św. Tomasza z Akwinu
z doskonałości oznacza, że:
A.
B.
C.
D.
Nikt nie jest doskonały, Bóg też.
Jeśli Bóg jest doskonały, to jego dzieła też.
Jeśli nie widzimy rzeczy doskonałych na
świcie, to Boga nie ma.
Jeśli rzeczy wskazują różną doskonałość, musi
istnieć byt doskonały – Bóg.
7. Argument za istnieniem Boga wg św. Tomasza z Akwinu
z doskonałości oznacza, że:
A.
B.
C.
D.
Nikt nie jest doskonały, Bóg też.
Jeśli Bóg jest doskonały, to jego dzieła też.
Jeśli nie widzimy rzeczy doskonałych na
świcie, to Boga nie ma.
Jeśli rzeczy wskazują różną doskonałość, musi
istnieć byt doskonały – Bóg.
8. Argument za istnieniem Boga wg św. Tomasza z Akwinu
z celowości oznacza, że:
A.
B.
C.
D.
Rzeczy niezdolne do poznania czegokolwiek dążą do celu, nawet jeśli nie są
skierowane do niego przez kogoś zdolnego do poznania i myślenia. A więc
istnieje ktoś myślący, kto kieruje wszystkie rzeczy w przyrodzie ku celowi i
jego zwiemy Bogiem.
Rzeczy niezdolne do poznania czegokolwiek dążą do celu, jeśli nikt nie
ingeruje w ich działanie. A więc istnieje ktoś myślący, kto kieruje wszystkie
rzeczy w przyrodzie ku celowi i jego zwiemy Bogiem
Rzeczy niezdolne do poznania czegokolwiek nie dążą do celu, jeśli nie są
skierowane do niego przez kogoś zdolnego do poznania i myślenia, jak
strzała przez strzelca. A więc istnieje ktoś myślący, kto kieruje wszystkie
rzeczy w przyrodzie ku celowi i jego zwiemy Bogiem
Rzeczy niezdolne do poznania czegokolwiek nie dążą do celu nigdy, nawet
jeśli byłyby skierowane do niego przez kogoś zdolnego do poznania i
myślenia, jak strzała przez strzelca. A więc istnieje ktoś myślący, kto kieruje
wszystkie rzeczy w przyrodzie ku celowi i jego zwiemy Bogiem
8. Argument za istnieniem Boga wg św. Tomasza z Akwinu
z celowości oznacza, że:
A.
B.
C.
D.
Rzeczy niezdolne do poznania czegokolwiek dążą do celu, nawet jeśli nie są
skierowane do niego przez kogoś zdolnego do poznania i myślenia. A więc
istnieje ktoś myślący, kto kieruje wszystkie rzeczy w przyrodzie ku celowi i
jego zwiemy Bogiem.
Rzeczy niezdolne do poznania czegokolwiek dążą do celu, jeśli nikt nie
ingeruje w ich działanie. A więc istnieje ktoś myślący, kto kieruje wszystkie
rzeczy w przyrodzie ku celowi i jego zwiemy Bogiem
Rzeczy niezdolne do poznania czegokolwiek nie dążą do celu, jeśli nie są
skierowane do niego przez kogoś zdolnego do poznania i myślenia, jak
strzała przez strzelca. A więc istnieje ktoś myślący, kto kieruje wszystkie
rzeczy w przyrodzie ku celowi i jego zwiemy Bogiem
Rzeczy niezdolne do poznania czegokolwiek nie dążą do celu nigdy, nawet
jeśli byłyby skierowane do niego przez kogoś zdolnego do poznania i
myślenia, jak strzała przez strzelca. A więc istnieje ktoś myślący, kto kieruje
wszystkie rzeczy w przyrodzie ku celowi i jego zwiemy Bogiem
9. Wyróżnia się trzy rodzaje objawienia:
A.
B.
C.
D.
Kosmiczne, histeryczne, eschatologiczne
Kosmiczne, historyczne, eschatologiczne
Kosmiczne, historyczne, ekologiczne
Komiczne, historyczne, eschatologiczne
9. Wyróżnia się trzy rodzaje objawienia:
A.
B.
C.
D.
Kosmiczne, histeryczne, eschatologiczne
Kosmiczne, historyczne, eschatologiczne
Kosmiczne, historyczne, ekologiczne
Komiczne, historyczne, eschatologiczne
10. Objawienie kosmiczne to objawienie:
A.
B.
C.
D.
Przez pośrednictwo przybyszów z kosmosu
To wiara w to, że na początku dziejów
ziemi była ona odwiedzana przez inne
cywilizacje pozaziemskie
Przyniesione przez aniołów
tzw. naturalne, poprzez stworzenia i w
stworzeniach
10. Objawienie kosmiczne to objawienie:
A.
B.
C.
D.
Przez pośrednictwo przybyszów z kosmosu
To wiara w to, że na początku dziejów
ziemi była ona odwiedzana przez inne
cywilizacje pozaziemskie
Przyniesione przez aniołów
tzw. naturalne, poprzez stworzenia i w
stworzeniach
11. Objawienie historyczne to objawienie:
A.
B.
C.
D.
Którego Bóg dokonuje poprzez konkretne
dzieła i przemawia przez proroków
Objawienia ogłoszone przez ludzi, którzy
wpadali w histerię
Objawienia niedostrzegalne dla nikogo
Objawienia za pośrednictwem kosmitów.
11. Objawienie historyczne to objawienie:
A.
B.
C.
D.
Którego Bóg dokonuje w poprzez
konkretne dzieła i przemawia przez
proroków
Objawienia ogłoszone przez ludzi, którzy
wpadali w histerię
Objawienia niedostrzegalne dla nikogo
Objawienia za pośrednictwem kosmitów.
12. Objawienie eschatologiczne to objawienie:
A.
B.
C.
D.
W którym Bóg ukazuje się w chwale nieba
W którym człowiek dochodzi do wniosku,
że Bóg istnieje, gdyż istnieje świat.
W którym człowiek wątpi w nadejście
końca świata.
Wiara w to, że człowiek kiedyś spowoduje
swoim działaniem koniec świata.
12. Objawienie eschatologiczne to objawienie:
A.
B.
C.
D.
W którym Bóg ukazuje się w chwale nieba
W którym człowiek dochodzi do wniosku,
że Bóg istnieje, gdyż istnieje świat.
W którym człowiek wątpi w nadejście
końca świata.
Wiara w to, że człowiek kiedyś spowoduje
swoim działaniem koniec świata.
13. Archaniołowie znani z Biblii to:
A.
B.
C.
D.
Rafał, Michał, Gedeon.
Rafał, Michał, Gabriel.
Adam, Michał, Gabriel.
Rafał, Mose, Gabriel.
13. Archaniołowie znani z Biblii to:
A.
B.
C.
D.
Rafał, Michał, Gedeon.
Rafał, Michał, Gabriel.
Adam, Michał, Gabriel.
Rafał, Mose, Gabriel.
14. Aniołowie:
A.
B.
C.
D.
Aniołowie są wysłannikami innych cywilizacji
pozaziemskich
Aniołowie są stworzeniami, które kiedyś otrzymają
ciało i staną się ludźmi.
Aniołowie są duchami zmarłych przodków.
Aniołowie są stworzeniami duchowymi, które
nieustannie wielbią Boga i służą Jego zbawczym
zamysłom wobec innych stworzeń
14. Aniołowie:
A.
B.
C.
D.
Aniołowie są wysłannikami innych cywilizacji
pozaziemskich
Aniołowie są stworzeniami, które kiedyś otrzymają
ciało i staną się ludźmi.
Aniołowie są duchami zmarłych przodków.
Aniołowie są stworzeniami duchowymi, które
nieustannie wielbią Boga i służą Jego zbawczym
zamysłom wobec innych stworzeń
15. Szatan:
A.
B.
C.
D.
To dusze potępionych ludzi.
To Brat Jezusa, który odszedł od Boga Ojca i założył
swoje królestwo.
Anioł, który zbuntował się przeciwko Bogu na
początku czasów.
Duch, który odbywa pokutę, zanim zazna chwały
nieba.
15. Szatan:
A.
B.
C.
D.
To dusze potępionych ludzi.
To Brat Jezusa, który odszedł od Boga Ojca i założył
swoje królestwo.
Anioł, który zbuntował się przeciwko Bogu na
początku czasów.
Duch, który odbywa pokutę, zanim zazna chwały
nieba.
16. W Księdze Rodzaju:
A.
B.
C.
D.
Znajduje się jeden opis stworzenia świata.
Znajdują się dwa opisy stworzenia świata.
Znajdują się trzy opisy stworzenia świata
Znajduje się siedem opisów stworzenia świata.
16. W Księdze Rodzaju:
A.
B.
C.
D.
Znajduje się jeden opis stworzenia świata.
Znajdują się dwa opisy stworzenia świata.
Znajdują się trzy opisy stworzenia świata
Znajduje się siedem opisów stworzenia świata.
17. W pierwszym opisie stworzenia:
A.
B.
C.
D.
Bóg stwarza wszystko poprzez swoje słowo.
Lepi świat z gliny.
Stawarza Jezusa, a ten powołuje do
istnienia świat
Stwarza Jezusa, który stwarza Ducha
Świętego i cała Trójca stwarza świat.
17. W pierwszym opisie stworzenia:
A.
B.
C.
D.
Bóg stwarza wszystko poprzez swoje słowo.
Lepi świat z gliny.
Stawarza Jezusa, a ten powołuje do
istnienia świat
Stwarza Jezusa, który stwarza Ducha
Świętego i cała Trójca stwarza świat.
18. W pierwszym opisie stworzenia:
A.
B.
C.
D.
Bóg powołuje do istnienia człowieka, a ten
przez kolejne dni pomaga w stworzeniu
Bóg stwarza Adama, a gdy ten czuje się
samotny stwarza Ewę z żebra Adama
Bóg stwarza ludzi - mężczyznę i kobietę.
Bóg stwarza świat i czeka aż pojawi się na
nim człowiek.
18. W pierwszym opisie stworzenia:
A.
B.
C.
D.
Bóg powołuje do istnienia człowieka, a ten
przez kolejne dni pomaga w stworzeniu
Bóg stwarza Adama, a gdy ten czuje się
samotny stwarza Ewę z żebra Adama
Bóg stwarza ludzi - mężczyznę i kobietę.
Bóg stwarza świat i czeka aż pojawi się na
nim człowiek.
19. W pierwszym opisie stworzenia:
A.
B.
C.
D.
Bóg tworzy świat nieustannie przez siedem
dni.
Bóg stwarza świat od razu.
Bóg stwarza świat w ciągu pięciu dni, a w
weekend odpoczywa.
Bóg stwarza świat sześć dni, siódmego
odpoczywa.
19. W pierwszym opisie stworzenia:
A.
B.
C.
D.
Bóg tworzy świat nieustannie przez siedem
dni.
Bóg stwarza świat od razu.
Bóg stwarza świat w ciągu pięciu dni, a w
weekend odpoczywa.
Bóg stwarza świat sześć dni, siódmego
odpoczywa.
20. W drugim opisie stworzenia:
A.
B.
C.
D.
Bóg lepi człowieka z gliny.
Bóg stwarza człowieka poprzez słowo
Bóg wyprowadza człowieka na drodze
ewolucji.
Bóg pozostawia pojawianie się człowieka
ślepemu przypadkowi.
20. W drugim opisie stworzenia:
A.
B.
C.
D.
Bóg lepi człowieka z gliny.
Bóg stwarza człowieka poprzez słowo
Bóg wyprowadza człowieka na drodze
ewolucji.
Bóg pozostawia pojawianie się człowieka
ślepemu przypadkowi.
21. Błąd antropologiczny to:
A.
B.
C.
D.
Zaburzenia w utożsamianiu się ze swoją
płcią.
Występowanie u człowieka cech obu płci
jednocześnie, tzw. „obojnactwo”
Fałszywa koncepcja człowieka polegająca
m.in. na zanegowaniu jego sfery duchowej.
Błędne dane w akcie urodzenia.
21. Błąd antropologiczny to:
A.
B.
C.
D.
Zaburzenia w utożsamianiu się ze swoją
płcią.
Występowanie u człowieka cech obu płci
jednocześnie, tzw. „obojnactwo”
Fałszywa koncepcja człowieka polegająca
m.in. na zanegowaniu jego sfery duchowej.
Błędne dane w akcie urodzenia.
22. Kreacjonizm, to pogląd:
A.
B.
C.
D.
Wykluczający udział Boga w stworzeniu
świata.
Rozumiejący pierwszy opis stworzenia
świata z Rdz w sposób dosłowny.
Uznający wyższość zwierząt nad
człowiekiem
Uznający konieczność istnienia człowieka
dla istnienia świata .
22. Kreacjonizm, to pogląd:
A.
B.
C.
D.
Wykluczający udział Boga w stworzeniu
świata.
Rozumiejący pierwszy opis stworzenia
świata z Rdz w sposób dosłowny.
Uznający wyższość zwierząt nad
człowiekiem
Uznający konieczność istnienia człowieka
dla istnienia świata .
23. Elementy składowe religii to:
A.
B.
C.
D.
Prawdy wiary, kult, zasady życia
moralnego, organizacja.
Prawdy wiary, hierarchia, zasady życia
moralnego, organizacja
Prawdy wiary, kult, zasady życia
politycznego, organizacja
Prawdy wiary, kult, zasady życia
moralnego, dyplomacja
23. Elementy składowe religii to:
A.
B.
C.
D.
Prawdy wiary, kult, zasady życia
moralnego, organizacja.
Prawdy wiary, hierarchia, zasady życia
moralnego, organizacja
Prawdy wiary, kult, zasady życia
politycznego, organizacja
Prawdy wiary, kult, zasady życia
moralnego, dyplomacja
24. Religie monoteistyczne to:
A.
B.
C.
D.
Hinduizm, Buddyzm, Islam
Islam, Chrześcijaństwo, Hinduizm
Hinduizm, Buddyzm, Judaizm
Chrześcijaństwo, Judaizm, Islam
24. Religie monoteistyczne to:
A.
B.
C.
D.
Hinduizm, Buddyzm, Islam
Islam, Chrześcijaństwo, Hinduizm
Hinduizm, Buddyzm, Judaizm
Chrześcijaństwo, Judaizm, Islam
25. Wiara w wielu bogów to:
A.
B.
C.
D.
poligamia
polinezja
politeizm
polichromia
25. Wiara w wielu bogów to:
A.
B.
C.
D.
poligamia
polinezja
politeizm
polichromia

similar documents