Ranking kryteriów lokalizacji wg bada* 1964 i 1996

Report
Ranking kryteriów lokalizacji wg badań
1964 i 1996
1
Siła robocza
1
Bliskość rynku zbytu
2
Dogodne powiązania z
rynkiem
2
Wspieranie działalności
3
Możliwości nabycia
nieruchomości
3
Robocizna - koszt
4
Robocizna – kosz
4
Kwalifikacje
5
Dostępność surowców
5
Bliskość autostrady
6.
Słabszy wpływ związków
zawodowych
6
Bliskość dostawców
7
Możliwości kooperacji
7
Koszt energii
8
Siedziba dyrekcji
8
Usługi finansowe
9
………………
9
……………………….
10
…………………..
10
……………………….
Metoda trójkąta lokalizacyjnego – trójkąt
Varignona
Ośrodek
konsumpcji
Punkt optymalnej
lokalizacji
Waga ładunku
x jedn. koszt transportu
Źródło
Źródło
zaopatrzenia
zaopatrzenia
Waga ładunku
x jedn. koszt transportu
Waga ładunku
x jedn. koszt transportu
Wpływ władz samorządowych
Istotność dla
inwestora
duża
Infrastruktura techniczna
Łączność telekom
Jakość obsługi w urzędzie
Niechęć władz lokalnych
Nastawienie ludności
Zachęty
podatkowe
Korzystne położenie
Połączenia komunikacyjne
Fachowa siła robocza
Bliskość granic
Rynek zbytu w regionie
Mała konkurencja ze strony firm lokalnych
Podaż i dostęp do surowców
Ceny surowców
do kapitału zagranicznego
Doświadczenia innych spółek
mała
duży
Wpływ władz
samorządowych
mały

similar documents