prezentacji

Report
20 Jubileuszowa
Sesja Popularno-Naukowa
Młodych Ekonomistów
20 października 2011
Rzeszów
„Wpływ handlu zagranicznego
I Sesja
03’1993
na wzrost i rozwój gospodarczy”
Wykładowca:
 prof. dr hab. Wacław Grzybowski
• UMCS
20-ta Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów w Rzeszowie
„Rola państwa w procesie
II Sesja
12’ 1993
transformacji systemowej”
Wykładowca:
prof. dr hab. Zdzisław Sadowski
• UW
• prezes PTE
„(…)Zasada: wzbogacić się i uciec – to nie jest prawdziwa
przedsiębiorczość .”
„Przedsiębiorstwa prawidłowo funkcjonujące biorą pod uwagę
długi horyzont czasowy.”
20-ta Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów w Rzeszowie
„Cykliczność gospodarki”
III Sesja
1994
Wykładowcy:
prof. dr hab. Danuta Hübner
• poseł do Parlamentu Europejskiego
• przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego
mgr Jadwiga Trześniowska
• kierownik organizacyjny KG OWE w Warszawie
20-ta Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów w Rzeszowie
„Cykliczność gospodarki”
III Sesja
1994
20-ta Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów w Rzeszowie
„Znaczenie dla Polski członkostwa
IV Sesja
1995
w organizacjach międzynarodowych”
Wykładowcy:
prof. dr hab. Urszula Płowiec
• profesor Akademii Finansów w Warszawie,
• przewodnicząca Prezydium Komitetu Nauk
Ekonomicznych PAN
 prof. dr hab. Mieczysław Nasiłowski
• autor książek, podręczników z dziedziny ekonomii
20-ta Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów w Rzeszowie
„Rynek pracy.
Dylematy, szanse, zagrożenia”
V Sesja
1996
Wykładowca:
prof. dr hab. Stanisława Borkowska
• Uniwersytet Łódzki
20-ta Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów w Rzeszowie
„Rola giełd w gospodarce polskiej”
VI Sesja
1997
Wykładowcy:
dr Piotr Szeliga
• Prezes Rady Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego
• Członek PTE
• w 1997 wiceprezes GPW w Warszawie
dr Jacek Tomaszewski
• Adiunkt w Katedrze Rynków Kapitałowych SGH
w Warszawie
• w 1997 r. Dyrektor Giełdy Towarowej w Warszawie
20-ta Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów w Rzeszowie
„Rola giełd w gospodarce polskiej”
VI Sesja
1997
20-ta Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów w Rzeszowie
„Reforma systemu ubezpieczeń
VII Sesja
1998
w Polsce”
Wykładowcy:
dr Tadeusz Lenart
• Pracownik dydaktyczny SGH
• Członek PTE
• pracownik naukowy w Katedrze Ubezpieczeń
SGH w Warszawie
mgr Jacek Wilkosz
• Krajowy Instytut Ubezpieczeń
w Warszawie
20-ta Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów w Rzeszowie
„Konsekwencje wprowadzenia euro
VIII Sesja
1999
dla krajów Unii Europejskiej”
Wykładowcy:
dr Jarosław Pietras
• w latach 1991-1994 był głównym polskim
negocjatorem w obszarze usług w ramach Rundy
Urugwajskiej GATT
• był także negocjatorem w zespole negocjującym
Układ Europejski w 1991r
20-ta Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów w Rzeszowie
„Finanse publiczne w Polsce
IX Sesja
2000
na tle Unii Europejskiej”
Wykładowcy:
prof. dr hab. Stanisław Owsiak
• absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie
• od 1970 r. pracownik naukowy tej uczelni
mgr Janina Filipek
• Skarbnik Miasta Rzeszowa
20-ta Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów w Rzeszowie
„Polityka regionalna w Polsce
X Sesja
2001
i w Unii Europejskiej”
Wykładowca i prowadzący panel dyskusyjny:
prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik
• rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie
• kierownik Katedry Badań
Strategicznych
i Regionalnych
AE w Katowicach
20-ta Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów w Rzeszowie
„Polityka regionalna w Polsce
X Sesja
2001
i w Unii Europejskiej”
Uczestnicy Panelu Dyskusyjnego jubileuszowej X Sesji:
 prof. dr hab. Wacław Grzybowski – UMCS
• prof. dr hab. Stanisław Owsiak – UE w Krakowie
• prof. dr hab. Andrzej Szopa – UJ w Krakowie
• dr inż. Mieczysław Janowski - Senator RP
• dr Kazimierz Surowiec - Wojewoda Podkarpacki
• dr Dariusz Tworzydło
Uniwersytet Wrocławski
• mgr Jacek Tomkiewicz
Akademia im. L. Koźmińskiego
20-ta Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów w Rzeszowie
„ EURO waluta zjednoczonej Europy”
XI Sesja
01’2003
Wykładowca - prof.
Andrzej S. Bratkowski
• Wiceprezes NBP
• główny ekonomista Banku PKO SA.
• Pracownik naukowy Fundacji Naukowej CASE
Prowadzący panel dyskusyjny - prof.
dr hab. Adam Noga
• Członek Rady Nadzorczej Kredyt Banku
• Dyrektor Instytutu Finansów przy Wyższej Szkole
Ubezpieczeń i Bankowości
• Kierownik Katedry Ekonomii Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona
Koźmińskiego.
20-ta Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów w Rzeszowie
„ EURO waluta zjednoczonej Europy”
XI Sesja
01’2003
20-ta Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów w Rzeszowie
„Fundusze strukturalne i polityka
XIII Sesja
2004
regionalna w Unii Europejskiej”
WYKŁADOWCA I PROWADZĄCY PANEL DYSKUSYJNY:
prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
• pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej w Krakowie
• członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
„Na giełdzie kupuje się i sprzedaje nadzieje związane
z przyszłością”
(dr Piotr Szeliga, Wiceprezes GPW)
20-ta Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów w Rzeszowie
„Polityka regionalna w Polsce
X Sesja
2001
i w Unii Europejskiej”
Wykładowca i prowadzący panel dyskusyjny:
prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik
• rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie
• kierownik Katedry Badań
Strategicznych
i Regionalnych
AE w Katowicach
20-ta Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów w Rzeszowie
„Przedsiębiorstwo
XII Sesja
12’2003
w warunkach globalizacji”
WYKŁADOWCA I PROWADZĄCY PANEL DYSKUSYJNY:
prof. zw. dr hab. Grzegorz Kołodko
• wicepremier i minister finansów w rządach Waldemara Pawlaka,
Józefa Oleksego, Włodzimierza Cimoszewicza i Leszka Millera
• Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji
i Globalizacji TIGER
• wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im.
Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz czołowych amerykańskich
uniwersytetów: Yale, UCLA i Rochester, Nowy York.
• Ekspert organizacji międzynarodowych, m. In. ONZ, Banku
Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego
• Doktor Honoris Causa zagranicznych uniwersytetów, autor licznych
publikacji między innymi na temat globalizacji
20-ta Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów w Rzeszowie
„Przedsiębiorstwo
XII Sesja
2003
w warunkach globalizacji”
20-ta Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów w Rzeszowie
XIV Sesja
2005
„Ryzyko w działalności gospodarczej”
WYKŁADOWCA I PROWADZĄCY PANEL DYSKUSYJNY:
dr Krzysztof Kaszuba
• Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie
„Ryzyko to kategoria w sposób szczególny związana z osobą
(…) inwestora. Każdy rodzaj inwestycji jest nierozerwalnie
związany z ryzykiem”
(dr Krzysztof Kaszuba)
20-ta Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów w Rzeszowie
„Inwestycje w kapitał ludzki”
XV Sesja
2006
WYKŁADOWCA I PROWADZĄCY PANEL DYSKUSYJNY:
prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek
• Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
• Prezes i założyciel Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości
• Współtwórca Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera
• Prezes Europejskiego Centrum
Certyfikacji
20-ta Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów w Rzeszowie
„Gospodarstwo domowe –
XVI Sesja
2007
– wymiar społeczno-ekonomiczny”
WYKŁADOWCY:
dr. Anna Miarecka
• Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
dr Krzysztof Kaszuba
• Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie
prof. dr hab. Stanisław Wydymus
• Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania
w Rzeszowie
20-ta Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów w Rzeszowie
„Środowisko naturalne
XVII Sesja
2008
w procesie gospodarowania”
WYKŁADOWCY:
•
dr Jacek Tomkiewicz – Akademia
im. L. Koźmińskiego w Warszawie
•
dr Bogumiła Grzebyk – Uniwersytet Rzeszowski
•
Maria Suchy - Dyrektor WIOŚ w Rzeszowie
•
Rafał Kumek – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UW w
Rzeszowie
•
Andrzej Kulig – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
•
Lesław Budzisz – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska
20-ta Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów w Rzeszowie
„Wahania koniunktury
XVIII Sesja
2009
a rozwój gospodarki”
GOŚCIE SPECJALNI:
Zdzisław Gawlik
• Podsekretarz Stanu w MSP
dr Adam Góral
• Prezes Asseco Poland S.A.
WYKŁADOWCY:
prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak – Prorektor Politechniki
Rzeszowskiej
dr Marek Cierpiał-Wolan – Dyrektor Urzędu Statystycznego w
Rzeszowie
dr Krzysztof Kaszuba - Rektor WSZ w Rzeszowie
Jarosław Ziębiec – Dyrektor Działu Instrumentów Finansowych
GPW
Stanisław Sroka – Prezes Transsystem S.A.
20-ta Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów w Rzeszowie
„Człowiek w świecie pieniądza”
XIX Sesja
2010
GOŚĆ SPECJALNY:
dr Paweł Samecki
• Doradca Prezesa NBP
WYKŁADOWCY:
Stanisław Sroka – Prezes Transsystem S.A.
Leszek Gajos - UR
Grzegorz Marmola - doradca finansowy PKO BP
Dariusz Baran - doradca finansowy PKO BP
20-ta Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów w Rzeszowie
„W poszukiwaniu
nowego ładu ekonomicznego”
XX Sesja
2011
GOŚĆ SPECJALNY:
prof. dr hab.
Grzegorz Kołodko
20-ta Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów w Rzeszowie
20 Jubileuszowa
Sesja Popularno-Naukowa
Młodych Ekonomistów
20 października 2011
Rzeszów

similar documents